World Changers Church International

magbahagi

THE WORLD CHANGERS CHURCH INTERNATIONAL (CREFLO DOLLAR)

ANG WORLD CHANGERS CHURCH INTERNATIONAL (WCCI) TIMELINE

1962 (Enero): Ang Creflo Dollar ay isinilang noong Enero 28, 1962 sa College Park, Georgia.

1980: Nagsimula ang dolyar ng pag-host ng mga sesyon ng pag-aaral sa Bibliya sa kanyang dormitoryong kwarto sa kolehiyo.

1981: Ang isang dolyar ay nagtatag ng ministeryo sa West Georgia College.

1984: Tinanggap ang Dollar ng BA degree sa Edukasyon mula sa West Georgia College.

1984: Nagsimula ang dolyar sa Brawner Psychiatric Institute sa Atlanta.

1986: Naranasan ng dolyar ang paningin para sa World Changers Ministries Christian Center (WCMCC).

1986: Pinalawak ng dolyar ang kanyang mga pulong ng pangkat ng panalangin at nagsimulang makilala sa Kathleen Mitchell Elementary School.

1986 (Disyembre): Ang Creflo Dollar at Taffi Bolton ay kasal.

1988: Ang WCMCC ay lumalaki sa gusali at nakuha ang dating Atlanta Christian Center Church sa College Park, Georgia.

1991: Nagtayo ang WCMCC ng bagong pasilidad sa College Park, Georgia, na tinukoy bilang World Dome.

1995 (Disyembre): Ang WCMCC ay lumipat sa bagong pasilidad.

1998: Nagkamit ang Dollar ng mga guro at doktor sa pagpapayo.

1998: Ang dolyar ay iginawad sa isang honorary Doctor of Divinity degree mula sa Oral Roberts University.

2005: Nagsimula ang dolyar sa paglalakbay sa New York City bawat linggo upang mangaral sa Madison Square Garden.

2007-2010: Ang dollar ay kabilang sa anim na televangelists na tinatanong ng isang komite ng US Senado hinggil sa kanilang personal na paggamit ng mga pag-aari ng simbahan.

2012 (Hunyo): Ang Fayette County Sheriff's Office ay nag-ulat na ang Dollar ay nakagawa ng simpleng pag-atake / baterya at kalupitan sa kanyang labinlimang taong gulang na anak na babae.

2012 (Oktubre): Ang isang bagong lokasyon ng simbahan ay binili sa Bronx, New York.

2012 (Oktubre): Naganap ang pagbaril sa World Dome, at isang empleyado ng simbahan ang napatay.

2013: Ang mga pagsalakay at mga singil sa baterya laban sa Dollar ay bumaba pagkatapos niyang makumpleto ang isang programa sa pamamahala ng galit.

2013 (Marso): Sinimulan ng Dollar ang kanyang Mga Kumperensya sa Pagbabago upang ipagdiwang ang anibersaryo ng iglesya ng Mga Nagbabagang Daigdig.

2014: Kinilala ng Dollar na siya ay nakikipaglaban sa kanser sa prostate.

FOUNDER / GROUP KASAYSAYAN

Ang Creflo Dollar ay isinilang noong Enero 28, 1962 sa Creflo Dollar Sr., at Emma Dollar sa College Park, Georgia. Ang kanyang ama ay isang pulisya opisyal, at ang kanyang ina ay nagtrabaho sa lokal na paaralang elementarya na dati nang dumalo sa Dollar. Ang dolyar ay hindi nagnanais na maging isang mangangaral, kahit na dumalo siya sa simbahan tuwing Linggo kasama ang kanyang mga magulang. Siya ang unang itim na estudyante na dumalo sa Kathleen Mitchell Elementary School, isang lokasyon na pinili niyang mamaya bilang kanyang sariling simbahan (Mumford 2011). Siya ay nag-aral sa high school sa Lakeshore High School, kung saan siya ay naglaro ng linebacker sa koponan ng football ng paaralan at nagsilbi bilang presidente ng estudyante. Ang mga dumalo sa paaralan kasama niya ay naalala siya bilang isang "mabuting tao" ngunit hindi partikular na relihiyoso (Mumford 2011). Ang kanyang layunin pagkatapos ng mataas na paaralan ay upang maglaro ng propesyonal na football, na sinusuportahan ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Gayunpaman, ang Dollar ay hindi nakapagpatuloy ng isang karera sa atletiko dahil sa isang pinsala.

Matapos makumpleto ang mataas na paaralan, tinanggap ang Dollar sa West Georgia College sa Carrollton, Georgia. Sa kanyang unang taon ng kolehiyo, tinanggap niya si Kristo at nagsimulang mag-host ng mga sesyon ng pag-aaral sa Bibliya sa kanyang silid dorm. Ang mga sesyon ay naging popular, na may higit sa 100 na mga tao na dumalo sa ilang gabi. Tinutukoy niya sila bilang "World Changers Bible Study" (Mumford 2011). Sa panahong ito, nakilala din ng Dollar ang kanyang asawa sa hinaharap, Taffi Bolton. Nagtapos siya mula sa West Georgia College sa 1984 na may degree sa Edukasyon at agad na nagsimulang magtrabaho bilang isang teen counselor sa Brawner Psychiatric Institute sa Atlanta. Pagkalipas ng dalawang taon, nag-asawa si Dollar at Taffi Bolton. Nagpatuloy ang mag-asawa upang mag-ampon ng dalawang anak na lalaki at magkaroon ng tatlong anak na babae ng kanilang sarili. Sa 2014, kinikilala ng Dollar sa isang broadcast sa telebisyon na siya ay nakikipaglaban sa kanser sa prostate (Bloodsaw, 2014).

Pagkatapos ay itinatag ng Dollar ang World Changers Ministries Christian Center sa cafeteria ng Kathleen Mitchell Elementary School, kung saan walong taong dumalo sa unang serbisyo ng Linggo. Ang bagong ministeryo ay umunlad, at sa 1988 ang simbahan ay bumili ng dating Atlanta Christian Center Church sa College Park. Lumawak ang ministeryo upang mag-alok ng apat na mga serbisyo ng Linggo upang mapaunlakan ang isang lumalaking kongregasyon, na binubuo ng nakararami ng mga middle-class na Aprikanong Amerikano, at nagdagdag ng isang radyo upang maabot ang isang mas malaki madla. Sa 1991, sinira ng World Changers ang kasalukuyang lokasyon ng ministeryo, ang World Dome, na matatagpuan sa Atlanta, Georgia. Ang 8,500-seat building ay nagkakahalaga ng halos $ 18,000,000 at binayaran nang walang anumang panlabas na financing. Bilang karagdagan, ang pangalan ng ministeryo ay binago sa World Changers Church International (WCCI) upang mapakita ang pagtaas ng pagiging kasapi at pandaigdigang presensya ("Creflo Dollar Ministries" nd). Nagtatag ang WCCI ng mga tanggapan sa England, Australia, Canada, at Nigeria. Ang WCCI ay nag-anunsyo ng mga plano upang buksan ang maraming mga simbahan ng 500 na magkakasama upang mapaunlakan para sa mga hindi maaaring dumalo sa mga serbisyo sa pangunahing campus ("World Changers Fellowship Churches").

DOCTRINES / BELIEFS

Ang World Changers "International Statement of Beliefs" ay naglalaman ng maraming teolohikong doktrina na matatagpuan sa maraming denominasyong Kristiyano: ang Biblia bilang nakasulat at kinasihang Salita ng Diyos; Si Jesus bilang Anak ng Diyos, pagkapako sa krus at muling pagkabuhay; bautismuhan sa tubig para sa mga tumatanggap kay Kristo; kumikilos sa salita ng Diyos at pag-eebanghelyo; ikapu sa suporta ng lokal na simbahan; limos sa mga dukha at walang tirahan; nagsasalita ng mga wika bilang katibayan para sa pagtanggap at pagbibinyag ng Banal na Espiritu ("Tungkol sa Creflo Dollar Ministries," nd). Naniniwala din ang mga World Changer na kapag nangyari ang Pag-agaw, ang mga hindi sumunod kay Cristo ay babangon muna; ang mga natitira at tumatanggap kay Jesus ay babangon upang salubungin siya. Pagkatapos ng kamatayan, gugugulin ng isa ang walang hanggan sa alinman sa Langit o Impiyerno, depende sa kung tinanggap nila o hindi ang Jesu-Cristo bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas ("Pahayag ng Paniniwala," nd).

Ang WWCI ay kumukuha ng pangunahing doktrinal na inspirasyon mula sa tradisyon ng Salita ng Pananampalataya na hindi gaanong tinatanggap, na nagsasangkot ng positibong pag-iisip at ang kapitalistang tagumpay na etika (Baer 2010; 582). Ang pangunahing doktrina na propesyon sa tradisyon ng Salita ng Pananampalataya sa Kristiyanismo ay ang mga tagasunod ay magkakamit ng kasaganaan (tinukoy na malawak bilang pisikal, emosyonal na pang-ekonomiya, interpersonal, at espirituwal) sa pamamagitan ng positibong pag-amin. Ang doktrina ay nakabatay sa bahagi sa isang sipi sa Mark 11: 22-23 na nagsasabi kay Jesus na nagsasabi na ang mga tapat ay magkakaroon ng anumang hinihiling o ipinagdarasal ng may pananampalataya. Ang mga mananampalataya ng Salita ng Pananampalataya ay naniniwala na ang pangakong ito ay kasama sa pagbabayad-sala ni Cristo para sa mga kasalanan ng tao. Ang kasaganaan ay laging magagamit sa mga mananampalataya; Si Satanas ang lumikha ng paghihirap. Ang mga tagapamagitan ay hindi dapat pahintulutan si Satanas na magkaroon ng awtoridad sa kanilang buhay kundi ipahayag ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Upang makakuha ng nakapagpapagaling, halimbawa, ang mga tagasuporta ay dapat gumawa ng isang positibong pag-amin sa pamamagitan ng pagsasabi na may lubos na paniniwala na sila ay gumaling na. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng isa sa mga pangako ng Diyos ay lumilikha ng isang "puwersa" na maaaring gumawa ng pangako na tunay. Sa parehong lohika, siyempre, ang "negatibong mga confession" ay maaaring gumawa ng mga negatibong resulta.

Ang ministeryo ng Creflo Dollar ay sumasalamin sa mga doktrina ng Salita ng Pananampalataya. Ang kanyang mga aral ay nakasentro sa positibong pag-iisip at kapangyarihandapat itong magdala ng kasaganaan sa kanyang mga tagasunod (Hinton 2011; Harrison 2005). Ang pangunahing mensahe ay ang "kabuuang kasaganaan ng buhay:" Kung tinatanggap ng mga indibiduwal si Jesus bilang kanilang tagapagligtas, sila ay magiging masagana sa lahat ng paraan, makamundong at espirituwal. Sa katunayan, ang kahulugan ng kapalaluan ng Dollar ay mas malawak kaysa sa pinansiyal na tagumpay: "Nang tukuyin ko ang kasaganaan, itinatakda ko ito mula sa isang puntong biblikal. Kung pupunta ka sa Hebreong salin ng Biblia, ang kasaganaan ay tumutukoy bilang kapayapaan, kabutihan at patuloy na pagiging maayos "(Brumback 2012). Ayon sa mensahe ng "kabuuan na kasaganaan ng buhay" ng Dollar, ang tipan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao ay nagtataglay ng kayamanan at pagpapala sa lahat ng lugar ng kanilang buhay. Ang Biblia ay mahalagang kontrata sa pagitan ng mga tao at Diyos na nagsasangkot ng tatlong alituntunin. Ang unang alituntunin ay ang pag-alam kung sino ang kay Cristo; ang pangalawa ay ang prinsipyo ng "positibong pag-amin;" at ang ikatlo ay materyal na kayamanan at pisikal na kagalingan bilang mga karapatan ng bawat Kristiyano. Ang mga dolyar ay nagsasaad na ang tatlong prinsipyong ito ay kinakailangan para magkaroon ng tagumpay sa daigdig na ito (Hinton 2011). Sa kanyang mga sermon, binanggit ng Dollar ang mga tekstong biblikal upang bigyang-diin ang pangingibabaw na mayroon ang mga tao sa ibabaw ng Lupa. Ang mga tao ay napakalakas ng at may mga karapatang katulad ni Cristo, at kung makilala nila ang kanilang sarili kay Kristo, maaari nilang ma-access ang mga kapangyarihang ito. Ang pagkakilala sa sarili kay Hesus ay hindi sapat, dapat itong ipamalas sa mga salita sa pamamagitan ng positibong pag-amin, at sa mga bagay na ginagawa ng isa, tulad ng pagbabahagi ng salita at pagbabalik sa simbahan (ikapu). Ang Diyos ay nalulugod sa pamamagitan ng pananampalataya ng Kanyang mga anak at nagagalak sa pagbibigay sa kanila ng lahat na kanyang inaalok bilang tugon sa panalangin at positibong pag-amin. Tungkol sa panalangin, sinabi ng Dollar, "Ang iyong garantiya ay makakuha ng mga resulta. Maaari mong bilangin ito "(Hinton 2011).

Ang isang extension ng doktrina ng kabuuang kasaganaan ng Dollar, na ibinabahagi ng ibang mga lider ng Salita ng Pananampalataya, ay doktrina ng "maliliit na diyos". Ayon sa doktrinang ito, ang Diyos, kung sino ang Espiritu, ay lumikha ng mga tao sa Kanyang larawan at pagkakahawig; samakatuwid, yaong mga ipinanganak na muli, tulad ng Diyos, ay Espiritu din. Tulad ng inilagay ng Dollar sa bagay ("Ang Iglesia ng Divine Lucre nd):

Creflo Dollar: "Kung magkasama ang mga kabayo, gumawa sila kung ano?"
Kongregasyon: "Kabayo!"
Dollar: "Kung ang mga aso ay magkasama, gumawa sila kung ano?"
Kongregasyon: "Mga Aso!"
Dollar: "Kung magkasama ang mga pusa, gumawa sila kung ano?"
Kongregasyon: "Pusa!"
Dollar: "Kaya kung sinabi ng Diyoshead 'Let us make man in our image', at ang lahat ay gumagawa pagkatapos ng sarili niyang uri, kung gayon gumawa sila?"
Kongregasyon: "Mga Diyos!"
Dollar: "Gods. Little "g" na mga diyos. Hindi ka pantao. Tanging bahagi ng tao sa iyo ang laman na iyong suot. "

Tinuturuan din ng dolyar ang isang bersyon ng kontrobersyal na "espirituwal na kamatayan" (paghihiwalay mula sa pagkakaloob ng Diyos) doktrina. Ayon sa Dollar "Nang si Adan ay nagkasala ng mataas na pagtataksil sa Halamanan ng Eden sa pamamagitan ng pagpapalit ng kapangyarihan niya kay Satanas, ang kamatayan, kasalanan at sumpa ay pumasok sa lupa. Ang koneksyon ni Adan sa Diyos ay agad na nahiwalay, at si Satanas ay naging kanyang diyos. "Ang kanyang pagbabayad-sala para sa kasalanan ng tao ay kasangkot sa pisikal at espirituwal na kamatayan:" Nang mamatay si Jesus sa krus at bumaba sa kalaliman ng impyerno upang bayaran ang presyo para sa iyong mga kasalanan, Siya ay namatay sa pisikal at espirituwal. "Pagkatapos ng tatlong araw sa impiyerno, binuhay siya ng Diyos, katawan at kaluluwa. Ang mga kontemporaryong mananampalataya ay maaari ding ipanganak na muli: "Iyon ay nangangahulugan lamang na ang iyong espiritu ay nabago mula sa isang kalagayan ng espirituwal na kamatayan sa buhay sa isang sandali ng sandaling panahon." Ito ang pagpapahayag ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na nagpapahintulot sa mga tagasunod na lubos na makaranas ng pangako ng Diyos ("Mga Artikulo" nd).

Nakikipag-usap ang dolyar ng kapangyarihan ng pangako ng Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang mga aral. Ang isa ay ang kanyang pagtuturo sa mga bata at panganganak. Sinasabi ng dolyar na ang lahat ng tunay na mananampalataya, sa pamamagitan ng positibong pagpapahayag, ay magkakaroon ng at magkaroon ng malusog na mga bata kahit na tila nakaharap ang mga medikal na hamon na gagawin ito imposible. Hinihikayat din ng dolyar ang entrepreneurship sa kanyang mga tagasunod, at itinuturo na nais ng Diyos na ang kanyang mga mananampalataya ay magkaroon ng sariling mga negosyo at magpatakbo ng mga pangunahing internasyunal na korporasyon. Sa isang sermon, sinabi ng Dollar na mayroon siyang pangitain na ang mga mananampalataya ay huli makontrol ang sistema ng gobyerno sa estado ng Georgia (Hinton 2011).

Ang diskarte ng Creflo Dollar sa empowerment ay nakatuon sa indibidwal na pagbabagong-anyo at nakatutulong sa mas maraming mga social oriented approach sa loob ng African American Community (Blake 2005; Johnson 2010). Ang indibidwal na pagbabagong-anyo ay dapat na mauna sa pagbabago ng mundo. At ang Dollar ay lubos na malinaw sa mga ito. Sinabi niya na "Dr. Nakatayo ang Hari para sa kalayaan ng lahat ng mga tao, at naniniwala ako na ang pagpapalaya mula sa utang ay isang mahalagang bahagi ng kalayaan na iyon .... Kapag ang isang tao ay wala sa utang, mas mahusay na maisagawa niya ang banal na layunin ng Diyos para sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagiging isang pagpapala sa iba pa. "Sinabi niya na" Sa halip na magtuon ng pansin sa kung ano ang mali sa ating lipunan, pinipili nating ituon ang pagbabahagi ng ebanghelyo ni Jesucristo sa bawat tao na maaari nating gawin, "sabi ng Dollar. "Kung ang mga tao ay gumawa ng desisyon na ipamuhay ang kanilang buhay sa pamamagitan ng mga prinsipyo ng Salita ng Diyos, ang lahat ng mga sakit sa lipunan sa ating lipunan ay hindi na umiiral."

ORGANISATION / LEADERSHIP

Ang World Changers Church International ay isang independiyenteng, di-kinikilala na simbahan ngunit kinikilala ang sarili nito sa mas malaking Mundong kilusang Pananampalataya, na binubuo ng humigit-kumulang apat na libong mga simbahan sa buong mundo. Ang College Park, headquarters ng Georgia ay kumukuha ng 20,000 sa mga serbisyo nito at may higit sa 350 na empleyado. Ang campus ay naglalaman ng WCCI, isang daycare center, isang telebisyon studio, isang bookstore, isang publishing house, at iba't ibang mga outreach committees. Sinabi ng dolyar na hiniling ng Diyos sa kanya na bumuo ng isang 60,000 na upuan ng World Changers Stadium na papalitan ang World Dome (Sanneh 2004: 56). Ang ministeryo ay nagpapatakbo sa isang taunang badyet na sa paligid ng $ 80,000,000.

Ang Creflo Dollar Ministries ay responsable para sa lahat ng outreach na WCCI undertakes, at nagsasagawa ng iba't ibang kumperensya sa US at sa buong mundo. May mga tanggapan ng WCCI sa anim na kontinente. Ang Ministerial Association, na binubuo ng mga pinuno mula sa buong mundo, ay sumusuporta sa mga aktibidad na ito (Hinton 2011). Inilalabas rin ng ministeryo ang isang magasin na pinamagatang EXCHANGE . Sa 1990, sinimulan ng Dollar ang bentahe ng pagiging epektibo ng telebisyon sa pag-abot sa kanyang mga tagasunod, at itinatag ang pagpapalit ng iyong telebisyon at radyo sa radyo. Ang programa sa telebisyon ay may kapasidad na maabot ang halos isang bilyong mga tahanan sa buong mundo at naihayag sa higit sa mga istasyon ng 100. Ang mga serbisyo ng Simbahan ay ibinabahagi sa mga iglesia ng pagsasama, gayundin sa cable television. Sa pagdating ng laganap na availability ng internet, sinimulan nilang i-stream ang palabas na live online, pati na rin ang nagbibigay ng mga archive ng mga nakaraang video ("Creflo Dollar Ministries" nd).

Ang Creflo at Taffi Dollar ay nagsisilbing mga co-pastor sa pangunahing campus ng simbahan. Naglalakbay ang Dollar sa New York City upang mangaral sa Mundo Ang mga Changer Church na matatagpuan sa Brooklyn. Ang Taffi Dollar ay ang CEO ng label ng musika ng Arrow Record. Bilang karagdagan sa pangangaral bawat Linggo, ang Creflo Dollar ay naglalakbay sa mga komperensiya sa buong bansa, na nagsasalita kung paano ang kanyang mga miyembro ay maaaring maging mas mahusay at mas maunlad na mga Kristiyano. Sinimulan niya ang aktibong pagsulat sa 1992 at nakasulat sa mahigit tatlumpung libro sa iba't ibang mga paksa, kabilang ang mga aklat na ginagamit ng mga paaralang Kristiyano sa buong US (Dollar 1992). Ang kanyang mga libro ay nakatuon sa tulong sa sarili, mga isyu sa pamilya, at pamamahala ng utang, bukod sa iba pang mga tema (Brumback 2012). Halimbawa, ang isang kamakailang aklat na nagpapahiwatig ng ebanghelyo ng kasaganaan ay Ikaw ay Dapat Maging Mayaman: Paano Magkapera, Mabuhay nang Ligtas, at Bumuo ng Isang Paninirahan para sa mga Hinaharap na Henerasyon (Dollar 2014).

ISSUES / CHALLENGES

Noong Hunyo, 2012, isang pagbaril ang nangyari sa punong tanggapan ng WCCI sa Georgia, pagpatay sa empleyado ng simbahan na si Greg MacDowell, na nanguna sa panalangin. Si Floyd Palmer, 52, ay kinuha sa kustodiya at sinisingil sa pagbaril sa MacDowell. Walang katibayan na ang insidente ay konektado sa simbahan o na ang Dollar ay isang target. Ang dolyar ay hindi naroroon sa panahong iyon, ngunit sa huli ay tinalakay ang trahedya sa kanyang mga sermon at inaliw ang kanyang mga tagasunod. Nagpasya ang Dollar na tumawag sa simbahan upang bayaran ang mga kuwenta ng pamilya ni MacDowell, at hiniling ang mga miyembro na idalangin ang layunin ng $ 234,000 upang suportahan ang pamilya (Garner 2012).

Gayunpaman, ang Dollar ay nag-trigger ng kontrobersiya sa iba pang mga dahilan. Noong Oktubre, 2012, ang Dollar ay naaresto dahil sa di-umano'y pagsabog at pag-atake sa kanyang labinlimang taong gulang na anak na babae sa kanilang tahanan sa Fayetteville. Ang dalawa ay nakipagtalo pagkatapos na dalhin ng kanyang anak ang pagdalo sa isang partido, na angered Dollar. Siya ay unang sinisingil ng baterya at kalupitan sa mga bata, ngunit ang mga singil ay bumaba sa sandaling nakumpleto niya ang isang programa sa pamamahala ng galit at binayaran ang mga gastos sa korte (Beasley 2013; Gold 2012).

Ang pinaka-paulit-ulit na kontrobersya ay dumadalo sa pag-promote ng Dollar ng Prosperity Gospel, ang paggamit niya ng mga pondo ng simbahan, at ang kanyang personal na pagpapakita ng kayamanan. Maraming mga grupong Kristiyano ang nagpapasiya ng suporta sa Bibliya na inaangkin niya para sa Prosperity Gospel ("Evander Holyfield" 2010; Grey 2012; "Prosperity Pastor" 2008). Ang Dollar ay hindi nakakaintindi tungkol sa kanyang personal na kayamanan, na tinatayang mahigit sa dalawampu't limang milyong dolyar. Sinabi niya na: "Sapagkat ako ang katuwiran ng Diyos, ang mga anghel ay ipinadala upang maglingkod sa akin. Tumugon sila sa Salita ng Diyos na sinasalita ko. Samakatuwid, Ang mga anghel ko ay may mga salita ng aking bibig. Sinasabi ko ngayon, magpalaki ang Panginoon na nagagalak sa aking kasaganaan. Sa pangalan ni Jesus, Inuutusan ko ang mga anghel na dalhin sa akin ang kasaganaan sa aking espiritu, sa aking tahanan, sa aking katawan, sa buhay ng aking pamilya, at sa aking mga pananalapi ("Ano ang nasa Pangalan?" 2008).

Mula sa 2007-2010, ang Creflo Dollar ay kabilang sa anim na televangelists na sinisiyasat ng US Senador Chuck Grassley, pagkatapos ng mga tanong tungkol sa maluhong eroplano, mga kotse, at mga katangian ng pag-aari ng simbahan. Siya ay tinanong tungkol sa kanyang paggamit ng pera sa simbahan sa pangkalahatan, ngunit ang ulat ay hindi sumasang-ayon sa mga maling resulta (Simmons 2012). Gayunpaman, ang korporasyon ay iniulat sa iba na hindi nakikipagtulungan sa pagsisiyasat (Gold 2012).

Mga sanggunian

"Tungkol sa Creflo Dollar Ministries," Na-access mula sa http://www.creflodollarministries.org/About/Welcome.aspx sa 20 Hulyo 2014.

"Mga Artikulo." Na-access mula sa http://www.creflodollarministries.org/BibleStudy/Articles.aspx?id=18 sa 20 Hunyo 2014.

Blake, John. 2005. "Ang Mga Pastor ay Pumili ng Mga Panlalik sa Direksyon ng Black Church." Ang Atlanta Journal - Konstitusyon , 15 February, A-1.

Baer, ​​Jonathan. 2010. "Kabanalan at Pentecostalismo." 569-86 Sa Ang Kasamang Blackwell sa Relihiyon sa Amerika, na-edit ni Philip Goff. Oxford: Wiley-Blackwell.

Beasley, David. 2013. "Ang Creflo Dollar Abuse Charge ay Bumagsak Pagkatapos ng Pastor Hinahanap ang Pamamahala ng Galit." Huffington Post, Enero 25. Na-access mula sa http://www.huffingtonpost.com/2013/01/25/creflo-dollar-abuse-charge-dropped_n_2552369.html sa 20 Hulyo 2014.

Bloodsaw, David. 2014. "Creflo Dollar Nagsasalita Tungkol sa Kanyang Prostate Cancer." Lahat ng Kristiyano News, Pebrero 3. Na-access mula sa http://allchristiannews.com/creflo-dollar-speaks-about-his-prostate-cancer/ sa 20 Hulyo 2014.

Brumback, Kate. 2012. "Megachurch Pastor Creflo Dollar Naaresto." Associated Press, Hunyo 8. Na-access mula sa http://bigstory.ap.org/article/megachurch-pastor-creflo-dollar-arrested sa 20 Hulyo 2014.

Collingsworth, T. Dexter. 2111. JESUS ​​Inc .: Deprogramming mula sa Salita ng Pananampalataya Movement Paperback . Raleigh, NC: Lulu.com.

Dollar, Creflo. 2014. Ikaw ay Dapat Maging Mayaman: Paano Magkapera, Mabuhay nang Ligtas, at Bumuo ng Isang Paninirahan para sa mga Hinaharap na Henerasyon. College Park, GA: Creflo Dollar Ministries.

Dollar, Creflo. 1992. Pag-unawa sa Layunin ng Diyos Para sa Pagpapahid. College Park, GA: Creflo Dollar Ministries.

"Creflo Dollar Ministries." Na-access mula sa http://www.creflodollarministries.org/default.aspx on 20 July 2014 .

"Ang Evander Holyfield Bank Account ay Pinangunahan Para sa Empty Habang ang Kanyang Pastor Creflo Dollar ay Pa rin Sitting Pretty." 2010. Newswire , Oktubre 8. Na-access mula sa
http://www.i-newswire.com/evander-holyfield-bank-account/65218 sa 20 Hulyo 2014.

Garner, Marcus. 2012. "Hinihiling ng Creflo Dollar ang Mga Miyembro na Mag-donate $ 234K sa Family Shooting Victim ng Simbahan." Atlanta Journal Constitution, Oktubre 28. Na-access mula sa http://www.ajc.com/news/news/crime-law/creflo-dollar-asks-members-to-donate-234k-to-famil/nSqTH/ sa 20 Hulyo 2014.

Ginto, Jim. 2012. "Televangelistang Creflo Dollar Na-aresto sa Ipinagbabawal na Choking Attack sa Daughter." NBC News, Hunyo 8. Na-access mula sa http://usnews.nbcnews.com/_news/2012/06/08/12126777-televangelist-creflo-dollar-arrested-in-alleged-choking-attack-on-daughter?lite sa 20 Hulyo 2014.

Gray, Melissa. 2012. "Ang Evolution ng Creflo Dollar ay Nagpapatuloy sa Mga Tagasubaybay at Mga Kritiko." CNN, Hunyo 10. Na-access mula sa http://www.cnn.com/2012/06/10/living/prosperity-gospel/ sa 20 Hulyo 2014.

Harrison, Milmon. 2005. Mabuting Kayamanan: Ang Salita ng Pananampalataya Movement sa Contemporary African American Religion. New York: Oxford University Press.

Hinton, Mary. 2011. Komersyal na Simbahan: Mga Black Church at ang Bagong Relihiyosong Marketplace sa Amerika. Lanham, MD: Lexington Books.

Johnson, Sylverster. 2010. "Ang Black Church." Pp. 446-67 Sa Ang Kasamang Blackwell sa Relihiyon sa Amerika, na-edit ni Philip Goff. Oxford: Wiley-Blackwell.

Mumford, Debra. 2011. "Mayaman at Pantay sa mga Mata ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat! Creflo Dollar at ang Ebanghelyo ng Pagkakasundo sa Lahi. " Pneuma 33: 218-36.

"Prosperity Pastor Creflo Dollar: Abusing the Gospel." 2012. Simula at Pagtatapos, Hunyo 26. Na-access mula sa http://beginningandend.com/prosperity-pastor-creflo-dollar-abusing-the-gospel/ sa 20 Hulyo 2014.

Sanneh, Kelfa. 2004. "Manalangin at Lumago Ka." Ang Bagong Yorker, Oktubre 11, 48-57. Na-access mula sa http://www.newyorker.com/archive/2004/10/11/041011fa_fact_sanneh?printable=true&currentPage=all#ixzz35OiXVUzy sa 20 Hunyo 2014.

Simmons, Lynda. 2011. Komite sa Pananalapi ng Senado, Review ng Minoridad ng Staff ng World Changers Church International (WCCI) (Creflo at Taffi Dollar). Na-access mula sa http://www.finance.senate.gov/newsroom/ranking/release/?id=5fa343ed-87eb-49b0-82b9-28a9502910f7 sa 20 Hulyo 2014.

Ang Iglesia ng Banal na Lucre. nd "Mga Quote." Na-access mula sa http://lucre.ourchur.ch/quotes/ sa 20 Hunyo 2014.

"Pahayag ng Paniniwala." Na-access mula sa http://www.worldchangers.org/Statement-Of-Beliefs.aspx sa 20 Hulyo 2014.

"Ano ang pangalan? Itanong mo sa Creflo DOLLAR. "2012. Defending.Contending, Hunyo 26. Na-access mula sa http://defendingcontending.com/2008/05/31/whats-in-a-name-just-ask-creflo-dollar/ sa 20 Hulyo 2014.

Winston, Oretha. 2014. "Binubuksan ng Creflo Dollar Tungkol sa Kanyang Bato sa Kanser ng Prostate." Elev8.com, Enero 30. Na-access mula sa http://elev8.com/1217884/creflo-dollar-cancer-battle-video/ sa 20 Hulyo 2014.

World Changers Fellowship Churches. Na-access mula sa http://www.creflodollarministries.org/SatelliteChurches/SatelliteChurches.html sa 20 Hulyo 2014.

Mga May-akda:
David G. Bromley
Michaela Crutsinger

Petsa ng Pag-post:
31 2014 Hulyo

magbahagi
Nai-update: - 5:56 am

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander