Si Eliseo McIntyre

Share

Si Eliseo McIntyre naghupot og PhD sa Studies in Religion gikan sa University of Sydney. Ang iyang mga interes sa pagpanukiduki nailalom sa lapad nga payong sa relihiyon ug popular nga kultura nga adunay partikular nga pagpasiugda sa relihiyon sa kasamtangan nga kalibutan sa Kasadpan. Nagpatik siya og mga artikulo sa Hillsong Church, relihiyosong kitsch ug Christian ug Mormon nga pelikula. Ang iyang labing bag-ong panukiduki nagpunting sa relihiyon ug humor sama sa gipahayag sa popular nga relihiyoso nga kalingawan ug materyal nga kultura. Sa pagkakaron gipunting niya ang iyang panukiduki sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw (Mormons) ug nagtrabaho sa usa ka basahon mahitungod sa relihiyoso nga humor

Share

Home | Company | partnerships | profile | Kapanguhaan | pagdonar | Contact

Copyright © 2016 nga Proyekto sa Relihiyon ug Espirituwalidad

Tanang Katungod gigahin

Web Design ni Luke Alexander