پروژه های منطقه ای

اشتراک گذاری

اشکال و سنتهای بیان مذهبی و معنوی اغلب با مرزهای جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی همخوانی دارد. محققان با تخصص شناخته شده در سنت های منطقه ای خاص دعوت شده اند تا سازمان دهی شوند پروژه های منطقه ای لیست شده در زیر.


تجارتی مذهبی و مذهبی استرالیا
(مدیران پروژه: کارول کاساک، برنارد دوهرتی)

کانادایی تجارب روحانی و روحانی
(مدیران پروژه: سوزان پالمر، هیلاری کال)

روابط ژاپن ژاپنی
(مدیران پروژه: یان ریدر، اریکا بافلی، بیگیت استاممرر)

رفاه و روحیه در روسیه و شرق اروپا
(مدیران پروژه: دکتر Kaarina Aitamurto، دکتر مایا Penttilä)

تجارب روحانی و مذهبی در ایتالیا
(مدیران پروژه: استفانی پالمسیانو و ماسیمو آنترونی)

اشتراک گذاری

Copyright © 2016 دنیای جهان و پروژه معنویت

همه حقوق محفوظ می باشد

طراحی وب توسط لوک الکساندر