Qhov no yog ib feem ntawm lub ntiaj teb Kev Ntseeg thiab Kev Ntsuj Plig Dawb Huv muaj kev ntseeg, kev ntseeg, thiab kev coj ua ntawm kev coj noj coj ua. Nws suav cov zej zog ntawm ob qho tag los thiab tam sim no los ntawm txhua qhov chaw ntawm lub ntiaj teb. Cov ntaub ntawv ntawm no, zoo li cov neeg ntawm WSRP, nrhiav kev qhia meej, tsis tuaj leej twg paub txog kev hloov tag nrho dhau los ntau zaus los yog tsis muaj kev tsim txom.

 

PROFILES

 

Yog xav paub ntxiv, hu rau
Timothy Miller, Kev Nthuav Tawm Sab Nraud thiab Visionary Cov Haujlwm Npaj Ua Haujlwm
tkansas@ku.edu

 

Qhia