Lub Koom Txoos Universal & Triumphant / Summit Ua Si

Erin Yaj Saub
Susan Palmer

Qhia

CHURCH UNIVERSAL & TRIUMPHANT  / SUMMIT LIGHTHOUSE TIMELINE

1918:  Mark Prophet was born in Chippewa Falls, Wisconsin.

1930s:  Raised as a Methodist, Mark Prophet began to explore Rosicrucian ideas.

1939:  Elizabeth Clare Wulf was born in Red Bank, New Jersey.

1952:  Mark Prophet began writing down messages he claimed were dictated by ascended masters, following the traditions of I AM Activity and the Theosophical Society.

1956:  Mark Prophet attended his first event at the Bridge to Freedom, an organization in Pennsylvania founded by former I AM members.

1957:  Elizabeth Clare Wulf encountered I AM books and began attending Antioch College.

1958:  Mark Prophet moved to Washington, D.C. where he co-founded the Lighthouse of Freedom with Frances Ekey, the former co-founder of the Bridge to Freedom. He also founded the publishing house of the Summit Lighthouse to publish his “dictations.”

1959:  Elizabeth Clare Wulf moved to Boston and transferred to Boston University. Mark Prophet split up with Frances Ekey and declared himself a “messenger” in the I AM tradition.

1960:  Elizabeth Clare Wulf married fellow Christian Scientist Dag Ytreberg.

1961:  Mark Prophet founded the Keepers of the Flame Fraternity. He met Elizabeth Clare Wulf in Boston and began training her as a messenger.

1963:  After divorcing their spouses, Mark Prophet and Elizabeth Clare Ytreberg married.

1964:  Elizabeth Clare Prophet gave her first public dictation and was officially “christened” as a messenger. She used her middle name on her publications but was generally known as “Elizabeth” in her personal life.

1966:  The Prophets moved the Summit Lighthouse headquarters to Colorado Springs.

1970:  The Prophets toured India with followers and met Indira Gandhi, Mother Teresa, and the Dalai Lama. They founded the Montessori International School.

1973:  Mark Prophet died of a stroke. Elizabeth married Randall King. Summit University courses began.

1974:  Elizabeth Prophet announced the founding of Church Universal and Triumphant.

1975:  The Church Universal and Triumphant (CUT, known to its members simply as “the Church”) was incorporated as a non-profit religious organization. The Summit Lighthouse continued as publisher of the Church’s teachings. The Church held a large conference near Mount Shasta in California.

1976:  CUT’s headquarters was moved to California.

1977-1978:  Elizabeth Prophet embarked on a year-long “stumping” lecture tour around United States cities. She met with leaders of Liberia and Ghana. Elizabeth “took” a dictation giving her the title of “Guru Ma.”

1980:  Elizabeth Prophet divorced Randall King.

1981:  A 12,000-acre ranch in Montana was purchased and named “The Inner Retreat.” Elizabeth Prophet married Edward Francis.

1986:  A jury verdict was rendered against CUT in a civil suit with former member Gregory Mull. Elizabeth Prophet began prophesying nuclear war and cataclysm. CUT sold the California properties and moved its headquarters to Montana.

1987:  Elizabeth advised her followers to build fallout shelters near their homes or in Montana. Many did. Her dictations gave them a twenty-four month deadline for “preparedness.”

1989:  The Church prepared a thirteen-acre shelter site on Montana property.

1990:  Shelter preparations and overnight drills drew national scrutiny to the Church headquarters. The prophecies were “updated” to a twelve-year scenario.

1995:  The Church began restructuring work with Gilbert Cleirbaut, a Canadian management consultant. CUT bylaws were revised to permit more participation from members.

1996:  Cleirbaut became president of CUT.

1997:  Elizabeth Prophet divorced Edward Francis. The Church announced she suffered from a neurological disorder.

1998:  Prophet’s disorder was diagnosed as Alzheimer’s Disease. Splinter groups formed, and other messengers declared themselves.

1999:  Cleirbaut was forced out. The Summit Lighthouse, which still existed, was reemphasized as the group’s primary identity.

2000:  Prophet retired.

2009:  Prophet died.

2011:  Elders appointed David Drye as CUT’s spiritual leader. No messenger is officially recognized.

FOUNDER / GROUP KEEB KWM

Lub Koom Txoos Universal thiab Triumphant tau tsim los ntawm Elizabeth Clare Yaj Saub nyob hauv 1975, tiam sis nws tseem yog kab lig kev cai thiab cov koom haum tsim tsa los ntawm Kev Ua Hauj Lwm Lighthouse los ntawm Mark Yaj Saub nyob hauv 1958 thiab txuas ntxiv kom txog thaum nws tuag hauv 1973. Lub Summit Lighthouse yog ib zaug ntxiv ntawm cov pab pawg neeg tus kheej tus kheej, thiab ob lub koom haum yog ib qho tseem ceeb, tab sis cov kev cai rau kev ua tswv cuab hauv CUT yog nruj dua.

Yug hauv Chippewa Falls, Wisconsin, nyob rau hauv 1918, Mark Yaj Saub poob nws txiv, ib tug Canadian logger, mus rau tuberculosis thaum nws muaj cuaj. Tsa los ntawm ib tug niam tsev thaum lub sij hawm Kev Ntseeg Siab Tshaj Plaws, nws pom tias muaj kev ntseeg ntau yam hauv kev ntseeg. Thaum nws tseem yog tub hluas, nws tau txhawj txog nws cov neeg zej zog, nws tau los ua ib tug Pentecostal, thiab siv sijhawm los thov Vajtswv thiab sau paj huam. Thaum ua haujlwm ntawm kev tsheb ciav hlau thaum 1930s, nws muaj qhov kev paub tsis zoo uas nws tau pom dua los ua ib lub zeem muag ntawm "tus tswv" hu ua El Morya hauv Theosophical circles; qhov kev ua tau txais kev pabcuam raws li lub homphiaj rau nws txoj haujlwm ntawm sab ntsujplig. Nws tau ua hauj lwm nyob rau hauv Cua Dag Zog Yeeb thaum Lub Ntiaj Teb Tsov Rog II raws li tus xov tooj cua; nyob hauv Madison, Wisconsin; xyaum ua ib tug hluav taws xob; tau luv luv ib tus thawj coj ntawm lub union; tuav ntau hom kev muag khoom; thiab txiv tsib tug menyuam nrog nws tus poj niam, Phyllis. Thaum pom Rosicrucian cov tswv yim thaum 1930s, nws tsis tau sim mus kis cov ntseeg tswv yim mystical hauv pawg ntseeg Methodist. Tom qab raug muab tso tseg los ntawm cov ntseeg Vajtswv, nws tau pib ua ntau lub tswv yim ntawm sab ntsuj plig, xws li hauv 1952 pawg neeg kawm yoga raws li qhia los ntawm Paramahansa Yogananda tus Kev Sib Raug Zoo Rau Yus Tus Kheej. Mark tus yaj saub tau luv luv ib tug thwj tim ntawm Yogananda.

Hauv 1950, Mark Prophet pib ua hauj lwm rau ib phau ntawv tshiab Madonna, tom qab luam tawm raws li Ib tug Yaj Saub hauv Wisconsin, txog ib tus neeg ua hauj lwm hauv kev khab ua neeg Qhab uas tuaj yeem tsis sib haum xeeb rau lub nroog Wisconsin. Nyob rau hauv 1952, zoo li tus qauv, nws pib "hais tawm" ib ntu ntawm "Ashram Notes" los ntawm Xib Hwb "M," los yog "Morya," uas tau txais los ntawm Helena Blavatsky hauv lub xyoo pua puas xyoo. Nyob rau hauv 1951, Mark tau tuaj yeem hais cov lus ntawm cov neeg ua tiav mus rau Choj rau Kev ywj pheej, uas tau tsim los ntawm cov tub koom xeeb ntawm I AM Kev Ua Si. Hauv 1956, nws ntsib Frances Ekey, tus thawj coj hauv Choj. Tom qab Choj cov thawj coj ua luam Ekey hauv lub Plaub Hlis 1958, nws tau pib tshawb lub tswv yim ntawm kev pib ua ib pab tshiab nrog Mark ua tus "hu rau" nrog tus masters. Nyob rau hauv nws lub hwj, thiab nrhiav ib lub neej tshiab dawb los ntawm cov neeg tshuav nqi, Mark Yaj Saub tsiv nws tsev neeg mus rau Washington, DC, nyob rau hauv lub yim hli ntuj 1958, nws thiab Ekey nrhiav tau ob lub koom haum: Lub Lighthouse ntawm Freedom thiab Summit Lighthouse. CUT cov tswv cuab pom tag nrho cov xwm txheej muaj feem xyuam nrog nws qhov kev pom zoo thiab kev txiav txim siab ntawm nws cov xaib raws li Vajtswv tau tshoov siab.

Mark tug yawm saub tau muab pov thawj, "tiag tiag" lub sij hawm "xaiv" ua ntej pawg, tab sis nws tsuas yog hu ua "kev sib cuag" rau cov tswv cuab ntawm lub koom haum Lighthouse kom txog thaum Yau 1959. Thaum ntawd nws tau tawg nrog Ekey thiab nws Lighthouse ntawm txoj kev ywj pheej, uas nws tseem khiav mus txog thaum nws tuag hauv 1968. Nyob hauv 1959, Mark Prophet tau pib siv cov lus dag pej xeem (ie, tsis npaj los sau ua ntej) thiab hu nws tus kheej ib tug tub xa xov mus rau cov kws khav theeb, thiab kom luam tawm cov ntawv sau los ntawm tus tswv Pearls ntawm Txawj Ntse. Tom qab ntawd, tus Pearls nws kuj tau sau cov ntawv sau tseg ntawm nws cov pej xeem dictations. Nyob rau hauv 1961, Mark Prophet tau tuav lub Keepers ntawm lub nplaim Fraternity raws li ib lub koom haum sib luag rau lub Summit Lighthouse, thiab qauv nws tom qab Rosicrucian fraternities.

Nyob rau hauv 1961, Yaj Saub tau ntsib Elizabeth Clare Ytreberg, uas tau kawm ib qho ntawm nws cov lus qhuab qhia [Duab ntawm txoj cai]. Lawv pib ua hauj lwm ua ke thiab tau sib yuav hauv 1963. Nyob rau lub ob hlis ntuj 1973, Mark Prophet tau tuag ntawm kev mob ntshav qab zib, tawm hauv Elizabeth nrog lawv plaub tus me nyuam yaus (Sean, Erin, Moira thiab Tatiana). Elizabeth tshaj tawm hais tias nws tus txiv tau rais los ua tus tswv rov mus tsev, tam sim no hu ua Lanello, los ntawm leej twg nws tau hais lus dictations. Mark tus yawm saub yog hnub no revered li Lanello los ntawm cov pab pawg neeg, thiab nws hnub ntawm kev tuag, Lub ob hlis ntuj 26, yog ua kev zoo siab thaum nws qaum hnub. Nws suav hais tias yog "ib nrab nplaim taws" ntawm Elizabeth, uas tau pab khiav ntawm pab pawg neeg nyob rau hauv nws lub xeev rov.

Elizabeth Clare Yaj Saub yug Elizabeth Clare Wulf hauv 1939 mus rau ib tug niam txiv Swiss nrog esoteric kev nyiam thiab tus German nkoj builder thiab qub submarine commander uas tau tswm hauv New Jersey. Thaum muaj hnub nyoog yim, nws tau tsim muaj kev qaug dab peg, uas coj nws mus nrhiav kev tshawb fawb Christian Science rau kev kho mob. Nws qaug dab peg ua rau nws tsis nkag siab, tab sis nws tseem "tsis tuaj", los yog "petit mal" qaug dab peg hauv nws lub neej, uas tiv thaiv nws tsis tsav tsheb. Raws li nws niam nws txiv tsis mus koom lub koom txoos tsis tu ncua, nws tau kawm nws tus kheej, thiab nws kawm txog kev tshawb fawb ntawm Kev Kawm Tshaj Lij los ntawm kev kawm qib siab.

Txawm li cas los xij, nws raug lwm tus niam txiv, nrog rau kev qhia ntawm Theosophical Society thiab cov phau ntawv sau los ntawm Guy thiab Edna Ballard, cov thawj coj ntawm I AM Yam Ntxim Saib Ntxim Ua. Nws pib nyeem cov ntawv no hauv 1958 ntawm nws txoj kev mus kawm Antioch College hauv Yellow Springs, Ohio. Hloov mus rau Boston University thiaj li yuav ze rau lub Koom Haum Christian Science Headquarters thiab nws cov "Niam Txiv Lub Tuam Tsev," Elizabeth ntsib nws thawj tus txiv, Dag Ytreberg, hauv Christian Science cov tub ntxhais hluas hauv tsev kawm ntawv. Nws qhia Hnub Caiv Kev Kawm Vaj Lug Kub hauv Christian Science Niam Tsev hauv Boston, tau ua hauj lwm nyob hauv Christian Science saib, thiab tau txais kev cob qhia zoo los ua tus kws kho mob (saib Elizabeth Yaj Saub 2009).

Hauv 1961, tom qab kuv tau nrhiav cov tub ntxhais kawm ntawv ntawm I AM phau ntawv hauv Boston, Elizabeth tau mus koom ib lub rooj sablaj uas Mark tug yawm saub tau qhuab qhia. Thaum nws hnov ​​nws hais lus, nws txiav txim siab tias nws lub neej hu nws yog ib tug tub txib, thiab thov kom nws cob qhia nws. Nws tau tsiv mus rau Washington, DC, lub caij ntuj sov, thiab tau sib yuav Mark hauv 1963 tom qab ob leeg tau sib nrauj lawv cov txij nkawm lawm. Lawv tau koom kev ua si xws li cov kev pabcuam thiab cov rooj sib tham hauv cov tsev xauj tsev hauv cheeb tsam DC, thiab tau sau cov npe xa tuaj ntxiv rau cov ntawv luam tawm ntawm lawv lub hauv paus chaw nyob hauv suburban Virginia.

Tom qab lub hauv paus loj tau mus rau Colorado hauv 1966, Elizabeth tug yawm txiv tau raug xaiv tsa "Niam ntawm Nplaim," qhov chaw ua hauj lwm nyob hauv lub Keepers of the Flame fraternity uas Mark tau tsim, thiab ntau tus neeg ua haujlwm thiab cov thwjtim pib hu nws niam (Palmer 1997). "Cov neeg ua haujlwm" loj hlob ntawm "cov neeg ua haujlwm" hauv lub tsev hauv paus pib ntawm lub tsev hauv paus loj, uas nyob hauv ib lub tsev loj loj hu ua "La Tourelle." Cov "neeg ua haujlwm" yog ib pab pawg neeg uas tau ua haujlwm pab dawb lossis ua haujlwm rau cov nyiaj tsawg. Lawv txoj haujlwm tseem ceeb yog luam tawm txoj haujlwm Lighthouse cov lus qhia. Hauv 1972, cov yaj saub tau luam tawm thawj phau ntawv ua ke, Nce Lub Hli Xeeb. Mus koom kev sib tham ntawm cov kev sablaj peb lub hlis uas suav nrog ntau pua pua. Lawv kuj txhawb kev loj hlob nyob rau hauv teb chaws Africa, thiab lawv tau coj cov thwjtim mus rau Is Nrias teb (1970) thiab Middle East (1972).

Hauv 1975, tom qab Malakaus tuag, Elizabeth Yaj Saub tau tsim lub Koom Txoos Universal thiab Triumphant (CUT) uas, thaum lub sij hawm txhais tau hais tias yog ib lub koom haum sib koom tes rau qhov Summit, nws thiaj li tau pom tias feem ntau ntawm nws cov hauj lwm. Nws cov lus nyiam cov neeg ntawm ob leeg (tsis muaj nuj nqis nyob ua ke, tab sis tus sau phau ntawv kwv yees txog rau caum ib xees poj niam thiab plaub feem pua ​​txiv neej). Thaum lub caij 1970s, lub Koom Txoos tau loj hlob sai, nrog cov neeg ua hauj lwm sai sai hauv ntau pua leej, thiab mus koom nrog rooj sib tham nyob rau hauv lub txhiab. Lub Koom Txoos tau ua hauj lwm hauv ib qho ntawm cov khoom loj zog. Nyob rau hauv 1978, nws qhib lub 218-acre qub Catholic kev cob qhia nyob rau hauv Santa Monica Toj siab, uas tau hu ua Camelot. [Duab ntawm txoj cai]

Nyob rau lub Kaum Hlis 1973, Elizabeth Yaj Saub tau sib yuav Randall King, uas tau koom nrog cov Neeg Ua Haujlwm Sib Tw Lighthouse cov neeg ua haujlwm thaum ntxov 1970s thiab tau ua haujlwm ua tus kws ua zaub mov. Thaum lawv tau xya xyoo lawv tus poj niam, nws tau tuav ntau txoj hauj lwm nrog ntau lub koom haum uas tau koom nrog lub Koom Txoos. Tom qab lawv 1980 sib nrauj, nws tau koom nrog lwm cov thawj coj CUT nyob rau hauv pej xeem thuam ntawm tug yawm saub.

Nyob rau hauv 1973, Elizabeth Yaj Saub tau ua tiav University Summit rau systematically qhia lub cev loj ntawm "tus kws qhia txog tus kws qhia ntxiv" tawm ntawm nws thiab Mark. Nws tuav peb lub hlis tawm (tom qab ob lub vas thiv rov qab), tab sis tsis yog tus lav lossis tsis tau txais kev lees paub. Nws thiab Mark tau tsim lub tsev kawm ntawv hu ua Montessori International hauv 1970, tom qab ntawd loj hlob mus rau hauv tsev kawm ntawv K-12, thiab cov xibfwb tau txais kev cob qhia hauv lub koom haum Pan-American Montessori Society thaum 1980s thiab 1990s. Lub tsev kawm ntawv tau pib lub tsev kawm ntawv uas tsis yog-sectarian uas tau txais cov tub ntxhais kawm ntawv hauv zej zog, tab sis dhau sij hawm nws tau ntxiv ntau dua ntawm lub Koom Txoos cov lus qhuab qhia rau txhua hnub txhua hnub thiab tsuas yog lub tsev kawm ntawv rau cov me nyuam ntawm lub Koom Txoos xwb, tab sis nws kuj tau ua raws li Montessori cov thawj coj. Nws tau lees paub los ntawm cov xeev tau ua haujlwm (Colorado, California thiab Montana), tab sis thaum kawg lub Koom Txoos kaw tsev kawm ntawv vim nyiaj txiag. [Duab ntawm txoj cai]

Hauv 1981, lub Koom Txoos tau xuas 12,000-acre ranch ze Yellowstone National Park nyob rau sab hnub poob ntawm Montana. Nws tau lub npe hu ua "The Inner Retreat," thiab lub Teton Ranch Royal Dept., thiab nws yog tus tsim los pab tsuas yog cov chaw khiav tawm. Tom qab ntawd, lub Koom Txoos tau them ob peb lwm cov khoom nyob ze, nqa nws cov av hauv Montana kom txog 30,000 daim av. Ob ntawm cov khoom tau raug faib ua hauv cov zej zog npaj rau North thiab South Glastonbury. Ntau tus raug them xauj tsev (tom qab ntawd muag) rau cov mej zeej hauv lub Koom Txoos uas xav mus nyob ze ntawm lub hauv paus chaw tab sis tsis xav koom nrog cov neeg ua hauj lwm. Lub Koom Txoos pib tuav lub rooj sib tham txhua xyoo hauv ib lub tsev pheeb suab hauv lub voj uas paub tias Lub Plawv ntawm Txoj Kev Lag Luam, uas nyiam cov neeg 5,000 ntau lub sijhawm ntau lub lim tiam.

Elizabeth yog ib tug thawj coj uas muaj zog thiab muaj zog heev uas tau mus ncig thiab pab pawg thoob plaws ntiaj teb. Nws tau ntsib nrog cov hau kev hauv xeev hauv Is Nrias teb, Ghana, Liberia, thiab cov Philippines. Nws phau ntawv muag ntau tshaj 1,000,000 cov ntawv luam hauv nws lub neej, thiab tau muab txhais ua ntau hom lus. Nrog ib lub TV cable pom muaj cov neeg tuaj saib hauv tsheej lab, nws tau ua tiav qhov siab tshaj plaws thaum lub sijhawm ntawd

lig 1980s. Nws luam tawm nws tus kheej cov phau ntawv, thiab cov suab paj nruag thiab cov video ntawm Summit University Xovxwm, uas nws tau tsim los luam tawm nws thiab Kos ua haujlwm. Nws kuj tau los ua ib lub npe ntau ntawm kev mloog zoo. [Duab ntawm txoj cai]

Hauv 1986, 1,500,000 tus txiav txim kev txiav txim raug txiav tawm tsam Elizabeth Yaj Saub thiab lub Koom Txoos hauv kev sib foob ua se ua txhaum los ntawm tus neeg koom nrog Gregory Mull. Lub rooj plaub sib tham txog hauv qab no ntau yam. Tias lub caij ntuj sov, Yaj Saub muag khoom hauv Camelot thiab tsiv lub tsev hauv paus rau lub Montana ceg. Nws kuj pib twv ua tsov rog nuclear thiab ntau yam kev puas tsuaj. Thaum Lub Kaum Hli 1987, nws tau hais ib ntus nrog ib ntu plaub-plaub lub sijhawm kawg rau "npaj," thiab sai tom qab ceeb toom ntawm qhov siab yuav ua rau muaj kev tawm tsam thawj lub zog hauv tebchaws Meskas tom qab, tom qab ntawd muaj kev hloov hauv lub ntiaj teb "cataclysmic" . "Los yav tom ntej tau ua ib feem ntawm nws thiab Mark txoj hauj lwm txij thaum hnub nyoog ntxov, thiab nws feem ntau couched nyob rau hauv cov nqe lus ntawm cov txheej xwm tiv thaiv tau. Nws tsis tau hais txog kev tsov rog nrog qhov tseeb, thiab ib txwm tuav kev cia siab tias kev thov Vajtswv yuav "rov qab" nws cov yaj saub hais (saib Elizabeth Yaj Saub 1990). Lub sijhawm 1980s, nws kuj ua raws li nws txoj kev ntseeg siab phem, thiab ceeb toom tias cov tubtxib saum ntuj poob rau hauv tib neeg daim ntawv, tsim kev tsov kev rog thiab chaos.

Hauv 1989, lub Koom Txoos tau pib ua ib tsob kaum-evkawj, 700-tus neeg tawg phom rau nws cov neeg ua haujlwm hauv Lub Tsev Ntawm Lub Tsev Pem Hauv Ntej. Lub vaj tse qhov chaw nkaum nrog cov txheej txheem hauv av uas tsim los khaws cia xya xyoo khoom noj thiab khoom siv. Muaj ntau lub koom txoos ntau qhov chaw me me tau pib los ntawm lub Koom Txoos cov tswv cuab hauv Glastonbury thiab thoob plaws ntiaj teb. Muaj ntau txhiab tus mej zeej hauv lub Koom Txoos nyob hauv Montana (saib Egan 1990). Nyob rau lub 3 Hlis 1990, ob lub sijhawm dhau los ntawm txoj kev xyaum underground tau nyob hauv lub chaw nkaum lub ntsiab. [Duab ntawm txoj cai]

Elizabeth tug yawm saub tso tawm ib txoj kev qhia txog kev tshwm sim tshiab, uas ncua sij hawm txog cov lus faj lem mus rau kaum ob xyoo, thiab hloov siab rau kev thov Vajtswv ua haujlwm, tab sis tseem tab tom npaj siab npaj (Elizabeth Yaj Saub 1990). Nyob nruab nrab ntawm 1988 thiab 1990, Cov mej zeej hauv lub Koom Txoos ua txoj kev thov vigils ntev los tiv thaiv cov kev txhawj xeeb uas tau hais tseg, uas tsis tau pom kev tsis pom kev. Ib qho kev poob txig ntawm cov hluav taws (sib tham hauv qab) muab lub chaw nkaum rau hauv lub lag luam tseem ceeb. Cov teeb meem uas nyob puag ncig cov yaj thiab cov yaj saub tau ua rau cov neeg ntseeg hauv lub Koom Txoos tsis pom kev, ntau tus neeg tau raug coj mus rau kev nyiaj txiag nyuaj los ntawm lawv cov kev npaj. Tsawg kawg yog ib feem peb ntawm cov mej zeej hauv lub Koom Txoos tsis muaj qhov tsis txaus siab tom qab lub vaj tse, raws li Erin Yaj Saub (2009).

Txawm li cas los xij, Elizabeth Yaj Saub resumed nws hauj lwm qhuab qhia thiab txuas ntxiv mus kom nquag plias, mus rau Teb Chaws Mis Kas South America thiab nyiam cov neeg tshiab. Lub Koom Txoos txuas ntxiv tuav lub caij ntuj sov loj hauv lub plawv. Elizabeth Yaj Saub kuj tau pom zoo rau cov tswv cuab cov lus thov kom koom rau hauv kev coj noj coj ua. Nyob rau hauv 1996, nws tau muab hwj chim rau tus thawj tswj hwm, Gilbert Cleirbaut, tus kws pab tswv yim tswj hwm Belgian uas tau ua hauj lwm rau tsoomfwv Canadian, tab sis nws tseem yog tus thawj coj ntawm sab ntsuj plig.

Nyob rau hauv 1993, nws tus ntxhais Erin Yaj Saub tau ua tiav kaum xyoo ntawm txoj kev kawm los ua ib tug tub txib thiab resigned los ntawm CUT, raws li Sean hauv 1994 thiab Tatiana hauv 1995. Moira tug yawm saub, uas tau tawm hauv lub Koom Txoos hauv 1988 thiab tau dhau los ua tus neeg tshaj tawm, tau sib raug zoo nrog nws niam hauv 1993. Elizabeth tseem tau yug ib tug tub, Seth, nrog Edward Francis, hauv 1994.

Pib hauv 1980s lig, Elizabeth Yaj Saub qhov qaug dab peg tau pib muaj kev puas tsuaj. Whereas nws tau ua ntej dhau los ua "tsis tuaj", los yog petit mal cov khoom txav, nws tau pib muaj kev ua pej xeem, los yog tonic-clonic, qaug dab peg hauv 1987. Los ntawm 1990s thaum ntxov, nws tau pib muaj teeb meem nco. Nyob rau hauv 1997, nws tau kuaj nrog ib qho kev tsis sib haum xeeb teebmeem, uas nws thiaj li tau teev nyob rau hauv 1998 ua Alzheimer's Disease. Thaum lub sij hawm no muaj mob, nws tau dhau los ntawm nws tus txiv Edward, thiab lawv sib nrauj hauv 1997. Ib qho kev saib xyuas me nyuam ib ntus los ntawm cov neeg ua haujlwm hauv lub Koom Txoos mus ntev ntev Murray Steinman thiab tus ntxhais Erin Yaj Saub nws thiaj li ua tas mus li. Hauv 2000, Elizabeth Yaj Saub retired ntawm Bozeman, Montana, qhov chaw uas nws tau saib xyuas los ntawm cov thwjtim kom txog thaum nws tuag hauv 2009 (saib McMillion 2005; Grimes 2009).

DOCTRINES / TXHEEJ TXHEEM

Lub Koom Txoos tej lus qhia yog hauv paus hauv paus Kuv Ua Yam Ntxim Saib Ntxim Ua founded los ntawm Guy thiab Edna Ballard hauv 1930s America, thiab ntawm Theosophical Society thiab nws cov offshoots, nrhiav tau los ntawm Helena Blavatsky nyob 1875. Lub Koom Txoos ntawm lub Koom Txoos yog qhov uas txhua tus neeg muaj lub peev xwm, los yog "lub txim," uas, yog tias tsim, yuav cia tus ntsuj plig los koom nrog Vajtswv los ntawm kev nce roob, uas yuav txais tso chaw ua ntej lossis tom qab kev tuag. Tom qab qaum, tus ntsuj plig yuav tsis muaj thawj lub hauv ntiaj teb. Tus ntsuj plig hais tias kom nws tus kheej tus cwj pwm tom qab kev tuag thiab cov yeeb yam uas nws tau tuav thaum nyob hauv lub ntiaj teb; nws ntseeg tau kom loj hlob thiab kawm lwm yam "dav hlau" lossis "octaves." [Duab ntawm txoj cai]

Ascension siv qhov chaw thaum tus neeg koom siab koom nrog "Tus Vaj Ntsuj Plig Dawb Huv" thiab "I AM Presence," uas tau muab tshaj tawm saum tus tib neeg lub taub hau nyob hauv Daim Ntawv Qhia ntawm Koj Tus Ntsib Nrog Koj, lub hauv paus ntawm lub Koom Txoos cov lus qhuab qhia. Tsis tas li ntawd, txhua tus neeg ntseeg tau tias "muaj nplaim taws," los sis sab ntsuj plig ib nrab, ib tug neeg txawv ntawm tus kheej uas nws tau cog lus sib koom ua ke tom qab txhua tus tau nce qhov qaum. Lub hom phiaj ntawm lub Koom Txoos tej lus qhia yog kom pab tib neeg los ze zuj zus mus rau Divine Self, tus txheej txheem ntxiv uas pabcuam los ntawm kev sib tw ntawm kev ua haujlwm zoo thiab kev thov Vajtswv uas yog cov lus txiav txim zoo. Ntau zaj lus tim khawv hais txog lawv txoj kev ua tau raug luam tawm hauv "Kuv yog tus Tim Khawv" hauv lub Koom Txoos lub lis piam Pearls ntawm Txawj Ntse xov xwm. Tag nrho cov neeg ntseeg tau muaj kev vaj huam sib luag rau kev ua tiav, thiab pawg ntseeg txais tos cov tswv cuab ntawm txhua haiv neeg.

Lub Koom Txoos tsis qhia txog txoj kev ua kom nyob mus ib txhis, tiam sis qhov hais tias cov ntsuj plig yuav poob rau hauv "lub dav hlau" tom qab kev tuag yog tias lawv txoj kev mob ntawm sab ntsuj plig tsis raws li. Cov neeg phem uas tsis xaiv qhov "qhov kaj" tom qab ntau lub neej yuav tau siv lub siab tua hluav taws hu ua "kev tuag thib ob." Thaum 1980s, Elizabeth Clare Yaj Saub pib qhia txog "tus ntsuj plig tsis muaj zog," uas ntseeg tias yog cov neeg uas tau muab rau "Kev tuag zaum ob" Lub koom txoos qhia txog kev ua phem thiab kev saib taus rau lub neej, thiab cov neeg "tsis muaj ntsujplig" tsis raug rau lub cev lossis tawm tsam, txawm tias muaj ntau tus neeg raug xaiv los ua kev phem phem, thiab kev thov Vajtswv kom tiv thaiv cov kev phem phem lawv tau ntseeg los ua kom yeej.

Lub Koom Txoos lees paub phau Vajlugkub ua ib qho kev dawb ceev, tab sis kuj muaj cov vaj lug kub los ntawm tag nrho cov kev cai dab qhuas loj. Ob Malis thiab Elixanpes Yaj Saub tau ntseeg tias tau muaj ntau yam kev cai dab qhuas, xws li Elizabeth ua Martha ntawm Bethany thiab Saint Clare, thiab Mark ua tus sau phau ntawv Mark. Lawv tau qhia hais tias lawv tau raug kev tshoov siab nrog "kev tshwm sim zuj zus" thiab lub peev xwm los txhais cov vaj lug kub rau tiam neeg thib ob, uas lawv tau pom thaum lub caij muaj kev ciav hlau ntawm lub hnub nyoog Aquarius (saib Erin Yaj Saub tauj xub).

Ntau tus uas ua raws li cov yaj saub tej lus qhia tsis yog koom nrog lub Koom Txoos raws li "kev sib txuas lus." Tiam sis cov uas xaiv qhov tseem ceeb tshaj ntxiv los ua Cov Kws Sib Tham Cov Neeg Sib Koom mas pom zoo rau ib txheej kaum-tenets, uas muaj ib feem kaum rau ib feem kaum feem pua ​​ntawm lawv cov nyiaj khwv tau los. Muaj qee qhov kev cog lus tsawg dua rau Cov Neeg Tuav ntawm Lub Teeb, uas them cov nyiaj hli txhua xyoo, thiab cov neeg tau txais xov xwm thiab lwm yam ntawv.

Hauv 1984, Elizabeth luam tawm Lub Ploj Ntau Xyoo Tswv Yexus, uas tau lees tias Yexus tau mus saib Is Nrias teb nyob rau hauv nws cov hluas. Nws tau ua raws li sai sai tom qab los ntawm Cov Lus Poob Lawm ntawm Yexus, nyob rau hauv uas nws tau hais txog nws txoj kev ntseeg yog Yexus cov lus qhuab qhia tseeb, nrog rau kev pab rau Hindu thiab Buddhist tswv yim (1986). Txawm hais tias Yexus nyob hauv Is Nrias teb zaj dab neeg tau debunked los ntawm cov neeg tshawb fawb (saib Lewis 2003; Joseph 2012), lub koom haum East thiab West tau pom zoo los ntawm zaj dab neeg no piav txog qee qhov kev txiav txim siab nrov ntawm cov yaj saub txoj hauj lwm. (Yog xav paub ntxiv txog lub ntiaj teb txoj kev xav hauv lub Koom Txoos, saib Melton 1994; Abravanel 2013; Erin Yaj Saub 2017).

Mark thiab Elizabeth tug yawm saub tau ntseeg tias yog ntxaib taws, ib yam li lwm cov niam txiv uas tau nce mus qaum ntuj thiab cov neeg nyob. Txoj kev sib yuav hauv lub ntiaj teb no tsis yog nrog tus nplaim ntxaib, tab sis kuj tuaj yeem nrog "tus khub niam txiv," los yog lwm tus neeg uas muaj tus neeg muaj "karma" los ua haujlwm. Kev sib deev tsis pub muaj kev sib yuav yog raug cai, txawm tias tsis yog neeg tsim txom, thiab tsis pub muaj kev tiv thaiv. Txoj kev sib nrauj yog qhov teeb meem ntiag tug. Cov tswv cuab ntawm CUT yog raug txwv kom tsis pub cov khoom siv rau sab ntsuj plig. Kev ua nkauj nraug, kev rho menyuam, kev pleev xim rau poj niam, kev sib deev thiab kev sib deev sab nraud yeej raug txwv tsis pub rau cov mej zeej hauv lub Koom Txoos tab sis nyob rau theem qis dua, kev coj kev sib daj sib deev raug tso tseg rau ntawm txhua tus neeg. (Saib Erin Yaj Saub 2017 ntxiv rau hauv lub Koom Txoos tej lus qhia txog poj niam txiv neej thiab kev sib deev.)

Cov Yaj Saub thiab lawv cov tub ntxhais kawm ntxov tau coj mus rau cov kev cai dab qhuas ultra-patriotic ntawm I AM Kev Ua Haujlwm thiab tuav ib tus chij Asmeskas rau txhua thaj tsam lawv. Dictations tau twv tias nws yog lub destiny ntawm lub tebchaws United States coj cov kev nkag siab rau seem ntsuj plig rau lub ntiaj teb. Cov Ascended Masters, xws li Saint Germain, tau hais tias tau tshoov peb lub siab hauv Teb Chaws Asmeskas thiab kom txhawb nqa nws txoj kev vam meej hauv kev sib ntaus sib tua thiab kev tawm tsam tiv thaiv Communism. Elizabeth Yaj Saub pheej txhawb nqa Republican ua rau lub sij hawm 1980s (saib Whitsel 2003 rau ntau tshaj ntawm lub Koom Txoos txoj kev ywj pheej vam cia). Txawm li cas los xij, nws kuj tau coj ntau txoj cai, thuam cov Dej Scandal, tawm tsam kev ua liaj ua teb, thiab tawm tsam nuclear lub zog. Nws feem ntau criticized US tsoom fwv hauv nws txhua xyoo plaub ntawm Lub Xya hli ntuj chaw, uas nws tau muab rau pem hauv ntej ntawm ib tug gigantic American chij. Qee lub koom txoos altars nrog rau ib tus neeg Amelikas uas muaj cov kab xiav kub hloov liab, uas yog lub cim ntawm lub ntiaj teb thiab nws cov neeg los ua kom tau sab ntsuj plig ntau dua thiab rov sib ntaus sib tua. [Duab ntawm txoj cai]

Rituals / kev xyaum

CUT-TSL yog tus ua raws li kev hais lus thiab kev thov Vajtswv, thiab kev ua yeeb yam, xws li hlawv cov tsiaj ntawv rau Vajtswv thiab kev siv ntaj kom "paub meej" thiab ua kom lub siab thiab lub siab xav tau. Kev ua tswv cuab hauv CUT-TSL tsis yog qhov yuav tsum tau ua kom thiaj li siv tau ntau yam kev ua ub ua no. Ib feem tseem ceeb ntawm lub Koom Txoos tej lus qhia yog hais txog kev txo hwj chim, lub cev thiab sab ntsuj plig, thiab ua raws li kev cai raus dej los ntawm kev thov Vajtswv. Tag nrho lub zog ntawm kev hais lus thov Vajtswv yog hu ua "kev tshawb fawb ntawm cov lus uas tau hais." Nws txuas nrog kev txiav txim siab, kev xav, kev ua kom pom, tshoov siab, thiab cov nkauj, nrog rau kev thov Vajtswv los ntawm ntau yam kev cai dab qhuas, xws li rosaries. Cov kev thov Vajtswv no tau txhim kho raws li lub tswv yim xim raws li xya "rays." Txhua txoj kab yog ib qho sib txawv ntawm "zog," lossis zoo, xws li xiav kev tiv thaiv.

Lub xya txoj kab no yog txuam nrog ib lub zog hu ua lub nplhaib violet, thiab cov nplaim hluavtaws ntawm cov nplaim hluavtaws yog siv los ua kom tiav. Cov kev pabcuam tshwjxeeb cov kev pabcuam yog muaj nyob rau hnub Saturday tsaus ntuj, tabsis cov nplaim hluav taws xob tuaj yeem muab rau txhua lub sijhawm. Muaj ib hmo Wednesday txog kev pab kho mob, thiab kev kho mob zoo rau txhua tus. Cov yaj saub kuj tau nquag muab kev thov Vajtswv rau lawv cov thwj tim thaum tseem ciaj sia. Cov neeg koom tes ntawm CUT yuav tsum tau koom nrog cov kev pabcuam tshwjxeeb thiab kev ua haujlwm txhua lub limtiam. Cov no muaj xws li "Lub Ritual Dawb Huv" rau Hnub Caiv sawv ntxov, ib qho "Watch Me With Vigil of Time" rau hnub Wednesday tsaus ntuj, thiab hnub Saturday tsaus ntuj violet decree service. Cov Tuam Thawj ntawm lub Koom Txoos muab lub cim nco txog xws li kev cai raus dej, kev sib yuav, kev cais, kev lees txim, thiab kev qhuas yav tas los.

Ib qho zoo ntawm cov lus qhia ntawm cov yaj saub hais txog tias tib neeg yuav tiv thaiv lawv tus kheej thiab cov neeg dawb huv los ntawm cov tub rog tsis muaj nqis, uas yog cov dab tsi uas tsis pom kev hauv lub siab uas tau xaiv "tsaus ntuj thiab kev tuag, los sis tau ua phem los ntawm kev siab phem. Lub Koom Txoos tau rituals ntawm "clearance" thiab exorcism. Cov neeg no ntiav ib rab ntaj uas tsis muaj kev sib raug zoo, ob txhais ko taw ntev tshaj rau ob qho tib si rau cov "neeg tsis zoo" los ntawm ib ncig neeg, nrog rau ntau yam "chaw" uas ntseeg tias yuav pab txhawb kev phem, xws li haus luam yeeb lossis siv yeeb tshuaj. Cov kev txiav txim kuj raug ntseeg kom pom tseeb "tsis pom zoo" los ntawm cov ntiaj chaw, thiab txhim kho kev noj qab haus huv. Txhua lub limtiam rituals thiab cov kev pabcuam rau kev kho thiab ntxuav kom huv. Lub Koom Txoos kuj ua kev cai raus tes rau "cawm" cov neeg uas tau tawm ntawm qhov "astral," ib hom kev tuag tom qab lub ntiaj teb.

Lwm hom kev xyaum yog qhov kev thov ntawm kev thov Vajtswv foom koob hmoov rau khoom noj ua ntej noj mov. Cov Yaj Saub kuj tau txhawb ntau yam kev hloov kho, uas yog siv los ntawm cov neeg ua haujlwm thiab cov tswv cuab ntawm kev xaiv tsa. Cov no muaj xws li chiropractic, yoo mov, thiab ntau yam kev kho mob "cleansing", qee qhov ntawm cov ntaub ntawv kawm hauv Summit University nyob rau ntau lub sijhawm, lossis cov neeg ua haujlwm yuav tsum tau ua. Kho kom zoo kuj siv cov tswv yim ntawm Esxias cov tshuaj xws li Ayurveda thiab Qigong. Tam sim no, pawg ntseeg coj noj coj ua tsis txhawb nqa kev noj qab haus huv, tiam sis muaj coob tus tswv cuab muaj kev koom tes hauv lwm haiv neeg.

ORGANIZATION / LEADERSHIP

Raws li tsuas yog tus neeg xa xov xwm rau Vajtswv txoj hau kev paub hu ua ascended masters uas tau ntseeg tias tau tsim lub Koom Txoos Universal thiab Triumphant, Elizabeth Clare Yaj Saub thiab nws tus txiv Mark tau suav hais tias yog tus thawj thiab cov neeg tsis ntseeg tus thawj coj thaum lawv lub neej. Txawm li cas los xij, lub koom haum yog cov koom haum tsis tau nyiaj thiab, zoo li no, kuj muaj pawg kav teeb meem, uas tau txais ntau dua thiab tsawg dua ntawm txoj cai rau lub hauv paus ntawm sab nqaij daim tawv thiab sab ntsuj plig ntawm lub koom haum txij thaum nws tsim tau hauv 1958.

Tom qab Mark Yaj Saub tuag nyob rau hauv 1973, Elizabeth Yaj Saub pib tsim nws thawj coj coj zoo. Txawm hais tias nws pib ua hauj lwm nrog pawg thawj coj, nws tsis ntev los no coj tus cwj pwm ntxiv, thiab 1980 tau tso tag nrho ntawm Mark cov neeg xaiv tsa, nrog tsuas yog Edward Francis, uas nws tau sib yuav hauv 1981. Nws cov me nyuam, Sean thiab Erin, tau tsa rau pawg thawj coj hauv 1980s thaum lawv tau kaum yim, thiab 1984 mus rau 1990 pawg thawj coj saib xyuas los ntawm tus Yaj Saub tsev neeg.

Tsib ntxiv cov tswv cuab raug xaiv tsa hauv 1990. Tom qab cov ntawv ceeb toom ntawm Sean thiab Erin, thiab lub sij hawm ntawm Gilbert Cleirbaut mus rau pawg thawj coj saib hauv 1996, pawg thawj coj tau muaj cai ntxiv. Ib txoj cai tshiab los ntawm kev cai lij choj tau muab hwj chim ntau rau cov pab pawg neeg thiab cov tswv cuab. Tom qab ntawm Cleirbaut hauv 1999, cov thawj coj hauv lub koom txoos tau coj kav thiab tom qab khiav lub Koom Txoos (saib Palmer thiab Abravanel 2009). Lawv sau cov cai tswj kom txwv tsis pub muaj kev koom tes ntawm cov tswvcuab thiab tuav lub hwjchim ntawm ib pawg nom tswv thiab pawg neeg nees nkaum plaub tus txwj laus. Ib tug thawj coj ntawm sab ntsuj plig, David Drye, tau raug tsa ua 2011. Tsis muaj leej twg tus tub txib tseem tau lees paub. Pab pawg ntseeg uas tsim los ntawm lub Koom Txoos nrog lub Tuam Tsev uas yog Pawg Thawj Tswj Hwm, coj los ntawm Monroe Shearer, ib tug thawj coj ntawm CUT, thiab nws tus poj niam, Carolyn, thiab lub siab lub ntsws, uas yog los ntawm tus thawj coj CUT David Lewis (nrhiav hauv 2004).

Thaum 1970s thaum ntxov, thawj cov thawj coj raug tsa nyob rau hauv qhov Summit Lighthouse, ib qho kev coj ua mus ntxiv thaum CUT raug tsim muaj hauv 1975. Cov thawj coj yuav tsum tau mus ua haujlwm, thiab lawv muaj lub hwjchim tswjhwm ntawm lub cim nco txog. Mus txog rau nruab nrab-1990s thiab lub sijhawm teem tseg ntawm pawg tuav haujlwm, cov thawj coj tsis muaj cai los ua tus thawj coj ntawm lub koom haum. Txawm li cas los, tom qab tus Yaj Saub txoj haujlwm so haujlwm lawm, tau muab lus ntuas rau ib tug ua haujlwm.

Raws li kev sib piv hauv pawg neeg, lub Koom Txoos tsis tso nws cov tswv cuab ua tswv cuab, thiab kev tshaj xov xwm thiab kev kawm kev kawm tau muaj ntau yam, los ntawm 5,000 rau 150,000 cov tswv cuab. Erin Yaj Saub tau muab cov lus nug nram no los ntawm nws lub sij hawm nyob rau hauv lub rooj tsavxwm (1983-1993), hauv cov kev ua haujlwm nrog kev sib tw ua tswv: Lub Koom Txoos xa cov npe ntawm cov neeg nyiam, 50,000-75,000; Tus neeg sau npe mus rau Pearls ntawm Txawj Ntse, 15,000; Keepers ntawm lub nplaim taws Fraternity, 10,000; Sib txuas lus ntawm lub Koom Txoos Universal thiab Triumphant, 5,000, Cov neeg ua haujlwm hauv lub hauv paus, 200-600. Montana kev tuaj koom kev sib tham: 5,000. Txij thaum ntawd los, lub Koom Txoos tau txuas ntxiv mus ceev cov pawg neeg kawm thiab cov chaw qhia hauv ntau lub nroog, thiab tuav cov rooj sib tham rau cov neeg 1,000 (saib Burkhart 2002, Erin Yaj Suav tawm).

TEEB MEEM / CHALLENGES

Los ntawm nws cov keeb kwm CUT tau koom tes nrog ntau yam teeb meem uas cuam tshuam nws cov duab pej xeem. Cov mej zeej qub dhau los hais tias lawv tau raug kev puas siab ntsws thiab lub koom haum tau ua phem rau nws cov tswv cuab thiab cov neeg ua haujlwm. Lawv kuj tau qhia tias cov tub rog-style riam phom tau muab khaws cia rau pawg ntseeg thaj chaw. Critics muaj kev txhawj xeeb txog lub Koom Txoos tej yam kev cuam tshuam, tshwj xeeb tshaj yog nyob hauv nws cov cuab yeej Montana. Cov kev txhawj xeeb no, nrog rau kev sib koom ua ke los ntawm kev tawm tsam kev tiv thaiv tsis zoo rau cov pej xeem tsis pom zoo rau lub koom txoos, tshwj xeeb tshaj yog tom qab tsiv mus rau Montana thiab thaum lub sij hawm qhov chaw nkaum. Lub Koom Txoos yog lub hom phiaj ntawm ntau qhov teeb meem ntawm kev tsoo khoom thiab ntau yam kev sib ntaus sib tua los ntawm cov neeg hauv zos thaum lub sijhawm xyoo dhau los hauv Montana, thiab ntau tus tswvcuab hauv plab kidnappings thiab yuam deprogrammings ntawm 1970s thiab 1990s.

1986 foob Lub Koom Txoos Universal thiab Triumphant thiab Gregory Mull (thiab kab lus tsis txaus siab) muab lub rooj sab laj rau ntau tus kev thuam ntawm Elizabeth Yaj Saub, nws lub Koom Txoos thiab kev coj noj coj ua. Lub Koom Txoos tau xub thawj Mull rau Mloog Nyiaj rov qab los ntawm 38,000 tau nce mus rau nws thaum nws ua hauj lwm hauv tsev teev ntuj hauv 1979 thiab 1980. Nws yog ib tug mej zeej hauv lub Koom Txoos txij thaum 1974, tab sis nyob hauv 1980. Toog haujlwm tau lees tias muaj kev sib liam tias cov nyiaj tau them rau nws cov kev pabcuam. Nws tsis txaus siab ntawm kev ua phem ntawm lub siab lub ntsws, kev tsis sib pab, kev dag, kev ua plaub ntxhov thiab kev ua phem; nws thov $ 253,000,000 hauv kev puas tsuaj. Cov neeg txiav txim txiav txim tau txiav txim siab hauv $ 1,560,000 qhov kev txiav txim siab ntawm Mull, nrog rau kwv yees li $ 500,000 los tiv thaiv Elizabeth tug cev lus. (Qhov sib foob tau muab coj los xyuas dua nyob rau hauv Erin tug yawm saub kov yeej b). Lub rooj sibtham saib ntau qhov kev iab liam uas tau ua nyob rau hauv xovxwm los ntawm cov tswvcuab qub, suav nrog los ntawm tus Yaj Saub tus qub txiv neej Randall King, txog nyiaj txiag kev lag luam thiab kev sib deev tsis sib haum xeeb (saib Plummer 1985).

Cov lus sib cav ua hauj lwm cov lus hais txog quab yuam txoj kev ntseeg (los yog kev tswj hlwb los yog kev xav ntawm lub hlwb), uas tau siv ntau lub rooj plaub tawm tsam cov neeg tsawg tsawg hauv kev ntseeg thaum lub 1980s. Cov lus sib tham no nyob ntawm cov kev xav ntawm psychologist Margaret Singer, thiab raug xa rov qab los ntawm Tebchaws Asmeskas Tsev Hais Plaub (saib Anthony thiab Robbins 2004). Cov lus tsis txaus siab yog hais txog qhov kev sib cav ntawm tag nrho cov kev ntseeg yog kev dag thiab hais tias nws lub hom phiaj tsuas yog tshem tawm cov tswv cuab ntawm lawv lub sijhawm thiab cov khoom muaj nqis. Mull tsis tau tim khawv tias nws tus kheej tau raug quab yuam nyiaj, es nws sib cav hais tias nws tau poob nyiaj los ntawm kev kaw nws txoj kev lag luam thiab tsiv mus rau hauv lub Koom Txoos rau kaum tsib lub hlis.

Txawm li cas los xij, kev sib liam loj ntawm kev ua txhaum cai (feem ntau yog tsis yeem rau lub rooj sib hais plaub) tau ua rau lub sijhawm mus sib hais. Cov neeg ua haujlwm yav dhau los ua tim khawv txog kev kho mob hnyav thiab tsim txom. Lwm tus neeg tam sim no thiab yav dhau los cov tswv cuab tau ntsib ib qho kev zoo siab. Cov lus tsis txaus siab tau siv cov lus tsis sib haum xeeb, kev siv cov lus sib cav sib ceg los txiav txim siab rau cov tib neeg los tso lawv cov nyiaj tseg, kev ua neej tsis sib xws ntawm tus Yaj Saub tsev neeg thiab cov neeg hauv lub Koom Txoos cov neeg ua hauj lwm, thiab cov lus sib cav hais tias lub Koom Txoos muaj tub rog tiv thaiv kev ua tub rog.

Nyob rau hauv 1989, peb xyoos tom qab kev sim, cov lus sib liam liam sim tuaj dua. Edward Francis, lub Koom Txoos tus lwm thawj tswj hwm thiab tus Yaj Saub tus txiv, thiab cov neeg ua haujlwm Vernon Hamilton raug ntes nrog kev txhaum cai ntawm cov tub rog-kev ua txhaum cai. Cov lus muaj tseeb, raws li nws tau tshwm sim nyob rau hauv kev tshawb nrhiav los ntawm Internal Revenue Service, yog qhov riam phom uas muaj los ntawm cov neeg ua haujlwm txiv neej (tab sis tsis yog lub Koom Txoos), nrog rau ntau cov xuab moos AR-15 rab phom thiab lwm yam riam phom, Lub Koom Txoos txij thaum 1970s (Johnson 1995).

Kev ntaus phom thiab mos txwv muas los ntawm Francis thiab Hamilton tau ua raws li txoj cai, tab sis txij li thaum lawv tau raug muag raws li lub npe tsis tseeb, lawv tau raug ntes los ntawm Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms. Ntau hom tub rog-style riam phom tau muab cia hauv Montana thaum lub sij hawm "chaw ua si" rau kev tiv thaiv nyob rau hauv ib qho teeb meem ntawm anarchy, tab sis yeej tsis siv. Nyob rau thaum ntxov 1990s, IRS luv luv rho tawm hauv lub Koom Txoos cov nyiaj them se, uas muaj ob peb lub hauv paus: cov nyiaj tau los ntawm lub Koom Txoos lub tsev noj mov thiab lwm pab pawg, thiab them qhov feem ntawm qhov kev txiav txim siab Mloog uas tau raug foob los ntawm tus Yaj Saub tus kheej. Lub Koom Txoos tau hloov nws txoj hauj lwm uas tsis yog nyiaj hauv 1994 tom qab kev pom zoo tsis muaj rab phom los yog khaws cia rau ntawm nws cov khoom thiab kom tsis txhob ua lwm yam hauj lwm (saib Skidmore 1994; kuj saib Erin Yaj Saub 2009 rau ib tug account ntawm Elizabeth Clare Yaj Saub txoj kev koom tes nyob rau hauv lub riam phom yuav khoom).

Kev txhawj xeeb ntawm ib puag ncig ntawm lub Koom Txoos Montana cov tsev kuj tau txais kev pom zoo los ntawm tsoom fwv, cov pej xeem thiab cov xov xwm thaum lub 1980s thiab 1990s. Nyob tom qab ntawm kev xyaum ua chaw, muaj roj tawm ntawm lub chaw tso tsheb hlau zais nyob ib puag ncig lub Koom Txoos qhov chaw nkaum qhov chaw tseem ceeb hauv lub Koom Txoos tau ntog tawm ntau txhiab gallons roj thiab diesel roj. Txawm hais tias tsuas yog ib qho me me ntawm cov roj tau ntes cov dej ntws qis, cov av nyob ib ncig ntawm lub tsev thiab muaj kev sib txig sib luag, uas tau ua tiav thaum ntxov 1990s.

Lwm cov teeb meem muaj feem xyuam rau qhov chaw ntawm cov tsiaj qus tsiv ntawm lub Koom Txoos cov cuab yeej, thiab cov cai ntawm lub Koom Txoos mus rau lub caij nplooj ntoos hlav hauv thaj av. Thaum kawg, cov kev txhawj xeeb tau raug kho dua thiab lub Koom Txoos tau txais txoj cai siv cov dej thaum nws tawm hauv av, tsis tas siv qhov dej uas nws tau drilled, ces capped. Lub Koom Txoos kuj tau muag cov khoom ntawm lub ntsiab lus tseem ceeb mus rau Rocky Mountain Elk Foundation los pab kom muaj kev nyab xeeb ntawm cov tsiaj qus. (Saib Reinhold 1990; Robbins 1998).

Tuaj ntsib nrog tus tswv tsev ntawm cov pej xeem kev sib raug zoo, lub Koom Txoos tau sim txhim kho nws cov duab pej xeem. Hauv 1993, lub Koom Txoos tau caw ib pab pawg neeg ntawm cov kws tshawb fawb los mus xyuas lub tsev thiab tham nrog nws cov tswv cuab hauv lub rooj sib tham lub caij ntuj sov. Lawv txoj kev tshawb nrhiav yog qhov kawg tau tshaj tawm thiab muab cov ntaub ntawv tseem ceeb rau cov kws tshawb fawb kev ntseeg (Melton thiab Lewis 1994). Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb nrhiav thiab cov kws tshawb fawb uas tau ua nws tau raug thuam ntau vim tsis muaj teeb meem txog lub Koom Txoos, ntxiv rau lub Koom Txoos qhov teeb meem uas tau pom dua (Balch thiab Langdon 1998).

Feem ntau ntawm cov kev tsis sib haum xeeb puag ncig CUT los ntawm nws cov keeb kwm yav tas los tau ploj zuj zus lawm. Txawm li cas los xij, qhov teeb meem ntawm kev coj noj coj ua ntawm tus Yaj Saub txoj kev so hauj lwm tau coj mus ntiab tawm ntau tus tswv cuab ntev thiab cov thawj coj tshiab. Lub Koom Txoos tau raug iab liam tias yog tso tseg tus 1995 cov lus qhuab qhia (saib Palmer thiab Abravanel 2009; Yaj Saub 2016). Lub Koom Txoos tswj xyuas cov pab pawg hauv nroog loj thoob plaws ntiaj teb, thiab tseem muaj ntau yam kev tshwm sim rau pej xeem, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv cov npe University Summit thiab Lub Rooj Sib Tham Lighthouse.

DLAWS

Image 1: Mark thiab Elizabeth Yaj Saub nrog tus tub, Sean, 1964. Yees duab credit: Yaj Saub Tsev Neeg Txhawb Nqa.
Image 2: Txheej txheem cej luam ntawm 218-ev "Camelot" thaj tsam ntawm Santa Monica Toj siab nyob rau sab qaum teb ntawm Los Angeles, uas yog pawg ntseeg ntawm 1978 thiab 1986. Diam duab credit Erin Yaj Saub, 2016.
Image 3: Elizabeth Yaj Saub nrog tus ntxhais Erin thiab cov ntseeg hauv Kalifonias, c. 1976. Yees Vam Nyiaj Yaj Saub Tsev Neeg Kev Ntseeg.
Image 4: Elizabeth Yaj Saub nrog lub koom txoos hauv Liberia William Tolbert (l) thiab tus txiv Randall King (r), 1978. Yees Vam Nyiaj Yaj Saub Tsev Neeg Kev Ntseeg.
Image 5: Lub 13-acre site ntawm lub Koom Txoos qhov chaw hauv Montana, Royal Teton Ranch, nrog kev tsim kho, 1989-1990. Diam duab credit Sean Yaj Saub.
Image 6: Elizabeth Yaj Saub nyob 1988 nrog lub tsev teev ntuj lub thaj tom qab nws, uas qhia cov duab ntawm tus kws qhia txog Yexus Khetos thiab Saint Germain, thiab Daim Ntawv Qhia ntawm Kev Tshaj Tawm, nrog rau cov duab ntawm ntau yam kev ntseeg. Diam duab credit Sean Yaj Saub.
Image 7: Elizabeth Clare Yaj Saub nyob rau hauv 1988 tom qab nws txhua xyoo plaub ntawm Lub Xya Hli Ntuj chaw nyob, tshaj tawm cov ntawv xov xwm ntawm ib daim ntawv teev npe tshiab rosary. Diam duab credit Sean Yaj Saub.

ua tim khawv

Abravanel, Michael. 2013. "Lub Zej Zog Lighthouse: Qhov Kev Ntseeg Worldview thiab Theosophical Heritage." Pp. 173-91 nyob rau hauv Phau ntawv ntawm Theosophical Current, edited by Olav Hammer thiab Mikael Rothstein. Leiden: Brill.

Npuaj, Robert W. thiab Stephan Langdon. 1998. "Yuav ua li cas qhov teeb meem ntawm kev txhaum tsis zoo rau kev tshawb fawb txog kev ntseeg tshiab: Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb Ntawm Lub Koom Txoos Universal thiab Cov Ntsuj Plig." Pp. 191-211 nyob rau hauv Koog Tawm Hauv Kev Khaub Ncaws: Kev Ua Thawj Coj Kev Tiv Thaiv thiab Kev Txom Nyem ntawm Txoj Cai, edited by Anson Shupe. New Brunswick, NJ: Rutgers University Xovxwm.

Burkhart, Dan. 2002. "Kev qhia tshiab rau lub Koom Txoos Universal thiab Triumphant." Billings Gazette, Lub Rau Hli 15. Tau txais los ntawm http://billingsgazette.com/news/local/new-directions-for-church-universal-and-triumphant/article_791260f1-8ec2-5cc8-b72c-307bb373ad73.html nyob rau 14 Plaub Hlis 2017.

Egan, Timautes. 1990. "Txhiab Tswv Yim Lub Neej No Hauv, Tom Qab Doomsua." New York Times, Peb Hlis 15. Tau txais los ntawm http://www.nytimes.com/1990/03/15/us/thousands-plan-life-below-after-doomsday.html nyob rau 14 Plaub Hlis 2017.

Grimes, William. 2009. "Elizabeth tug yawm saub, 70, Koom Txoos Founder, yog Tuag." New York Times, Lub Kaum Hlis 16. Tau txais los ntawm http://www.nytimes.com/2009/10/17/us/17prophet.html nyob rau 26 Lub Ib Hlis 2017.

Johnson, Clair. 1995. "Cov thawj coj tsis kam CUT Cov Nyiaj Them Nqi: Cov Ntaub Ntawv Tshaj Tawm Ntawm Cov Tswv Cuab." Billings Gazette, Ob Hlis 16, 1A.

Yauxej, Ximoos. 2012. "Yexus hauv Is Nrias teb? Txhaum Kev Txom Nyem thiab Kev Ntseeg. " Phau ntawv ntawm American Academy ntawm Kev Ntseeg 80: 161-199.

Lewis, James R., thiab J. Gordon Melton, eds. 1994. Lub Koom Txoos Universal thiab Triumphant nyob rau hauv Scholarly Perspective. Stanford, CA: Chaw rau Kev Tshawb Fawb Ntawv.

Lewis, James R. 2003. "Yexus hauv Is Nrias teb thiab Txoj Kev Los Tawm Tsiaj" Pp. 73-88 nyob rau hauv Legitimating Tshiab Religions, edited by James Lewis. New Brunswick, NJ: Rutgers University Xovxwm.

McMillion, Scott. 2005. "CUT Copes nrog mob ntawm kev coj, Sect hloov." Bozeman Hnub Chronicle. Peb Hlis 12. Tau txais los ntawm http://www.bozemandailychronicle.com/news/cut-copes-with-illness-of-leader-sect-changes/article_3fd696aa-09f9-55c3-a40c-e96c1a03ac8c.html nyob rau 8 lub Kaum Hlis 2016.

Melton, J. Gordon 1994. "Lub Koom Txoos Universal thiab Triumphant: Nws Cov Lus Cog Tseg thiab Thoughtworld." Pp. 1-20 nyob rau hauv Lub Koom Txoos Universal thiab Triumphant nyob rau hauv Scholarly Perspective, edited by James Lewis thiab J. Gordon Melton. Stanford: Chaw rau Kev Tshawb Fawb Kev Kawm.

Palmer, Susan J. 1997. “Woman as World Saviour: The Feminization of the Millennium in New Religious Movements.” Pp. 159-71 in Xyoo txhiab, Mexiyas thiab Mayhem: Kawm Tshaj Tawm Apocalyptic, kho los ntawm Thomas Robbins thiab Susan J. Palmer. New York: Routledge.

Palmer, Susan, thiab Michael Abravanel. 2009. "Lub Koom Txoos Universal thiab Triumphant: Vaj tse, Plaub Ntug thiab Schism." Pp. 171-95 nyob rau hauv Dawb Huv Schisms: Ua li cas Religions faib, edited by James Lewis thiab Sarah Lewis. Cambridge: Cambridge University Xovxwm.

Plummer, William. 1985. "Ua rau muaj kev ntxhov siab hauv California Camelot." Cov neeg, Xya hli 1, 74-77.

Yaj saub, Elizabeth Clare. 2009. Npaj rau Kuv Lub Hom Phiaj. Edited by Erin L. Yaj Saub thiab Tatiana Yaj Saub. Bloomington, HAUV: iUniverse.

Yaj saub, Elizabeth Clare. 1990. Lub Astrology ntawm plaub Plaws Npe: Koj Yuav Kho Koj Tus Kheej thiab ntiaj chaw Ntiajteb. Livingston, MT: Summit University Xovxwm.

Yaj saub, Elizabeth Clare. 1984. Lub Ploj Ntau Xyoo Yexus. Livingston, MT: Summit University Xovxwm.

Yaj Saub, Erin L. Tshaj Tawm Ib. "Cov neeg xa xov liaison 'raws li Tau Ob Leeg thiab Kev Tshaj Tawm Hauv Lub Koom Txoos Universal thiab Triumphant thiab Lwm Pawg." Revisionism thiab Diversification nyob rau hauv kev cai dab qhuas tshiab, edited by Eileen Barker and Beth Singler. London: Taylor & Francis.

Yaj Saub, Erin L. Tshaj Koob B. Coj Kev Ua Siab thiab Txoj Cai: Lub Koom Txoos Universal thiab Triumphant v. Gregory Mull v. Elizabeth Clare Yaj Saub. Web site pdf muaj nyob ntawm www.eprophet.info.

Yaj Saub, Erin L. 2017. "Elizabeth Clare Yaj Saub: Poj Niam, Tub Ntxhais Hluas thiab Divine Feminine." Pp. 51-77 nyob rau hauv Poj Niam Cov Thawj Coj hauv Cov Kev Ntseeg Tshiab, edited by Inga Bårdsen Tøllefsen thiab Christian Giudice. New York: Palgrave-Macmillan.

Yaj Saub, Erin. 2016. "Charisma thiab Authority nyob rau hauv kev cai dab qhuas tshiab." Pages 36-49 nyob rau hauv Lub Oxford Phau Ntawv ntawm Kev Ntseeg Tshiab, Volume 2, edited by James Lewis. Oxford: Oxford University Press.

Yaj Saub, Erin L. 2009. Tus Yaj Saub Daughter: Kuv Lub neej nrog Elizabeth Clare Yaj Saub hauv lub Koom Txoos Universal thiab Triumphant. Guilford, CT: Lyons Xovxwm.

Yaj Saub, Mark L. thiab Elizabeth C. Yaj Saub. 1986. Cov Lus Poob Lawm ntawm Yexus. 2 Vols. Livingston, MT: Summit University Xovxwm.

Reinhold, Robert. 1990. "Lub Koom Txoos Tsis Muaj Kev Tsim Tsa Ua Si, Lujan Asserts." Lub New York Times, Lub yim hli ntuj 27. Tau txais los ntawm http://www.nytimes.com/1990/08/27/us/church-poses-no-threat-to-park-lujan-asserts.html nyob rau 15 lub Kaum Hlis 2017.

Robbins, Jim. 1998. "Lub Koom Txoos Txoj Kev Laj Ze Nyob Ze Lub Yeeb Ncuab Yuav Ua Tsiaj Qus Qus." Lub New York Times, Peb Hlis 24. Tau txais los ntawm http://www.nytimes.com/1998/03/24/us/church-s-loss-near-yellowstone-will-become-wildlife-s-gain.html ntawm 14 Plaub Hlis 2017.

Skidmore, Dave. "Lub Koom Txoos Pom Zoo Tshaj Tseg Riam Phom Hauv Hneev nrog rau IRS." 1994. Associated Press Xov xwm Archive, Lub Xya hli ntuj 3. Tau txais los ntawm http://www.apnewsarchive.com/1994/Church-Agrees-To-Stop-Stockpiling-Weapons-in-Deal-With-IRS/id-38204cd79e3b5a4f4b3d08c98bb37605 ntawm 15 Hlis 2016.

Lub Summit Lighthouse. 2016. "Keeb kwm ntawm lub Summit Lighthouse." Tau txais los ntawm http://encyclopedia.summitlighthouse.org/index.php/History_of_The_Summit_Lighthouse on 15 December 15, 2016.

Whitsel, Bradley C. 2003. Lub Koom Txoos Universal thiab Triumphant: Elizabeth Clare Yaj Saub Apocalyptic Zog. Kev ntseeg thiab kev ntseeg. Syracuse, NY: Syracuse University Press.

SUPPLEMENTARY RESOURCES

Lub Summit Lighthouse thiab lub Koom Txoos Universal thiab Triumphant lub website. Tau txais los ntawm http://www.summitlighthouse.org/ nyob rau 25 March 2018.

Erin Yaj Saub lub website. Tau txais los ntawm www.eprophet.info nyob rau 25 March 2018.

Sean Yaj Saub lub website. Dub Hnub Journal Elizabeth Clare Yaj Saub Archive. Tau txais los ntawm http://www.blacksunjournal.com/elizabeth-clare-prophet nyob rau 25 March 2018.

HLA v. Voos. Cal. Superior Court C358191. 1986.

Hnubtim:
8 Plaub Hlis Ntuj 2018

Qhia
Hloov tshiab: - 8:46 teev tsaus ntuj

Copyright © 2016 Ntiaj Teb Kev Ntseeg thiab Kev Ntseeg Vaj Tswv

Tag nrho cov cai qhaib

Web Design by Luke Alexander