Dünya Dinlerinde ve Maneviyatında Kadınların Misyonu Projesi (WWRSP), halkı, kadınların küresel düzeyde dinlerin gelişimine yaptıkları ve yaptıkları önemli katkılar hakkında eğitmektir. WWRSP aracılığıyla Dünya Dinleri ve Maneviyat Projesi (WRSP) web sitesinde yayınlanan makaleler, kadın kuruculara ve liderlere, kadınlar tarafından kurulan ve / veya şekillendirilen dini gruplara ve hareketlere, kadın uygulayıcıların belirli dini gruplarda ve geleneklerde oynadıkları rollere ve ilgili tartışmalı konulara odaklanmaktadır. dinlerde kadınlar. Kayıtlı akademisyenlerin bu ve diğer konularla ilgili akademik, ancak erişilebilir makaleleri, dinlerdeki kadınlar hakkında güvenilir bilgi arayan okuyucuları hedeflemektedir.

 

KADIN KURUCULARI, LİDERLER VE ÖNCÜLER

DİNLENMİŞ GRUPLAR VE KURULAN VE / VEYA KADININ BİRLİĞİ

SAINLER VE TANIMLAR

WWRSP GÖRÜŞMELERİ

MAKALE VE KAĞITLAR

TEMATİK ESSAYLAR

BELİRLİ DİN GRUPLARINDA VE GELENEKLERDE KADININ ROLLERİ

 

Daha fazla bilgi için,
Rebecca Moore ve Catherine Wessinger,
Dünya Dinleri ve Maneviyat Projesinde Kadınlar
remoore@sdsu.edu wessing@loyno.edu

paylaş