Malusog, Mapalad, Banal

magbahagi

Healthy, Happy, Holy Organization Timeline (3HO)

Pangalan: Sikh Dharma: Healthy, Happy, Holy Organization (3HO)

Tagapagtatag: Siri Singh Sahib Harbhajan Khalsa, mas malawak na kilala bilang Yogi Bhajan

Petsa ng Kapanganakan: 1929

Lugar ng Kapanganakan: Delhi, India

Taong Itinatag: 1969

Mga Sagrado o Revered na Mga Teksto: Sikh Holy Book (Guru Granth Sahib)

Sukat ng Grupo: Mayroong tungkol sa 250,000 Sikhs sa Hilagang Amerika kung saan ang tungkol sa 10,000 ay Sikh Dharma: Mga miyembro ng 3HO. Sa 1995 nagkaroon ng count ng 139 ashrams / o mga sentro ng pagtuturo sa Estados Unidos, 11 sa Canada, at 86 na mga karagdagang sentro sa iba pang mga bansa sa 26. (Melton, 1986: 51)

FOUNDER / GROUP KASAYSAYAN

Sa paglipat ni Yogi Bhajan sa US sa 1969, nagsimula siyang magturo ng kundalini yoga sa Los Angeles, California sa pamamagitan ng proseso ng pagtatayo ng ashram at Healthy, Happy, Holy Organization (3HO). Ang 3HO ay nabuo na may layunin ng pagtuturo ng pagmumuni-muni, yoga at likas na pamumuhay sa mga Sikh at hindi mga Sikh na magkapareho; ang ashram ang sentro ng pagsasanay na ito. Dahil sa katunayan na siya ay isang guro ng Sikh, nakapagbahagi siya ng pananampalataya ng Sikh sa kanyang mga mag-aaral at sa gayon nakamit ang mga interesadong mananampalataya.

Bilang resulta ng relihiyosong gawain sa Bhajan sa US, ang Akal Takhat (ang kilalang espirituwal na awtoridad ng pananampalataya ng Sikh) ay nag-orden sa kanya bilang Punong Kagawaran ng Relihiyosong at Awtoridad para sa Sikh Dharma sa Western Hemisphere. Ang Sikh Dharma ay nabuo upang maisaayos at maipalaganap ang mga turong ito; daan-daang mga ministro ng Sikh Dharma ay inordenan, at daan-daang sentro ng pagtuturo ang itinatag. Ang 3HO ay nanatiling armas ng Sikh Dharma.

DOCTRINES / BELIEFS

Itinatag ni Guru Nanak (1439-1538) ang relihiyong Sikh bilang isang syncretistic na relihiyon, isang kumbinasyon ng Hinduismo at Islam, na idinagdag ang mga independiyenteng paniniwala at gawi. Ang Sikhismo ay lumago mula sa kanyang kawalan ng pag-asa sa kung ano ang pinaniniwalaan niya na ang panatisismo at hindi pagpapahintulot ng mga Muslim at ang mga walang kahulugan na mga ritwal at mga kuru-kuro na kinalalasan sa mga Hindus.

Ang pagkakasunud-sunod ng siyam na Gurus (itinuturing na reinkarnasyon ni Guru Nanak) ang humantong sa kilusan sa panahon mula sa pagkamatay ni Guru Nanak hanggang 1708. Ang bawat Guru ay nagdaragdag ng mga kaugnay na paniniwala at kasanayan sa relihiyon. Sa 1708, ang mga tungkulin ng Guru ay dumaan sa Panth (mga tagasunod) at sa banal na teksto. Mga miyembro ng parehong Sikh Dharma: 3HO at ang tradisyonal na Sikh na relihiyon ay sumusunod sa lahat ng mga paniniwala at aral ni Guru Nanak ngunit bahagyang naiiba sa kung saan ang bawat grupo ay sumusunod sa, o nagdaragdag, ng ilang mga paniniwala / kasanayan.

Ang parehong grupo ay naniniwala sa Isang Kataas-taasang Diyos at ang diyos na ito ay hindi maaaring kumuha ng porma ng tao. Ang kanilang layunin ng buhay ng tao ay upang sirain ang pag-ikot ng mga kapanganakan at kamatayan at upang sumama sa Diyos. May malaking diin na inilagay sa pang-araw-araw na debosyon sa pag-alaala sa Diyos. Ito ay maaaring maganap sa pamamagitan ng pagsunod sa mga aral ng Guru, pagmumuni-muni sa Banal na Pangalan at pagganap ng mga gawaing paglilingkod at kawanggawa. Sinunod ng mga miyembro ang payo ng sampung Sikh Gurus na tumaas bago sumikat ang araw, maligo, at magbulay-bulay sa Pangalan ng Diyos. Ang mga indibidwal na gawi ay sinusundan ng pag-awit ng mga himno mula sa Banal na Aklat. Ang Sikh Holy Book (Guru Branth Sahib) ay ang walang hanggang Guru; walang lugar sa alinmang grupo para sa isang buhay na Guru.

Mayroong limang mga kardinal na hangarin na hangarin ng isa upang madaig upang makamit ang kaligtasan:

Kam (libog)

Krodh (galit)

Lobh (kasakiman),

Moh (makamundong attachment)

Ahankar (pagmamataas).

Ang mga ritwal tulad ng pag-aayuno, mga pilgrimages, mga pamahiin, at pagsamba sa idolo ay itinuturing na bulag na pagsamba at lubhang itinakwil.

Hinihikayat ang Normal na Pamilya (Grasth). Ang pag-aasawa o pagtalikod sa mundo ay hindi kinakailangan upang makamit ang kaligtasan. Ang deboto ay dapat mabuhay sa mundo ngunit panatilihin ang kanyang isip dalisay. Mayroong pagtanggi sa magkabilang panig ng lahat ng pagkakaiba sa kasta, kredo, lahi o kasarian.

Ang Gurus ay nagpapahiwatig ng ganap na pagkakapantay-pantay ng mga kababaihan, pagtanggi sa babaeng pagpatay sa mga sanggol o sati (pagsunog ng asawa), na nagpapahintulot sa pag-aasawa ng balo at pagtanggi sa purdah (mga kababaihan na may suot na tabing). Ang matapat na paggawa at trabaho ay ang aprubadong paraan ng pamumuhay ng isang tao. Itinuturing na marangal na kumita ng mga pang-araw-araw na tinapay sa pamamagitan ng tapat na gawain at hindi sa pamamagitan ng kadukhaan o hindi tapat na paraan. Ang Ban Chhakna, pagbabahagi sa iba, ay isang social responsibilidad din. Ang indibidwal ay inaasahang tutulong sa iba na nangangailangan sa pamamagitan ng kawanggawa. Seva, ang paglilingkod sa komunidad ay isang mahalagang bahagi ng mga grupong ito. Ang libreng kusina ng komunidad (langar) na natagpuan sa bawat gurdwara at bukas sa mga tao ng lahat ng relihiyon ay isang pagpapahayag ng serbisyong ito sa komunidad.

Ang mga punto ng divergence sa pagitan ng parehong mga grupo na may kaugnayan sa pagsasanay ng yoga, bautismo, pagsasanay ng limang "k's", at kalusugan. Mga miyembro ng Sikh Dharma: Binibigyan ang 3HO ng pagpipilian ngunit malakas na hinihikayat na magkaroon ng isang Sikh Baptism na nagpapahintulot sa kanila na sumali sa Khalsa. Sa sandaling mabinyagan sila, ang mga miyembro ng Sikh Dharma ay kinakailangang mahigpit na sundin ang limang "k's".

Ang limang mga gawi na tinatawag na mga banal na Lhalsa ay:

Kesh (mahabang buhok, na hindi kailanman pinutol)

Kangah (panggabing)

Kachha (maikling pantalon)

Kara (metal na pulseras)

Kirpan (isang ceremonial dagger).

Sa kabaligtaran, ang mga orthodox Sikhs ay nabautismuhan lahat at ang kanilang pagsunod sa limang "k's" sa kasalukuyan ay hindi bilang dramatiko katulad ng mga miyembro ng Sikh Dharma.

Ang mga miyembro ng Sikh Dharma ay nagsasagawa ng tatlong magkakaibang uri ng yoga: 1.kundalini, 2.laya, at 3.tantric na kung saan ay dapat na paganahin ang mga ito upang magnilay nang mas mahusay. Ang mga miyembro ay naglagay din ng malaking diin sa kalusugan, higit pa kaysa sa iginagalang sa relihiyosong relihiyong Sikh. Sa katunayan parehong yoga at vegetarianism ay tinanggihan ng Banal na Aklat bilang form ng bulag ritwal. Nagkaroon ng kontrobersya.

Mga sanggunian

Barrier, N. Gerald, at Verne A.Dusenbery. 1989. Ang Sikh Diaspora: Migrasyon at Karanasan sa labas Punjab. Delhi: Chanakya Publications.

Dart, John. 1986. "Pagpapala ang Paghahanap para sa Tagumpay na Nakita bilang Boost sa 2 Eastern Sects." Los Angeles Times 19 July, Home ed .: Metro; bahagi 2; pahina 4.

Dart, John. 1993. "Long Way From Home." Los Angeles Beses 1 Agosto, Valley ed .: B1.

Khalsa, si Kirpal Singh. 1986. "Ang Bagong Relihiyosong Mga Paggalaw ay Nagtataguyod sa Mundo na Tagumpay." Journal for Scientific Study of Religion (25) 2: 233-245.

Melton, J. Gordon. 1986. Ang Encyclopedic Handbook of Cults sa Amerika. NY: Garland Publishing Inc.

Melton, J. Gordon, ed. 1996. Encyclopedia of American Religions. New York: Gale Research Inc.

Singh, Khushwant. 1985. Ang Sikhs Today. New Delhi: Orient Longman.

Singh, Khushwant. 1977. Isang Kasaysayan ng mga Sikh. New Delhi: Oxford University Press.

Tobey, Alan. 1976. "Ang Summer Solstice ng Healthy-Happy-Holy Organization." Sa Charles Y. Glock at Robert N. Bellah, eds., Ang Bagong Relihiyosong Kamalayan. Berkeley: University of California Press, pps. 5-30.

Wright, Chapin. 1978. "Natural Soft Drinks Gamble Paying Off." Washington Mag-post ng 13 December Final ed .: B1.

Nilikha ni: Monica Villanueva
Para sa Soc257: Mga Bagong Relihiyosong Paggalaw
Spring Term 1997
Huling binago: 07 / 24 / 01

magbahagi
Nai-update: - 5:14 pm

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander