Aleš Črnič

Qhia

Aleš črnič yog xibfwb qhia txog kev cai dab qhuas ntawm Kws qhia ntawv ntawm Kev Tshawb Fawb Ntawm Kev Tshawb Fawb, University of Ljubljana.

Qhia
Hloov tshiab: - 11:39 sawv ntxov

Translations

WRSP muaj kev txhais lus tsis siv neeg uas yog Google Translate rau cov ntawv sau. Thov nco ntsoov tias cov ntawv sau ua lus xub thawj luam tawm ua lus Askiv, thiab cov ntawv txhais ua lwm yam lus yuav tsis raug raws qhov tseeb.

Copyright © 2016 Ntiaj Teb Kev Ntseeg thiab Kev Ntseeg Vaj Tswv

Tag nrho cov cai qhaib

Web Design by Luke Alexander