Third Movement ng Templo

Rachel Feldman

magbahagi

THIRD TEMPLE MOVEMENT

1967: Nagkontrol ang Israel sa Temple Mount / Haram ash-Sharif compound sa panahon ng Anim na Araw na Digmaan, na nagbigay inspirasyon sa masiglang mesiyanik sa mga relihiyosong Hudyo.

1974:  Gush Emunim (Block of the Faithful), isang organisasyong mesiyano sa kanan, ay itinatag upang hikayatin ang relihiyong motivated Jewish settlement sa West Bank, Gaza, at Golan Heights.

1984: Sinubukan ng Jewish Underground na pasabugin ang Dome of the Rock upang simulan ang muling pagtatayo ng isang templo ng mga Hudyo sa Mount Mount.

1987: Ang Temple Institute ay itinatag bilang isang hindi marahas na organisasyong pang-edukasyon na nakatuon sa pagbuo ng Third Temple.

1990 (Oktubre): Inihayag ng Ikatlong Kilusang Templo na ilalagay nito ang "batong panulok" ng Ikatlong Templo, na humahantong sa mga kaguluhan sa Mount Mount.

1990s: Si Rabbi Shlomo Goren, ang dating Punong Ashkenazi Rabbi ng Israel, ay nagsimulang itaguyod ang pamamasyal ng mga Hudyo at pagdarasal sa Temple Mount.

1999: Natapos ng Temple Institute ang pagtatayo ng isang milyong dolyar na ginintuang kandila para sa hinaharap na Ikatlong Templo

2000 (Setyembre): Ang Punong Ministro ng Israel na si Ariel Sharon ay bumisita sa Temple Mount, na pinukaw ang Ikalawang Intifada.

2000: Itinatag ang Women for The Temple.

2004: Ang "nagsisimulang Sanedrin" ay opisyal na itinatag (isang korte suprema ng rabbinic na pinaniniwalaan ng mga aktibista ng Templo na mamuno sa Israel kapag itinatag muli ang Ikatlong Templo).

2010s: Ang Temple Institute at ang mga kasosyo nitong grupo ay nagsimulang mag-organisa ng Third Temple ng "mga ritwal ng pagsasanay" para sa pangkalahatang publiko, kung saan nagsasanay ang mga paring Hudyo (Cohanim) ng mga hain at ritwal ng hayop bilang paghahanda para sa Ikatlong Templo.

2011: Ang dumaraming bilang ng mga relihiyosong Hudyo ay nagsimulang pumasok sa Temple Mount / Haram ash-Sharif sa mga gabay na paglalakbay sa paglalakbay.

2012: Ang Temple Institute ay lumipat sa kasalukuyan nitong kilalang lokasyon sa tapat ng Western Wall kung saan ipinapakita nito ang mga itinayong muli na sisidlan ng Temple.

2012: Ang unang reenactment ng hain ng hayop sa Paskua ay naganap sa Jerusalem.

2013: Ang ikatlong aktibista sa Temple na si Yehuda Glick ay nagsagawa ng isang welga ng gutom nang ipinagbawal siya ng pulisya mula sa pagpasok sa Temple Mount.

2013: Sumusunod sa halimbawa ni Yehuda Glick, ang mga aktibista ng Third Temple ay nagsimulang magsalita tungkol sa pag-access ng mga Hudyo sa Temple Mount bilang isang "kalayaan sa relihiyon" at "karapatang pantao."

2014 (Oktubre 29): Ang ikatlong aktibista sa Temple na si Yehuda Glick ay nakaligtas sa isang pagtatangka sa pagpatay sa kanyang buhay.

2015 (Taglagas): Sa panahon ng mataas na pista opisyal ng mga Hudyo, maraming bilang ng mga relihiyosong Hudyo ang pumasok sa Temple Mount kasama ang mga nangungunang aktibista ng Ikatlong Kilusang Templo na lalong nagpapaalab ng tensiyon sa mga Palestinian.

2015 (Taglagas) hanggang 2016 (Tag-araw): Isang alon ng pag-atake ng saksak na nakadirekta sa mga target na relihiyosong Hudyo at naging kilala bilang "The Third Intifada."

2016 (Abril): Ang mga aktibista ng Pangatlong Templo ay naaresto dahil sa pagtatangka na magdala ng mga live na sakripisyo ng hayop sa Temple Mount para sa holiday ng Paskuwa.

2016 (Nobyembre 7): Inihayag ng mga ministro mula sa Likud at mga partidong Home ng Hudyo ang pagtatatag ng isang bagong "Temple Lobby" na nakatuon sa pagsulong ng isyu ng pagbisita ng mga Hudyo at pagdarasal sa Temple Mount.

FOUNDER / GROUP KASAYSAYAN

Ang Third Movement ng Templo ay isang kilusang mesiyano na nakatuon sa pagtatayo ng Third Jewish Temple sa Templo Mount / Haram ash-Sharif compound, ang pagpapanibago ng isang Jewish priesthood, at muling pagtatayo ng teokratikong Jewish kingdom sa Israel (Feldman 2017; Chen 2007; Inbari 2009; Gorenberg 2000). Ang kilusan na ito ay nananatiling isang napaka-kontrobersya at pampulitika nakakapagod na kilusan sa Gitnang Silangan, madalas na kredito sa paglalaro ng isang papel sa pagpapanatili ng mga kurso sa karahasan sa lupa sa Israel / Palestine. Para sa mga Hudyo, ang Templo Mount ay pinaniniwalaan na ang site ng Una at Pangalawang Jewish Templo, isang hurado at espirituwal na sentro, kung saan ang sinaunang mga Israelita ay nag-aalok ng mga sakripisyo hayop sa Diyos. Ayon sa hula ng Hudyo, ang isang Third Temple ay muling itatayo sa Templo Mount kapag ang "Judiong tapon" ay bumalik sa lupain ng Israel, na nagsimula ng isang bagong mesyanikong panahon.

Para sa mga Muslim, ang Haram ash-Sharif na tambalan ay tahanan sa Al-Aqsa moske at itinuturing na ikatlong pinakabanal na site sa Islam. Ito ay pinaniniwalaan na ang lugar kung saan umakyat si propeta Muhammad sa langit. Mula noong panahon ng British Mandate, ang Haram ash-Sharif ay isang mahalagang site at simbolo ng Palestino na pagsasarili at paglaban sa Zionismo. Bilang karagdagan sa kanyang relihiyon at pampulitikang kabuluhan, ang Haram ash-Sharif ay isang mahalagang site para sa mga aktibidad sa edukasyon at kawanggawa sa loob ng komunidad Muslim Palestino. Para sa Palestinians, at Muslims sa buong mundo, ang lumalaking Third Temple Movement ay kumakatawan sa isang direktang banta sa Islamic likas na katangian ng banal na site na ito at isang balakid sa pagtaguyod ng isang makatarungang kapayapaan para sa rehiyon.

Ang mga pinagmulan ng Third Temple Movement ay maaaring masubaybayan sa mga unang taon ng pagiging estado ng Israel kasama ang mga pangkat tulad ng Brit Hachashmonaim, isang militanteng kilusang kabataan ng Religious-Zionist, na nakita ang pambansang pag-update bilang umaasa sa muling pagtatatag ng isang teokrasya ng mga Hudyo at ang muling pagtatayo ng isang templo sa Temple Mount sa Jerusalem. Nagkaroon ng momentum ang Kilusang Templo matapos ang tagumpay ng Israel noong Digmaang 1967, na binigyang kahulugan ng mga relihiyosong Zionista bilang isang palatandaan na papalapit na ang mga oras ng mesiyas. Nang ibalik ng gobyerno ng Israel ang bundok sa Jordanian Waqf kasunod ng giyera, ang populasyon na ito ay nakaranas ng pagkadismaya, hindi na tinitingnan ang sekular na estado bilang isang sisidlan para sa pagtubos. Sa mga taon kasunod ng giyera, nagkaroon ng pagpaparami ng mga grupong aktibista para sa mesyanik na nakatuon na kunin ang mga bagay sa kanilang kamay upang matupad ang mga propesiya ng mga Judio hinggil sa muling pagsilang ng isang bansang Hudyo sa Land of Israel na humahantong sa mga panahong mesyaniko (Inbari 2009: 33 -39).

May inspirasyon ng mga kaganapan ng 1967, Gush Emunim (Block of the Faithful), isang messianic right-wing settlement organization, ay itinatag sa 1974 upang makatulong na pahabain ang pag-areglo ng mga Judio sa West Bank, Golan Heights, at Gaza Strip. Sa 1980s, kasunod ng paglago ng kilusang relihiyosong pag-areglo, ang mga miyembro ng Jewish Underground ay inaresto dahil sa paglalagay sa pagputol ng Dome of the Rock sa Haram ash-Sharif compound upang simulan ang isang rehiyonang digmaan, na inaasahan nilang magreresulta sa pag-agaw ng Israel sa Temple Mount at ang pagtatayo ng Third Temple. Ang nangungunang tagapag-ayos ng balangkas, ang aktibista na si Yehuda Etzion, ay mamaya ay palayain mula sa bilangguan at magpatuloy upang matulungan na makita ang "di-marahas" kontemporaryong Third Temple Movement, na nakatutok sa pagpapalit ng pampublikong opinyon at paggamit ng kapangyarihang pampulitika upang makakuha ng kontrol sa Temple Mount . Mula noong unang bahagi ng 1990s, ginawang rebranded ng The Third Temple Movement ang sarili bilang isang walang dahas na inisyatiba, na nakatuon sa mga pampublikong reenactment ng mga ritwal ng Templo, tulad ng mga sakripisyo ng hayop, at paglilibang ng mga sagradong templo.

Ang nangungunang samahan sa likod ng "hindi marahas" na modelo ng Ikatlong Temple activism ay Ang Temple Institute, na itinatag noong 1984 ni Rabbi Yisrael Ariel. Si Ariel ay dating nagsilbing paratrooper sa brigada ng Israel na kinontrol ang Temple Mount noong giyera noong1967, isang karanasan na nagbigay inspirasyon sa kanya na italaga ang kanyang buhay sa pagbuo ng Templo (Inbari 2009: 31-49). Ang kasalukuyang pahayag ng misyon ng Temple Institute ay naglalarawan sa Templo bilang isang "pang-edukasyon" na samahan, na nakatuon sa pagtuturo sa publiko ng Israel tungkol sa kahalagahan ng Temple sa pamamagitan ng "pananaliksik, mga seminar, publikasyon, at kumperensya, pati na rin ang paggawa ng mga materyal na pang-edukasyon." Nangako rin ang Institute na "gawin ang lahat sa aming limitadong kapangyarihan upang magawa ang pagtatayo ng Banal na Templo sa ating panahon" (The Temple Institute website 2017).

Sa ngayon, patuloy na namumuhunan ang The Temple Institute para sa pagtatayo ng "Mga vessel ng Ikatlong Templo," tulad ng mga kasuotang pang-pari, mga gintong instrumento, at mga altar ng paghahain, na pinaniniwalaan nila ay gagamitin kapag itinayo ang Third Temple. Ipinapakita ng Temple Institute ang mga sisidlan na ito sa espasyo ng touristic gallery nito mula sa Western Wall sa Lumang Lungsod ng Jerusalem, kung saan din ito ay nagpapatakbo ng isang patuloy na proyekto upang sanayin Cohanim, Mga lalaking Hudyo na bumaba mula sa isang saserdote, sa [kanan sa kanan] upang sila ay handa na tumanggap ng paglilingkod sa saserdote sa hinaharap na Templo ng Ikatlo.

Upang suportahan ang trabaho nito, tinatanggap ng The Temple Institute ang pambansang mga boluntaryong serbisyo (non-combat army duty) mula sa estado ng Israel, at malaking taunang pagpopondo mula sa Ministri ng Kultura, Agham at Pampalakasan, Ministri ng Edukasyon, at Ministry of Defense upang suportahan ang mga proyekto nito pati na rin ang mga donasyon mula sa mga Hudyo at mga evangelical na Kristiyano sa ibang bansa (Ir Amim at Keshev 2015) .. Bagaman ang Israeli na pamahalaan at Punong Ministro Benjamin Netanyahu ay hindi malinaw na nag-endorso sa Third Temple Movement, ang estado ay patuloy na nagbibigay ng mga mapagkukunan para sa Movement ng Templo mapadali ang organisadong pasukan ng mga aktibista ng mga Hudyo papunta sa Temple Mount para sa mga paglalakbay sa paglalakbay sa paglalakbay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng proteksyon sa pulis para sa kanilang mga aktibidad (Feldman 2017).

Dahil sa 1990s, ang mga aktibistang Third Temple ay naghihikayat sa mga Hudyong relihiyoso na umakyat sa Temple Mount bilang isang pagkilos ng relihiyosong paggalang sa mga magulang, at isang anyo ng nasyonalismo na aktibismo na nagpapahayag sa publiko ng mga claim ng mga Hudyo sa Temple Mount. Dahil sa 2010, sa pagdating ng mga popular na platform ng social media, nagawa ng Third Movement ng Templo ang isang mas coordinated at nation-wide na kampanya upang dalhin ang mga relihiyong Hudyo sa Temple Mount, na pampublikong nagbabagang may isang mahabang kalagayan na rabinikong tradisyon na nagbabawal sa mga Judio paglalakbay sa site (para sa takot na ang mga Hudyo ay magpaparusa sa site sa pamamagitan ng pagpasok sa isang estado ng ritwal karumihan). Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng maraming mga Hudyo sa Templo Mount upang manalangin, sa pamamagitan ng format ng isang guided tour ng paglalakbay sa paglalakbay, ang kilusan ay naglalayong muling makipag-ugnay sa mga Hudyo sa banal na site na ito at ilagay ang pagtaas ng presyon sa mga lider pampulitika upang gumawa ng mga hakbang patungo sa pagpapalawak ng Israel sa bundok, na kasalukuyang nasa ilalim ng hurisdiksiyon ng Jordanian Waqf (kahit patrolya ng mga sundalo ng Israel ang tambalan at maaaring pumasok sa anumang oras). Ayon sa mga kasunduan sa pagitan ng Israel at Jordan, ang mga Judio ay hindi pinapayagan na manalangin o magsagawa ng mga ritwal ng mga Judio kapag bumisita sa bundok. Kapag ang mga bisita ng relihiyosong Hudyo ay nagtatangka na manalangin sa isang nakikita o maingay na paraan pinalayas sila mula sa bundok ng Israeli police.

Ang mga organisadong paglalakbay sa paglalakbay sa Templo sa Bundok ay karaniwang pinamumunuan ng mga mataas na ranggo na mga aktibista at mga rabbi ng Third Temple, na namumuno sa kanilang grupo sa pamamagitan ng paghahanda sa purong ritwal, nagbibigay ng makasaysayang at teolohikal na nilalaman sa panahon ng paglilibot, at tulungan ang mga kalahok na manalangin nang maingat sa bundok (Feldman 2017 ).

Ang mga paglilibot sa paglalakbay ay naging matagumpay sa pagkakaroon ng suporta para sa soberanya ng Israel sa ibabaw ng bundok at na-normalize ang ideya ng pagtatayo ng Third Temple sa loob ng mas pangunahing relihiyon-nasyonalista demograpiko ng Israel. Ang imahe ng mga Hudyo na inaresto at pinalayas na papalabas mula sa kanilang pinakabanal na site ay nagpapahintulot sa Third Movement ng Templo upang i-claim na ang pag-access ng mga Hudyo sa Temple Mount ay ngayon isang "kalayaan sa relihiyon" at "karapatang pantao" at, samakatuwid, ang estado ng Israel, bilang isang supposedly demokratikong institusyon, dapat bumalik Jewish access sa bundok (Fischer 2017; Feldman 2017).

Ang ikatlong aktibista ng Templo na si Yehuda Glick ay isang nangungunang tagapagtaguyod ng balangkas ng karapatang pantao. Sa 2014, si Yehuda Glick ay naging isang pangalan ng sambahayan sa Israel nang siya ay nakaligtas sa pagtatangka ng pagpatay kay Mutaz Hijaz, isang lalaking Palestino mula sa Silangang Jerusalem. Ang pag-atake na ito ay nakatulong upang mapalakas ang mensahe ni Glick na ang mga Hudyo ay mga walang-sala na pilgrim sa Temple Mount, laban sa isang diskriminasyong estado at isang hindi matatag na Islam na tumangging ibahagi ang sagradong espasyo at kilalanin ang mga koneksyon ng mga Hudyo dito. Habang tinutukoy ng mga aktibistang Third Temple ang mga sekular na karapatang pantao upang makakuha ng suporta at pag-access sa mga mapagkukunan ng estado, sa huli ay nais nilang palitan ang sekular na estado at magtatag ng isang teokrasya.

Bukod sa pagtataguyod ng pagdiriwang ng mga Hudyo sa Temple Mount, nakatuon ang Third Movement ng Templo sa mga pampublikong reenactment ng mga ritwal ng Templo. Ang kaganapan sa sakripisyo ng Paskuwa, na isinasagawa taun-taon mula nang 2012, ang pinakamalaking ritwal na reenactment ng Third Temple Movement na nagaganap kasabay ng mga piyesta opisyal ng mga Judio. Ang mga ritwal na pangyayari na ito ay tinutukoy ng mga aktibista bilang targilim, ibig sabihin magsanay, dahil pinapayagan nila ang mga aktibista na magsagawa ng ritwal ng Templo upang sila ay handa na ipatupad ang mga ito kapag itinayo ang Templo. Ang mga ritwal na ito ay nagsisilbi ng isang papel na pang-edukasyon para sa kilusan, galvanizing suporta mula sa mga miyembro ng pangkalahatang relihiyon at kanang panig publiko na maaaring hindi Third aktibista Temple, ngunit sa pangkalahatan ay sumusuporta sa ideya ng pagpapalawak ng Israeli soberanya sa ibabaw ng bundok at asserting isang bibliya na koneksyon ng Hudyo sa Temple Mount. Sa pangkalahatan, natuklasan ng kamakailang mga survey na ang kaganapan ng sakripisyo ng Paskuwa ay itinuturing na sang-ayon sa publiko ng Israel. Natagpuan ng relihiyosong pahayagan na si Arutz Sheva na kabilang sa mga bumabasa ng 681, halos animnapu't walong porsiyento ang naniniwala na ang muling pagpapasariwa ng paskua ay isang "karapat-dapat at mabuting" pagsisikap.

Dahil sa 2010s, ang Movement ng Templo ng Third ay lumago nang malaki, nakakakuha ng kasikatan sa gitna ng relihiyon-nasyonalista demograpiko at sekular na mga nasyunalistang makabayang karapatan ng Israel. Ipinapahiwatig ng kamakailang mga survey na kasindami ng tatlumpung porsiyento ng lipunan ng Israel sa Israel ang sumusuporta sa pagtatayo ng isang Templo sa Haram ash-Sharif at 52 porsyento ang sumang-ayon na dapat magkaroon ng pagbabago sa status quo, tulad ng pagpapalawak ng Israeli control sa site o pagtatatag ng hiwalay mga oras ng pagbisita para sa mga Hudyo at Muslim, tulad ng ginawa sa Tomb Abraham ni sa Israel na inookupahan Hebron. Mula noong 2015, ang mga pagtaas ng bilang ng mga miyembro ng Knesset ay bukas na sumuporta sa Third Movement ng Templo at dumalo sa guided tour sa paglalakbay sa Temple Mount kasama ang mga nangungunang aktibistang Third Temple (Verter 2015). Noong Nobyembre 7, 2016, ang mga ministro mula sa mga partidong Likud at Hudyo ay nagpahayag ng pagtatatag ng isang bagong "Lobby Temple" na nakatuon sa pagsulong sa isyu ng pagbisita sa mga Judio at panalangin sa Temple Mount (Newman 2016).

DOCTRINES / BELIEFS

Mula noong pagkawasak ng Ikalawang Templo sa 70 CE ng mga Romano, pinanatili ng Templo ang isang sentral na lugar sa debate sa teolohiyang Judio at pagsamba, sa pamamagitan ng ebolusyon nito sa anyo ng panalangin. Ang Templo ay isang mahalagang bahagi ng liturgical na mga panalangin na nagdarasal ng mga Hudyo ng relihiyon nang tatlong beses sa isang araw. Ang pang-araw-araw na panalangin mismo ay inihalintulad ng mga rabbi sa mga pamalit para sa pang-araw-araw na mga handog na sakripisyo na minsan ay nasa Templo sa Templo. Halimbawa, sa halip na ang mga pari ng templo ay naghuhugas ng kanilang mga kamay at naghahain ng isang hayop, ang mga mapagmasid na Hudyo ay naghuhugas ng kanilang mga kamay at nagsasabing isang panalangin bago kumain ng tinapay. Ang tinapay ay nagiging kapalit ng sakripisyo ng hayop at ang tiyan ay nagsisilbing "altar ng sakripisiyo" sa loob ng katawan ng mga Judio, kung saan binubunsod ng apoy ng pagtunaw ang pisikal na substansiya ng tinapay sa espirituwal na pagkain. Ang diasporiko na pagsasagawa ng mga Hudyo na ito ay nagpapasakop sa Templo at mga sakripisyo ng hayop sa panalangin at ritwal, na angkop sa nakararami ng maluwag na mesyanikong diskarte ng pre-Zionist Orthodox Judaism (ang ideya na dapat maghintay ng matiyagang para sa pagdating ng Mesiyas at ng Third Temple kaysa sa " puwersahin ang dulo "sa pamamagitan ng pisikal na paraan) (Inbari 2009: 7).

Sa kaibahan, ang mga aktibistang Third Temple ay kumukuha ng isang mas aktibong mesyanik na diskarte, paniniwalang ang isa ay dapat gumawa ng praktikal na mga hakbang upang pisikal na muling itayo ang Templo at dalhin ang mesyanikong panahon, sa halip na maghintay para sa banal na interbensyon upang simulan ang proseso. Ang ideolohikal na paninindigan ay maaaring maunawaan bilang isang extension ng ika-20 siglo relihiyon-Zionist teolohiya, na stems sa malaking bahagi mula sa mga writings ng Rabbi Avraham Isaac Kook (1865-1935). Sinabi ng Kook na ang paglikha ng Estado ng Israel, sa pamamagitan ng pisikal na paggawa ng sekular na mga Zionista, bilang kinakailangang bahagi ng proseso ng mesiyano, kung saan ang materyal at espiritwal na paggawa ay pantay na mahalaga para sa pagtubos (Mirsky 2014). Ang mga pagkilos mula sa tao sa makalangit na lupain ay kinakailangan upang pukawin at pukawin ang pagkilos mula sa banal na kaharian sa itaas. Itinuro ni Kook na ang pagtubos ay nagsimula sa indibidwal na pagkilos at pinalawak na panlabas sa lahat ng sangkatauhan at sa uniberso. Mula sa pananaw na ito, kahit na ang sekular na estado ng Zionismo ay nagiging isang banal na sasakyan para sa pagsisimula ng mga hula ng mga Hudyo (ang pagbabalik ng mga Judiong Judas sa Lupain ng Israel at ang muling pagtatayo ng Templo na humahantong sa mga mesyanikong panahon).

Para sa mga tagasuporta ng Ikatlong Templo, karamihan sa mga miyembro ng demokrasyang relihiyon-Zionist ng Israel na sumusunod sa mga teolohikong pagpapakahulugan ng paaralan ng pag-iisip ng Kook, ang Ikatlong Templo ay makikita bilang lohikal na punto ng Zionismo. Ngayon na ang pag-areglo ng mga Judio sa Lupain ng Israel at pambansang rebaybal (sa anyo ng isang modernong bansa na estado) ay nakumpleto na, ang mga aktibista sa Templo ay naniniwala na ang susunod na hakbang sa pagtupad sa propesiya ay nagsasangkot ng pagbabagong-buhay ng kultura ng bibliya na Israelita at ritwal na pagsasanay. Sa layuning ito, naniniwala ang mga aktibista sa Templo na dapat nilang itayo ang pisikal na Third Temple sa Templo Mount sa Jerusalem upang muling mapakita ang isang Jewish priesthood at ang paghahandog ng mga sakripisyo ng hayop na inilarawan sa Torah at rabbinic commentaries. Ang muling pagtatayo ng Templo, naniniwala sila, ay magaganap kasama ang pagtatatag ng isang teokratikong estado ng Torah, na pinamahalaan ng isang kataas-taasang hukuman ng rabbis na tinatawag na "Sanhedrin." Ang muling pagtatayo ng Third Temple at ang pagtatatag ng teokratikong estado ay makukumpleto ang Zionist proseso ng pambansang pagpapanibagong-buhay, pagsasabog sa mesianikong panahon at pagtubos para sa lahat ng sangkatauhan. Naniniwala ang mga aktibista sa Ikatlong Templo na ang buong mundo ay makikilala ang Third Temple bilang isang tunay na Bahay ng Diyos at bibisitahin din ang hinaharap na Third Temple bilang mga pilgrim.

Habang nagpapakalat ang Third Movement ng Templo sa ideya ng isang na-renew na kaharian ng biblia, itinaas ang tanong ng relasyon sa pagitan ng mga Hudyo at di-Hudyo sa darating na panahon ng mesiyano. Upang palakasin ang ideya na ang Third Temple Movement ay isang unibersal na proyekto para sa lahat ng sangkatauhan, ang mga Aktibistang Third Temple ay nakapag-aral sa mga komunidad na hindi Hudyo, tulad ng mga evangelical Christian, na nagdadala sa kanila bilang mga tagasuporta sa ideolohiya at pinansyal. Ang pagsisikap na i-unibersal ang Third Temple, bilang isang redemptive project para sa lahat ng sangkatauhan, ay humantong din sa paglago ng Bnei Noah (Ang Mga Anak ni Noe) mga komunidad, isang bagong pananampalatayang Judaic na ginagawa ng mga di-Hudyo na sumusuporta sa Third Movement ng Templo at mesyanik na Zionist teolohiya.

Mahalagang tandaan na ang mga aktibistang Third Temple ay hindi naniniwala na gumagawa sila ng anumang bago o makabagong sa mga tuntunin ng interpretasyon ng teolohiko ng mga Judio o ritwal na pagsasagawa, ngunit muling binuhay ang kanilang sinaunang kultura at sinusunod ang kanilang mga utos sa buong lawak (ng mga utos ng 613 sa ang Torah, ang karamihan ay tumutukoy sa paglilingkod sa Templo at ang paghahandog ng mga sakripisyo ng hayop). Ang mga aktibista ng Ikatlong Templo ay madalas na nagpapahayag na ang mga Hudyo lamang ang patuloy na sumusunod sa mga utos ng Torah, tulad ng mga batas ng pagtutuli at kosher, ang mga kautusan tungkol sa Templo at mga sakripisyo ay pantay na mahalaga at dapat ding patibayin ngayon na ang mga Judio ay nagbalik sa kanilang sariling bayan at may posibilidad na isinasagawa ang lahat ng utos na tiyak sa Land of Israel. Upang maisakatuparan ang kultura ng Bibliya na ito, ang mga aktibistang Third Temple ay handang mag-strategically gamitin ang sekular na mga mapagkukunan ng estado ng Israeli bansa (pagpopondo, proteksyon ng pulisya, at representasyong pampulitika) kahit na ang kanilang pangwakas na layunin ay muling ibalik ang etno-teokratikong kaharian (Feldman 2018).

PANGANGALAGA / ORGANISASYON

Sa ngayon, mayroong hindi bababa sa dalawampu't siyam na iba't ibang grupo ng mga aktibistang Third Temple, kabilang ang mga partikular na grupo para sa mga kalalakihan, kababaihan, at kabataan, maaari itong mapangkat sa ilalim ng malawak na payong ng "Ikatlong Kilusang Templo." Ang paglaganap ng mga aktibistang grupong ito, at ang pangkalahatang desentralisadong likas ng Kilusang Third Temple, ay nag-ambag sa paglago nito sa buong bansa at ang kakayahang maabot ang mga tagasuporta sa buong edad, kasarian, at etniko na demograpiko. [Larawan sa kanan] Ang pangkat na "Babae para sa Templo" ay nagtatrabaho upang ayusin ang mga kababaihang Hudyo ng Orthodokso upang lumahok sa paglalakbay sa Temple Mount at iba't ibang mga "likha sa templo," tulad ng paghahanda ng mga sakripisyo ng tinapay para sa mga ritwal na reenactment. Ang grupong "Pagbabalik sa Bundok" ay nagsisilbi sa mga tinedyer at kabataan sa kanilang unang edad twenties, habang ang "Mga Mag-aaral para sa Templo" ay nag-oorganisa ng mga mag-aaral sa kolehiyo sa buong bansa bilang suporta sa muling pagtatayo ng Templo, nakakaakit sa mga relihiyosong kabataan na may sapat na gulang pati na rin ng mga sekular na nasyonalista.

Ang bawat grupo ng mga aktibista ay nakatuon sa iba't ibang harapan ng aktibismo sa templo, tulad ng pagsasanay Cohanim (Mga pari ng Templo), naghahanda ng mga sagradong mga sisidlan ng Templo at mga plano sa arkitektura, naglulunsad ng mga miyembro ng Knesset, o nag-organisa ng mga demonstrasyon sa Jerusalem. Bagaman ang mga ito ay nakatuon sa iba't ibang aspeto ng gusali ng Templo, ang mga dalawampu't siyam na mga grupo ay nagtatrabaho nang magkakasama, tinutulungan ng paggamit ng social media, upang patuloy na magdala ng mas malaking bilang ng mga Hudyo sa Temple ng Templo sa mga gabay na paglalakbay sa paglalakbay. Tumutulong din ang iba't ibang mga grupo sa mga kaganapan sa reenactment sa sakripisyo ng Templo at mga taunang kumperensya kung saan ang mga rabbi, pulitiko, at mga aktibista ay nag-strategize at nakaka-outreach sa mas malaking publiko. 

Habang ang ideolohiyang nagkakaisa sa paligid ng ideya ng pagtatayo ng Third Temple, ang bawat grupo ng aktibistang Third Temple ay naiiba sa kung saan sila ay umaasa sa mga mapagkukunan ng estado at makipagtulungan sa Israeli police. Higit pang mga opisyal at pinopondohan na mga organisasyon tulad ng Temple Institute ang nagtatrabaho upang mapanatili ang matalik na pakikipag-ugnayan sa mga awtoridad ng estado, mga pulitiko sa tuwing pulitiko, at mga ministri ng pamahalaan na nagpopondo sa kanilang mga gawain. Upang mapanatili ang kanilang mga imahe bilang isang "walang dahas" at "pang-edukasyon" na organisasyon, ang Temple Institute refrains mula sa pagsasalita nang hayagan tungkol sa pagkawasak ng Islamic Haram ash-Sharif at hindi malinaw na nagtataguyod ng karahasan laban sa Palestinians. Sa kabaligtaran, ang mga kabataang aktibista, tulad ng mga kabataang lalaki at babae na bahagi ng grupo na "Nagbabalik sa Bundok" ay nakikita ang paninindigan ng Temple Institute bilang pagsuko at sa huli ay pinipigilan ang kilusan. Ang mga kabataang aktibista ay may iba't ibang pamamaraan, na nakikipagtulungan sa mga sumasamba sa mga Muslim at Israeli pulis sa Temple Mount. Sa Bundok, ang mga aktibistang kabataan ay kadalasang nagtataguyod ng mga kagalit-galit, tulad ng pagpapatirapa sa kanilang sarili o pagbubunyag ng isang bandila ng Israel, mga gawain na mabilis na nagresulta sa pagpapaalis sa kanila mula sa site at pansamantalang pagbabawal mula sa Mount Temple.

Habang ang Movement ng Templo ay walang isang matibay hierarchical na istraktura, may mga nangungunang mga rabbi (nakararami Orthodox mga lalaki Ashkenazi) na ang teolohiko at pampulitika interpretations gabayan ang kilusan. Kasama rito ang Rabbi Yisrael Ariel (Tagapagtatag ng Templo Institute), Rabbi Chaim Richman (Direktor ng International Department of the Temple Institute, Propesor Hillel Weiss (Pangulo ng Kaganapan sa Sakripisyo ng Paskuwa), Yehuda Etzion (Dating Lider ng Jewish Underground) Si Yehuda Glick (Ikatlong Aktibista ng Templo at Miyembro ng Knesset), at ang mga miyembro ng rabbi ng tinatawag na "nagbubukas na Sanhedrin" (na naglalayong maging isang kataas-taasang hukuman na nagpapatupad ng batas Torah sa Israel kasunod ng muling pagtatayo ng Templo.) Ang mga ideya ng mga nangungunang mga rabbi ay pinalakas at ikinakalat ng mga dose-dosenang mga tagasuporta ng rabbi na gumaganap bilang mga pinuno ng mga relihiyoso-Zionist na komunidad at mga seminaryo sa buong Israel, lalo na sa mga pamayanan ng West Bank. Ang Rabbis na sumusuporta sa Third Temple Movement ay nagdadala ng kanilang mga seminary students sa mga paglalakbay sa paglalakbay sa Templo Mount, pagsasanay ng isang bagong henerasyon ng mga kabataang lalaki at mga rabbi sa hinaharap sa teolohiya ng Third Temple, pinatibay ang ideya na ang pagtatayo ng Templo ay ang tadhana ng ang mga taong Hudyo at ang endpoint ng proyektong Zionist.

Imposibleng ibilang ang mga eksaktong bilang ng mga aktibista sa Ikatlong Templo dahil sa kung paano nagkakalat ang kilusan. Habang may daan-daang mga aktibong kasapi sa loob ng dalawampu't siyam na grupo ng mga aktibista, ang mga bilang ng mga tagasuporta sa ideolohiya (parehong walang kaugnayan sa relihiyon at relihiyon) pati na rin ang mga sumasakay sa Templo ng Bundok ng Mountains, tiyak na mga bilang sa sampu-sampung libo. At may katibayan na patuloy na lumalaki ang kilusan. Ang mga paaralang relihiyosong araw sa buong bansa ay malugod na tinatanggap ang mga grupo tulad ng The Temple Institute upang magbigay ng pang-edukasyon na "pamana ng Templo" na programa para sa mga bata. Ang Temple Institute ay naging popular din na destinasyon sa paglalakbay para sa mga Israelis at internasyonal na mga bisita, na bumibisita sa gallery ng Temple Vessels at ipinakita ng isang mapayapang at utopian na bersyon ng proyekto ng Third Temple, kung saan ang pagtatayo ng Templo ay itinanghal bilang isang mahalagang obligasyon ng mga taong Judio at sa buong mundo. Sa maikling salita, ang Matagumpay na Kilusang Templo ng Templo ay matagumpay na hinabi sa tela ng relihiyon-nasyonalista lipunan at kahit sekular-nasyonalista lipunan sa isang tiyak na lawak, na ginagawang mahirap na subaybayan kung saan ito nagsisimula at nagtatapos sa mga tuntunin ng kongkreto numero.

ISSUES / CHALLENGES

Ang pinaka-agarang hamon ng Third Temple Movement ay ang papel na ginagampanan nito sa mga nakakagulat na mga siklo sa karahasan sa lupa sa Israel / Palestine bilang pagtaas ng bilang ng mga relihiyong Hudyo, mga rabbi, mga pulitiko, at mga aktibistang Third Temple na pumasok sa Temple Mount / Haram ash- Sharif sa araw-araw. Mula sa Palestinian perspective, ang paglago ng Templo Movement ay kumakatawan sa isang agarang banta sa sagradong Al-Aqsa Mosque at Haram ash-Sharif compound, ang huling natitirang pampublikong espasyo kung saan ang mga Palestinians ay nararamdaman ng isang pagkamapag-awayan sa Jerusalem. Sa 2015-2016, natatakot na ang Al-Aqsa ay nasa panganib ng Israeli annexation na humantong sa isang alon ng pag-atake ng pag-atake kung saan naka-target ang mga batang Palestinian na mga relihiyong Hudyo sa kalye. Ang panahong ito ng karahasan ay naging kilala bilang "Third Intifada." Ang mga ulat ng pulisya mula sa panahong ito ay konektado sa mga pag-atake sa isang malawak na takot sa mga Palestinian na ang gobyerno ng Israel ay kumukuha ng mga aktibong hakbang upang ma-annex ang Haram ash-Sharif compound sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mas malaking bilang ng mga relihiyong Hudyo para pumasok. 

Habang patuloy na nagpapalaganap ang Movement ng Templo sa Ikatlong ideya ng pagbabagong biblikal at isang teokratikong estado, higit pang ipinawalang-bisa ang mga pag-angkin ng mga Palestino sa lupain mula sa pananaw ng Orthodox Jewish law. Sa ganitong imaged hinaharap na mesyanikong teokratikong estado, na tumatakbo sa ilalim ng batas Torah, ang mga Hudyo ay magkakaroon ng eksklusibong pag-access sa pagkamamamayan.

Ngayon, ang arguably Israel ay nagpapatakbo bilang isang ethnocratic state (Yiftachel 2006). Bagaman pormal na pinalawak ng Israel ang kategorya ng pagkamamamayan sa mga Palestinian sa loob ng berdeng linya, ang pag-access sa pampulitikang kapangyarihan, mga mapagkukunang pang-ekonomya, at mga karapatan sa imigrasyon ay nakasalalay sa nasyonalidad ng mga Hudyo. Ang Third Movement ng Templo ay kumakatawan sa ebolusyon ng isang ethno-teokratiko modelo kung saan ang mga karapatan ng mga Hudyo sa lupain ay batay, hindi lamang sa ideya ng isang makasaysayang koneksyon na pinagtatalunan upang mauna ang isang Palestino, ngunit ay pinag-aralan una at nangunguna sa Diyos na ibinigay ng karapatan ng mga Hudyo sa lupain bilang nagmula sa Torah. Ang mga aktibistang Third activist at rabbis ay madalas na malinaw na nagsasabi na tinanggihan nila ang ideya ng sekular na demokratikong estado, sapagkat ang mga ideyang ito ay "banyagang" sa kulturang Judio. Upang makumpleto ang mga proseso ng pagtubos, dapat ibagsak ng mga Hudyo ang pamatok ng European na paglagom at ibalik ang kanilang sinaunang at "katutubo" na bersyon ng estado.

Sa kabiguan ng proseso ng kapayapaan sa Oslo, ang patuloy na pag-areglo ng mga Judio, at ang pang-araw-araw na karahasan, ang ideya ng etno-teokratikong estado ay nakakuha ng traksyon, na humahantong sa di-malamang alyansa ng mga sekular na nasyonalista at mga Orthodox Jewish Zionist sa Knesset na sumusuporta sa ideya ng pag-annex sa Temple Mount, bilang isang gawa na minsan at para sa lahat ay matiyak ang ganap na soberanya ng Israel sa lupain (Persico 2017).

Mga larawan

Larawan # 1: Ang mga Judiong lalaki na bumaba mula sa isang lahi ng mga saserdote (Cohanim) ay nagsasagawa ng muling pagbuhay sa mga sinaunang ritwal ng Templo bilang paghahanda sa pagtatayo ng Third Temple.
Larawan # 2: Ang mga kababaihan para sa Templo ay humantong sa isang pangkat ng mga batang Hudyo sa Temple Mount upang turuan sila tungkol sa kahalagahan ng pagtatayo ng Third Temple.

Mga sanggunian

Chen, Sarina. 2007. "Liminality and Sanctity: Isang Sentral na Tema sa Retorika at Praxis ng Templo Zealot Groups" (sa Hebreo). Jerusalem Studies of Jewish Folklore 24 / 25: 245-67.

Feldman, Rachel. 2018. "Temple Mount Pilgrimage sa Pangalan ng Mga Karapatang Pantao: Ang Paggamit ng Pagsamba sa Katapatan at Liberal Discourse upang Magdala ng Proxy-State Conquest." Journal of Settlers Colonial Studies [darating].

Feldman, Rachel. 2017. "Paglalagay ng Mesiyanikong Pagkababae sa Zionistang Pampulitika na Pagkilos: Ang Kaso ng Kababaihan para sa Templo." Ang Journal of Middle Eastern Woman's Studies. Nobyembre 2017. Vol 13. Hindi. 3.

Fischer, Schlomo. 2017. "Mula sa Yehuda Etzion patungong Yehuda Glick: Mula sa Rebolusyon ng Pagtubos sa Mga Karapatang Pantao sa Templo sa Bundok." Suriin ang Pag-aaral ng Israel 32: 88-103.

Gorenberg, Gershom. 2000. Ang Katapusan ng mga Araw: Pundamentalismo at ang Pakikibaka para sa Mounting Templo. Oxford: Oxford University Press.

Inbari, Motti. 2009. Jewish Fundamentalism at ang Temple Mount. Albany: State University of New York Press.

Ir Amim at Keshev. "Mapanganib na Pakikipag-ugnay: Ang Dynamics ng Pagtaas ng mga Kilusan ng Templo at Ang Iyong Mga Implikasyon." 2013. Na-access mula sa  http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/Dangerous%20Liaison-Dynamics%20of%20the%20Temple%20Movements.pdf  sa 23 2017 Nobyembre.

Mirsky, Yehudah. 2014. Rav Kook: Mystic sa isang Oras ng Rebolusyon. New Haven: Yale University Press.

Newman, Marissa. 2016. "Ang mga aktibista sa Temple Mount ay nagtitipon sa Knesset, hinimok ang PM na 'buksan ang mga pintuan' sa pagdarasal ng mga Hudyo." Na-access mula sa http://www.timesofisrael.com/temple-mount-activists-convene-in-knesset-urge-pm-to-open-gates-to-jewish-prayer/ sa 23 2017 Nobyembre.

Persico, Tomer. 2017. "Ang Dulo ng Zionismo: Ethnocentrism at ang Temple Mount," Suriin ang Pag-aaral ng Israel 32: 88-103.

Sharon, Jeremy. 2017. "Mga Bisitang Hudyo sa Temple Mount Jump 15% sa Taong Ito." Ang Jerusalem Post, Enero 27. Na-access mula sa http://www.jpost.com/Israel-News/Jews-visits-to-Temple-Mount-jump-15-percent-this-year-501280  sa 23 2017 Nobyembre.

Yiftachel, Oren. 2006. Ethnocracy: Land and Identity Politics sa Israel / Palestine. Philadelphia: University of Philadelphia Press.

Ang website ng Temple Institute. 2017. Na-access mula sa https://www.templeinstitute.org/about.html sa 23 Nobyembre 2017.

Verter, Yossi. 2015. "Temple Mount Extremists Paggawa ng pagsalakay sa Parehong Knesset at Israeli Government." Na-access mula sa  https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.683179 sa 23 2017 Nobyembre.

Petsa ng Pag-post:
24 2017 Nobyembre

 

magbahagi
Nai-update: - 4:44 pm

Copyright © 2016 Proyekto sa Mga Relihiyon at Espirituwalidad ng Daigdig

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander