Ang Archives Project ay naglalaman ng isang listahan ng mga relihiyosong grupo kung saan ang mga materyal ng archival na magagamit sa mga aklatan, online, o sa iba pang mga lokasyon. Mayroong dalawang uri ng mga listahan sa pahinang ito. Ang isang uri ng listahan ay isang buod ng mga materyales na nakapaloob sa iba pang mga lokasyon. Ang pangalawang uri ay isang listahan ng mga materyales na nakapaloob sa WRSP site. Ang pangalawang uri ay itinalaga ng isang *** pagkatapos ng pangalan ng grupo.


BRANCH DAVIDIANS ***

IGLESYA NG SCIENTOLOGY ***

JESUS ​​PEOPLE

LOMALAND

MARY OLGA PARK

TEMPLE SA ILALIM SA ILANG AMERIKA

BAGONG RELIGIOUS MOVEMENTS

MGA PEOPLES TEMPLE

RAJNEESH / OSHO

Mga hagupit na HANDING GROUPS

SANTA MUERTE ***

SATANIC CULTS

SETH MATERYAL

SHILOH

WICCA

 

magbahagi