Labindalawang Tribo

Susan Palmer

magbahagi

TWELVE TRIBES Timeline

1937: Si Elbert Eugene Spriggs (kalaunan ay kilala bilang "Yoneq") ay ipinanganak sa Chattanooga, Tennessee.

1971: Sumali si Spriggs sa Jesus People Movement.

1972: Nakilala at pinakasalan ni Spriggs si Marsha Ann Duvall.

1973: Ang Spriggs ay nagtatag ng Vine Christian Community Church, isang pangkat ng dalawang lingguhang pag-aaral ng Bibliya para sa kabataan, sa Chattanooga, Tennessee.

1974: Ang pamayanan ng Spriggs, na naiugnay sa "Vine Church," ay bumili at nag-ayos ng mga bahay ng Victoria at binuksan ang Yellow restawran na Yellow.

1975: Ang Vine Church ay humiwalay sa First Presbyterian Church at nagsimulang parehong maghawak sa labas ng mga serbisyo, na tinawag na "Critical Mass," at nagsasagawa ng kanilang sariling mga pagbinyag.

1975-1978: Anim na karagdagang Yellow Delis ang binuksan sa Chattanooga, kasama ang Areopagus Café, isang sentro para sa dayalogo ng Kristiyano.

1975-1978: Ang Vine Church ay naging pokus ng mga "antik" na mga artikulo sa media, naiimpluwensyahan ng FREECOG (Libre ang  Mga Anak ng Diyos) at ang Citizen's Freedom Foundation, dalawang maagang grupo ng kontra-kulto sa Hilagang Amerika.

1978: Ang isang sangay ng Vine Church ay itinatag sa Island Pond, isang maliit na bayan sa "Northeast Kingdom." Ng Vermont.

1978 (Marso): Ang Vine Community Church ay bumili ng isang malaking bodega sa Island Pond's Main Street at binuksan ang Common Sense Restaurant.

1979 (Marso): Ang Vine Church ay lumipat sa Island Pond, kung saan kilala ito bilang "Northeast Kingdom Community Church" (NKCC), pagkatapos ng hilagang-silangan na lugar ng Vermont.

1984 (Hunyo 22): Ang pagsalakay sa Island Pond ay inilunsad ng siyamnapung mga sundalo ng estado ng Vermont, na sinamahan ng mga manggagawang panlipunan, at 112 na bata ang dinala.

1985: Si Spriggs at ang kanyang mga Matatanda ay nakatanggap ng isang paghahayag hinggil sa panaginip ni Nabucodonosor at ang "Kaharian ng Bato."

1987: Ang bagong pangalan, ang "Mga Komunidad ng Mesiyanik," ay pinagtibay.

2004: Ang Tribo ay nagsagawa ng isang pagdiriwang na pagdiriwang ng pagsalakay sa Island Island noong 1984, na tinawag na "Sampung Taon Pagkatapos," at inanyayahan ang publiko at mga mamamahayag na dumalo.

FOUNDER / GROUP KASAYSAYAN

Si Elbert Eugene Spriggs, na ipinanganak sa 1937 sa Chattanooga, ay anak ng isang pabrika ng pabrika at scoutmaster. Siya ay nakataas sa Church Methodist. Nagtapos si Spriggs sa University of Chattanooga na may degree sa Psychology. Sa 1971, naging bahagi siya sa Movement ni Jesus sa pamamagitan ng Maranatha Chapel at Centre Theatre sa Glendale, California. H e gaganapin iba't ibang mga trabaho bilang isang guro, tagapayo ng patnubay, direktor sa paglilibot, tagapamahala ng halaman para kay Dixie Yarns at, sa madaling sabi, bilang isang manggagawa sa karnabal sa isang kalagitnaan. Pagsapit ng 1971, siya ay ikinasal at naghiwalay ng tatlong beses. Sa isang pakikipanayam noong 1974, inilarawan niya ang kanyang pagbabalik-loob sa isang mas malalim na antas ng buhay espiritwal: "Naisip ko, 'ito ba ang dahilan kung bakit nilikha ako ng Diyos?' Ako… lumuhod at tinanong ang Diyos na idirekta ang aking buhay. Alam ko ang tungkol kay Christ, ngunit hindi ko siya kilala…. At sigurado na, Kinuha ng Diyos ang aking buhay. Ginawa akong bagong nilalang ni Christ. " Nakilala ni Spriggs si Marsha Ann Duvall Marsha, sa isang komunidad ng mga skier sa Jackson Hole, Wyoming. Bumalik sa Chattanooga noong Mayo, 1973, nagpakasal sila at lumipat sa 861 Vine Street sa bayan ng Chattanooga. Noong 1973, nakasama ni Spriggs at ng kanyang asawa ang Vine Christian Community Church, isang pangkat ng dalawang lingguhang pag-aaral ng Bibliya para sa kabataan, sa kanilang tahanan. Pagsapit ng 1 974, ang Spriggs ay naninirahan sa komunikasyon kasama ang animnapung mga estudyante sa Bibliya, at naging kilala bilang "Vine Church." Bumili at nag-ayos ng mga bahay noong ikalabinsiyam na siglo at binuksan ang restawran ng Yellow Deli, na naging kanlungan para sa mga teenage runaway at hitch-hiker.

Humiwalay ang pangkat mula sa pangunahing Kristiyanismo noong 1 975 dahil ang simbahan na kanilang pinapasukan, ang First Presbyterian Church, ay nakansela ang isang serbisyo sa Linggo ng umaga upang mapaunlakan ang Super Bowl. Si Spriggs at ang kanyang mga kaibigan ay nagsagawa ng kanilang kauna-unahang independiyenteng serbisyo, na tinawag nilang "Critical Mass," sa Charnanooga's Warner Park. Nagsagawa rin ng mga binyag si Spriggs sa Chickamauga Lake. Dahil hindi siya isang naordensyang ministro, ang mga pagbinyag na ito ay nagbigay ng kritisismo mula sa mga lokal na pinuno ng simbahan.

Sa pagitan ng 1975 at 1978, anim na higit pang mga Yellow Delis ang binuksan sa Chattanooga, kasama ang Areopagus Café, na isang sentro para saKristiyano dialogue. Ang grupo ay nagtayo ng maliliit na negosyo sa crafts at "Industries" kung saan gumawa sila ng kandila, katad at sabon. Nagsimula rin sila ng panaderya. Sa 1978, ang Vine Church ay nakarehistro mismo bilang ANG Komunidad na Apostolic Order bilang isang hiwalay na korporasyon ngunit hindi kumikitang entity para sa mga layunin ng buwis.

Ang lokal na pagtutol sa Vine Church ay nagsimula noong 1978 nang pormal na idineklarang walang limitasyon ang restawran ng Yellow Deli sa mga estudyante ng Bryan College, at dalawa pang kolehiyo ang sumunod dito. Sa pagitan ng 1975 at 1978 ang Vine Church ay pinagmasdan ng FREECOG (Free the Children of God), ang kauna-unahang anti-kulto na asosasyon sa Hilagang Amerika, na itinatag noong 1972 ng unang depogrammer ng Amerika, si Ted Patrick. Nakipag-network si Patrick sa mga kinauukulang magulang at dating kasapi. Ang mga artikulo sa media sa Vine Christian Community Church bilang isang "kulto" ay nagsimulang lumitaw. Nag-organisa si Ted Patrick ng isang serye ng mga pag-agaw at pagtatangka sa walo na miyembro ng Vine sa Chattanooga at Island Pond, Vermont.

Noong 1978, isang sangay ng Vine Church ang itinatag sa Island Pond, isang bayan sa "Northeast Kingdom" ng Vermont. Pinangunahan itosa pamamagitan ng tatlong mag-asawa mula sa Chattanooga. Ang mga mag-asawa ay umabot sa isang pakikisama ng mga debotong Kristiyano sa Island Pond na naging disillusioned sa Katoliko at Protestante simbahan. Sa pamamagitan ng 1979, ang Vine Community Church ay nagbukas ng Common Sense Restaurant at ibinenta ang karamihan sa mga katangian nito sa Chattanooga upang magpalipat sa Island Pond.

Si Eugene Spriggs ay bumalik sa Tennessee noong 1981 para sa huling pagtatangka na iparating ang mensahe ng Diyos sa mga hindi tumatanggap na mga Chattanoogans. Siya at apat na Matatanda ay nakatayo sa kalye sa labing-apat na araw upang bigyan sila ng babala na kung hindi nila pinapakinggan ang kanilang mensahe, sila ay "ibibigay sa isang Malakas na Delusyon." Na-accost sila ng dalawang irate na ama na tinanggap si Ted Patrick upang i-depogram ang kanilang mga nasa wastong anak. Inaresto ng pulisya ang mga ama, ngunit hiniling ng mga matatandang sinalakay na ihinto na ang mga singil.

Noong Hunyo 22, 1984, isang malawakang pagsalakay bago pa bukang-liwayway ang naganap, dahil ang siyamnapung mga sundalo ng estado ng Vermont ang sumalakay sa mga panlahatang tahanan ng simbahan, matapos maghatid ng isang search warrant. Ang mga sundalo ay sinamahan ng limampung manggagawa sa Social Rehabilitation Services. Ang mga manggagawang panlipunan na nakikipag-ugnay sa pangkat na kontra-kulto, ang Citizen's Freedom Foundation (isang paglaon na bersyon ng FREECOG) at mga dating kasapi ay nakipag-ugnay sa mga awtoridad sa mga paratang ng mapang-abusong parusang corporal ng mga bata sa loob ng pamayanan. Ang mga sundalo ng estado ay hinanap ang mga sambahayan at dinala ang 112 bata sa proteksyon. Gayunpaman, sa pagtatapos ng araw na iyon, ang lahat ng mga bata ay naibalik sa kanilang mga magulang. Ang hukom ng distrito, si Frank Mahady, ay nagpasiya na ang pag-agaw sa mga bata ay labag sa batas, dahil walang sapat na katibayan ng pang-aabuso bago ang pagsalakay. Tinawag niya ang pagsalakay na isang "ekspedisyon sa pangingisda."

Binago ng grupo ang pangalan nito sa "Mga Komunidad ng Mesiyas" noong tag-init ng 1987 pagkatapos lumakad ang mga miyembro ng 300 en masse sa gitnang lawa ng Island Pond, upang hugasan ang mga bahid ng kapanahong Kristiyanismo at muling ipanganak bilang pinanumbalik na pinahirang bayan ng Diyos. Noong 2004, ang mga Messianic Communities ay nagsagawa ng isang pagdiriwang na pagdiriwang sa pagsalakay sa Island Island noong 1984, tinawag na "Sampung Taon Matapos" at inanyayahan ang publiko at mga mamamahayag na dumalo. Mula sa kanilang pananaw, ang "Raid" ay isang pangyayaring puno ng espirituwal na kahalagahan, katumbas ng Exodo para sa mga Hudyo, at ito ay muling ipinagdiriwang noong 2014.

DOCTRINES / BELIEFS

Naniniwala ang Labindalawang Tribo na ang kanilang pamayanan ay ang pagpapanumbalik ng bayan ng Diyos sa mundo, ang "nawala at nakakalat" na mga mesiyanikong Hudyo na sumunod kay Jesus at "ibinahagi ang lahat ng bagay sa karaniwan" noong unang siglo CE Tinawag nila si Jesus sa pamamagitan ng kanyang Hebreong pangalan, "Yahshua," upang mapangalagaan ang orihinal na kahulugan ng sagradong pangalan: Yah ["Ako"] at Shua ["Malakas at makapangyarihang magligtas"]. Kinikilala nila ang kanilang founder na si Eugene Elbert Spriggs bilang isang "Apostol," na tinatawag nilang "Yoneq" ("Sprig" sa Hebreo). Ang karamihan sa mga miyembro ay binibigyan ng mga pangalan ng Hebreo.

Niyakap ng mga Tribo ang hindi makasarili, komunitaryong pamumuhay ng mga naunang Kristiyano, na nakalarawan sa Gawa 4:35. Nauunawaan ng mga Tribo ang kanilang pamayanan na maging "katawan ng Mesiyas," ang pisikal na pagpapakita ng pag-ibig ni Yahshua sa mundo. Naniniwala ang mga Tribo na sila ay mga inapo ng mga sinaunang Hebreo, sa isang pang-espiritong kahulugan. Sa kanilang interpretasyon sa kasaysayan ng Bibliya, nang sakupin ng mga taga-Asir ang mga Hebreo at maiugnay sa kanila, nawala ang kanilang pagkakakilanlan sa lahi. Nakita nila ang kanilang mga sarili bilang isang maraming lahi, Hebraic na pamayanan. Sa paningin ng millennial na tagapagmana, ang Labindalawang Tribo ay gumaganap ng isang pangunahing papel habang ang Milenyo ay lumalahad sa apat na yugto:

Ang unang yugto ay ang pagpapanumbalik ng Labindalawang Tribo, isang "pagpapakita ng kaharian ng sanlibong taon at isang liwanag sa mga bansa sa panahong ito, bago bumalik ang Yahshua," batay sa Isaias 49: 5-6.

Ang pangalawang yugto ay ipahayag sa pamamagitan ng paghagupit ng sungay ng Jubilee ("Yobel"). Pagkatapos ng pitong taon ng Sabbath (49 na taon) ang lupa ay babalik sa may-ari nito. Sa ikalimampu taon ng Jubileo, si Yahshua ay babalik at ibabalik ang lupain na kasalukuyang nasa pagmamay-ari ni Satanas.

Sa ikatlong yugto, ang malaking bato (ang Kaharian ng Bato) ay lulunsad ng isang bundok at sisirain ang estatwa ng panaginip ni Nabucodonosor. Sa panaginip ni Nabucodonosor, isang higanteng estatwa ng isang tao na may ulo ng ginto, dibdib na pilak, tiyan na tanso, at mga paa ng bakal na halo-halong luwad (2:44) ay gumulong mula sa isang bundok, na hinahampas ang mga paanan ng estatwa, sanhi ito upang matumba sa lupa, pinulpol, upang ipatangay ng isang malakas na hangin. Para sa mga teologo ng mga Tribo, ang panaginip na ito ay isang talinghaga ng malapit na ugnayan sa pagitan ng relihiyon at politika sa buong kasaysayan ng Judeo-Christian. Ang ulo ng ginto ay ang emperyo ng Babilonya, sinundan ng mga kaharian ng pilak at tanso ng Persia, at Roma. Ang "ika-apat na kaharian" ay ang Banal na Emperyo ng Roman, na nakalagay sa mga paa ng rebulto, mahina dahil ang bakal ay hindi maaaring ihalo sa luwad. Ang depektibong alyansang ito ng mga elemento ay kumakatawan sa mga kompromiso at hindi banal na pakikipag-alyansa ng mga Kristiyano sa iba`t ibang mga pampulitika na estado, nagsimula sa pag-convert ni Emperor Constantine sa Kristiyanismo noong 312 CE at ang paggawa niya sa Simbahang Kristiyano bilang isang relihiyon na sinusuportahan ng estado, at sa gayon natutupad ang Propesiya ni Daniel.

Naniniwala ang mga Tribo na ang Holy Roman Empire ay nagtitiis ngayon; na ang "sampung hari" na nakita ni Daniel sa kanyang pangitain sa gabi (Daniel 7: 23-4) ay ang "sampung mga daliri ng paa" ng estatwa sa panaginip ni Nabucodonosor. Naniniwala silang ang mga banal na kasulatang ito ay tumutukoy sa modernong Europa, kung saan ang impluwensya at kultura ng Roman ay laganap pa rin. Ang sampung mga daliri ng paa o hari ay simbolo ng likas na kahinaan sa moral na nagaganap tuwing ang relihiyon ay nahahaluan ng sekular na politika. Para sa mga Tribo, ang walang katiyakan na pagsasama ng bakal at luwad na ito ay maliwanag ngayon sa pandaigdigang kilusang ecumenical, at sa mga pastor na Kristiyano na sumusubok na linangin ang kapangyarihang pampulitika.

Ang mga Tribo ay yumakap sa isang espiritwal na pagtingin sa kasaysayan ng Amerikano. Naniniwala silang gumabay ang kamay ng Diyos sa pagsulat ng Unang Susog sa Konstitusyon. Naniniwala sila na ang napapanahong kalayaan sa relihiyon ay bunga ng sunud-sunod na mga pangyayaring hindi pangkaraniwan; Sa partikular, si Roger Williams, ay itinuturing na isang banal na inspirasyon ng pangitain na nagpakilala sa konsepto ng paghihiwalay ng simbahan / estado kay Amierca, at iginagalang tulad ng isang santo.

Sa ika-apat na yugto, si Yahshua ay babalik sa mga ulap upang itatag ang kanyang kaharian sa lupa. "Pagkatapos ay ibabalik ang nabagong, ganap na binuo ng Katawan ng Mesiyas, ang labindalawang tribo na Israel, at ibabagsak ang mga daliri ng dakilang rebulto, kasama si Yahshua, ang Hari ng mga Hari na humahantong sa kanila, upang sirain ang mga kaharian ng mundo magpakailanman. "Inasahan ng mga Tribo na ang pangyayaring ito ay magaganap sa katapusan ng kasalukuyang panahong ito, matapos na ipamalas nila sa lahat ng mga bansa sa mundo ang buhay ni Yahshua, bilang isang pangunang lunas sa darating na panahon.

Ang konsepto ng Tribu ng Tribulation, na nauna sa Labanan ng Armageddon, ay hindi lumilihis nang malaki sa tradisyon ng Christian Propesiya. Ang mga fundamentalist ng Bibliya, kabilang ang mga Tribo Teacher, ay naniniwala na ang lahat ng mga hukbo ng mga bansa na sumusunod sa Masamang Isa (Satanas) ay magtipun-tipon sa lambak ng Megiddo. Pagkatapos si Yahshua (ang nabuhay na Kristo) ay lilitaw upang makipagbaka laban sa kanila, sinamahan ng mga hukbong Anghel, ang Muling Pagkabuhay at, ayon sa mga turo ng Tribo, ang Labindalawang Tribo. Ang labanan ay tatagal ng tatlumpung araw, at ang pagdanak ng dugo ay babangon sa mga bridle ng mga kabayo. Ang mga anak ng mga Tribo ay inaasahan na gampanan ang pangunahing papel sa pagpasok sa Mga Huling Oras: 144,000 batang lalaking birhen (12,000 form bawat tribo) ay ipapadala bilang mga misyonero, ngunit papatayin bilang mga martir. Ang dalawa sa mga "saksi" ng misyonero ay papatayin sa mga lansangan ng Jerusalem ngunit bubuhaying muli bago ang Hayag ni Yahshua.

Naniniwala ang mga Tribo sa isang tatlong-tiered afterlife, na tinatawag na "Three Eternal Destinies." Ang katuruang ito ay unang lumitaw sa isa sa kanilang Mga Freepaper ("The Three Eternal Destinies of Man") noong 1996. Bago ang petsang iyon, ang panitikan ng Tribu ay nagparating ng mensahe na mayroon lamang dalawa "Walang hanggang kapalaran" o mga hatol. Ang unang paghatol ay para sa "Banal" (mga nasa ilalim ng tipan sa Diyos na nagtatakda ng pansariling interes at mamamahala sa Yahshua sa ibabaw ng ipinanumbalik na lupa). Ang ikalawang paghuhukom ay para sa "hindi makatarungan at marumi" (yaong ginagabayan ng sariling interes na nagtabi ng kanilang budhi); sila ay itatapon sa walang hanggang Lawa ng Apoy. Gayunpaman, ang mga Yoneq at ang mga Nakatatanda ay nag-aral ng mga Apocalipsis (20: 12) at Roma (2: 13-16), kung saan ito ay sinabi: "Ang mga ito ay hahatulan ng kung ano ang kanilang nagawa." ikatlo "Walang hangganang tadhana" para sa mga tinatawag nilang Matuwid. Ang mga ito ay "mga kalalakihan ng budhi," tulad ni Hukom Mahady, na nagpakita ng mapagpakumbaba at hindi mapagpanggap na pagsasaalang-alang sa katarungan at isang modelo para sa mga pampublikong tagapaglingkod na sumusunod sa mga utos ng budhi at tungkulin, kaysa sa sariling interes o pag-apruba ng publiko. Ang Matuwid ay maaaring matagpuan hindi lamang sa mga Kristiyano kundi maging sa mga Hindu, Buddhist, Muslim, Pagano, o kahit na hindi relihiyoso (mga hindi kailanman narinig ni Yahshua). Kaya, ang mga Tribo ay naniniwala na ang Matuwid ay hinuhusgahan hindi para sa kanilang mga paniniwala, kundi sa pamamagitan lamang ng kanilang mga pagkilos.

RITUALS / PRACTICES

Sa bukang-liwayway at sa takipsilim ang shofar (Ang sungay ng tupa ng mga Hudyo) ay hinipan upang ipahayag ang araw-araw minchot. Ang mga ito ay mga pagtitipon kung saan ang mga lalaki at Tinaas ng mga kababaihan ang kanilang mga kamay kay Yahshua. Nagsisimula sila sa pamamagitan ng paggiling sa loob ng bilog, pagtingin sa mga mata ng bawat isa, kaya kung may sinuman na nasaktan, o nasaktan, sa oras na ito upang mapagkasundo at patawarin, upang ang pamayanan ay maaaring "gawing perpekto sa pag-ibig. " Ang seremonya na ito ay nagtapos sa pagkanta at pag-sayaw sa bilog. Sa Biyernes ang mga Tribo ay nagtitipon sa paglubog ng araw para sa kanilang Shabbat. Ang mga miyembro ay "naglalagay ng aming mga pasanin" at nakikilahok sa pag-awit at sayaw at "mga hula sa pandinig." Ang mga panauhin at publiko ay malugod na tinatanggap sa mga pagtitipong Shabbat at iniimbitahan na maghapunan pagkatapos. Sa Sabado ng gabi, sa paglubog ng araw ay ang "Pagdiriwang ng Pagkabuhay na Mag-uli," na gaganapin sa mga indibidwal na sambahayan. Nagsisimula ito sa Victory Cup, isang malaking lalagyan ng luwad ng lutong bahay na alak na naipasa sa bawat kasapi sa sambahayan, na inaamin ang kanilang mga kasalanan at pinag-uusapan kung paano sila "lumakad noong nakaraang linggo." Dapat itong hatulan kung siya ay karapat-dapat uminom mula sa Victory Cup at malinis ng dugo ni Yahshua. Sinundan ito ng isang pagkain para sa mga nabinyagan na kasapi, na kinasasangkutan ng pagpira at pagbabahagi ng isang tinapay ng buong tinapay bilang paggunita sa sakripisyo ni Yahshua. Inilulunsad nito ang Unang Araw, tulad ng pagsisimula ng Linggo sa paglubog ng araw ng Sabado.

ORGANISATION / LEADERSHIP

Ang mga desisyon ay pinagsama-sama, sa pagbabasa ng Bibliya, pangkat na panalangin at propesiya. Habang igiit ng mga miyembro ang mga tungkulin ng pamumuno impormal at may kakayahang umangkop, ang mga Nakatatanda ay nagsisilbi bilang mga lokal na tagapangasiwa at espirituwal na mga gabay, samantalang ang mga Guro ay namumuno sa pagbabasa ng Bibliya, at ang mga inspiradong mga teologo ng grupo. Ang mga internasyonal na kumperensya ay regular na gaganapin sa punong-tanggapan, ang Sentro ng Komunidad sa Hiddenite, North Carolina, kung saan ang mga pagpapasya ng kolektibong ay tinimbang at pinahintulutan ng Spriggs ("Yoneq"). Ang Marsha Spriggs ay may nangungunang internasyonal na papel sa pangangasiwa, samahan at pamumuno. Habang ang mga babae ay hindi nagtataglay ng mga opisyal na pamagat, nagsasalita sila at nagpropesiya sa mga pulong ng grupo at mukhang may pantay na boses sa proseso ng paggawa ng desisyon.

Ang mga pattern ng pamumuhay ng mga Tribo ay nabuo sa paglipas ng mga taon. Sa Island Pond bumili sila at inayos ang ilang mga lumang bahay ng Victoria upang mag-set up ng "mga sambahayan" kung saan maraming pamilya ang magbabahagi ng isang bahay sa mga solong lalaki o babae. Ang bawat multi-pamilya na sambahayan ay malaya sa ekonomiya at mayroong pang-araw-araw na pagtitipon sa paligid ng mga mesa ng agahan at hapunan. Maraming "sambahayan" ang bumubuo ng isang "angkan," na sumusuporta sa sarili sa pamamagitan ng mga industriya ng maliit na bahay (kandila, sabon, losyon) o sa pamamagitan ng karpintero at pagsasaayos. Ang mga angkan mula sa isang bilang ng mga bayan sa isang rehiyon ng US ay bumubuo ng isang "tribo." Ang mga maliliit na "way-out" na bahay ay itinatag sa mga bagong bayan bilang pansamantalang mga outpost ng mga misyonero, na karaniwang sinusuportahan ng mga kapatid na nagtatrabaho bilang mga picker ng mansanas, hardinero, pintor o day labor. Ang isang pagtitipon ng lahat ng mga kasapi na tinawag na First Day Celebration ay ginanap tuwing Linggo ng umaga sa malaking loft sa itaas ng Common Sense Restaurant sa Main Street. Malugod na tinatanggap ng mga bisita ang mga pagtitipong ito at inimbitahan na ibahagi ang isang karaniwang pagkain pagkatapos. Maraming mga bata ang ipinanganak sa "Bagong Israel" ng Tribo, at marami sa mga ina ang nag-aral ng komadrona upang magkaroon ng mga pagsilang sa bahay.

Sa kanilang end-time na misyon upang tipunin at ibalik ang mga nawalang tribo ng espirituwal na Israel, ang Labindalawang Tribo ay nakatuon sa misyoneroaktibidad upang itaguyod ang paglago ng kanilang mga komunidad. Sa layuning ito, naitaguyod nila ang kanilang sariling natatanging mga diskarte sa pag-eebanghelyo, kabilang ang pamamahagi ng Freepaper, isang road-trip bus (ang Tagapamayapa) at isang naglalayag na sisidlan (ang Peacemaker Marine ), naglalakad na misyonero (Mga Walker), at ang mga pampublikong kasal, na kung saan ay elaborately itinanghal bilang apocalyptic pageants.

Ang Freepaper ay isang undated, devotional free newslette, na nakalimbag sa isang antigong press printing. Mga Freepaper nag-aalok ng mga pagpuna sa pagpayag ng lipunan, materyalismo at pagkabigo ng pamilya. Ipinahayag nila ang isang radikal na mensahe ng pag-ibig ng kapatid sa mga huling araw, na inaanyayahan ang mga mambabasa sa kanilang mga komunidad na maghanap ng pag-ibig at katotohanan.

Ang Tagapamayapa, isang double-decker bus, ay nagdala ng mga mag-asawang misyonero sa mga fairs ng bansa, festivals ng musika, Rainbow Gatherings at Billy Graham Crusades. Sa mga lugar na ito ang buong tinapay at mainit na cider ay ibinibigay. Ang Tagapamayapa ay naging isang pamilyar na paningin sa nagpapasalamat na mga concert na Dead, at ito ay nagbigay inspirasyon sa ilang bilang ng "Deadheads" upang sumali sa kanilang Komunidad. Ang Peacemaker Marine ay isang pagtitiklop ng isang ikalabing-walo siglo frigate, na kung saan ay moored sa Charleston (at iba pang mga lungsod harbors) at bukas sa mga turista.

Ang isang maagang outreach method ay upang magpadala ng "Walkers." Sa 1982, ang unang Walker koponan iniwan Island Pond, suot backpacks upang matugunan ang mga prospective na convert sa pamamagitan ng hitching rides at humihingi ng tubig sa farmhouses.

Ang mga kasal sa Labindalawang Tribes ay hindi lamang isang seremonya ng pagpasa para sa mga kabataang mag-asawa na pumapasok sa estado ng kasal, ngunit sila rin dramatikong "pre-enactments" ng mga Huling Araw, kung kailan babalik si Yahshua upang i-angkin ang kanyang "Nobya" (mismong "Simbahan / Komunidad"). Sa gayon ang kasal ay nagtuturo sa mga miyembro at bisita tungkol sa pangitain ng mga Tribo sa mga Huling Araw. Ang lalaking ikakasal, nakasuot ng puti na may pulang sintas at balabal, ay nakatayo sa posisyon ni Yahshua, ang Pangalawang Pagdating. Ang babaeng ikakasal ay nagsusuot ng isang linen gown, bilang "dalisay at walang dungis" na Nobya ng Mga Pahayag na "naghanda" para sa kanyang "Hari." Pinapangasiwaan ng ikakasal ang "Hapunan sa Kasal ng Kordero". Sa panahon ng kapistahan, ang mga miyembro ng lahat ng edad ay gumanap ng mga sayaw at awit na isinulat bilang parangal sa mag-asawa.

Ang Twelve Tribes ay itinatag na ngayon ang internasyunal na presensya at "pinalaki" (tulad ng mga bees) sa mga bansa sa buong mundo. Apat na tribu (Manasseh, Yehudah, Yoceph at Benyamin) ay naninirahan sa US Apat na nakatira sa Europa, sa France (Ruben), Alemanya (Levi), Espanya (Shimon) at England (Zebulun). Ang dalawang tribes ay nasa Latin America (Napthali at Issachar), isa sa Australya (Asher), at isa sa Canada (Gad). Ang kanilang pagiging kasapi ay sumasaklaw ng hindi bababa sa apat na henerasyon, dahil maraming mga matatandang magulang ng mga unang alagad ang nagpasiya na sumali sa kanila. Ang mga numero nito ay mananatiling medyo katamtaman, gayunpaman, sa ilalim ng 4,000.

Sa paligid ng 1980, pagkatapos lumipat sa Island Pond, ang mga Tribes ay nagpatupad ng natatanging code ng damit. Ang mga lalaki ay nagsusuot ng mahahabang kamiseta na may mga vests at itali ang kanilang balikat sa isang club. Ang mga kababaihan ay nagsuot ng mahabang pinafores, skirts o pantalon. Ang kanilang buhok ay matagal na, at "tinakpan nila ang kanilang ulo sa simbahan" sa pamamagitan ng pagsusuot ng isang headscarf na nagpapahiwatig ng kanilang pagsuko sa kanilang mga asawa at mga Nakatatanda, na nagpapasakop sa awtoridad ni Yahshua. Ang kanilang diyeta ay batay sa kayumanggi o buong tinapay na butil, kumpara sa "White Bread Jesus" na inaalok sa pangunahing Kristiyanismo. Ang mga miyembro ng Tribes ay hindi vegetarian, ngunit iniwasan nila ang mga inuming nakalalasing at pinapalitan ang kape na may green matte tea mula sa Brazil. Mayroong isang diin sa kalusugan, at maraming mga miyembro ang lumahok sa isang maagang umaga aerobics klase sa Israeli musika.

Hindi tulad ng maraming mga lipunang komunal, pinoprotektahan ng mga Tribo ang biological na pamilya, nuklear at pinalawak, at nakatuon sa pamilya, kahit na nakasentro sa bata. Ang pag-aasawa, monogamiya at kalinisan bago mag-asawa ay lubos na pinahahalagahan at mahigpit na sinusubaybayan. Ang pangunahing layunin ng Tribo, upang "taasan ang isang Tao para sa Pagbalik ni Yahshua," ay nangangailangan ng paglalang, pati na rin ang pag e-ebanghelyo. Nagsusumikap ang mga magulang na palakihin ang masunurin, magalang na mga anak na magkakaroon ng pagtataguyod sa pagbuo ng Kaharian ng Diyos. Naniniwala ang mga Tribo na ang kanilang mga anak ay kabilang sa 144,000 na magsisimula sa Milenyo. Upang mapagtanto ang layuning ito, disiplinahin ng mga magulang ang mga masuwaying anak ng isang "manipis na tungkod" (karaniwang isang lobo na stick) upang linisin sila ng anumang sikolohikal na pagkakasala o labi ng kasalanan sa kanilang mga budhi na dulot ng mga hindi masunurin na kilos. Ang disiplina ng magulang ay batay sa Bibliya, na sinusundan ang Kawikaan 13:24, at Hebreohanon 12: 7. Sa kanilang pananaw, ang pagdidisiplina sa mga anak ay tungkulin ng mga magulang na "mahalin at ibaling ang kanilang mga puso sa anak," tulad ng iniutos sa Malakias 4: 6. Ang kanilang ipinahayag na layunin ay linangin ang pagpipigil sa sarili ng mga bata at hikayatin ang kanilang pagsunod sa mga magulang na natututong sumunod sa ama, si Yahshua, na isiniwalat sa Salita.

Upang mapalaki ang mga bata na malaya sa mga "kasamaan," iniiwasan ng mga Tribo ang pag-access sa telebisyon, pelikula, laruan, kendi, at pera sa bulsa. Ang mga ina ay nagtuturo sa kanilang mga anak na babae na magluto, maglinis at manahi, at pangalagaan ang kanilang mga nakababatang kapatid. Sinasanay ng mga ama ang kanilang mga anak na lalaki sa karpinterya, pagsasaka, at sa mga kasanayang nauugnay sa kanilang mga industriya, tulad ng gawa sa balat, pagpapanatili ng kotse, at pagkukumpuni ng gusali. Ang mga bata ay dumadalo sa isang programa sa homeschooling, ngunit sa kanilang mga tinedyer lumipat sila sa mga programa ng pag-aaral at nagsimulang magtrabaho sa iba't ibang mga industriya at negosyo ng Tribo, tulad ng pag-init ng araw, pagsasaka, o pag-angkat ng tsaa.

ISSUES / CHALLENGES

Ang Twelve Tribes ay bumuo ng isang pangkatin pananampalataya at paraan ng pamumuhay na maaaring inilarawan bilang isang krus sa pagitan ng Jewish Messianism at ikalabing-walo na siglo Anabaptism. Ang mga prospective na nag-convert ay maaaring makaranas ng isang paunang akit sa mga matikas na bahay ng Victorian na nilagyan ng mga antigo at gawa ng kamay, mga masasarap na hapunan at kumbikasyong gabi, na pinalamutian ng masalimuot na pagsasayaw ng bilog at emosyonal na nagpapahayag ng pag-awit. Gayunpaman, sa mas malapit na pagkakakilala, ang mga kahilingan sa buhay ng mga kasapi ay matindi at hindi kompromiso. Sa kaibahan sa mapagbigyan, indibidwalistikong pag-uugali ng mas malaking lipunan sa Amerika, iginiit ng mga Tribo na hindi makasarili at magsakripisyo sa sarili, na ang bawat miyembro ay dapat "ibigay ang kanyang buhay para kay Yahshua." Habang ang kanilang panghuling layunin ay "ihanda ang Nobya para sa Tawag ni Yahshua," pansamantala isinasaalang-alang nila ang kanilang pamayanan bilang "nagbubunga ng mabuting bunga." Mga kapatid, asawa at asawa, sama-sama na mamuhay sa isang mahigpit na pamamaraan, paglinang ng bukas at matapat na pakikipag-ugnay, at napuno ng matitinding kagalakan. Ang kanilang pinakadakilang pag-asa ay ang kanilang mga anak ay maaaring magtagumpay sa "kanilang minana na pagkahilig at mga kasamaan na laganap sa labas ng mundo" at kalaunan ay lalagpas sa kanilang mga magulang na makapagsalita "na may ganap na paniniwala at kalinawan ng budhi.

Ang pagsalungat na nakikita ng pangkat sa loob ng mga taon ay maaaring masuri bilang resulta ng isang kumbinasyon ng pormang ito ng organisasyon at mga pagtatalaga nito. Una, ang "mataas na pangangailangan," mga komunal at sektaryong aspeto ng grupo ay nagpapakita ng pagbabanta sa mga magulang ng mga nagbalik-loob at mga grupo ng anticult, at sa isang pagkakataon ang grupo ay na-target ng mga deprogrammer na naghahangad na makalabas ng mga nakumberte mula sa grupo. Dagdag dito, ang mga malalakas na hangganan ng mga grupo ng grupo na nauugnay sa mataas na mga organisasyon ng demand ay gumawa ng mga partikular na matinding alitan sa pag-iingat kung ang isang asawa ay nagpasiya na lumabas. Halimbawa, sa 1980s, dalawang ama sa US ang sinisingil sa pamamagitan ng pag-iingat (o pag-kidnap ng magulang) sa gitna ng mga pagtatalo sa pag-iingat sa kanilang mga ex-wife. Ang Estado ng Vermont v. Stephen Wooten Ang kaso na nagsimula sa 1981 ay na-dismiss ng estado sa 2001 nang ang mga anak ay hindi magpapatotoo laban sa kanilang ama. Sa 1997 Queen v. Edward F. Dawson pagsubok sa Kentville, Nova Scotia, ang ama ay inaksyon ng hurado ng singil ng pagnanakaw ng magulang. Judge J. Davison, natagpuan ang Crown na nagkasala ng paglabag sa Charter ng Mga Karapatan at Kalayaan nang hindi nabigyan ng tamang paunawa ng Dawson ang isang pagdinig dahil sa kanyang kagustuhan sa relihiyon.

Pangalawa, ang tagumpay ng kanilang mga negosyo, na pinangangasiwaan ng boluntaryong paggawa ay nagbabanta sa mga lokal na maliliit na negosyo na umaasa sa bayad na paggawa. Bilang resulta, nagkaroon ng negatibong coverage ng media at, paminsan-minsan, pag-atake sa Twelve Tribe property. Halimbawa, pagkatapos lumipat ang komunidad sa Island Pond, na-target ito ng mga drive-by shooters at vandals, na nasira ang kanilang tindahan ng pagkain at restaurant.

Ikatlo, ang kanilang di-kinaugalian na teolohiya ng post-Kristiyano ay nagbunga ng isang tugon na "kontra-kulto" mula sa pangunahing mga Kristiyano. Isang paulit-ulit na kritiko ang naging Bob Pardon, Direktor ng New England Institute for Religious Research. Siya ay patuloy na naghimagsik sa Labindalawang Tribo para sa kung ano ang itinuturing niya bilang teolohiya ng di-biblikal nito.

Pang-apat, ang desisyon ng Labindalawang Tribo sa mga batang nasa homeschool ay gumawa ng patuloy na pag-igting sa mga opisyal na kumokontrol sa pampublikong edukasyon. Ito ay naging isyu sa maraming mga bansa kung saan ang Labindalawang Tribo ay nabuo ang mga pamayanan. Sa pagitan ng 1978 at 1990, ang estado ng Vermont ay nagkasuhan ng mga magulang ng pamayanan ng truancy, bagaman nabigo itong makakuha ng anumang mga paniniwala. Noong 1990, ang programa ng home-schooling ng pangkat ay opisyal na kinilala ng Vermont Department of Education. Gayunpaman, sa Alemanya, kung saan labag sa batas ang homeschooling, nakaranas ang mga Tribo ng matinding pagsalungat, kabilang ang pagsalakay ng pulisya kung saan ang kanilang mga anak ay tinanggal ng lakas at isinakay sa isang kalapit na paaralan. Sa France, ang pagtanggi ng mga Tribo na mabakunahan ang kanilang mga anak at ipadala sila sa pampublikong paaralan ay nakalikha rin ng hidwaan.

Ikalima, ang mga Tribes ay minarkahan bilang "racists" sa mga anticult website at sa media, ngunit ito ay kagiliw-giliw na ang ilan sa kanilang mga pinakadakila Elder at Guro ay African Amerikano at na tanggihan ang paratang na ito. Ang paniwala na ito ay malamang na nagmula sa mga kaugalian ng mag-asawa na Tribo. Sa pagnanais na ibalik ang pagkakakilanlan ng etniko ng sinaunang mga tribo, hinihikayat nila ang pag-aasawa ng parehong-lahi. Ang paniwala ng "lahi" ay tinukoy bilang minana mula sa ama. Halimbawa, ang isang babaeng naghahanap ng Asian na ang ama ay British at ina ay ang Asyano ay maaaring magpakasal sa isang lalaking Caucasian, ngunit hindi isang Asyano.

Sa wakas, ang karamihan sa mga kontrabwal at kontrobersya sa buong kasaysayan ng Labindalawang Tribo ay nakaugat sa isyu ng korporal parusa ng mga bata. Ang paratang na ito ay nasa gitna ng pagsalakay sa pamayanan ng Island Pond noong 1984. Noong Setyembre, 2013, apatnapung bata ang inalis ng pulisya at mga manggagawang panlipunan mula sa dalawang pamayanan ng mga Tribo sa Bavaria, matapos na ang isang mamamahayag ay sumali sa grupo at nakunan ng maraming malalaking yugto na may nakatagong camera. Ang isyu sa pang-aabuso sa bata ay naging mas mahirap malutas habang ang pangunahing mga manggagawa sa kapakanan ng bata at mga manggagawa sa lipunan ay lumipat sa isang posisyon na ang pisikal na parusa ay, sa pamamagitan ng kahulugan, pang-aabuso.

Mga sanggunian

Asadi, Torang. 2013. "Isang Tradisyon ng Innovation at ang Innovation ng Tradisyon: Ang Mga Cultural Development ng Twelve Tribes Community." Espirituwal at Pananaw Komunidad, na na-edit ni Timothy Miller, 139-56. London: Ashgate.

Blades, Kent. 1990. "Cult Defector Pinatay ng Ina." Ang Tagapag-alaga (Clark's Harbor, NS), Hunyo 12, p.1.

Bozeman. Jon at Susan Palmer. 1997. "The Northeast Kingdom Community Church of Island Pond: Pagtaas ng Isang Tao para sa Pagbalik ni Yahshua." Journal of Contemporary Religion 12: 181-90.

Braithwaite, Chris. 1984. "Kultismo at Pang-aabuso sa Bata: Mga Kaso ng Koneksyon." Ang Cult Observer, Setyembre, pp. 3-6.

Dawson, Edward. 1994. "Pagkuha ng Ating mga Anak: Ang Patotoo ni Edward Dawson ng Northeast Kingdom Community Church." Hindi nai-publish na manuskrito, Hunyo 13.

Freepaper: Nagdadala ng Bagong Panahon: Pananaw ni Daniel sa Bato , nd (circa 1989).

Harrison, Barbara Grizutti. 1984. "Ang mga Bata at ang Kulto." New England Monthly, Disyembre.

Hertic, Nancy. 1978. "Iglesya ang Ibenta ang Yellow Delis, Iba Pang Katangian at Paglipat," Chattanooga Times, March 26.

Malcairne, Vanessa at John D. Burchard. 1992. "Pagsisiyasat ng Pag-abuso sa Bata / Pagwawalang-sala sa Mga Tungkulin sa mga Relihiyosong Kulto: Isang Pag-aaral ng Kaso sa Vermont." Behavioral Sciences at the Law 10: 75-88 .

Neilsen, Kirsten. 2007. Cult Scare: The Firsthand Account of the Shocking Kidnapping of Kirsten Neilsen. Island Pond, VT: sulatan Pindutin.

Palmer, Susan. 2011. Ang Bagong Mga Heretiko ng Pransya: Mga Relihiyong Minoridad, la République, at ang "Mga Digmaang Sekta na Na-sponsor ng Pamahalaan. New York: Oxford University Press.

Palmer, Susan. 2010. "Ang Labindalawang Tribo: Paghahanda ng Nobya para sa Pagbalik ni Yahshua." Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions 13: 59-80.

Palmer, Susan. 2001. "Kapayapaan, Pag-uusig at Paghahanda para sa Pagbalik ni Yahshua: Ang Kaso ng Mga Komunidad na Mesiyanik / Labindalawang Tribo." Sa Christian Millenarianism, na-edit ni Stephen Hunt, 209-23. London: Hurst & Co.

Palmer, Susan 1998. "Mga Apostata at ang kanilang Tungkulin sa Konstruksiyon ng Mga Karaingan sa Karaingan laban sa Hilagang Silangan na Kaharian / Mga Komunidad ng Mesiyas. " Sa Ang Pulitika ng Relihiyosong Apostasiya: Ang Tungkulin ng mga Apostata sa Pagbabagong-anyo ng Mga Relihiyosong Relihiyon, na-edit ni David G. Bromley, 191-208. Westport, CT: Praeger Publishers.

Palmer, Susan. 1998. "Mga Prontera at Pamilya: Ang Mga Bata sa Pulo ng Isla." Sa Mga Bata sa Mga Bagong Relihiyon , na na-edit ni Susan J. Palmer at Charlotte Hardman, 153-71. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Palmer, Susan. 1994. Moon Sisters, Krishna Mothers, Rajneesh Lovers. Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Swantko, Jean. 2004. "Ang Labindalawang Tribong Komunidad ng Mesiyas, ang Kilusang Anti-Cult, at Tugon ng Pamahalaan." Sa Pagkokontrol ng Relihiyon: Pag-aaral ng Kaso sa buong Globe , na na-edit ni James T. Richardson, 179-200. New York: Kluwen Academic / Plenum Publishers.

Wiseman, Jean Swantko. 2011. "Ang madiskarteng Paglipol at Pulitika ng Pagsalungat: Katumbas sa Pagsalakay ng Estado sa Labindalawang Tribo." Mga Banal sa ilalim ng Paglusob: Ang Pagsalakay ng Estado ng Texas sa mga Fundamentalist na mga Banal sa mga Huling Araw, na-edit ni Stuart A. Wright at James T. Richardson, 201-20. New York: New York University Press.

Petsa ng Pag-post:
8 Pebrero 2015

magbahagi
Nai-update: - 3:14 pm

Copyright © 2016 Proyekto sa Mga Relihiyon at Espirituwalidad ng Daigdig

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander