Nicole Karapanagiotis

Krishna Batı

KRISHNA BATI ZAMAN ÇİZELGİSİ

1948: Hridayananda Das Goswami (Howard J. Resnick) Los Angeles, Kaliforniya'da doğdu.

1969: Hridayananda Das Goswami, ISKCON'un kurucusu Swami Prabhupada ile tanıştı.

1970: Hridayananda Das Goswami, Swami Prabhupada'nın yönetimi altında inisiyasyon aldı.

1972: Hridayananda Das Goswami, Prabhupada'dan saṃnyāsa'yı (resmi feragat) kabul etti.

1977: Hridayananda Das Goswami, Prabhupada'nın ölümünden sonra ISKCON'u yönetecek on bir haleften oluşan gruptan biri oldu.

1996: Hridayananda Das Goswami doktora derecesini aldı. Sanskritçe ve Hint Çalışmaları alanında.

2013: Hridayananda Das Goswami, Krishna West'i kurdu.

2016: Krishna West Orlando açıldı.

2016: Krishna West Mexico City açıldı.

2017: Birinci Uluslararası Krishna Batı Festivali Brezilya'nın São Paulo kentinde düzenlendi.

2022: Krishna West Chicago açıldı.

KURUCU / GRUP TARİHİ

Krishna West, Krishna West'in bir alt hareketidir. Uluslararası Krishna Bilinçleri Derneği (ISKCON) 2013 yılında Hridayananda Das Goswami tarafından kuruldu. Howard J. Resnick, 1948 yılında Los Angeles, California'da doğdu. [Sağdaki resim] Hridayananda Das Goswami, ISKCON'un kurucusu AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada ile ilk kez 1969'da Berkeley'deki California Üniversitesi'nde lisans öğrencisiyken tanıştı. Swami Prabhupada ile tanıştıktan sonra Hridayananda Das Goswami'nin ISKCON hareketine girişi hızlı oldu: toplantılarından sonraki bir yıl içinde, tam zamanlı bir tapınak adananı olarak ISKCON'a katıldı ve Prabhupada'nın kendisi tarafından harekete resmi olarak giriş yaptı. Sadece iki yıl sonra, 1972'de Hridayananda Das Goswami, Prabhupada'dan saṃnyāsa'yı kabul etti. ISKCON'da saṃnyāsa, kişinin tüm zamanını ve çabalarını vaaz vererek geçirmek için resmi ve ömür boyu bekarlık yemini ettiği ve aile ve toplumsal yaşamdan feragat ettiği bir yaşam düzenidir.

1977'de Swami Prabhupada vefat ettiğinde, Hridayananda Das Goswami kendi öğrencilerini alan ve ISKCON hareketini geleceğe yönlendirmeye yardımcı olan on bir kişiden biri oldu. 1977 ve 2013 yılları arasında Hridayananda Das Goswami, ISKCON'un Yönetim Kurulu Komisyonu'nda (GBC) görev yapmak, kendi öğrencilerini başlatmak ve onlara rehberlik etmek, çeşitli metinler ve incelemeler yazıp tercüme etmek ve zamanını harcamak da dahil olmak üzere ISKCON'da bir dizi adanmışlık projesiyle meşgul oldu. Swami Prabhupada'nın dileği olduğuna inandığı ISKCON hareketini dünyaya yaymak için seyahat etmek ve vaaz vermek.

Başlangıçta Hridayananda Das Goswami kendisinin (ve onun gibi diğer ISKCON gurularının) Swami Prabhupada'nın misyonunu ve hedeflerini gerçekleştirme çabalarında başarılı olduğunu hissetti. Ancak 1990'lı yıllardan itibaren Hridayananda Das Goswami, ISKCON işlerinin durumuna ilişkin hoşnutsuzluğun tohumlarını hissetmeye başladı. Özellikle, ISKCON'un Hint toplumundan insanları (özellikle Hinduizm ile bağlantısı olan veya Hinduizm'e aşina olanları) çekmede başarılı olmasına rağmen, hareketin diğer demografik gruplardan üyeleri çekmede (ve elinde tutmada) mücadele etmesinden endişe duyuyordu. E. Burke Rochford, Jr. tarafından "ISKCON'un Hindulaştırılması" (Rochford 2007) olarak etiketlenen bu demografik durum Hridayananda Das Goswami'yi ilgilendiriyordu çünkü Prabhupada'nın ana misyonunun ISKCON'un küresel bir hareket olması olduğuna inanıyordu: bir dinin takipçileriyle bir hareket. çeşitli etnik, ırksal ve ulusal kökenler (Karapanagiotis 2021). Hridayananda Das Goswami, ISKCON'un cemaat tabanında küresel olmaması nedeniyle başarısız olduğuna inanıyordu.

Bu algılanan başarısızlığa yanıt olarak Hridayananda Das Goswami, 2013 yılında bir ISKCON alt hareketi olan Krishna West'i yarattı. Krishna West'in amacı, hareketi yeniden şekillendirerek ve yeniden formüle ederek (en azından içeride en az boşluk kalacak şekilde) Hint topluluğu dışından insanları ISKCON'a çekmekti. onlara çekici gelecek şekilde (Karapanagiotis 2021). Krishna West'teki "Batı" adı, hem Hridayananda Das Goswami'nin bu yeni alt hareketi yaratırken çekmek istediği demografik grupları hem de onları çekmek için ISKCON'un yeniden şekillendirileceği tarzı ifade ediyor. Hridayananda Das Goswami ve daha geniş ISKCON çevrelerindekiler için, "batılı" terimi Hint mirasına sahip olmayan herkesi ifade etmek için kullanılırken "batı", dünyanın Hindistan yarımadası dışındaki bölgelerini tanımlamak için kullanılır. Bu terimler ve bunların hem Krishna West hem de ISKCON'daki kullanımlarının kökleri sömürgeciliğe ve buna tepki olarak ortaya çıkan reform hareketlerine dayanmaktadır (Karapanagiotis 2021). Hem sorunlu hem de kesin olmayan olmalarına rağmen, Krishna West'te ve daha geniş ISKCON hareketinde eleştirilmeden kullanılıyorlar. Hridayananda Das Goswami, Krishna West'i "batılılar" için stilize edilmiş bir alt hareket olarak yaratırken, "batılıları" harekete çekme umuduyla ISKCON'un uygulamasını, biçimini, sunumunu ve alanlarını yeniden paketledi (Karapanagiotis 2021).

Hridayananda Das Goswami'nin "batılıları" çekmek için ISKCON hareketini yeniden şekillendiren tek ISKCON gurusu olmadığını belirtmek önemlidir. Aslında bu, ISKCON genelinde popüler ve büyüyen bir çabadır ve Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve başka yerlerdeki bir dizi ISKCON gurusu ve diğer destekçilerin öncülüğünde yürütülmektedir (Karapanagiotis 2018; Karapanagiotis 2021). Ancak Hridayananda Das Goswami'nin Krishna West'i diğer ISKCON gurularının çabalarından farklıdır. Diğer gurular “Batılıları” cezbetmek için ISKCON'u yeniden şekillendirirken (yoga stüdyoları, meditasyon salonları vb. inşa etmek), bu çabalarla nihai amaçları sonunda onları ana çizgiye çekmektir. ISKCON'a hareketi (Karapanagiotis 2021). Ancak Hridayananda Das Goswami, "batılıların" ana hat ISKCON hareketine çekileceğine (veya içinde kalmak isteyeceğine) inanmıyor. Bunun yerine, Hridayananda Das Goswami'nin Krishna West'i bağımsız bir alt yapı olarak tasarlandı.ISKCON hareketi: Krishna West savunucularının söylemekten hoşlandığı gibi, "hareket içindeki bir hareket veya" batı Hare Krishna hareketi ". Hridayananda Das Goswami'nin Krishna West'ten bir köprü değil, bir "varış noktası" olarak bahsetmesinin nedeni budur: Krishna West, "batılıları" çekmeyi ve onları orada tutmayı amaçlayan bir ISKCON alt hareketidir (Karapanagiotis 2021). [Sağdaki resim] Bu bağlamda Krishna West, ISKCON hareketine eşzamanlı olarak yerleştirilmiştir, ancak aynı zamanda işlevsel olarak ona bitişiktir.

Doktrinleri / İNANÇLAR

Krishna West'in savunucuları ve uygulayıcıları kendilerini ISKCON adanmışları olarak tanımlıyorlar ve Krishna West'in kimliği (ve Hridayananda Das Goswami'nin vizyonu) açısından, bunun ayrı bir hareketten ziyade ISKCON'un bir alt hareketi olarak karakterize edilmesi önemlidir. BT.

Krishna West, ISKCON'un bir alt hareketi olduğundan, Krishna West uygulayıcıları inançları ve doktrinleri dünyadaki adanmışlarla paylaşırlar. ISKCON'a hareket. Örneğin diğer ISKCON üyeleri gibi, Krishna West taraftarları da tanrı Krishna'ya inanır ve onu "Tanrının Yüce Şahsiyeti" olarak anlarlar; bu, ISKCON'un Puroṣottama terimine ilişkin açıklamasıdır. Bhagavadgita 15.16–15.18. ISKCON adanmışları için bu, Krishna'nın "Nihai Kişi" olduğu anlamına gelir, çünkü o, tezahür etmiş ve tezahür etmemiş dünyalar üzerinde aşkın üstünlüğe sahip olan yüce varlıktır. Bu aynı zamanda ISKCON'da Krishna'nın bir forma, insan ilişkilerine açıklığa ve kişilik özelliklerine sahip olduğuna inanıldığı anlamına da gelir. Bu nedenle, Krishna West uygulayıcıları (diğer ISKCON adanmışları gibi) Krishna'ya hayatlarında varlığı olan, efsanevi eğlencelerle dolu bir geçmişi olan ve görselleştirilebilen ve "görülebilen" bir forma sahip bir varlık olarak inanır ve onunla ilişki kurar. (Bromley ve Shinn, editörler 1989; Bryant ve Ekstrand, editörler 2004; Burke 1985; Burke 2007; Dwyer ve Cole, editörler, 2007; Karapanagiotis 2021; Knott 1986; Squarcini ve Fizzotti 2004). İkincisi ile ilgili olarak, adananlar genellikle Krishna'nın güzelliğinden, fiziksel özelliklerinden, ne giydiğinden vs. onu hatırlamanın ve onunla bağlantı kurmanın meditasyon yolları olarak bahsederler.

Krishna Batı taraftarları, Krishna'ya olan inançlarının ve hakkındaki görüşlerinin yanı sıra, daha geniş ISKCON hareketiyle başka inançları/doktrinleri de paylaşıyorlar. Örneğin, benliğin gerçek kimliğinin beden değil, ruh olduğuna ve ruhun, Krishna'nın ilahi doğasının “bir parçası” olduğuna inanırlar (Bromley ve Shinn, ed. 1989; Bryant ve Ekstrand, ed. 2004). ; Burke 1985; Burke 2007; Dwyer ve Cole, editörler 2007; Karapanagiotis 2021; Knott 1986; Squarcini ve Fizzotti 2004). Dahası, Krishna'yı anarak ve ona adanarak, Krishna'nın ebedi arkadaşlığını paylaşacakları ve onunla sonsuza kadar neşeli bir ilişki yaşayacakları bir özgürleşme durumuna ulaşabileceklerine inanıyorlar. Son olarak, Krishna West uygulayıcıları aynı zamanda Krishna'nın isimlerini zikretmenin (Delmonico, 2007) ve onun kutsanmış yiyeceklerini yemenin ve dağıtmanın (King 2012; Zeller 2012) gücü ve önemi hakkındaki inançlarını diğer ISKCON adanmışlarıyla paylaşmaktadır. Birincisiyle ilgili olarak, Krishna West'te, ana kuruluşu ISKCON'da olduğu gibi, Krishna'nın isimleri (özellikle Hare Krishna mahā mantrası) uygulayıcıların yaşamlarında merkezi bir rol oynar. Teolojik olarak konuşursak, Krishna'nın isimlerinin ontolojik olarak Krishna'nın kendisiyle aynı olduğuna inanılmaktadır (Delmonico 2007; Dimock 1999; Haberman 2003; Hein 1994; Prabhupada 1968; Prabhupada 1973, 1974). Bu nedenle adananlar, bunları yüksek sesle (veya hatta kişinin kendi zihninde) söylemenin adananı Krishna'nın doğrudan huzuruna çıkardığına inanırlar. Bu nedenle adanmışlar, isimlerin etkisinin onları duyan herkese yansıyacağına inanarak mahā mantrayı herkesin önünde söylemeyi de severler. (Haddon 2013; Karapanagiotis 2019; Prabhupada, 1973). Krishna West uygulayıcıları (ve genel olarak ISKCON adanmışları), prasādam veya Krishna'ya ilk kez sunulduktan sonra yenen kutsal yiyecekler konusunda benzer inançlara sahiptir (King 2012; Zeller 2012). Krishna'nın isimlerinin Krishna'nın özünü paylaştığı gibi, prasādam'ın da Krishna'nın lütfuyla dolu olduğuna inanılır. Bu nedenle adananlar prasādam yemenin yiyenlerin kalplerini değiştirdiğine inanırlar. Bu nedenle, Krishna West'teki (ve daha geniş anlamda ISKCON'daki) adananlar düzenli olarak prasādam yemeye ve ayrıca Krishna'nın lütfunun her yere ulaştırılabilmesi için bunu başkalarına dağıtmaya çalışırlar (King 2012; Zeller 2012).

RITUALS / UYGULAMALAR

Krishna West, ISKCON'un bir alt hareketi olmasına ve ana kuruluşuyla inanç ve doktrinleri paylaşmasına rağmen, Krishna West'in ISKCON'dan farklı olduğu birkaç yön vardır. Bu farklılıklar öncelikle ritüeller ve uygulamalar alanında bulunmaktadır. Ancak bu, Krishna West'in daha geniş ISKCON hareketi tarafından paylaşılmayan ek uygulamalara sahip olduğu anlamına gelmez. Bunun yerine, Krishna West'teki uygulamalar daha geniş ISKCON hareketindekilerden farklıdır çünkü Krishna West taraftarları, ISKCON'dan (temel olarak gördükleri) temel bir dizi uygulamayı "sifonlamaya" ve bunları çekici olacağını düşündükleri bir şekilde yürütmeye çalışırlar. "batılılara" Bu süreç Krishna West'in misyon ve vizyon açıklamalarında şöyle açıklanmaktadır:

Bu projeye Krishna West adını veriyoruz çünkü bhakti-yoga'yı Batılı insanlar için kolay, alakalı ve eğlenceli hale getirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz, hiçbir şekilde görkemli bir kadim geleneğin saflığından ve gücünden ödün vermeden, sulandırmadan veya azaltmadan. Bunu, öğrencilerin ve uygulayıcıların zorunlu olmayan Doğu kıyafetleri, mutfağı, müziği vb.'den oluşan yeni bir etnik kökeni benimsemelerini gerektirmeden, temel manevi öğretiyi ve uygulamayı bütünüyle sunarak yapıyoruz. Batı'daki insanlar, gerçek uygulamaları yapma şansına ihtiyaç duyuyor ve bunu hak ediyor. bhakti-yogayı kendileri için rahat ve doğal olan dışsal bir kültür içinde uygularlar. (Krishna West Web Sitesi nd).

Samimi uygulayıcıya erişilebilir ve etkili manevi bilgi ve büyüme sağlayan, mezhepsel olmayan, neşeli bir manevi bilim olan bhakti-yoga uygulamasını öğretiyoruz. Bhakti-yoga topluluğu bu nedenle gezegenimizin yeniden canlanmasına katkıda bulunmayı, doğal olarak sosyal, ekonomik, politik ve çevresel adalete katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. (Krishna West Web Sitesi nd).

Bu misyon ve vizyon ifadelerinde görülebileceği gibi, Krishna West savunucuları, ISKCON'un herhangi bir bölgesel, kültürel veya etnik giyim veya donanımdan bağımsız olarak var olan ve ayrılabilen ve uygulanabilen bir özünün olduğuna inanıyor. Dahası, bu özün daha sonra hedef kitle (Krishna West örneğinde "batılılar") için rahat olacak kültürel kıyafet içinde yeniden şekillendirilebileceğine inanıyorlar (Karapanagiotis 2021).

Hridayananda Das Goswami ve diğer Krishna West savunucuları, ISKCON'un adanmışlık kültürünün Hint Hindu kültürel "giyimine" dayandığı gerçeğini eleştiriyor ve bunu, ISKCON'un Hint toplumunu çekmede bu kadar başarılı olmasına rağmen "batılıları" çekmede başaramamasının nedeni olarak gösteriyor. (Karapanagiotis 2021). Örneğin, Hridayananda Das Goswami, ISKCON'daki inisiye adananların Sanskritçe adanmışlık adlarını aldıkları ve Sanskritçe terimler ve referanslarla dolu kapsamlı bir "içeriden öğrenilen dil"den faydalandıkları gerçeğini tartışıyor. Ayrıca adanmışların genellikle tapınaklarda ve diğer ISKCON etkinliklerinde Güney Asya adanmışlık kıyafetleri giydiklerini, neredeyse her zaman Hint mutfağı olan prasādam yediklerini ve Hint enstrümanlarıyla müzik çaldıklarını (ve Hint ayin dillerinde şarkı söylediklerini) belirtiyor. Krishna West'in savunucuları, ISKCON'un "özünün" "batılılara" kültürel açıdan rahat ve aşina olacakları bir tarz ve tarzda sunulabilmesi durumunda, "batılıların" harekete katılmaya istekli olacağını öne sürüyorlar. Krishna West'teki ritüeller ve uygulamalar bu nedenle bu amaç göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Krishna West'in ISKCON'u herhangi bir Hint Hindu kültürel "tuzağı" olmadan uygulamaya yönelik hedefi, her şeyden önce Krishna West gruplarının buluştuğu alanlara yansıyor. [Sağdaki resim] Birçok ISKCON programından farklı olarak Krishna West programları tapınaklarda veya tapınaklara benzeyen alanlarda gerçekleşmez. Bunun yerine, Krishna West programları kiralık salonlarda, kiralık yoga stüdyolarında (veya bunlara bağlı buluşma alanlarında), parklarda, yürüyüş parkurlarında, açık bahçelerde ve/veya adanmışların evlerinde gerçekleştirilir.

Krishna West mekanlarının bir diğer ayırt edici özelliği, ISKCON tapınaklarında karakteristik olarak bulunan sunaklara veya ritüel olarak yerleştirilmiş tanrılara (mūrtis) sahip olmamalarıdır. Benzer şekilde, Krishna West uygulamaları, ISKCON tapınaklarında geleneksel olarak uygulanan tanrı ibadetini (mūrti pūjā) içermez.

Krishna West'in savunucuları, "Batılılara" çekici gelecek şekilde tasarlanmış alanlarda pratik yapmanın yanı sıra, uygulayıcıların kendileri için en rahat kıyafetleri giymelerine de izin vermeye kararlılar. Giyim, Krishna West ile ana kuruluşu ISKCON arasındaki temel fark alanlarından biridir. Krishna West'te adanmışlar Güney Asya adanmışlık kıyafetleri giymezler. Bu, ISKCON'un tipik dhotī kıyafetlerini giymek yerine (uzun peştemaller), kurtālar (uzun, bol tunikler), sarilerdenKrishna West uygulayıcıları kot pantolon, düğmeli gömlekler, elbiseler, etekler, pantolonlar, kazaklar vb. giyerler.

Uygulama ve programların formatı açısından Krishna West, ISKCON hareketiyle birçok benzerliği paylaşıyor. Örneğin birçok Krishna West merkezinin haftalık toplantıları ve toplantıları vardır. Şahsen ve çevrimiçi yöntemler arasında değişen bu toplantılar genellikle Hare Krishna'nın söylenmesi veya söylenmesiyle başlar. maha mantrası. Daha da önemlisi, Krishna West paradigmasına göre, ilahi/şarkı söylemeye (sadece) Hint enstrümanları veya standart ISKCON armonyumu, mṛdaṅga davulları vb. eşlik etmez. Daha ziyade, genellikle gitarlar, piyanolar gibi "batılı" enstrümanlar eşlik eder. kemanlar, klavyeler ve benzerleri. Dahası, Krishna West'te mahā mantra, batı klasik müziğinin melodileri de dahil olmak üzere "batı" melodilerine göre ayarlanmıştır. Bazen adanmışlar melodi konusunda yaratıcı olurlar ve mahā mantrasını Pink Floyd, Eagles gibi popüler rock müzik melodilerine göre ayarlarlar.

Krishna West programlarının çoğunda, Bhagavad-Gītā mantranın söylenişini takip eder. Bu tartışma genellikle tek bir kişi tarafından yönetilir, ancak bunun dışında Soru-Cevap ile sonuçlanan oldukça katılımcı bir sohbettir. Daha da önemlisi, mūrti pūjā (tanrıya tapınma) ritüeli Krishna Batı Merkezlerinde bulunmadığından, Krishna Batı'daki programlar çok daha fazladır. ana hat ISKCON'a göre metin merkezli. Sonra Gita tartışma, program sona erer ve toplanan katılımcılar toplu bir prasādam yemeği paylaşırlar. Krishna West'in ilkeleriyle tutarlı bir şekilde yemek, standart ISKCON Hint vejetaryen yemeği değil. Bunun yerine, daha "batı eğilimli" olan ve genellikle makarna, salata, çorba ve pizza gibi yemekleri içeren vejetaryen yiyeceklerdir. Daha da önemlisi, Krishna West merkezlerindeki mutfak, içinde bulunduğu topluluğun yerel yemekleri ile eşleşiyor: örneğin, Krishna West merkezi Şili'deyse, vejetaryen Şili yemeği aşağıdaki şekilde servis edilecektir: Gita tartışma.

Haftalık programlara ek olarak Krishna West'te çeşitli başka programlar da vardır. Bu programlar konuma göre değişir, ancak Swami Prabhupada ve Hridayananda Das Goswami'nin kitaplarını tartışmak için toplantıları, Hare Krishna mahā mantrasını söylemek ve zikretmek için toplantıları ve doğası gereği tamamen sosyal olan toplantıları (yürüyüşlere çıkmak, prasādam'da paylaşmak vb.) içerir. ). Grup uygulamalarına ek olarak, Krishna West'teki adananlar ISKCON'da standart olan bireysel uygulamaları da sürdürüyorlar: jāpa söylemek (mahā mantranın turlarının mālā kullanarak sessizce veya yumuşak bir şekilde kendi kendine söylenmesi), veya boncuklu tesbih) ve ISKCON'un dört düzenleyici ilkesini takip etmek (et, balık, yumurta, kumar, sarhoşluk veya yasadışı seks yok) (Bromley ve Shinn, ed. 1989; Bryant ve Ekstrand, ed. 2004; Burke 1985, 2007; Dwyer ve Cole, editörler 2007; Karapanagiotis 2021; Knott 1986; Squarcini ve Fizzotti 2004). Krishna West adanmışları aynı zamanda daha fazla Krishna West programı geliştirerek ve Prabhupada'nın ve Hridayananda Das Goswami'nin kitaplarını dağıtarak Prabhupada ve ISKCON'un öğretilerini yaymaya çalışırlar. Bu kitaplar Swami Prabhupada'nın kitaplarını içermektedir. Olduğu Gibi Bhagavad-Gītā (Prabhupada 1986), Hridayananda Das Goswami'nin Edebi Çeviriyle Bhagavad-Gītā'ya İlişkin Kapsamlı Bir Kılavuz (Goswami, 2015) ve Hridayananda Das Goswami'nin Adalet Arayışı: Mahabharata'dan Modern Aydınlatmalarla Seçilmiş Masallar (Goswami 2017), diğerleri arasında.

ORGANİZASYON / LİDERLİK

Krishna West, ISKCON'un bir alt hareketidir; bu nedenle ISKCON Yönetim Kurulu Komisyonunun (GBC) yetkili yapısı altında yer almaktadır. Krishna West'in kurucusu Hridayananda Das Goswami, ISKCON'un tamamen farklı liderlik yapılarına sahip farklı gruplara bölünmemesinin Swami Prabhupada için önemli olduğunu birçok kez dile getirdi. Bu nedenle Krishna West, idari olarak daha kolay olsa da ISKCON ve GBC şemsiyesi altında kalıyor.

Krishna West, ISKCON çatısı altında olmasına rağmen bir alt hareket olması nedeniyle kendi liderliğine ve organizasyonuna da sahiptir. Krishna West'in resmi lideri Hridayananda Das Goswami'dir. Hridayananda Das Goswami ile birlikte çalışan yaklaşık elli kişiden oluşan bir ekip, birkaçını saymak gerekirse "proje lideri", "konsey üyesi", "irtibat", "yönetici" ve "koordinatör" gibi rollere sahiptir. (Krishna West Web Sitesi ve “Ekiple Tanışın”). Bu yapıya rağmen, Krishna West liderliği merkezi veya yukarıdan aşağıya bir yaklaşım benimsemiyor. Bunun yerine, Krishna West'in organizasyon yapısı merkezi olmayan ve dağınıktır ve projeleri ve merkezleri sürekli gelişmektedir.

Meksika, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Birleşik Krallık, Şili, Arjantin ve İtalya dahil olmak üzere dünyanın her yerinde Krishna West merkezleri ve projeleri var. Bu lokasyonlardaki merkezlerin her biri farklıdır ve kendi yönetimi ve adanmış personelinin yanı sıra, kendine özel tasarlanmış ve yönetilen programlamaya sahiptir. Krishna West'in organizasyon yapısı en iyi şekilde, nerede olurlarsa olsunlar kendi bölgelerinde Krishna West uydu merkezlerini ve programlarını başlatmak ve yürütmekle görevlendirilmiş geniş tabanlı bir ISKCON adanmışları grubu (çoğu Hridayananda Das Goswami'nin öğrencileridir) olarak anlaşılır. olmak. Bu, Krishna West'in organizasyonuna ve liderliğine çok üretken ve akışkan bir yapı kazandırır çünkü bu, Krishna West'in bu öğrencilerin yeteneklerine, yeteneklerine, zamanına, konumuna ve eğilimlerine göre büyüyüp yayıldığı anlamına gelir. Bu aynı zamanda her Krishna West merkezinin farklı olduğu anlamına gelir: sadece müritlerin sayısına bağlı olarak farklı boyut ve kapasitelerle değil, aynı zamanda onu çalıştıran müritlere bağlı olarak farklı programlama ve programlama tarzlarıyla da.

Krishna West'in organizasyon yapısının birkaç önemli boyutu daha dikkate değerdir. Birincisi, dünya çapındaki farklı Krishna West merkezleri ve projeleri farklı gelişim aşamalarındadır: bazıları çok düzenli programlamaya sahipken diğerleri yoktur. Dahası, Krishna Batı Merkezlerinin çoğu gönüllü olarak faaliyet gösteren sadece birkaç adanan tarafından yönetildiğinden, bu merkezlerin durumu sıklıkla değişim halindedir. Örneğin, bir adanan taşınırsa, yeni bir işe girerse veya Kovid 19 sırasında olduğu gibi toplumun koşullarında bir değişiklik olur, örneğin bir merkez kapanabilir veya bir süre hareketsiz kalabilir. Bu nedenle, grubun resmi web sitesinde resmi olarak listelenen çok sayıda Krishna West merkezi bulunsa da, çoğu artık faaliyette değil veya feshedilmiş durumda (Krishna West Web Sitesi ve “Projeler”). En sağlam Krishna Batı Merkezleri Güney Amerika'dadır: özellikle Şili, Brezilya ve Arjantin'de. Krishna West Chicago ve Krishna West Orlando'nun (her ikisi de Amerika Birleşik Devletleri'nde) de başarılı programları var.

Son olarak, Krishna West'in organizasyon yapısına bakıldığında "merkez" teriminin gevşek olduğunu akılda tutmak önemlidir. Bunun iki nedeni var. Birincisi, Krishna West merkezlerinin hepsinin (hatta çoğunun) kendi yerleşik, müstakil alanları yoktur: aksine, Krishna West programlarının büyük çoğunluğu kiralık salonlarda, yoga stüdyolarında ve/veya adanmışlarda dönüşümlü olarak gerçekleşir. evler. İkincisi, "merkez" terimi genellikle her biri farklı müritler tarafından yürütülen, aynı şehirde sunulan ve birbirini tamamlayan ancak aynı olmayan programlamaya sahip bir grup farklı Krishna West program ve projesini tanımlamak için kullanılan bir şemsiye terimdir. Bununla birlikte, her Krishna Batı "merkezinin" farklı ve farklı olmasına rağmen, çeşitli merkezleri ve programları yöneten öğrencilerin yine de merkezlerinin ilerleyişini tartışmak ve neyin iyi gittiği hakkında sohbet etmek için düzenli olarak bir araya geldikleri unutulmamalıdır. ve nasıl iyileştirilebileceği konusunda kolektif olarak strateji oluşturmak. Hridayananda Das Goswami'nin kendisi de düzenli olarak merkez ve proje liderleriyle buluşuyor ve çeşitli Krishna West merkezlerini sık sık ziyaret ediyor.

SORUNLAR / ZORLUKLAR

2013 yılında yeni kurulmuş olmasına rağmen, Krishna West taraftarları, büyük ölçüde daha geniş ISKCON hareketindeki adanmışlardan ve ayrıca ISKCON'un GBC'sinden kaynaklanan bir dizi zorlukla karşılaştı. Bu zorluklar öncelikle Krishna West'in daha geniş ISKCON hareketiyle ilgili inançları, uygulamaları ve kurumsal kimliğine ilişkin anlayışlar etrafında dönüyor. Bu zorluklardan bazıları GBC'nin Hridayananda Das Goswami hakkında geçici vaaz verme yetkisi vermesine yol açtı (örneğin, 2014'te GBC onun Krishna West'i vaaz etmek için Avrupa'ya gitmesini yasakladığında) (Karapanagiotis 2021). Ancak Krishna West, GBC tarafından hiçbir zaman ISKCON'dan sürgün edilmedi veya aforoz edilmedi. Şu anda Krishna West, ISKCON şemsiyesi içinde barışçıl bir yer kurmuş, daha geniş hareketin hem içinde hem de işlevsel olarak bitişiğinde kalmıştır.

ISKCON'da Krishna West hakkında en sık dile getirilen zorluk, Hridayananda Das Goswami'nin adananların giyim tarzıyla ilgili olarak başlattığı değişikliklerle ilgilidir. Daha önce tartışıldığı gibi, Hridayananda Das Goswami, Krishna West'te adanmışların, tipik olarak ISKCON adanmışlarının giyim tarzını karakterize eden Güney Asya adanmışlık kıyafetlerini giymediklerini savundu. Dhotī'ler, kurtā'lar, sari'ler vb. yerine., Krishna West'teki adanmışlar, Hridayananda Das Goswami'nin "batı kıyafetleri" olarak adlandırdığı şeyleri giyerler: kot pantolon, haki pantolon, uzun elbiseler, bluzlar ve blazerlere kadar her şey.

Hridayananda Das Goswami'nin ISKCON'un ana merkezlerinde adanmışların giyinme şeklini değiştirmeye çalışmamasına rağmen, Krishna West'te yaptığı kıyafet değişiklikleri yine de daha geniş ISKCON hareketinde derin bir varoluşsal sinire çarptı ve birçok ISKCON adanmışı bunları benimsedi. kıyafet değişiklikleri onların (ve ISKCON'un) kimliğinin merkezi bir yönüne saldırı niteliğindedir (Karapanagiotis 2021). Tartışmanın genel hatları şu şekildedir: Hridayananda Das Goswami, kıyafetin ISKCON inançları veya yaşanmış uygulamalar için gerekli olmadığını savunurken, daha geniş hareketteki adanmışlar, giydikleri Güney Asya ibadet kıyafetlerinin Prabhupada tarafından kurulan hareketin bir boyutu olduğunu iddia ediyorlar. . Bu aynı zamanda birincil kimliklerinin dini bir kimlik olmasını sağlamanın da başlıca yoludur (birinin giydiği kıyafet kişinin kendini anlamasını, ruh halini vb. etkilediği sürece). Bu giysinin aynı zamanda Krishna'yı hatırlamalarına ve sıradan dünyadan kopmalarına yardımcı olduğuna inanıyorlar. Bu nedenle, Hridayananda Das Goswami yalnızca Krishna West'te ISKCON'un "özü" olarak gördüğü şeyi korumak isterken (ve Güney Asya adanmışlık kıyafetlerinin bu kritere uyduğuna inanmıyor), daha büyük hareketteki ISKCON adanmışları buna inanmıyor. ISKCON'un "özü" hareketin dışına çekilebilir ve/veya eğer bir "öz" varsa bunun Güney Asya ibadet kıyafetinin belirli tarzlarını içerdiğine inanılabilir.

Hridayananda Das Goswami, ISKCON'da gerekli olan (veya kendi deyimiyle "ebedi") ve ISKCON'da gerekli olmayan (veya "dışsal") arasında bir ayrım yapıyor. Bu ayrım, Krishna West'e karşı tepkilerin çoğunun merkezinde yer alıyor. Bu ayrımı yaparken Hridayananda Das Goswami, Prabhupada'nın öğretilerini takip ettiğini iddia ediyor ve Prabhupada'nın kendisinin Hint kıyafetlerinin hareketin önemli bir boyutu olduğunu düşünmediğini (Hridayananda Das Goswami'ye göre başka yönleri de hissetmediğini) savunuyor ( Hint yemekleri, Hint müziği vb.) çok önemliydi). Bunun yerine, Prabhupada için önemli olanın ilahi söylemek, kutsal yiyecekler yemek ve bunları okumak, onlardan bir şeyler öğrenmek ve dağıtmak gibi uygulamalar olduğunu iddia ediyor. Bhagavad-Gītā. (Karapanagiotis 2021). Hridayananda Das Goswami'ye göre Prabhupada için bu faaliyetlerin Hint kıyafetleriyle mi yoksa "batı" kıyafetleriyle mi yapıldığı önemli değildi; adananlar Hint ya da "batı" prasādamı vb. yerlerse. Bununla birlikte, daha geniş ISKCON hareketindeki pek çok adanan, Hridayananda Das Goswami'nin "kalabalığa dalkavukluk yaptığına" ve Swami Prabhupada'nın öğretilerini samimiyetsizce değiştirdiğine inanarak bu formülasyona katılmıyor. “Batılıları” cezbetmek Başka bir deyişle, Hridayananda Das Goswami, ISKCON adanmışlarının ana hatlarını çizmek için, ISKCON hareketinin belirli boyutlarının gerekli olmadığını (veya "ebedi olmadığını") iddia ediyor çünkü bu boyutların kendisinin olduğu "batılılara" çekici gelmeyeceğine inanıyor. hareketin ilgisini çekmeyi umuyoruz. Bu tartışma hiçbir yerde Krishna Batı merkezlerinin kurulumu, en önemlisi de Krishna mūrtis'in (tanrılar) bariz yokluğu ve buna eşlik eden mūrti pūjā ritüelleri söz konusu olduğunda bu kadar hararetli değil., veya tanrılara tapınmak/hizmet etmek. Daha geniş ISKCON hareketindeki birçok adanmış için bu yokluk, ISKCON'un el üstünde tutulan ve merkezi bir boyutuna hakarettir: kesinlikle gerekli olarak gördükleri bir boyut. Ancak Hridayananda Das Goswami, Prabhupada'nın ana misyonunun ISKCON hareketini vaaz etmek ve yaymak olduğunu savunuyor ve Prabhupada'nın tapınakları kendi başlarına hareketin merkezi boyutları haline getirmek için değil, vaaz etme misyonunu desteklemek için inşa ettirdiğini belirtiyor. (Karapanagiotis 2021).

Her ne kadar temel ve gerekli olmayan (veya ebedi ve dışsal) dilini kullanmasalar da diğer gurular da ev sahipliği yapıyor. ISKCON'a tapınak dışı alanlardaki programlar (meditasyon salonları, yoga stüdyoları vb.) ve çoğu zaman bu alanlar kasıtlı olarak mūrtis ve mūrti pūjā'dan yoksundur. Dahası, bu programların personeli, Hridayananda Das Goswami'nin "batılı" kıyafetleri olarak adlandırdığı kıyafetleri giyen adanmışlardan oluşuyor. Daha da önemlisi, tüm bunların “batılıları” cezbetmek amacıyla kasıtlı olarak yapılmasıdır (Karapanagiotis 2021). Bu gurular ve onların programları da, Hridayananda Das Goswami'nin yaptığı gibi benzer nedenlerle daha geniş ISKCON hareketindeki kişilerden tepki alıyor. Ancak Krishna West, diğer gurulara ve programlara göre daha fazla tepki alıyor çünkü Hridayananda Das Goswami, Krishna West'in bir "köprü" olmayı değil, daha ziyade bir "varış noktası" olmayı amaçladığını belirtti (Karapanagiotis 2021). Bu "köprü" ve "hedef" dili, salonlarda, yoga stüdyolarında vb. ISKCON programlarını "Batılı" bir izleyiciyi çekmek için tasarlayan diğer guruların bunu bir amaca yönelik bir araç olarak yaparken, Hridayananda'nın bunu bir araç olarak yaptığı gerçeğine gönderme yapar. Das Goswami'nin Krishna West'i başlı başına bir amaçtır. Başka bir deyişle, diğer gurular "batılıları" çekmek için "batılı" çekimli bir ISKCON sunarken, nihai amaçları yine de bu "batılıları" ana ISKCON hareketine ve onun tapınak temelli topluluklarına dahil etmektir. Öte yandan, Krishna West'in savunucuları "batılıları" ISKCON'un tapınaklarına veya tapınak topluluklarına çekmeye çalışmıyorlar. Bunun yerine, Hridayananda Das Goswami'nin de belirttiği gibi, Krishna West başlı başına bir varış noktasıdır.

Son olarak, Krishna West'in (ve buna benzer diğer ISKCON girişimlerinin) kendini adamış Hintli adanmışlardan oluşan geniş (ve büyüyen) bir cemaat tabanıyla yetinmek yerine "batılı" izleyicileri harekete çekmeye çalışması kesinlikle tartışmalıdır. . Aslına bakılırsa, "batılı" ile Hintli arasındaki ayrımın kendisi de sorunludur, çünkü bu, yalnızca Hindistan'ın sömürgeci çerçevesinde anlamlı olan aşırı derecede basit ve rahatsız edici ikili bir insan ayrımıdır. Ancak bu tartışmalar, ISKCON hareketinin içindeki adanmışlar yerine, dışarıdan gelenler tarafından dile getirilme eğiliminde. Bunun nedeni, küresel temelli bir cemaat tabanına sahip olma arzusunun Swami Prabhupada (ve onun ISKCON soyundaki öncül guruları) tarafından çok sık tartışılması ve bunun ISKCON hareketinin merkezi kimliğinin ve misyonunun bir parçası olmasıdır. Bu misyon bugüne kadar devam ediyor ve Hindistan'dakiler de dahil olmak üzere tüm büyük merkezlerinde ISKCON hareketinin Evanjelik ruhuna nüfuz ediyor.

GÖRÜNTÜLER

Resim #1: Hridayananda Das Goswami piyano çalıyor. Kaynak: Krishna West Web Sitesi. 9/1/23 tarihinde erişildi.
Resim #2: Krishna Batı Londra Toplantısı. Kaynak: Krishna West Facebook sayfası (herkese açık). 9/1/23 tarihinde erişildi.
Resim #3: Krishna Batı Toplantısı. Kaynak: Krishna West Facebook sayfası (herkese açık). 9/1/23 tarihinde erişildi.

REFERANSLAR**

Bromley, David G. ve Larry D. Shinn, editörler. 1989. Batıda Krişna Bilinci. Lewisburg, Pensilvanya: Bucknell Üniversitesi Yayınları.

Bryant, Edwin ve Maria Ekstrand, eds. 2004. Hare Krishna Hareketi: Dini Bir Nakil Sonrası Postcharizmatik Kaderi. New York: Columbia Üniversitesi Yayınları.

Delmonico, Neal. 2007. “Chaitanya Vaishnavizm ve Kutsal İsimler.” Pp. 549–75 inç Krishna: Bir Kaynak Kitap, Edwin F. Bryant tarafından düzenlenmiştir. Oxford ve New York: Oxford University Press.

Dimock, Jr., Edward C. 1999. Kṛṣṇadāsa Kavirāja'nın Caitanya Caritāmṛta'sı: Bir Çeviri ve Yorum. Tony K. Stewart tarafından düzenlenmiştir. Cambridge: Harvard Üniversitesi Yayınları.

Dwyer, Graham ve Richard J. Cole, editörler. 2007. Hare Krishna Hareketi: Kırk Yıllık İlahi ve değişim. Londra: IB Tauris.

Gosvāmin, Rupa. 2003. Bhaktirasāmṛtasindhu. Bhaktirasāmṛtasindhu'su Rupa Gosvāmin. Giriş ve Notlarla birlikte Çeviren: David L. Haberman. Yeni Delhi ve Delhi: Indira Gandhi Ulusal Sanat Merkezi ve Motilal Banarsidass Publishers, 1.2.233.

Goswami, HD. 2017. Adalet Arayışı: Mahabharata'dan Modern Aydınlatmalarla Seçilmiş Masallar. Gainesville: Krishna Batı A.Ş.

Goswami, HD 2015. Edebi Çeviriyle Bhagavad-Gītā'ya Kapsamlı Bir Kılavuz. Gainesville: Krishna Batı, Inc.

Haddon, Malcolm. 2003. ''Antropolojik Din Dinicilik: Hare Krishna Etnografisine Yönelik Düşünümsel Sorular.'' Avustralya Antropoloji Dergisi 24: 250-69.

Hein, Norvin. 1994. “Chaitanya'nın Vecdi ve İsmin Teolojisi.” Vaishnava Çalışmaları Dergisi 2: 7-27.

Karapanagiotis, Nicole. 2021. Markalaşma Bhakti: Krishna Bilinci ve Bir Hareketin Baştan Yaratılması. Bloomington: Indiana Üniversitesi Yayınları.

Karapanagiotis, Nicole. 2019. “Otomatik Ritüeller ve Kasıtsız İzleyiciler: ISKCON, Krishna ve Facebook'un Ritüel Mekaniği.” Pp. 51-67 inç Dijital Hinduizm, Düzenleyen: Xenia Zeiler. New York: Routledge Press.

Karapanagiotis, Nicole. 2018. “Dijital Görüntüler ve Dijital Medyaya Dair: Amerika ISKCON'da Pazarlama Yaklaşımları.” Nova Religio: Alternatif ve Yükselen Din Dergisi 21: 74-102.

King, Anna S. 2012. ''Krishna'nın Prasadam'ı: 'Tanrılığa dönüş yolumuzu yemek.''' Maddi Din 8: 440-65.

Knott, Kim. 1986. Tatlı Lordum: Hare Krishna Hareketi. Wellingborough, İngiltere: Aquarian Press.

Krishna West Facebook Sayfası (herkese açık). 2023. Şu adresten erişildi: https://www.facebook.com/KrishnaWest. 1 Eylül 2023'te.

Krishna Batı Web Sitesi. nd'den erişildi https://krishnawest.com/ 1 Eylül 2023 üzerinde.

Prabhupada, AC Bhaktivedanta Swami. 1986. Olduğu Gibi Bhagavad-Gītā: Orijinal Sanskritçe Metin, Roma Harf çevirisi, İngilizce Eşdeğerleri, Çeviri ve Ayrıntılı Açıklamalarla Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Tam Baskı. Los Angeles: Bhaktivedanta Kitap Vakfı.

Prabhupada, AC Bhaktivedanta Swami. 1974. Śrīmad-Bhāgavatam: Kutsal Lütufları AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada'nın Orijinal Sanskritçe Metni, Roma Harf çevirisi, Eş Anlamlıları, Çevirisi ve Ayrıntılı Açıklamaları ile Uluslararası Krishna Bilinci Derneği Kurucusu-Acarya. Los Angeles: Bhaktivedanta Kitap Vakfı.

Prabhupada, AC Bhaktivedanta Swami. 1973. “Adanmışlığın Nektarı - Bombay, 4 Ocak 1973.” Dersler: Vaniquotes. Tarafından erişildi https://vaniquotes.org /wiki/If_you_chant_loudly_Hare_Krsna,_even_the_ants_and_insect_who_is_hearing,_he’ll_bedelivered,_because_it_is_spiritual_vibration._It_will_act_for_everyone 28 Mayıs 2018'de.

Prabhupada, AC Bhaktivedanta Swami. 1973. Śrī Caitanya-Caritāmṛta of Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmi: Ādilīlā Cilt İki “Feragat Edilen Yaşam Düzeninde Lord Caitanya Mahāprabhu”, orijinal Bengalce metin, Roma harf çevirisi, eş anlamlılar, çeviri ve ayrıntılı açıklamalarla birlikte. New York, Los Angeles, Londra, Bombay: Bhaktivedanta Kitap Vakfı.

Prabhupada, AC Bhaktivedānta Swāmī. 1968.“Śrī Śikṣāṣṭakam (Caitanya Mahāprabhu): Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu'nun Sekiz Talimatı.” (Gönderen: “Lord Caitanya'nın Öğretileri, 1968). Şuradan erişildi: http://www.prabhupadabooks.de/chaitanya/siksastakam_en.html 27 Mayıs 2018 üzerinde.

Rochford, E. Burke, Jr. Hare Krishna Dönüşümü. New York: New York Üniversitesi Yayınları.

Rochford, E. Burke, Jr. Amerika'da Hare Krishna. New Brunswick: Rutgers Üniversitesi Yayınları.

Squarcini, Federico ve Eugenio Fizzotti. 2004. Hare Krishna. Salt Lake City: İmza Kitapları.

Zeller, Benjamin E. 2012. ''Hare Krishna Hareketinde Yemek Uygulamaları, Kültür ve Sosyal Dinamikler." Pp. 681-702 inç Yeni Dinler ve Kültürel Üretim El Kitabı, Carole M. Cusack ve Alex Norman tarafından düzenlendi. Boston: Brill.

**Bu yazının dayandığı etnografya üzerinde benimle birlikte çalışan lisans araştırma asistanım Cassius Blankenship'e özellikle teşekkür ederim. Onun birçok içgörüsü buradaki analizlere de yansıdı. Ayrıca Krishna West Orlando'dan Ishana Das'a, Krishna West Chicago'dan Krishna Das'a ve Krishna West Şili'den Panchali Dasi'ye Krishna West zaman çizelgesi için sağladıkları tarihler, Krishna West'in organizasyonel yapısını anlamadaki yardımları ve ev sahipliği yapmadaki cömertlikleri için teşekkür ederiz. Cassius ve ben onların programlarındayız.

Yayın tarihi:
3 Eylül 2023

 

paylaş