Banal na Order ng Mans

Phillip Lucas

magbahagi

BALAANG PAGSULAT NG MGA MANS (HOOM) TIMELINE

1904 (Abril 18): Si Earl Wilbur Blighton ay ipinanganak sa Rochester, New York.

1968: Ang Banal na Order ng MANS ay itinatag sa San Francisco, California.

1974 (Abril 11): Si Blighton ay namatay sa Pacifica, California.

1978: Tinanggap ni Vincent Rossi at Patricia Rossi ang mga posisyon ng permanenteng Co-directors General.

1984: Ang Banal na Order ng MANS ay nagsisimula sa paglipat patungo sa Eastern Orthodoxy.

1988: Ang Banal na Order ng MAN ay natanggap sa autocephalous Archdiocese of Queens, New York at naging si Kristo ang Tagapagligtas na kapatiran (CSB).


FOUNDER / GROUP KASAYSAYAN

Si Earl Wilbur Blighton ay ipinanganak sa Rochester, New York noong Abril 18, 1904. Siya ay napakita sa parehong Free Methodism at Roman Catholicism sa panahon ng kanyang mas bata taon sa Rochester at lumahok din sa mga grupo ng Spiritualist, Masonic, at Bagong naisip. Marahil bilang isang resulta ng mga naunang impluwensyang Masonic at Katoliko (ang kanyang unang pag-aasawa ay sa isang Katoliko Romano), sa kalaunan siya ay bumubuo ng mga ritwal at gawi para sa Banal na Pagkakasunod-sunod ng MANS na tumutulad sa parehong ritwalismo ng Masonic at Roman Katoliko. Ang ikatlong anak ni Blighton mula sa kanyang unang kasal ay naging pari ng Katoliko.

Sa panahon ng 1940s Blighton ay nagtrabaho bilang isang pandaraya at engineer para sa General Railway Signal Company at ang Rochester Telephone Company. Tumulong din siya sa pagtatayo ng mga istasyon ng radyo para sa Estados Unidos Navy at dinisenyo ang mga optical instrumento para sa Eastman Kodak. Inimbento ni Blighton ang isang de-koryenteng kasangkapan na tinawag niya ang ultra teatro ray machine. Sa pamamagitan ng pag-iilaw ng mga pasyente na may sunud-sunod na kulay na liwanag, nakakuha siya ng ilang tagumpay bilang isang espirituwal na manggagamot. Sa huli, ang gawaing ito ay humantong sa kanyang pag-aresto at kombiksyon para sa pagsasanay ng gamot na walang lisensya sa 1946.

Sa huli na 1940s, lumipat si Blighton sa West Coast at sinangkot sa kulturang agrikultura ng rehiyon, kabilang ang Espirituwalismo, ang Ancient at Mystical Order na Rosae Crucis, mga grupong UFO, Christian Yoga Church, at iba't ibang mga alternatibong grupong pagpapagaling. Ang core ng Banal na Order ng MANS ay nabuo sa 1966 mula sa isang maliit na grupo ng mga kalalakihan at kababaihan na nagtipon upang marinig ang mga klase ng pagtuturo ni Blighton sa "esoteric Christianity" (Lucas 1995: 2). Ang grupo ay nakuha ang unang bahagi ng pagiging kasapi nito mula sa counterculture ng hippie na lumubog sa lugar ng San Francisco sa pagitan ng 1965 at 1970. Tulad ng maraming mga kabataan sa panahon ng dekada na iyon, ang mga tagasunod ni Blighton ay naghahanap ng tunay na espirituwal na paggising, komunidad, at paglilingkod sa serbisyo. Isinasama ni Blighton ang Banal na Order ng MANS sa 1968 sa San Francisco.

Inayos ni Blighton ang kanyang grupo sa mga linya ng pagtuturo sa Katoliko tulad ng mga Heswita at Franciscans at hiniram ang mga paniniwala at kasanayan mula sa tradisyon ng Hindu, Rosicrucianism, New Thought, at Katolisismo. Sa pagitan ng 1969 at 1974, itinatag niya ang mga istasyon ng misyon at mga sentro ng pagsasanay sa animnapung lungsod at apatnapu't walong estado. Ang mga miyembro ng grupo ay kumuha ng mga kumbento ng kahirapan, pagsunod, kalinisang-puri, paglilingkod, at kababaang-loob, nagsusuot ng natatanging kagamitang pang-clerikal, nagsagawa ng regular na pag-aayuno, at ginanap ang lahat ng mga ari-arian na karaniwan. Hindi tulad ng tradisyonal na mga monasteryo ng Katoliko, gayunpaman, ang mga "brotherhouses" ay mga coeducational, mataas na kababaihan sa pagkasaserdote, at tinanggap ang mga espirituwal na gawain mula sa mga di-Kristiyanong mapagkukunan.

Sa 1971, binuksan ng order ang Raphael House, isang tirahan para sa mga walang tirahan at para sa mga kababaihan at mga bata na tumatakas sa mga abusadong kondisyon ng pamumuhay, sa San Francisco. Ang inisyatiba ng serbisyong ito ay nakatulong sa pag-ilid ng kilusan sa buong Estados Unidos upang magtatag ng mga hindi nakikilalang mga tirahan para sa mga biktima ng karahasan sa tahanan. Ang shelter ay nakatulong sa maraming positibong coverage para sa order sa press, na natapos sa proklamasyon ni Mayor Dianne Feinstein ng San Francisco na ang linggo ng Nobyembre 22-28 ay "Raphael House Week." Ang mga Raphael House ay nagpapatakbo pa rin ngayon sa San Francisco at Portland, Oregon, bagaman sila ngayon ay nagpapatakbo bilang mga independiyenteng non-profit na organisasyon. Ang Raphael House sa Portland ay isang multi-faceted ahensiya ng karahasan sa tahanan na nakatuon sa pakikipaglaban sa mga sanhi at epekto ng karahasan sa intimate partner sa iba't ibang paraan. Nag-aalok ito ng pansamantalang kanlungan sa isang kumpidensyal na lokasyon, isang 24-oras na krisis sa loob ng bahay, mga transisyonal na pabahay at mga programa sa pagtataguyod, hindi pang-adbokasiyang pagtataguyod sa pakikipagtulungan sa Portland Police Bureau, at nagtatrabaho din upang wakasan ang karahasan sa pamamagitan ng outreach ng komunidad at edukasyon.

Ang mga huling taon ni Blighton ay nakakita ng tatlong pagpapaunlad na may malaking epekto sa hinaharap ng kautusan. Una, sa 1972, nilikha ni Blighton ang Aklat ng Aktibidad. Ang pribadong nai-publish na buklet na epitomized ng Millenarian millenarian, restorationist, at initiatory spiritual vision. Tinanggap ng mga miyembro ang aklat na ito bilang direktang paghahayag ni Jesu-Cristo para sa darating na Bagong Edad. Ipinapalagay nila na isang araw ituturing na banal na kasulatan. Dumalo ang mga taong nagpaparinig Aklat ng Aktibidad mga klase tuwing Sabado ng umaga, kung saan ang teksto ay binigyang-kahulugan at tinalakay. Pangalawa, sa pagtatapos ng 1972, pinalawig pa rin ng grupo ang mga istrukturang organisasyon nito at mga sentro ng misyon, at bumuo ng mga bagong outreach program, kabilang ang Movementhip Movement at ang Christian Communities. Ang pag-unlad na ito ay upang madagdagan ang pagiging kasapi sa kilusan sa pamamagitan ng pagguhit sa mga indibidwal at pamilya. Ikatlo, sa 1973, ang punong-tanggapan ng order sa San Francisco ay na-firebombed, at si Blighton ay tumanggap ng dalawang banta sa kamatayan. Ang mga pagalit na kilos na ito ay nagpakita ng kahinaan sa pamumuno ng pagkakasunud-sunod at mga kaguluhan ng mga miyembro na ginamit sa mga mahigpit na ugnayan sa mas malaking komunidad dahil sa matagumpay na mga proyekto sa serbisyo ng grupo.

Ang biglaang pagkamatay ni Blighton sa 1974 ay nagpapatigil sa isang apat na taong krisis sa pamumuno sa pagkakasunud-sunod. Ang pagkakasunud-sunod ng mga "master-guro" (ang pinakamataas na antas ng espirituwal na kakayahan) ang namamahala sa grupo at sinubukan na mapabilib ang kanilang sariling personal na interpretasyon ng mga aral ni Blighton. Gayunpaman, ang panahong ito ng kawalan ng katatagan ay hindi nakahahadlang sa pangangalap. Sa 1977, ang buong kilusan ay umabot sa taas ng membership sa tungkol sa 3,000. Gayundin sa panahong ito, binuksan ang mga internasyonal na sentro sa London, Bordeaux, San Sebastian, Amsterdam, Buenos Aires, Tokyo, at San Juan, Puerto Rico. Ang kawalan ng katiyakan ng krisis sa pamumuno na ito ay natapos noong, sa tag-init 1978, si Vincent at Patricia Rossi ay naging permanenteng Co-directors General.

Si Vincent Rossi ay isang dating dating dating Catholic Roman pre-seminarian na nagtrabaho bilang isang espesyalista sa wikang Tsino sa Seksiyon ng Intelligence ng US Navy. Sa unang bahagi ng pampublikong pahayag ng pagsunod sa kanyang pag-install bilang Direktor General, Rossi articulately nakasaad Blinkon's Gnostic at New Vision pangitain ng misyon ng order. Sinabi niya na tinawag ni Jesus ang sangkatauhan sa isang bagong pag-unawa sa doktrinang Kristiyano, isang pag-unawa batay sa "buhay na Apocalipsis" at napalaya mula sa mga nakaraang simbolo, dogma, at kasulatan. Bagaman si Hesus ay ang "tunay na anyo ng Diyos na nagkatawang-tao" at dahil sa lubos na paggalang, hindi siya dapat sambahin bilang isang Diyos. Ang na-update na misyon ng pagkakasunud-sunod, ayon kay Rossi, ay ipakikita ang mga turo ni Kristo sa napakasamang paraan sa edad ng pagkalipas ng millennial. Ang mga unibersal na aral na ito ay humahantong sa mga Kristiyano na higit sa tradisyonal na konsepto ng relihiyon at mga form sa isang estado kung saan ang mga naghahanap ay makakahanap ng kanilang tunay na pagkatao sa "Ama-Ina ng Diyos." Bilang bahagi ng misyon na ito, ang utos ay mag-aalis upang alisin ang mga hadlang na pinaghihiwalay ng sangkatauhan, kabilang ang mga itinayo sa pangalan ni Jesus.

Nagsimula ang mga pagkukusa ni Rossi na ilipat ang pampublikong at pribadong pagkakakilanlan ng layo mula sa kanyang mga pinagmulan ng Rosicrucian / Theosophical at patungo sa pangunahing Kristiyanismo. Pagkatapos ng pag-uusap sa Protestante evangelicalism at Katolisismo Romano, inutusan ni Rossi ang grupo na pag-aralan ang Eastern Orthodox Christianity. Ang direktiba na ito ay sumunod sa personal na conversion ni Rossi sa Eastern Orthodoxy noong unang bahagi ng 1980s. Kasabay nito, pinagsama ni Rossi ang grupo sa sampung malaking komunidad sa Estados Unidos at Europa at nagsimulang ilantad ang sistema ng esoterikong kabanalan. Sa pagitan ng 1982 at 1986, nakatuon ang pagkakapatiran sa mga enerhiya nito sa pangangalaga ng "tunay na kultural na tradisyon ng sinaunang Kristiyanismo," ang pagdiriwang ng mga pana-panahong kapistahan, at ang pagbuo ng mga alternatibong paaralan para sa mga anak nito batay sa tradisyonal na mga prinsipyong Kristiyano (Lucas 1995: 166- 94).

Sa tulong ng isang Orthodox monghe ng Russia, si Herman Podmoshensky, itinakda ni Rossi ang isang unti-unting conversion ng mga miyembro ng order sa Russian Orthodoxy. Sinulat ni Siobhan Houston, "kapag (Podmoshensky) ay nakipag-ugnayan sa Banal na Pagkakasunod-sunod ng MANS sa 1983, ibinigay niya ang malakas na presensya ng karismatiko at tiyak na direksyon na kinakailangan ng grupo na lubhang kailangan" (Gerjevic 1999: 2). Ang espirituwal na sistema ni Blighton ay pinalitan ng Orthodox doktrina at ritwal. Kasunod ng maraming taon ng negosasyon sa iba't ibang mga teritoryong Orthodox, ang order ay natanggap sa autocephalous Archdiocese of Queens, New York, sa 1988 ng Metropolitan Pangratios Vrionis. Ang natitirang mga miyembro ng 750 ay muling nabinyagan at naging Kristo ang Tagapagligtas na kapatiran (CSB). Ipinahayag nila ang kanilang bagong misyon bilang "pagdadala ng liwanag at katotohanan ng Orthodox Kristiyanismo sa mga taong nabubulok sa espirituwal ng mga panahong ito at mapanganib" (Lucas 1995: 195-231).

Ang desisyon ng pagkakasunud-sunod na maging Orthodox ay humantong sa isang matatag na pagkawala ng parehong mga miyembro at pagkakaisa sa panahon ng 1990s. Ang komunidad ay nagsimulang maghiwa-hiwalay sa pagbubuklod ng kumbensiyang kapatiran nito at ang pagsasama ng pagiging kasapi nito sa mga pamilyang nukleyar. Ang isa pang problema ay ang pagkilala sa archdiocese ng Pangratios sa pamamagitan ng Standing Conference ng Orthodox Bishops sa Americas (SCOBA), ang pangunahing lehitimong katawan para sa Orthodox jurisdictions sa North America. Sa huli na 1990s, kasunod ng dokumentadong pruweba ng pananagutan ni Pangratios para sa sodomy na may mga menor de edad, ang mga komunidad ng CSB na miyembro ay pinapalayo ang kanilang sarili mula sa Archdiocese of Queens at nakipagkasundo sa pagtanggap sa SCOBA na inaprubahan na Orthodox na mga hurisdiksyon sa buong Estados Unidos. Kahit na ang ilang miyembro ay sumali sa Serbian Orthodox Church o sa Russian Orthodox Church sa labas ng Russia, karamihan sa mga parokya ng CSB ay natanggap sa pakikipag-isa sa Simbahan ng Orthodox sa Amerika. Ang isang bilang ng mga maliliit na grupo ng pangkat na binuo din pagkatapos ng 1990.

DOCTRINES / BELIEFS

Ang HOOM ay may isang fluid na sistema ng paniniwala na sumailalim sa malaking pagbabago habang ang kilusan ay binuo sa paglipas ng panahon. Ang sistema ay isang kakaibang kombinasyon ng Western esotericism, apocalyptic millennialism, Christian monasticism, New Thought philosophy, at Yogic initiatory practices.

Binubuo ni Blighton ang kanyang sistema ng esoterikong espirituwalidad mula sa maraming mapagkukunan. Kabilang dito ang Sinaunang at Mystical Order Rosae Crucia (AMORC), isang organisasyong estilo ng Rosicrucian na ang punong-tanggapan ay nasa San Jose, California. Isinasama ni Blighton ang dalawang aral ng AMORC sa Banal na Order ng sistema ng paniniwala ng MANS. Ang una ay mayroong dalawang katauhan, isang panloob, hindi malay sa sarili, at isang may kamalayang panlabas na sarili. Itinuro ng AMORC ang pagsasanay ng mga miyembro nito na idinisenyo upang tulungan silang makatanggap ng "karunungan" mula sa panloob na sarili. Ginamit nila ang konsentrasyon ng kaisipan at visualization na pagsasanay upang linangin ang panloob na karunungan. Ang ikalawang mahalagang pagtuturo ng AMORC kay Blighton ay ang paniniwala sa "psychic centers" o mga chakra, isang pagtuturo na orihinal na nagmula sa Hindu yogic practices. Ang mga Chakras ay pinaniniwalaan na ang mga lugar sa katawan kung saan ang mga frequency ng enerhiya ng kaluluwa ay inimilisasyon sa pisikal na katawan. Ang tatlong pinakamahalagang sentro ng chakra para sa espirituwal na aspirante ay sinabi na tumutugma sa pituitary body, ang pineal gland, at ang solar plexus.

Ang ikalawang pinagmumulan ng mga paniniwala ni Blighton ay ang Christian Yoga Church. Si Blighton ay nagsimulang pumasok sa mga klase sa pangkat na ito sa 1963 sa San Francisco at di-nagtagal pagkatapos ay inilipat sa monasteryo ng simbahan sa Virginia City, Nevada. Sa monasteryo si Blighton ay tinuruan sa mga gawi ng Kriya Yoga. Ang form na ito ng yoga ay gumagamit ng mga pagsasanay sa paghinga, pagsasanay sa konsentrasyon, at pagmamanipula ng chakra upang matulungan ang isang estudyante na maabot ang "pag-iilaw" at "pag-unawa sa sarili." Ang pag-iilaw ay isang karanasan ng "banal na liwanag" sa katawan habang ang pagsasakatuparan mismo ay isang direktang, karanasan ng "Divine Self," ang Ground of Being (Lucas 1995: 21). Habang nasa monasteryo ng grupo, si Blighton, kasunod ng matinding pagsasanay, ay nakaranas ng isang malakas na espirituwal na paggising na inilarawan niya bilang isang ilaw na enerhiya na bumaba sa pamamagitan ng kanyang utak at pinuno ang kanyang katawan.

Habang tinatawag pa rin ni Blighton ang kanyang grupo sa Science of Man Church, sa 1967-1968 nagsimula siyang lumikha ng mga porma at mga kaugalian na magiging natatanging katangian ng Banal na Order ng MANS. Ang 30 sa 40 na mga miyembro ng Science of Man Church ay madalas na tinutukoy si Blighton bilang "Ama" at sila ay hinihiling na magsuot ng itim na clerical garb at mag-ayos ng kanilang sarili sa isang mas maginoo paraan (Lucas 1995: 30). Ang isang normal na bahagi ng pagsasanay ng miyembro ay "mga patrol sa kalye" (1995: 31). Ang mga paglalakad na ito sa iba't ibang mga distrito ng San Francisco ay pinasimulan upang ang mga mag-aaral ay makagamit ang teoretikal na kaalaman na nakuha nila mula sa mga klase ni Blighton sa tunay na sitwasyon sa buhay. Ang mga mag-aaral, na nagsusuot sa kanilang itim na clerical suit, ay lalakad sa paligid ng mababang kita o mga kapitbahay na puno ng krimen na nagmumula sa isang pulso ng liwanag na lumalaganap sa pamamagitan nito. Ang "patrol sa kalye" ay magiging isang standard na kasanayan para sa mga mag-aaral ng order (1995: 32).

Ang kumbinasyon ng mga simbolo ng Kristiyano at Masoniko / Rosicrucian ay nagsimulang lumabas sa sistema ng paniniwala ng Science of Man Church sa pamamagitan ng tagsibol ng 1967. Nakita ni Blighton ang simbolismo bilang isang paraan para maipakita ang espirituwal na karunungan sa pisikal na kapaligiran. Siya itinuro na ang materyal o espirituwal na mga kondisyon na hinahangad ng isang tao sa kanilang buhay ay maaaring makuha sa pamamagitan ng visualization ng mga esoterikong simbolo sa mental na eroplano at sa pagsasalita ng "salita ng kapangyarihan" (Lucas 1995: 38). Naisip ni Blighton na ang lahat ng mga bagay sa uniberso ay unang nakuha mula sa bilog, parisukat, at tatsulok. Ang bilog ay kumakatawan sa Panguluhang Diyos at "ang pagkakaisa ng lahat ng bagay" (1995: 39). Ang tatsulok ay kumakatawan sa proseso ng paglikha. Ang parisukat ay kumakatawan sa "materyal na eroplano" (1995: 39). Ang simbolo para sa order ay naging isang tatsulok sa loob ng isang bilog sa loob ng isang parisukat.

Sa 1967, isinulat ni Blighton Ang Golden Force, kung saan siya ay nakabalangkas sa gitnang tulak ng kanyang unang mga aral, ang "pangkalahatang batas" ng mga dynamics ng isip. Sinabi ni Blighton na ang batas na ito ay "ang dakilang pormula na itinakda ng Tagapaglikha sa Solar Pattern ng Uniberso upang ang Kanyang nilikha ay magkakaroon ng kalayaan" (Lucas 1995: 39). Naniniwala si Blighton na ang pagtuturo na ito ay sinadya na tinanggal mula sa maginoo Kristiyano na mga simbahan, kahit na ang sabi ni Blighton na "tinuruan ng Guro na si Jesus" (1995: 39). Nakita ni Blighton ang pagtuturo ng pangunahing Kristiyanismo tungkol sa "unibersal na batas" na ito bilang isa sa mga pangunahing misyon ng pagkakasunud-sunod.

Gayundin sa 1967, sinimulan ni Blighton na gamitin ang kanyang mga klase sa Huwebes ng gabi para sa espirituwal na mga pag-aaral. Ang silid ay ganap na madilim, maliban sa liwanag ng kandila, at ang mga upuan ng miyembro ay nabuo sa isang bilog. Sa panahon ng mga séances, si Blighton ay makatanggap at magbibigay ng "mga psychic message" (Lucas 1995: 39) Habang nagbabago ang Banal na Order ng MANS, naniniwala ang mga miyembro na ang mga mensaheng ito ay mula kay Jesu-Cristo mismo. Maraming paniniwala ng pagkakasunud-sunod ang nagmula sa mga mensaheng ito.

Nakatanggap si Blighton ng dalawang mensahe noong Marso, 1967 na may malakas na tono ng milenyo. Ang unang mensahe ay nagpapahiwatig na ang Daigdig ay pumapasok sa panahon ng espirituwal na pagbabago. Naniniwala si Blighton na tungkulin niyang maghanda ng mga pinalabas ng lipunan para sa bagong edad na ito. Ang ikalawang mensahe ay nagsalita tungkol sa kung ano ang naisalin ng espirituwal na pagbabago. Ipinaliwanag ni Blighton na ang kapaligiran ng "psychospiritual" ng Daigdig ay sobra-sobra na ang liwanag ng araw at ang "liwanag ni Cristo." Nakita niya ito bilang isang "pag-iilaw" sa planeta na magreresulta sa isang molecular transformation ng lupa at mga buhay nito. Naniniwala si Blighton na ang isang tao ay kailangang sumailalim sa mga advanced na espirituwal na pagsasanay upang mabuhay ng produktibo sa bagong panahon. Ang misyon ng kautusan upang ipaalam ang maraming mga tao hangga't maaari tungkol sa cosmic "illumination" at upang ihanda ang mga ito upang gumana sa transformed mundo sa pamamagitan ng "solar" pagsisimula na pinangangasiwaan ng order pari (Lucas 1995: 40).

Isang maikling mensahe noong Hunyo, 1968 mula sa mga gabay sa espiritu ni Blighton ay nagbibigay ng katibayan ng Banal na Order ng MANS millenarian / restorationist orientation sa panahon ng mga taon ng pagtatatag nito. Sinabi ng mensahe na ang mga Apostol, si Pablo ng Tarsus, mga tagasunod ng kababaihan ni Jesus, at ang mga miyembro ng sekta ng Essene ay reinkarnasyon sa kasalukuyang panahon. Paggawa sa pamamagitan ng Banal na Order ng MANS, ang mga kaluluwa na ito ay bumalik sa lupa upang ihanda ang sangkatauhan para sa isang bagong espirituwal na dispensasyon. Ang mga estudyante ni Blighton ay naniwala na ang kanilang guro ay muling pagkakatawang-tao ni Apostol Pablo.

Maraming mahalagang pagbabago sa doktrina at ritwal ang naganap sa pagitan ng 1968 at 1972. Noong Hulyo 24, 1968, si Blighton at ang kanyang asawa, si Helen Ruth Blighton, ay nagsampa ng mga opisyal na batas ng Banal na Order ng MANS sa estado ng California. Ang mga tuntuning ito ay inilarawan ang layunin ng layunin, istraktura, at sakramento. Sinabi ng mga tuntunin na ang mga layunin ng grupo ay "mapanatili ang sinaunang mga turo ng karunungan ng mga Kristiyano para sa darating na henerasyon, tuparin ang isang misyon na ipinahayag ng Mas Mataas na Order ng Banal na Krus, at magtatag ng mga kapatid na bahay, seminaryo, misyon, mga sentro ng gabay ng kabataan, at klinika "(Lucas 1995: 48). Nais din ni Blighton na gawing mas malinaw sa mga pamamalakad na ang Banal na Order ng MAN ay maging hindi nonsectarian, apolitical, at sa buong mundo na mapagparaya. Sinabi ng mga tuntunin na ang relihiyon ng hinaharap ay magiging isang unibersal na "paraan ng liwanag" batay sa "Lahat ng sumasaklaw na kapatiran ng Tao" (1995: 50). Ang relihiyong ito ng hinaharap ay ituturo sa pamamagitan ng "susunod na Cristo," na "ipanganak na malaya mula sa mga relasyon sa anumang organisasyon, sekta, relihiyon, dogma, o kilusan" (1995: 50). Ang bagong edad ay mamarkahan sa pamamagitan ng pag-iisa ng sangkatauhan sa pamamagitan ng pagtagumpayan ng mga divisions ng relihiyon, politika, at etniko. Sinabi ng mga tuntunin na ang misyon ng kautusan ay magagawa sa pamamagitan ng mga sentro ng pagsisimula para sa pagsasanay ng mga estudyante sa "espirituwal na disiplina at kawanggawa na serbisyo" (1995: 50-51). Naniniwala si Blighton na ang mga indibidwal ay nakagawa ng espirituwal at materyal na kondisyon na nais nila. Ang batas ng estado, "Tinatanggap namin ang tao bilang isang umuunlad na nilalang na walang limitasyong mga mapagkukunan at walang limitasyong paglawak" (1995: 51).

Sinabi din ni Blighton na laging umiiral ang sistema ng pagkakasunud-sunod ng sakramento, ngunit na ang mga naninirahan sa lupa ay nakalimutan ang "tunay na kalikasan at pag-andar" ng mga sakramento (Lucas 1995: 52). Kaya, ang isa sa mga pangunahing layunin ng Banal na Order ng MANS ay upang ibalik ang mga sakramento. Naniniwala si Blighton na magagawa ito sa pamamagitan ng pagsasama ng sinaunang karunungan at ang mga natuklasan ng modernong agham. Sinabi niya na ang unang hakbang sa pagpapanumbalik ng mga sakramento ay upang muling bumuo ng isang tunay na hierarchy ng pagkasaserdote at inaangkin na natanggap niya ang kapangyarihan ng cosmic upang mag-ordain ng mga pari nang direkta mula kay Jesucristo. Ang bagong itinatag na hierarchy ng pagkasaserdote ay ibabalik ang mga katotohanan ng pribadong Kristiyanismo sa mga pangunahing denominasyon.

Ang seremonya ng pagkasaserdoteng pang-pari ay napakahusay na binuo sa Banal na Order ng MANS. Una, ang kandidato ay binuwag ng lahat ng nakaraan at hinaharap na karma at pinutol mula sa lahat ng makalupang relasyon. Ikalawa, kinikilala ng kandidato ang isang walang hanggang panata ng serbisyo ng pari sa pamamagitan ng pagtanggap ng "Rod of Power" at isang puting kurdon (Lucas 1995: 53-54). Ikatlo, ang mga ilaw sa kapilya ay pinutol maliban sa isang solong sinag ng liwanag na nakasentro sa kandidato. Ikaapat, lumuhod ang kandidato bago si Blighton at nakatanggap ng gintong singsing na may bilog, tatsulok, at parisukat na itinaas sa ibabaw nito. Sa wakas, ang bagong pari ay kinikilala bilang isang "pangkalahatang lingkod sa lahat ng sangkatauhan" at isang "ministro-saserdote sa Banal na Kautusan ng MANS, sa ilalim ng Banal na Kautusan ni Melchizedek" (1995: 53-54). Ang mga ordained order ng mga pari ay pinaniniwalaan na pili ng isang miyembro ng cosmic na "Order of the Golden Cross." Hindi sila nakatali sa anumang kaanib sa pulitika o relihiyon, at ang kanilang katapatan lamang ay ang "Great Christos" o "Lord of the Sun" (1995: 54). Isang pari ang napalaya, ni Kristo, mula sa gulong ng karma ngunit obligado na manatili sa Order of the Golden Cross para sa pitong anyo.

Mula sa mga sermon ng 1969-1972 Blighton, kasama ang iba pang mga elemento ng kilusan, naging higit na napalubog sa tradisyonal na simbolismo at doktrina ng Kristiyano. Si Blighton ay hindi lubusang inabandona ang kanyang mga esoterikong aral; ipinahayag lamang niya ang mga ito sa mas maraming tradisyonal na wikang Kristiyano. Ang mga halimbawa ng prosesong ito ng Kristyanisasyon ay kasama ang paggamit ni Blighton ng mga pagbabasa ng Bagong Tipan sa kanyang mga sermon, isang mas mataas na diin sa pagtupad ng Mahal na Araw, ang paggamit ng Kristiyanong ikonograpia sa mga publisher ng kilusan, at ang pahayag sa 1972 na ang bautismo ay naging isang sapilitang seremonya para sa lahat ng mga miyembro.

Sa dalawang taon bago ang kamatayan ni Blighton sa 1974, may dalawang mahalagang karagdagan sa pangunahing paniniwala ng grupo. Ang una, tulad ng inilarawan noon, ay ang pagdaragdag ng Aklat ng Aktibidad (1972) sa listahan ng grupo ng mga banal na teksto. Ang Aklat ng Aktibidad ay isang pagbubuod ng millenarian, restorationist, at pangitain ng Blighton. Ito ay malawak na pinaniniwalaan na ang direktang mga salita ni Hesus Kristo, na isang araw ay isasama sa Aklat ng Mga Gawa ng Bibliya. Ang ikalawang pagbabago ay ang bagong diin sa pangkat ni Maria, ang ina ni Jesus. Ang paglilipat na ito ay katulad ng pagtingin ni Blighton na ang mga kababaihan ay itataas sa kanilang "nararapat na espirituwal na posisyon" sa umuusbong na bagong edad. Sa pamamagitan ng pagbibigay-diin sa Maria, ang utos ay sinusubukang muling tukuyin ang papel ng mga kababaihan. Ang ebidensiya para sa pag-unlad na ito ay makikita sa ordinasyon ni Blighton ng 52 female priests sa panahong ito pati na rin ang paglikha ng Immaculate Heart Sisters of Mary suborder.

Sa loob ng anim na taon kasunod ng pagkamatay ni Blighton ang utos ay dumaan sa maraming pagbabago. Sa pamamagitan ng 1975, ang grupo ay pinagtibay, sa mga pampublikong forum, isang tono ng Kristiyanong ebangheliko. Paul Anderson, isang miyembro ng MANS, ay nagpahayag sa isang reporter ng pahayagan sa Maine na naniniwala ang grupo sa "trinidad, ebanghelyo, espirituwal na pagpapagaling, pagbibinyag, pakikipag-isa, at pag-amin" (Lucas 1995: 145-46). Ang bagong evangelical tone na ito ay nagpapakita ng pagtaas ng evangelical retorika at kakayahang makita sa mas malaking kultura ng huli na 1970s America. Ito ay isang panahon kung kailan ipinahayag ng mga pampublikong pigura tulad ni Jimmy Carter at Bob Dylan ang kanilang mga paniniwala sa ipinanganak na muli na Kristiyanismo. Gayunpaman, sa panloob, ang kautusan ay patuloy na nagtuturo sa mga ekumenikal, esoteriko, at mga pagtatalakay sa mga ito.

Ang pang-araw-araw na buhay sa mga sentro ng lunsod ng pagkakasunud-sunod ay naging mas komportable at paglilibang pagkatapos ng pagpasa ni Blighton, sa mga miyembro na nanonood ng TV at pelikula, nakikinig sa malambot na musikang bato, sayawan, at paminsan-minsan gamit ang marijuana. Ang pagiging miyembro ng order ay higit na pinangungunahan ng mga miyembro ng buhay na nanunumpa sa pamamagitan ng 1976. Ito ay humantong sa isang panahon ng intensified indibidwal na bokasyonal at pakikipag-ugnayan relasyon. Ang organisasyon ay nakabuo ng mas maraming programa sa buhay, na kasama ang misyon ng "pamilya". Ang mga misyon na ito ay binubuo ng dalawa o higit pang mga pamilya na lumilipat sa isang lungsod kung saan ang pagkakasunud-sunod ay hindi kinakatawan, at pagbuo ng mga proyektong panlipunan-serbisyo. Ang lumalagong kalakaran ng pag-aasawa at mga independyenteng misyon ay humantong sa pagkawala ng pagkakaisa ng grupo ayon sa maraming dating mga miyembro.

Sa pamamagitan ng 1978, ang Banal na Order ng MANS ay nagsimulang abandunahin ang orihinal na mga aral ng espirituwal na Blighton. Una, inayos ng order ang estilo ng Rosicrucian na estilo nito sa pampubliko at pribadong aral. Pangalawa, sa pamamagitan ng huli na 1979, ang mga aralin sa Tree of Life ng Blighton ay inalis mula sa sirkulasyon at pinalitan ng isang kurikulum na kasama ang pangunahing mga awtor na Kristiyano tulad ni Dietrich Bonhoeffer, CS Lewis, Richard Foster, at Juan Carlos Ortiz. Ikatlo, ang mga natatanging mga libro na may nakasulat na berde sa mga pribadong Kristiyanismo ay inalis mula sa sirkulasyon. Ika-apat, ang mga advanced rational initiation ng kapatiran ay naging hindi gaanong kilala sa publiko at pribado.

Sa pagitan ng 1980 at 1990, ang mga paniniwala at kasanayan ng pagkakasunud-sunod ay nagbago ng kapansin-pansing. Ang lay group ng discipleship ay nagbago sa "Order of the Disciples." Ang layunin ng grupong ito ay ang "sacramentalize" na dimensyon ng "tagapangalaga" ng lipunan. Ang mga tao sa pangkat na ito ay naninirahan sa "lubos na nakatuon na buhay" ng Kristiyanong pagkadisipulo "sa mundo" (Lucas 1995: 171-72). Pinalitan ng Konseho ng Esoteriko ang pangalan nito sa "Apostolic Council." Ang acronym ng MANS, na nakuha ang negatibong pampublikong pang-unawa para sa mga mahiwagang resonances nito, ay isinalin na ngayon sa mga term na "na makipag-usap sa mahalagang katangian ng grupo sa isang wika na katanggap-tanggap sa mga pangunahing propesyunal na Kristiyano" 1995: 173). Ang terminong ngayon ay ipinaliwanag bilang isang acronym para sa mga salitang Griyego mysterion, nakatunganga, atin, at Sophia at isinalin bilang "misteryo ng banal na pag-ibig na ipinahayag sa pamamagitan ng isip ni Cristo na nagdudulot ng karunungan" (1995: 173).

Ang Direktor-Heneral na si Vincent Rossi ay nagsagawa rin ng mga hakbang upang protektahan ang grupo mula sa pag-atake ng anticult at countercult sa pamamagitan ng pagbibigay-diin sa mga paniniwala at misyon ng Kristiyano. Ipinahayag niya na hindi tulad ng tinatawag na "cults," ang Banal na Order ng MANS ay walang "sobrang-scriptural pinagmulan ng awtoridad" at hindi ekonomiko enslave ang mga miyembro nito (Lucas 1995: 173). Kasunod ng conversion ni Rossi sa Eastern Orthodoxy, inayos niya ang isang hindi malalim na catechesis para sa natitirang mga miyembro ng grupo. Sa prosesong ito, dahan-dahan niyang pinalitan ang mga paniniwala at kaugalian ng Orthodox para sa sistema ng espirituwal na Rosicrucian / Theosophical ni Blighton. Sa oras na ang pagkakasunud-sunod ay natanggap sa Orthodox Church sa 1988, lubusang inabandona ang orihinal na esoteric at bagong edad na worldview at ipinadala sa isang pangkatin na komunidad ng Orthodox.

RITUAL / PRACTICES

Mayroong apat na sentral na ritwal sa HOOM. Kabilang dito ang bautismo, komunyon, pag-iilaw, at pagsasakatuparan ng sarili.

Ang bautismo ay pinaniniwalaang markahan ang entry ng aspirante sa "universal path of initiation" (Lucas 1995: 55). Sa pamamagitan ng pagbibinyag, ipinahayag ng estudyante ang kanyang katapatan kay Kristo. Sinabi ni Blighton na binyagan ng bautismo ang "Force ng Kristo" sa katawan ng isang tao (1995: 55). Ang ritwal ay itatakda din sa pagkilos ng isang "lunar current." Ang kasalukuyang lunar ay aalisin ang "mga epekto ng nakaraang error" mula sa pisikal na katawan ng tao (1995: 55). May apat na hakbang sa pagbibinyag sa Order. Una, ang pasimulan ay gumugol ng panahon sa nag-iisa na retrospeksiyon. Susunod, siya ay lubos na nagpahayag ng mga nakaraang pagkakamali sa pari. Ikatlo, kinilala ng pagsisimula ang kanilang katapatan kay Cristo at pinahiran ng langis sa noo sa hugis ng isang krus. Sa wakas, ang pisikal na pandama ay handa upang makatanggap ng mga pagpapadala mula sa "iba pang lupain ng paglikha" (1995: 55). Sa pagtatapos ng seremonya, nabasa ang Awit 23.

Ang komunyon ay ang pundasyon ng pang-araw-araw na ritwal na buhay ng kautusan. Sa panahon ng pakikipag-isa, ang mga katangian at kamalayan ni Jesu-Cristo ay inilagay sa lumuhod na tagapagtaguyod bilang natanggap niya ang itinalagang tinapay at alak. Ang rito na ito ay ginawa pagkatapos ng paghahayag ng 1967 kay Blighton.

Sa panahon ng pag-iilaw, isang "bagong katawan ng liwanag" ang itinanim sa loob ng pisikal na katawan ng sinimulan. Ang mga hakbang ng seremonya ay pinananatiling lihim, ngunit karaniwan ay ginanap sa gabi dahil ang mga puwersa ng magnetic ay sinabi na mas malakas sa gabi. Una ang pasimula ay gumugol ng oras sa pagmumuni-muni. Pangalawa, ang pari ay lumikha ng isang pambungad sa katawan para sa cosmic liwanag upang pumasok. Sa wakas, pagkatapos matanggap ng mga nagpasimula ng liwanag, gumugol sila ng 24-oras na panahon sa pag-iisa (Lucas 1995: 58).

Ang ritwal o pagsasakatuparan ng sarili ay higit na arcane kaysa sa pag-iilaw. Hindi bababa sa isang order guro na inilarawan sa ibang pagkakataon ang rito bilang isang neo-shamanic rending ng isang etheric belo na napapalibutan ang core ng panloob na pagkukusa. Pagkatapos ng pagsasagawa ng seremonya, ang "natanto pagiging" ay pinaniniwalaan na makatanggap ng komunikasyon nang direkta mula sa "Panguluhang Diyos" sa loob (Lucas 1995: 59).

ORGANISATION / LEADERSHIP

Ang namumunong istraktura ng pagkakasunud-sunod ay binubuo ng isang pangunahing desisyon ng paggawa ng katawan, ang Esoteric Council (kung saan si Blighton ang namuno bilang Direktor General), at iba't ibang mga ranggo kabilang ang "master guro," guro ng kapatid, pari, ministro, buhay na buhay na kapatid na lalaki, at mga novice. Sa panahon ng founding decade ng grupo, pinalawak din nito ang outreach nito upang isama ang isang kilalang pagkilos ng discipleship at lay pamilya (Christian Communities) na interesado sa pagsasanay sa landas ng pagkakasunud-sunod ng esoterikong espirituwalidad. Nagawa rin ni Blighton ang dalawang "sub-order," ang Immaculate Heart Sisters of Mary, at ang Brown Brothers ng Banal na Banayad, upang magbigay ng intermediate na pagsasanay para sa mga miyembro ng mapagparaya na kapatiran. Ang mga miyembro ng sub-order ay nagsagawa ng serbisyo sa komunidad, nagsasagawa ng natatanging mga deboto ni Marian, at nakikibahagi sa outreach ng misyonero.

Sa 1980s, ang Esoteric Council ay naging Apostolic Council, na ang Co-Director General ay nananatili pa rin ang pangwakas na awtoridad sa hierarchy ng order.

ISSUES / CHALLENGES

Ang Banal na Order ng MANS, tulad ng maraming mga bagong relihiyosong grupo, ay naging target ng mga paratang ng kulto ng kilusang anti-kulto, at pangunahing mga organisasyon ng kontra. Ang isang artikulong 1972 sa San Francisco Chronicle ay naka-highlight ng walang-awang awtoridad ni Blighton sa kilusan pati na rin ang mga panata ng kahirapan at mga order ng pagkakasunud-sunod na kinuha ng mga miyembro. Sinabi din ng artikulo ang sertipiko ng ordinasyon ni Blighton, na inaangkin nito ay ibinigay ng isang diploma mill sa Florida. Gayunpaman, ang pinakamahalagang isyu na humarap sa HOOM ay ang pagbubuo ng iba't ibang mga grupong schismatic. Kabilang sa mga grupong ito ang Gnostic Order of Christ, ang Science of Man, ang American Temple, ang Servants of the Way, at ang Foundation of Christ Church.

Ang Banal na Pagkakasunod-sunod ng MANS ay maikli na nahuli sa kontrobersya ng pagsamba ng huli na mga 1970. Noong Nobyembre 18, 1978, ang unang ulat ng Jonestown mass pagpatay-pagpatay ay umabot sa pambansang media. Sa loob ng maikling panahon, ang konteksto sa kultura sa Amerika tungkol sa mga bagong relihiyon ay nagbago mula sa isa sa pagpapaubaya at pagkamausisa sa isa sa hinala at poot. Ginamit ng anticult movement ang pambansang kondisyon ng takot at pag-alis sa mga pangyayari sa Jonestown upang palakasin ang mga pagsisikap nito upang kumbinsihin ang mga institusyon ng gobyerno upang makontrol ang "mga mapanganib na kulto." Ang order ay lumitaw sa "mga listahan ng kulto" ng mga nangungunang mga kontrentang grupo ng bilang ng Christian Research Institute at ang Proyekto ng Pekseng Espirituwal. Upang gumawa ng mas masahol pa, ang kapatid ay nagsimulang maranasan ang pagtaas ng mga pag-aalis ng miyembro at isang matarik na pagbaba sa mga rate ng pangangalap.

Bilang tugon sa krisis na ito, pinasimulan ni Vincent Rossi ang isang malakas na pagtatanggol sa order sa iba't ibang mga pampublikong forum. Ang paghantong ng mga pagsisikap na ito ay ang artikulong 1980 ni Rossi sa journal ng order, pista ng tatlong hari. Ang pamagat na "Sa pamamagitan ng Kanilang mga Bunga Kayo ay Makakilala sa Iyo: Ipinapahayag ang Espirituwal na Pagkatotoo sa Banal na Pagkakasunod-sunod ng MANS sa isang Huwad na Edad," ang artikulong inilatag ng isang madamdaming paghingi ng tawad na ipinagtanggol ang saligang Kristiano ng order pati na rin ang mga ecumenical foundations nito. Ipinahayag ni Rossi na ang layunin ng kapatiran ay upang bumuo ng isang Kristiyanong komunidad na itinayo sa paligid ng pagsamba sa Diyos, pagiging alagad ni Cristo, at paglilingkod sa mundo. Ang pagkakasunud-sunod, na inangkin niya, ay nanirahan "sa mga pamantayan ng Tradisyon ng Kristiyano." Inilahad din ni Rossi ang paghahanap ng mga pangunahin sa kasaysayan ng Kristiyanismo para sa kung ano ang sinusubukan ng kapatiran na magawa sa mundo.

Kabilang sa mga grupo ng kahalili, ang Kristo ang Tagapagligtas na kapatiran (CSB) ay ang Orthodox na labi ng orihinal na Banal na Order ng MANS. Direktor Heneral Vincent Rossi, pagkatapos sumailalim sa isang personal na conversion sa Eastern Orthodoxy, ang humantong ang pagkakasunud-sunod sa pakikipag-ugnayan sa autocephalous Orthodox Archdiocese ng Queens, New York. Ang Orthodox conversion na ito ay sumulpot sa 1988 kapag ang mga miyembro ng 750 HOOM ay na-convert sa Eastern Orthodoxy. Si Cristo na Tagapagligtas ay lubos na naiiba sa orihinal na Banal na Kaayusan ng MANS. Sinabi ni Phillip Lucas sa Ang Odisea ng Isang Bagong Relihiyon na "sinasalungat ng CSB ang ecumenism ng maagang pagkakasunud-sunod at ang paniniwala nito na ang lahat ng relihiyon ay naglalaman ng mga elemento ng katotohanan. Inabandona nito ang Gnostic / Theosophical cosmology at Christology at sumusunod sa mga doktrina ng Eastern Orthodoxy "(Lucas 1995: 248). Bilang karagdagan, ang mga paghahayag ni Blighton ay tiningnan ng mga convert ng CSB bilang "ang effluvia ng kanyang sariling hindi malay" at kung minsan ay "ang mga aral ng mga demonyo" (Lucas 1995: 249).

Ang dalawang karagdagang pagbabago na isinama ng CSB ay: (1) Ang mga sacramental rites ng pagkakasunud-sunod ay pinalitan ng Orthodox liturgical forms, at (2) ang mga kababaihan ay na-demoted mula sa klerikal na mga posisyon, na nagpunta laban sa HOOM's kasarian-pantay na hierarchy ng pari. Ang pangwakas na pagbabagong sinimulan ng CSB ay ang mga paniniwala sa Millenarian na Blighton. Ipinaliliwanag ni Lucas, "Ang millennialism ng Blighton, na mukhang maayos sa isang panahon ng espirituwal na pag-iilaw, ay pinalitan ng isang sektaryong anyo ng Orthodox apocalypticism. Ang mas pessimistic vision na ito ay nakatuon sa isang darating na antikristo na kung saan ay, pinaniniwalaan, ang humantong sa karamihan ng sangkatauhan sa pagkakasala "(Lucas 1995: 249).

Gayunpaman, pinanatili ng CSB ang ilang mga katangian ng Banal na Order ng MANS. Una, ang CSB ay nanatiling tapat sa mga proyektong pangkawanggawa. Ikalawa, patuloy na pinahahalagahan ng CSB ang monastic ideal. Ikatlo, ang CSB ay patuloy na interesado sa "pagsisimula, liwanag na mistisismo, at sobrenatural na karanasan" (Lucas 1995: 249). Sinabi ni Lucas, "Ang ikaapat na pagpapatuloy ay nauugnay sa dramaturgical at ceremonial tenor ng paggalaw sa buong kasaysayan nito" (1995: 250). Ang Banal na Order ng MAN ay may "walang-hintong parada" ng mga seremonya at ritwal (1995: 250). Ang HOOM etos na ito ay naninirahan sa mahusay na liturgical performance ng Eastern Orthodoxy.

Itinampok ng orihinal na Christ the Video ng Tagapagligtas ng Brotherhood ang misyon, layunin, at pagiging miyembro ng CSB. Ipinahayag na, "Ang Cristo na Tagapagligtas ay iginagawad sa pagdadala ng liwanag at katotohanan ng Orthodox Kristiyanismo sa mga taong nabubulok sa espirituwal ng mga nagpapadilim at napakahalagang panahon. Ang pangunahing layunin natin ay upang maglingkod kay Cristo na ating Panginoon at Tagapagligtas, at sa ating kapwa tao. "Bukod dito, ipinaliwanag ng website," Ang pagiging miyembro ni Cristo ang Tagapagligtas na kapatiran ay makukuha sa lahat ng nabautismuhan na mga Kristiyanong Orthodox na gustong magpuyog sa kanilang sarili kay Cristo sa pamamagitan ng misyon at espirituwal na pagsisikap ng kapatiran. Ang pagsapi ay itinuturing na isinasagawa sa pagsasagawa sa pamamagitan ng pakikilahok sa gawain at pagsisikap ng kapatiran, at hindi lamang sa pamamagitan ng pagsasamahan "(Christ the Saviour Brotherhood nd)

Sa ngayon, si Cristo ang Tagapagligtas ng Brotherhood ay pangunahing umiiral bilang isang non-profit na organisasyon na namamahala sa CSB real estate asset at nagtataguyod ng Orthodox kultura at edukasyon. Inihayag ng kapatiran Daan sa Emmaus: Isang Journal ng Orthodox Faith at Kultura, at tungkol sa walong iba't ibang mga libro sa buhay at edukasyon sa Orthodox. Pinangangasiwaan din nito ang St. Paisius Missionary School, na nagtataguyod ng retreats, kumperensya, at kampo ng mga kabataan na dinisenyo upang mapukaw ang sigasig ng mga kaluluwa para sa tradisyunal na paraan ng pamumuhay ng Orthodox.

Ang Gnostic Order of Christ ay nabuo ng mga dating miyembro ng HOOM noong Oktubre 19, 1988. Ang isang mas lumang bersyon ng Gnostic Order of Christ homepage ay nagsabi na, "Ito ang misyon ng Gnostic Order ni Cristo na ipagpatuloy ang espirituwal na gawain na sinimulan ng The Holy Order of MANS. Igalang namin si Ama Paul bilang tagapagtatag ng kasalukuyang pagpapahayag ng Kanluran ng Kanluran at hinahangad nating sundin ang Path sa isang tradisyunal na paraan na angkop para sa bagong panahon. Hinahanap namin ang paglilingkod sa sangkatauhan at upang magbigay ng espirituwal na pundasyon at suporta para sa mga naghahanap ng kanilang sarili na naghahanap ng Paliwanag sa pamamagitan ng Western Tradition. "

Ang Gnostic Order ni Kristo ay naiiba sa Banal na Pagkakasunod-sunod ng MANS, na nakikita mula sa pagsipi ng pahayag, sa paglipat na ito mula sa eastern religious teachings ng Order, na nakatuon sa halip ng mas tradisyonal na "Western Esoteric Path." Inulit ng bagong site ito ang pagbubukas at sinabi ng pagnanais ng Order na magbigay ng "isang espirituwal na istraktura para sa mga tinatawag na Ang Landas ng Kanluraning Tradisyon ng Pagkasaserdote pagkatapos ng Pagkakasunud-sunod ni Melquisedec ng Kaayusan ng Banal na Krus" ("Kasaysayan, Istraktura at Layunin"). Ang Gnostic Order ay nagsasabing, "ang aming espirituwal na pagsasanay ay binubuo ng anim na elemento: panalangin, pag-iingat, pagmumuni-muni, pagmumuni-muni, mapagmahal na debosyon, at mapagmahal na pagkilos." Inaasahan nito na itatag ang "karaniwang mga lugar ng pagsamba, pag-aaral, at gawa ng kawanggawa." ang Banal na Bibliya at "iba pang mga banal na panitikan" ("History, Structure & Purpose" nd). Ang pagkakasunud-sunod ay replicated HOOM's diin sa Marian debosyon sa kanyang Immaculate Heart Servants ng Mary sub-order at Marian panalangin at meditations.

Ang Science of Man church (SOM) ay orihinal na pangkat na itinatag ni Blighton sa San Francisco Bay Area sa maagang 1960s. Ang grupo ay hindi nagtataglay ng orihinal na pangalan nito, sa halip na pagpili para sa Banal na Order ng MANS. Sa panahon ng Banal na Order ng MANS 'lumipat patungo sa Eastern Orthodoxy, Ruth Blighton sinira ang layo mula sa pagkakasunud-sunod at muling binuo Ang Science of Man Church. Siya ay lumipat sa Oregon sa kalagitnaan ng 1980s at patuloy na gumana bilang isang espirituwal na gabay sa mga taong nanatiling tapat sa Earl Blighton ng legacy. Namatay si Ruth Blighton sa 2005.

Ang SOM website ay nagsabi, "Ang Science of Man ay patuloy na nagpapanatili sa mga aral ni Dr. Blighton at mga pagsusumikap upang magtrabaho patungo sa layunin na matulungan ang pagbukas ng masusing pag-unawa sa Mga Batas sa Pang-unawa ng Tagapaglikha, upang ang lahat ay maipakita ang Kanyang Paglikha at sa gayon ay nagtataguyod ng kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao sa lahat ng dako "(" Science of Man "nd). Sinasabi rin ng website na, "Ang aming ipinahayag na layunin na ilabas ang mga turo ng karunungan ng sinaunang Kristiyano tulad ng itinuro sa kanila noong sinaunang panahon" ("Science of Man" nd). At itinatago ng iglesya ang orihinal na logo, ang bilog, tatsulok, at ang krus sa isang parisukat. Gayunpaman, ang modernong bersyon ng iglesya ng Agham ng Tao ay isinama din ang phoenix sa simbolo. Ang phoenix ay sumasagisag "ang pagtatagumpay ng bawat bahagyang kamatayan o pagbabago." Ang Agham ng Tao ay dating nag-angkin ng isang network ng mga dating priest ng order sa buong Estados Unidos. Ang kasalukuyang website ay naglilista lamang ng isang Rev. Donald Slakie sa Scottsdale, Georgia.

Ang Foundation of Christ Church ay isang ika-apat na grupo ng patpat ng Banal na Order ng MANS. Ang website ng pundasyon ay nagsabi na "Ang Foundation ni Cristo ay isang organisasyon ng mga kalalakihan at kababaihan na tinawag na magkakasama upang itaguyod ang mas masusing pag-unawa sa mga batas ng Diyos at ng Paglikha, at ang mga turo ng ating Panginoong Jesucristo na may sinaunang Kristiyanong Misteryo , bilang isang ipinahayag na pagtuturo sa araw na ito, alinsunod sa Tipan at mga salita ng ating Panginoong Jesu-Cristo na 'Lahat ng mga misteryo ay mahayag "(" Foundation of Christ Church "nd). Sinabi ng site na ang dalawang layunin ng simbahan ay pagtuturo ng unibersal na batas ng paglikha at paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakaisa sa lahat ng kalalakihan at kababaihan.

Ginamit ng Foundation ang mga aralin sa Tree of Life bilang paraan ng pagtuturo at pakikisalamuha sa mga miyembro nito. Tulad ng nakalagay sa website nito, itinuro ng pundasyon ang "Tree of Life na itinuturo ng mga ancients bilang isang mapa ng paglikha-nagpapakita ng mga channel o Path na humahantong mula sa Diyos sa kanyang Paglikha at bumalik muli. Mayroon kaming Pag-aaral sa Biblia at nagsasagawa ng mga espirituwal na pagsasanay na idinisenyo upang pukawin ang ibinigay na mga espirituwal na kakayahan sa loob natin. "Natutuhan ng mga mag-aaral ang" Katuruan ng Bibliya, at ang mga Kasangkapan na ibinigay ng Diyos sa inyo ng Ama sa Langit Plane bago kayo dumating sa pamamagitan ng inyong pagbibinyag sa lupa . "Ang opisyal na site para sa labas na ito ay wala na sa web.

Ang American Temple ay ang ikalimang grupo ng patpat ng Banal na Order ng MANS. Patuloy na ginagamit ng pangkat na ito ang ilan sa mga orihinal na aral ni Earl Blighton at ang mga isinulat sa relihiyon. Ang templo ay naglalayong malaman kung bakit "ang buhay at ang lahat ng iba't ibang at malawak na karanasan nito ay patuloy na paglalahad ng Apocalipsis" ("Maligayang Pagdating sa Templo ng Amerika"). Ang sagot sa tanong na ito, ayon sa templo, ay nagmumula sa isang sipi sa Banal na Order ng Philosophy of Sacramental Initiation ng MANS. Sinasabi ng pilosopiyang ito na, "Tunay lang, ang Banal na Espiritung Pag-iisip, ang Ama-Ina na Lumikha, ay nagdadala ng uniberso sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa sarili nito. Kaya't ang banal na huwaran ay nakalarawan sa buong paglikha. Sa lahat ng dako sa sansinukob ay may Espiritu na kumikilos sa kaluluwa upang lumikha ng pagpapahayag-espiritu na nabuo sa anyo "(" Maligayang pagdating sa Templo ng Amerika ").

Ang ikalawang pagtuturo ni Blighton na nanatiling maimpluwensyang sa American Temple ay ang pagtuon sa buhay na simbolismo. Isang mahalagang pagsasanay sa American Temple ay chromotherapy. Ang Chromotherapy ay ang paggamit ng iba't ibang kulay upang gamutin ang mga karamdaman sa medisina. Ang "Kulay ng Pilosopiya" na bahagi ng Chromotherapy ay na-edit ni Blighton. Ang Web site ng American Temple Temple ay nagpapaliwanag, "Sa pagpapagaling sa pamamagitan ng kulay ang subtlest at finest vibrations sa likas na katangian ay ginagamit sa halip na ang magaspang irritating vibrations ng mga bawal na gamot at mga kemikal. Ang mga radyasyon ng sikat ng araw ay hinihigop ng nervous system at ibinahagi nito at ang daloy ng dugo sa iba't ibang bahagi ng katawan "(" Introduction to Chromotherapy Lessons "nd).

Naniniwala ang American Temple na ang mga medikal na gamot ay umalis sa "mga residyo" sa katawan ng tao. Tulad ng pagtatangka ng katawan na palayain ang sarili ng mga residues na ito, higit pang pinsala sa katawan ay tapos na. Ang web page ng American Temple na nakatuon sa mga estado ng chromotherapy, "Ang kulay ay ang pinaka-pinaliit na anyo ng enerhiya na maaaring manatili sa isang indibidwal na estado na gagawin ang gawaing kailangang gawin at mag-iwan ng walang nalalabi, dahil ito ay ang lahat ng libreng enerhiya. Walang nalalabi upang mahawahan ang katawan, at ito ay ang nalalabi na nagpapanatili sa katawan mula sa pakiramdam na malusog "(" Panimula sa mga Aralin sa Chromotherapy "nd). Ayon sa templo, ang mga mahalagang alituntunin na dapat sundin habang sumasailalim sa chromotherapy ay ang pagbawas ng pagkonsumo ng karne, pag-iwas sa tsaa at kape, pag-aalis ng tabako at alkohol, pag-inom ng tubig at mga juice ng prutas, pag-iwas sa mga sweetener kaysa naglalaman ng sulfur dioxide, at pag-iwas sa chromotherapy treatment sa pagsikat ng araw o paglubog ng araw ukol sa buwan at solar eclipses.

Ang pangwakas na grupong ito ng grupo ng order ay headquartered sa Oregon at pinangungunahan ni Dominic Indra, dating isang pari ng order. Ayon sa website nito, ang grupo ay "nagbibigay ng isang buhay na landas sa Esoterikong Kristiyanong pagsisimula sa tradisyon ng Gnostiko. Ang Pagbibinyag, Pag-iilaw, Pag-unawa sa sarili at Pag-orden ay mga Pagsisimula ng Solar na magagamit sa lahat ng nagbigay ng kanilang buhay sa walang pag-iimbot na paglilingkod sa Ina / Ama na Maylalang sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. "Bukod dito," Ang layunin ng mga Lingkod ng PARAAN gawin ang mga tiyak na mga aral at transformative kapangyarihan ni Cristo Jesus. Ang landas na ito ay kilala sa pamamagitan ng iba't ibang mga pangalan kabilang ang Mga Ancient Mystery Teachings, Hermetic Teachings, Griil Mysteries, Gnostic Christianity at Esoteric / Mystical Christianity. Ang mga lingkod ng PARAAN ay hindi isang grupo o organisasyon. Walang makakasama. Walang bayad para sa gawaing ginagawa namin. Ito ay isang mapagkukunan ng Pagsisimula sa PARAAN. Nais lamang naming ibahagi ang mga karanasan na nakuha namin sa loob ng maraming mga dekada ng panloob na gawain sa pagsisimula at nagdadala ng iba sa PARAAN ng Serbisyo "(Tungkol sa mga Tagapaglingkod ng Daan) nd).

Ang pamana ng order marahil ay pinakamahusay na kinakatawan sa tatlong mga hakbangin na pinasimunuan sa unang bahagi ng kasaysayan nito. Ang una ay ang Raphael House movement, na humantong sa isang lumalagong pambansang kamalayan ng karahasan sa tahanan at ang pangangailangan para sa mga hindi nakikilalang mga silungan para sa mga inabuso na kababaihan at mga bata. Ang ikalawa ay ang Eleventh Commandment Fellowship ng Rossi, na naging instrumento sa paglikha ng Konperensya ng Hilagang Amerika sa Kristiyanismo at Ekolohiya at sa pagtataas ng kamalayan sa ekolohiya sa mga pangunahing Kristiyano. Ang pangatlong makabuluhang inisyatiba ay ang maagang pagtataguyod ng kaayusan ng pagkakapantay-pantay ng espirituwal para sa mga kababaihan at ang pag-orden ng mga babae sa pagkasaserdote nito. Maraming mga mainstream na denominasyon ngayon ang nagtatalaga ng kababaihan, kabilang ang mga Episcopalian at ang Lutherans. Ang mga kababaihan ay naglalaro din ng isang mas maimpluwensyang papel sa mga parokya ng Romano Katoliko, na nagsisilbing mga tagapangasiwa ng parokya at mga lider ng liturhiya sa iba pang mga tungkulin. Ironically, ang mga kasapi ng kautusan na naging Eastern Orthodox ngayon ay nagtataguyod ng pagpaparusa ng tradisyong ito ng mga pari ng kababaihan.

Ang kasaysayan ng pagkakasunud-sunod ay nagbibigay din ng nakakumbinsi na katibayan na ang kola na may hawak na mga bagong relihiyosong komunidad na magkakasama ay higit sa lahat ay may kaugnayan sa kalikasan kaysa sa ideolohikal. Sa ibang paraan, ang maraming pagbabago sa doktrina na nagpapakilala sa NRMs sa kanilang unang henerasyon ay hindi kinakailangang takutin ang pagkakaisa ng grupo kung ang pagkakaisa ay batay sa matinding damdamin ng pagkakaisa at pagmamahal ng grupo. Sa wakas, ang kasaysayan ng pagkakasunud-sunod ay nakatayo bilang isang malinaw na halimbawa kung paano ang NRMs ay hugis ng kanilang nakapalibot na kultural na kapaligiran. Ang mistiko, nonsectarian at unibersal na espirituwal na paningin ni Blighton ay nakalarawan sa makabagong, mapagparaya, at karanasan sa paghahanap ng mga 1960 at 1970. Sa katulad na paraan, ang eksklusibo at tradisyonal na si Cristo na Tagapagligtas na kapatiran ay nagpapakita ng lumalagong relihiyosong konserbatismo at demonisasyon ng liberalismo na nagtatampok sa 1980s 'America.

Mga sanggunian

"Maligayang pagdating sa American Temple." Amerikano Templo. Na-access mula sa http://www.americantempleusa.org/1st-visit.html sa 26 Hulyo 2012.

Blighton, Earl W. 1972. Aklat ng Aktibidad. Privately nai-publish sa pamamagitan ng Banal na Order ng MANS.

"Si Kristo ang Tagapagligtas na kapatiran." Na-access mula sa http://www.csborthodox.org/index.html on 26 July 2012.

"Foundation of Christ Church." Na-access mula sa http://millennium.fortunecity.com/ruthven/190/.

Gerjevic, Sandi. 1999. "Mga Paksa ng Isang San." Anchorage Daily News, Pebrero 1, p. 1.

"Kasaysayan, Istraktura at Layunin." Nd Gnostic Order of Christ. Na-access mula sa http://www.gnosticorderofchrist.org/about/historypurpose.htm sa 26 Hulyo 2012.

Banal na Order ng MANS. 1967. Ang Golden Force. Banal na Order ng MANS.

"Panimula sa mga Aralin sa Chromotherapy." Nd Amerikano Templo Na-access mula sa http://www.americantempleusa.org/newsletter/exercises/colors/pronaoscolors/chromotherapy.html sa 27 Hulyo 2012.

Lucas, Phillip Charles. 1995. Ang Odyssey ng isang Bagong Relihiyon: Ang Banal na Order ng MANS mula sa Bagong Edad sa Orthodoxy. Indianapolis: Indiana University Press.

Lucas, Phillip Charles. 2004. "Bagong Relihiyosong Paggalaw at ang 'Mga Acid' ng Postmodernity." Nova Religio 8 (2): 28-47.

"Science of Man." Nd Agham ng Tao. Na-access mula sa http://www.scienceofman.org/home/index.html sa 26 Hulyo 2012.

"Tungkol sa mga Lingkod ng Daan. nd Mga Lingkod ng Daan. Na-access mula sa http://www.meetup.com/Servants-of-the-Way/ sa 27 Hulyo 2012.

Petsa ng Pagposte
28 2012 Hulyo

magbahagi
Nai-update: - 12:02 am

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander