Rolf Swensen

Rolf Swensen, uas tuav Ph.D. Hauv Tebchaws Meskas Keeb Kwm los ntawm University of Oregon, yog tus sau kaum ob zaj lus kawm txog keeb kwm ntawm Christian Science, suav nrog “'Koj Yog Ib Tug Poj Niam Hauv Qhov Muag Ntawm Txiv Neej': Augusta E. Stetson's Rise and Fall in the Church of Christ , Tus kws tshawb fawb, " Phau Ntawv Feminist Kev Ntseeg hauv Kev Ntseeg 24, nr. 1 (2008): 75-89.Nws tau ua haujlwm hauv University Archivist ntawm Oregon State University, Chief Archivist ntawm National Archives ntawm Papua New Guinea, thiab Tus Thawj Saib Xyuas Tsev Kawm Ntawv ntawm Queens College, City University of New York. Tam sim no so haujlwm, nws e-mail yog Rolf.Swensen@qc.cuny.edu.

Qhia