Nicole Bauer

Dr. Nicole Bauer tau kawm txog kev ntseeg, kev tshawb fawb thiab kev xav ntawm lub tswv yim nrog kev ncaj ncees ntawm kev ntseeg ntawm Karl-Franzenz-University of Graz (Austria) thiab kawm tiav nrog ib tug xib fwb txog kev tshawb fawb txog Yudai Lub Neej, Kev Ntseeg thiab Kev Ntses hauv Austria tom qab 1945. Hauv nws daim ntawv hloov PhD-thesis txog Kabbalah thiab kev ntseeg cuav nyob rau ntawm Lub Chaw Haujlwm Kev Saib Xyuas Kev Ntseeg ntawm Heidelberg University nws tau soj ntsuam cov lus German Kabbalah Center. Nws tsom ntawm kev tshawb fawb yog Kabbalah thiab cov neeg Yudais txog kev ntseeg, kev ntseeg ntawm kev ntseeg, kev ntseeg tshiab, keeb kwm ntawm kev ntseeg, kev ntseeg thiab kev tshaj tawm tshiab thiab kev xav ntawm kev ntseeg. Tam sim no nws yog tus pab cuam xib fwb ntawm kev cai dab qhuas kev kawm ntawm Heidelberg University.

Qhia