Mga Pagpanlulupyo ug Mga Pagpraktis sa Kalibutan

Share

Ang proyekto sa Pilgrimage Sites & Practices Across the World naghatag og coverage sa mga kalihokan nga importante nga pilgrimage ug mga dapit sulod sa mga relihiyon sa kalibutan ug sa unahan. Gipasiugda usab niini ang mahinungdanong mga isyu nga gipatungha sa praktis ug pagtuon sa panaw, sa kasaysayan ug sa karon.

Ang espesyal nga proyekto sa mga Pilgrimage Sites & Practices sa tibuok kalibutan mao ang produkto sa usa ka panagtambayayong tali sa WRSP ug sa Relihiyon, Kultura, Pulitika: Seminar nga gihimo sa Jackman Humanities Institute sa University of Toronto.

PILGRIMAGE MGA PROFIL

PROYEKTO SA PROYEKTO SA PAGPALAMBO

Mga Direktor sa Proyekto:
Simon Coleman (University of Toronto)
John Eade (University of Roehampton)
Ian Reader (University of Manchester)

Alang dugang nga kasayuran, kontaka:
Simon Coleman
simon.coleman@utoronto.ca

Share

Home | Company | partnerships | profile | Kapanguhaan | pagdonar | Contact

Copyright © 2016 nga Proyekto sa Relihiyon ug Espirituwalidad

Tanang Katungod gigahin

Web Design ni Luke Alexander