Michael Ashcraft

Lomaland

LOMALAND ZAMAN ÇİZELGESİ

1847: Lomaland'ın lideri Katherine Tingley doğdu.

1851: Teosofi Cemiyeti'nin başkanı olarak Tingley'in selefi olan WQ Yargıcı doğdu.

1874: Gottfried de Purucker, Lomaland lideri olarak Tingley'in halefi doğdu.

1875: Theosophical Society New York'ta kuruldu.

1883: Yargıç, can çekişmekte olan Teosofi Cemiyeti'ni yeniden canlandırdı.

1894: Katherine Tingley, Teosofi Cemiyeti'ne katıldı.

1895: Amerika'daki Teosofi Cemiyeti, WQ Yargıcı altında kuruldu.

1896: WQ Hakimi öldü.

1896-1897: Tingley, Haçlı Seferi adı verilen dünya çapında bir tura çıktı.

1897 (Şubat): Lomaland topluluğu ve eğitim sisteminin örgütsel öncüsü olan Antik Çağın Kayıp Gizemlerini Canlandırma Okulu (SRLMA) için bir temel atma töreni düzenlendi.

1898 (Şubat): Tingley ve destekçileri, Chicago'daki bir kongrede Amerika'daki Teosofi Cemiyeti'nin adını Evrensel Kardeşlik ve Teosofi Cemiyeti olarak değiştirdiler ve buna zamanın büyük döngülerinde çok önemli bir olay olarak anlam yatırdılar.

1898 (Yaz-Güz): Tingley, Long Island, Montauk Point'te İspanyol Amerikan Savaşı'ndan askerler için yardım düzenledi.

1911: Point Loma sitesi yasal olarak Lomaland olarak adlandırıldı.

1929 (Temmuz): Katherine Tingley öldü ve Gottfried de Purucker, Lomaland'ın liderliğini üstlendi.

1942: Gottfried de Purucker öldü.

1942: Point Loma Teosofistleri California, Covina'ya taşındı

KURUCU / GRUP TARİHİ

Kaliforniya'da karaya çıkan ilk Avrupa seferi bunu Point Loma'da yaptı. İspanyolca'da Point Loma ifadesi "Tepe Noktası" anlamına gelir. Civardaki Kızılderililerin dili olan Kumeyaay'da bu yere "Kara Dünya" adı verildi.

Lomaland, California, San Diego şehir merkezinden San Diego Körfezi'nin batısında ve karşısında yarımadanın kuzey ucunda bir alan olan Point Loma'da bulunan bir Teosofi topluluğunun adıydı. Point Loma'nın batısında Pasifik Okyanusu bulunur. o zaman teozofistler 1890'ların sonlarında ve 1900'lerin başlarında Point Loma'ya taşındı, bölge çoğunlukla gelişmemişti. Teosofistler, sonunda tüm Point Loma Teosofi topluluğunu kaplayan meyve bahçeleri ve sebze bahçeleri ile ağaçlar ve çalılar diktiler. Lomaland adı, 1911'de bu yerin yasal adı oldu.

Point Loma'ya taşınan Teosofistler, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Birleşik Krallık ve İsveç'te birçok yerde yaşadılar. Onlar, 1851'te New York'ta Teosofi Cemiyeti'nin ilk somut örneğini başlatan orijinal bireyler grubundan biri olan İrlandalı-Amerikalı William Q. Judge (1896-1875) tarafından yönetilen bir Teosofi örgütünün üyeleriydi. Theosophical Society, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk yıllarında çok az büyüme yaşadı. Teosofi Cemiyeti'nin ikiz kurucuları Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) [Sağdaki resim] ve Henry Steele Olcott (1832-1907), her ikisi de Spiritüalist fenomenleri araştırırken bir araya geldi. 1878'de Amerika Birleşik Devletleri'nden Hindistan'a gitmek üzere ayrıldılar. Yargıç, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni kurulan Cemiyetin sorumluluğunu üstlendi. Onun liderliğinde, ülke genelindeki şehirlerde yerel şubeler kurarak önemli ölçüde büyüdü. Yargıç, New England sosyal reformcusu Katherine Tingley (1847-1929) ile tanıştı ve onun yeteneklerinden etkilendi. 1896'da öldüğünde, o sırada diğer birkaç lider tarafından hararetli bir şekilde tartışılsa da, onun liderliğini üstlendi. Tingley bir vizyonerdi. Kendisinin ve iş arkadaşlarının Amerika'nın batısında güzel, ütopik bir şehir kurmanın kaderinde olduğuna inanıyordu. O ve diğer Teosofistlerden oluşan grubu, 1896'da Haçlı Seferi adı verilen dünya çapında bir tura çıktığında, Kaliforniya'dan geçerken Gottfried de Purucker (1874-1942) ile tanıştı. Kanıt, Cemiyet'in Kaliforniya'da satın alabileceği uygun araziyi bulması için bir ajan göndermiş olduğu, ancak hiçbirinin bulunamadığıdır. O sırada Güney Kaliforniya'da yaşayan ve Tingley'nin bir hayranı olan De Purucker, ona Point Loma yarımadasının kuzey ucundaki karadan bahsetti. Üzerine Point Loma'nın kaba bir haritasını çizdiği zarf, Point Loma geleneğinin değerli bir kalıntısı haline geldi. Tingley'nin temsilcisi araziyi satın aldı ve Evrensel Kardeşlik ve Teosofi Topluluğu (1898'den sonra Tingley'nin örgütünün adı), Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Teosofistleri Point Loma'ya taşınmaları için talep etme sürecini başlattı. Teosofistler, zamanın sürekli genişleyen ve daralan döngülerle geçtiğine inanıyorlardı ve 1898 yılı, o sırada yeni bir zaman döngüsü doğarken özellikle elverişliydi. Teosofistler, Üstatlar olarak adlandırılan gelişmiş ruhların Teosofistlere tüm çabalarında rehberlik ettiğine inanıyorlardı. Zamanı geldiğinden ve Ustalar çabalarını desteklediğinden, Point Loma on dokuzuncu yüzyılın son yıllarında kuruldu. 1897'de Teosofistlerin yeni evlerini tanıtan, masonik ayinlerle tamamlanan resmi bir tören düzenlendi.

Yıllar içinde Lomaland'ın sayısı arttı. Yetişkinlerin ve çocukların sayısını takip etmek için hiçbir zaman tutarlı bir çaba gösterilmedi, ancak federal nüfus sayımı kayıtları, Lomaland'ın doruk noktasında birkaç yüz yetişkin ve daha da fazla sayıda çocuktan oluştuğunu gösteriyor. Çocuklar, topluluğun birincil odak noktası haline geldi. Lomalandlılar, yeni bir döngünün şafağında yaşıyorlarsa, o zaman çocukların ve gençlerin bu döngünün faydalarının mirasçıları olacağını düşündüler. Daha sonra insan bedenlerinde doğan çocukların, önceki nesillerdeki çocuklara göre ruhsal olarak gelişmiş oldukları düşünülüyordu. O halde Lomaland, oldukça gelişmiş insanlar için bir tür çocuk odası haline geldi. Ebeveynleri ve diğer bakıcılar, bu çocukların ve gençlerin yetişkinliğe eriştiklerinde önemli liderler ve toplumdaki diğer kişiler için rol model olacaklarını umuyorlardı.

Başlangıçta Tingley ve teosofist arkadaşları, Lomland'da antik çağın eski gizem okullarını örnek alan bir eğitim kurumu başlatmak istediler. Bu tür okullar, her şeyin birliğini vurgulayan bir tür gnostik metafizik ve ölümlülerin bu birliğe derin bir ruhsal düzeyde erişmelerini sağlayan inisiyasyon ayinleri ve uygulamalarını öğretti. Bu kuruma Antik Çağın Kayıp Gizemlerini Yeniden Canlandırma Okulu (SRLMA) adını verdiler. Bu etkileyici isim maalesef SRLMA'yı yıllar içinde somnolansa dönüşmekten kurtaramadı. Ancak SRLMA'dan çok daha etkili olan bir eğitim operasyonunun, yani Raja Yoga Okulu'nun habercisi olarak hizmet etti.

Tingley [Sağdaki resim] birçok eğitimciyi Teosofik öğretileri kabul etmeye ve Point Loma'ya taşınmaya çekti. Bu kişiler, Lomaland'ın Raja Yoga Okulu'nun çekirdeği haline geldi. Sanskritçe'den "raja yoga" ifadesi, Lomalandlılar tarafından insanları eğitmek, entelektüel, ruhsal, fiziksel ve ilişkisel olanı geliştirmek için bütüncül bir yaklaşım olarak görülüyordu. Lomaland tarihinin başlangıcında, Okuldaki öğrencilerin çoğu, ailelerini Point Loma'ya yerleştiren yetişkin Teosofistlerin çocuklarıydı. Kız ve erkek çocuklar toplu olarak yetiştirilip eğitiliyor ve cinsiyete göre ayrı ayrı barındırılıyorlardı. Lomaland'da ve Raja Yoga Okulu'nda büyüyenlerin hatıraları, San Diego County'de yürüyüş yapmak, sanat eseri yaratmak ve dramatik performanslar ve orkestra konserleri vermek gibi grup etkinliklerinin ortak temalarını içeriyor. Okuldaki çocuklara ve gençlere sanat ve beşeri bilimlerde günün standartlarına göre mükemmel bir eğitim verildi. Bu, büyük ölçüde Lomaland'da yaşayan ve genç beyinleri alıp onları eğitme yeteneğine sahip yetenekli yetişkinlerden kaynaklanmaktadır. Ne yazık ki, Lomaland, matematiksel ve bilimsel beceriler gerektiren çeşitli mesleklerde eğitim almış karşılaştırılabilir sayıda yetişkine sahip değildi.

Zaman geçtikçe ve Raja Yoga öğrencileri gençler ve genç yetişkinler olarak olgunlaştıkça, Lomaland liderleri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eğitim kurumlarındaki üniversite öğrencilerinin de çalışabilecekleri konularda kolej düzeyinde eğitim sağlama ihtiyacını fark ettiler. Bunlar arasında matematik, tarih, diller ve müzik ve ayrıca steno ve daktilo gibi onları iş dünyasına hazırlayacak konular vardı. Ve böylece 1919'da Teosofi Üniversitesi kuruldu. Adını Lomaland'ın aktif kalan yayın kolu Theosophical University Press'e verecekti. Uzun yıllar Raja Yoga Okulunda öğretmenlik yapmış aynı yetişkinlerin yanı sıra Lomaland'da büyümüş daha genç Teosofistler de kadrodaydı.

Tingley'nin 1929'daki ölümünden sonra ve halefi Gottfried de Purucker'in önderliğinde [Sağdaki resim] birçok eski Raja Yoga birbiriyle evlendi ve Point Loma'dan uzaklaştı. Birçoğu yakındaki San Diego veya Los Angeles'a yerleşirken, diğerleri daha uzaklara gitti. Bu, 1930'lardı, [Büyük Buhran'ın on yılıydı ve Lomaland'dan genç yetişkinler, o zamanın milyonlarca Amerikalının karşı karşıya olduğu birçok ekonomik zorlukla karşı karşıya kaldı.

Point Loma'ya gelince, 1930'larda yerleşik nüfus küçüldü, para tasarrufu önlemleri alındı ​​ve gündüz okullu çocukların okula gitmelerine izin verildi, ebeveynleri Lomaland'a çocuklarının okul ücreti için çaresizce ihtiyaç duydukları parayı ödedi. De Purucker, kendi kendini yetiştirmiş bir bilgeydi, özellikle eski dillerde ve bu dillerde yazılmış kutsal metinlerde ustaydı. Hayatının uzun yıllarını eski dillerin yanı sıra Blavatsky ve diğer Teosofi yazarlarının Teosofi metinlerini incelemeye adamıştı. Tingley ölmeden önce de Purucker, Lomaland sakinlerini Teosofi öğretisinin daha derin yönleriyle tanıştırmak için haftalık çalışma toplantıları düzenlemeye başladı. Katip ve transkripsiyon yapan kendini işine adamış bir genç yetişkin grubu, de Purucker'in ders notlarını aldı ve onları bilim, kozmoloji ve fizikten antik tarih, dilbilim ve okültizme kadar her türden şey hakkında etkileyici derecede uzun ciltlere dönüştürdü. Bu türden ilk kitap Ezoterik Felsefenin Temelleri, ilk olarak 1932'de yayınlandı. Blavatsky'nin derslerine dayanıyordu. Gizli Doktrin (1888), de Purucker tarafından 1924 ile 1927 arasında verilmiştir.

Lomaland 1930'lar boyunca küçülmeye devam etti. Topluluğun genel yönü, Tingley'nin liderliği altında olduğundan değişti. Bir sosyal reformcu olarak Tingley, Point Loma Teosofistlerini çeşitli sosyal davalara dahil etti ve bu da onu haberlerde ön planda tuttu. Birinci Dünya Savaşı sırasında barışı savundu, hayvanların dirikese karşı çıktı ve gençlere ve çocuklara dönüştürücü eğitim verdi. De Purucker'ın görev süresi boyunca Lomaland'ın daha geniş toplumla ilişkisine daha sessiz bir yaklaşım hakim oldu. Bunun yerine "teknik Teozofi" dedikleri şeye odaklandı. Birçok Lomalandlı, Teozofik fikirleri ve kitapları hiçbir zaman derinlemesine incelememişti; Blavatsky'nin öğretilerinin doğru olduğuna dair inanç. De Purucker'in 1920'lerde verdiği ders dizisi, sonraki derslerin birçok kitaba dönüştürülmesine yol açtı, bazıları yoğun bir şekilde yaşam, ölüm ve kozmosa ilişkin Teosofik açıklamalarla dolu ve diğerleri daha çok, kesinliği özleyen ruhani arayışçıların genel okuyucu kitlesi için tasarlandı. travmatik tarihi dönem.

De Purucker, kardeşleşme hareketi olarak adlandırılan, başlatmaya ve yönetmeye çalıştığı bir hareketle dünya çapında Teosofistler arasında iyi tanındı. Niyeti, tüm Teosofistleri tek bir kapsayıcı organizasyonda bir araya getirmek, hepsi Teosofiyi kitlelere ulaştırmak için koşum takımlarını çekmekti. Ancak bu hareket, Lomalanders dışındaki Teosofistlerin direnişiyle karşılaştı. En büyük rakip, Teosofi öğretilerini kabul eden ve Adyar Teosofi Cemiyeti'nin lideri olan İngiliz sosyal reformcu [Sağdaki resim] Annie Besant (1847-1933) idi. Bu Dernek, Hindistan'da Blavatsky ve Olcott'un çalışmalarına dayanıyordu. Adyar (şimdiki adı Chennai), Güney Hindistan'da Adyar Teosofi Cemiyeti'nin uluslararası genel merkezinin bulunduğu bir şehirdi. Hindistan'daki Besant ve Theosophy, Hindistan'ın Büyük Britanya'dan bağımsızlık çabasıyla bağlantılıydı. Ancak Teosofi gelenekleri arasında kargaşaya ve çatışmaya neden olan, Besant'ın Blavatsky'nin yazılı eserlerine yaklaşımıydı.

Blavatsky 1891'de öldüğünde, dünyanın dört bir yanındaki Teosofistler, Blavatsky'nin Teosofi'de kanonik bir statüye sahip olan en önemli yazılı eserinin İsis Açıklandı (1877), [Sağdaki resim] Gizli Doktrin (1888) Teosofinin Anahtarı (1889), ve Sessizliğin Sesi (1889). Besant, Blavatsky'nin öğretilerini detaylandırdı ve genişletti, ancak Theosophical Society Adyar, Blavatsky'nin eserlerinin içeriğinden ve amacından asla ayrılmadığını iddia ediyor. Point Loma Teosofistleri ise yalnızca Blavatsky'nin yazdıklarını öğrettiklerini iddia ettiler ve Adyar Teosofi Cemiyeti'ni Blavatsky külliyatı ile tutarlı olmayan fikirler icat etmekle suçladılar. Üçüncü bir büyük Teosofi geleneği olan Birleşik Teosofistler Locası (ULT), 1909'da eski Tingley destekçisi Robert Crosbie (1849-1919) tarafından kuruldu. ULT, Blavatsky metinlerindeki öğretileri yalnızca kendilerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde takip ettiklerini iddia etti. Bu bölünmeler göz önüne alındığında, de Purucker'ın bir kardeşlik hareketi başlatma çabalarının, ne kadar samimi ve iyi niyetli olursa olsun, hiçbir zaman gerçekten başarılı olma şansına sahip olmaması şaşırtıcı değildir.

Lomaland, Point Loma yarımadasının kuzey ucunda yer alıyordu. Yarımadanın geri kalanı ABD ordusuna aitti. Amerika'nın 1941'de II. 1942'de, o yıl öldüğünde artık de Purucker'ın liderliğinden yoksun olan Teosofistler, Lomaland'ı terk ettiler ve Los Angeles'ın kuzeyindeki Covina'da dönüştürülmüş bir erkek okulunda ikamet etmeye başladılar. Bu, Lomaland'ın sonunu getirdi. Point Loma geleneği devam etti, ancak Teosofistler, Lomaland'ı yeniden yaratmak amacıyla önemli sayıda Point Loma'ya asla geri dönmediler.

Doktrinleri / İNANÇLAR

Teosofi'deki en merkezi doktrin kavramları arasında monizm, döngüler ve yarışlar, Karma ve anlam vardır.

Teozofi monizmi öğretir, yani yalnızca bir yüce varlık veya öz veya enerji vardır ve her şey bu büyük birlikten türetilir. Tekçi bir kozmos, her şeyin birbirine bağlı olduğu bir evrendir. Yaptığımız herhangi bir ayrım, nihayetinde, hiçbir şekilde ayrım değildir, yalnızca insan zihninin birden fazla varlık olarak görmek isteyebileceği yanıltıcı fenomenlerdir. Bu, bilgeler, peygamberler, azizler ve rahipler tarafından bilinen kadim öğreti, teosofya veya "ilahi bilgelik"tir. Bu kavram, Güney Asya geleneklerinin eski metinlerinde bulunan Hindu ve Budist kozmolojik iddialardaki benzerlerine benzer. Şüpheciler, Blavatsky'nin bu geleneklerden tekçi fikirler ödünç aldığını iddia ediyor. Blavatsky ve diğer Teosofistler, monizmin Teosofi'nin öğrettiği orijinal "ilahi bilgeliğin" merkezi olduğu konusunda ısrar ettiler ve daha sonraki dini gelenekler bu ilahi bilgeliği benimsedi. Böylece teosofistler, "Neden tüm dinler birbirine biraz benzerlik gösteriyor?" sorusuna kolay bir yanıt buluyorlar. Bunun nedeni, tüm dinlerin aynı ilksel kaynağa sahip olmasıdır. Blavatsky ayrıca, Üstatların bu öğretiyi kendisine aktarmasında ısrar etti. Ve onların yardımı çok önemliydi. Blavatsky, monizmi kendi araştırması ve çalışmasıyla keşfetmediğini itiraf eden ilk kişi olurdu.

Turlar ve Yarışlar, Teosofi'deki en kafa karıştırıcı ve karmaşık kavramlardan biridir. Teosofistler, her dünyanın milyonlarca yıl süren önceden belirlenmiş döngülerden geçtiğine ve döngüler ilerledikçe yaşam formlarının geliştiğine inanırlar. Blavatsky, şu anda büyük döngülerin özel bir dönüm noktasında olduğumuzu öğretti. Önceki döngülerdeki yaşam formları, birçok yaşam boyunca ruhsal ve ahlaki güç biriktiriyor. Şu anda yaşayanlar, tüm yaşam için büyük iyilik yapma potansiyeli ile doludur. Ustalar rol modeli sağlar. Onlar da bize benziyor, daha doğrusu biz onlara benziyoruz. Onlar evrim yolunda biz insanlardan biraz daha ilerideler, ama sonunda biz de Üstatlar olacağız ve döngüsel zamanda bizi takip eden yaşam formlarına yardım edeceğiz.

Karma kavramı aynı zamanda Teosofi'nin de merkezinde yer alır. Her şeyin birliğine inanmak, kişinin başkasına verdiği zararın kendine de zarar vermesi demektir. Bu, tüm insanların her fırsatta birbirine yardım etmesi ve birbirini önemsemesi gerektiği sonucuna götürür. Aslında, Point Loma Teosofistlerinin Lomaland çocuklarına öğrettikleri buydu. Küçük yaşlardan itibaren çocuklar erdemli bir bakış açısına kaptırıldı. Diğerlerinin yanı sıra sabır, şefkat erdemlerini uygulayarak, başkalarında iyiyi aramaya teşvik edildiler. Viktorya dönemi değerleri, Theosophy'deki bu karmik muadillerine benziyordu ve bu, pek çok orta sınıf Viktorya dönemi yetişkininin Theosophy'yi benimsemesini muhtemelen nispeten kolaylaştırdı.

Teosofide hayatın derin bir anlamı vardır. En küçük günlük eylemlerden en önemli, yaşamı değiştiren eylemlere kadar tüm eylemlerimiz ilahi birliği desteklemek için çalışır. Teosofi her insana kimsenin değersiz olmadığına dair bir umut mesajı sunduğundan, bu bakış açısı bireysel bir değer duygusunu destekledi. Aksine, şeylerin büyük şemasında sonsuz öneme sahibiz. Bu, ciddi insanların isteyerek hayatlarını adadıkları türden bir bakış açısıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve diğer ülkelerden birkaç yüz Teosofist, Tingley'in Kaliforniya'ya taşınma ve Lomaland adlı topluluğa yatırım yapma çağrısına bu değerler için kulak verdi.

RITUALS / UYGULAMALAR

Lomalandlıların günlük ibadetleri, özel olaylar için ritüel toplantıları ve çok fazla ritüel değil, sadece sanatsal ifade olarak görülebilecek sanatsal performansları vardı. Ancak Point Loma için, kültürel açıdan önemli olan bu performanslar, Lomaland topluluğunun yaşamında bir ritüel olarak geçti.

Günlük ibadetler genellikle, topluluğun tüm üyeleri, günlük çalışma başlamadan önce antik Yunan amfitiyatrolarından modellenen Yunan Amfitiyatrosunda toplandığında gerçekleşirdi. Belki Blavatsky'nin kitaplarından birinden ya da bir Hindu klasiğinden bir dua okuması dinlerlerdi. Bhagavadgitave yoklamayı yanıtla. Daha sonra üyeler kahvaltı için yemekhaneye giderdi. Yemek yemeden önce, bir hizmet hayatı yaşama nedenleri hakkında konuşurlardı, bunun dışında sessizce yemek yerler ve günlük işlerini de sessizce yaparlar.

Özel günler, özellikle Lomaland tarihinin erken dönemlerinde törensel gösterileri hak ediyordu. Bu iddiayı destekleyecek nicel veri olmamasına rağmen, Lomaland'ın varlığının ilk yıllarında ritüellerin sıklığı daha fazla görünüyordu.

Teosofi liderlerinin doğum günleri resmen kutlandı. Lomaland'da ikamet etmeyen tanınmış Teosofistler veya diğer tanınmış ziyaretçiler tarafından yapılan ziyaretler de öyleydi. Bu durumlarda Tingley ve diğer liderler konuşmalar yapar ve Point Loma sakinleri (Raja Yoga öğrencileri dahil) müzikal aralar sağlar ve oyunlardan sahnelerde performans gösterirdi.

Müzikal ve dramatik performanslar, Lomaland yaşamının önemli bir bölümünü oluşturuyordu. Yukarıda belirtildiği gibi, Point Loma mülkü üzerine bir Yunan amfitiyatrosu inşa edildi. Antik Yunan oyunlarının yanı sıra Shakespeare oyunları da sahnelendi. Point Loma orkestrası ve korosu, batı müzik kanonundan müzik sağlayacaktı. Lomaland, Asya kıyılarına da dokunan Pasifik Okyanusu'ndaydı ve dergi makaleleri genellikle doğu konularını tartışıyordu, ancak Lomalandlılar Asya sanatlarının değerini nadiren kabul ediyordu. Batı müziği ve dramasına yapılan vurgu, Lomalandlılar arasında temel bir ilkeye işaret ediyor: Teosofik değerler ve inançlar, Batı sanatı ve felsefesiyle aynı çizgideydi. Genel olarak, Point Loma kendisini tarihte geriye ve geleceğe işaret eden bir işaret olarak anladı. Geçmişte, Teosofinin antik, ortaçağ ve erken modern sanat ve kültürde derin kökleri vardı. Gelecekte Teosofi, medeniyetlerin dönüşümünde kilit bir rol oynayacaktı.

ORGANİZASYON / LİDERLİK

WQ Yargıcı'nın zamanında Teosofistler, yerel localarında dersleri dinlemek ve fikirleri tartışmak için düzenli toplantılar gibi etkinliklere katılarak Teosofi Cemiyeti'nin büyümesine katkıda bulundular. Topluluğun genel merkezi New York City'deydi ve birkaç Point Loma Teosofistinin geldiği Aryan Teosofi Topluluğu adlı eski bir locayla birlikte. Teosofistler Yargıç altında Blavatsky metinlerini incelediler ve ayrıca Yol, hem Teosofik öğretiler hem de güncel olaylar hakkında makaleler içeren bir süreli yayın. Yerel localar kendi kendine yetiyordu ve Lotus Çemberleri adı verilen çocuklar için Teosofik Pazar Okulları kurmaktan başka reform yoluyla pek bir şey yapmadı.

Sınırsız enerjiye ve eylemlerinin doğruluğuna olan inancına sahip, hayattan daha büyük bir patron olan Katherine Tingley'e girin. Ayrıca başkaları tarafından tanınan derin bir ruhsal yanı vardı. Onu tanıyanların çoğu, insanları çoğu faninin toplayamayacağı kadar derin bir seviyede "okumasını" ve anlamasını sağlayan güçlü sezgisel özelliklere sahip olduğunu varsayıyordu. Yargıç'ın ölümünden sonra Tingley kontrolü ele geçirmek için harekete geçtiğinde önemli tartışmalar çıktı. Yargıç'a sadık olan bazı liderler, Tingley'nin onları yanlış yola sokacağını düşünerek organizasyondan ayrıldı. Diğerleri, Tingley'nin yanlış yapamayacağına inanıyordu ve Point Loma'ya taşınma çağrısına isteyerek kulak verdi.

Hem Yargıç hem de Tingley ve onlardan sonra de Purucker, Teosofi Cemiyeti içindeki Ezoterik Bölümün (Doğu Teosofi Okulu olarak da adlandırılır) Dış Başkanlarıydı. İç Başlar, Üstatların kendileriydi. Başlangıçta Blavatsky tarafından başlatılan bu ezoterik alt grup, daha sonra Point Loma geleneğine veya Adyar Teosofi Derneği'ne katılan üyeleri içeriyordu. Dış Başın, Üstatlardan mesajlar ve talimatlar aldığı varsayılmıştır. Bu nedenle, Dış Baş ile aynı fikirde olmayan herhangi biri, Üstatların çürütülemez öğretilerine de karşı çıkıyordu. Ustalarla olan bu bağlantı, Blavatsky tarafından yazılan kanonik metinlerle desteklendi.

Blavatksy'nin ölümünden sonra Yargıç, dünya çapındaki Teosofistleri tüm Teosofistler üzerindeki liderliğini tanımaya ikna etmeye çalıştı. Bu, Teosofi tarihinde Yargıç davası adı verilen çok karmaşık bir ana yol açtı. Tarihin basit bir mesele olduğunu düşünen herkes, bu davayla ilgili tonlarca materyali okumayı denemelidir. Besant liderliğindeki Teosofistler, elbette, Yargıç'a karşı çıktılar ve uzun vadede, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki Teosofistlerin yalnızca bir yüzdesini onu desteklemeye ikna etti. Theosophy için yerel localarında çalışan bu Yargıç yanlısı üyeler, Tingley'nin her şeyi bırakıp Point Loma'ya taşınması için çağıracağı takipçiler olacaktı. Yargıcın liderliği olmasaydı, Point Loma topluluğu asla gerçekleşemezdi.

Point Loma'nın organizasyonu, bu tür kasıtlı topluluklar için oldukça standarttı. Bireysel liderler çeşitli departmanlardan sorumluydu: Raja Yoga eğitimi, arazilerin ve binaların bakımı, yiyeceklerin toplanması ve günde üç kez hazırlanması ve Point Loma süreli yayınlarının ve çeşitli yardımcı Teosofi metinlerinin yayınlanması. Tingley, Lomaland'daki tüm faaliyetleri sürekli olarak izliyordu. Bazen mikro yönetim yapmaktan suçluydu, ancak birinin işini düzgün yaptığına ikna olursa, onları rahat bıraktı.

Para her zaman Lomaland'ın önemli bir yönü olmuştur. Aşağıda belirtildiği gibi, Tingley bazen ölen üyelerden miras olarak kaldı. Lomaland ayrıca Point Loma'da yayınlanan ve basılan çeşitli dergilere abonelik satarak da para kazandı. Ayrıca Blavatsky ve diğer Teosofi yazarlarının kitapları satıldı. Lomalandlılar ayrıca büyük ya da küçük kendi servetleriyle topluluğa katkıda bulundular.

Lomaland sadece gelir elde etmekle kalmadı, aynı zamanda para tasarrufu da sağladı. Lomalandlılar tarafından tüketilen ürün ve diğer gıda maddeleri, Lomaland sahasında yetiştirildi. Lomaland'da yapılan kıyafetleri giymek ve daha büyük çocukların kıyafetlerini daha küçük olanlara devretmek gibi diğer işletmeler de para biriktirdi. Bu kendi kendine yeterlilik girişimleri hiçbir zaman tamamen etkili olmadı, ancak diğer benzer gruplar gibi Lomaland da olabildiğince kendi kendine yeterli olmaya çalıştı.

SORUNLAR / ZORLUKLAR

Tingley haberlerde oldukça sık yer aldı. Açık sözlü bir halk figürüydü, gazete kopyası için her zaman iyiydi. Uzun yıllar Point Loma, San Diego şehir merkezinde Teozofistlerin konuşmalar yaptığı, oyunlar ve konserler verdiği bir opera binasına sahipti. Bu olaylar genel halka açıktı ve onları hedef alıyordu ve tipik olarak yerel gazetelerde olumlu bir şekilde haber yapılıyordu.

Ancak Tingley, muhabirler tarafından her zaman olumlu bir şekilde değerlendirilmedi. Point Loma lideri olduğu süre boyunca birçok davaya karıştı. Tingley'i ilgilendiren üç tür dava vardı.

Bazı davalar çocukları ve çocukların velayetini içeriyordu. Point Loma, herhangi bir nedenle çocuklarını veya çocuklarını park edecek bir yere ihtiyaç duyan ebeveynler veya çocukların akrabaları için bir seçenek sağladı. Yüzeyde, Point Loma'daki okul sistemi ve yaşam düzenlemeleri orta sınıf insanları etkiledi. Pek çok açıdan Point Loma, o dönemde benzer yüzlerce eğitim kurumundan farklı değildi. Ancak Tingley, ahlaki davranışa katı bir yaklaşımda ısrar etti. Raja Yoga öğrencilerinden bugün "Victoria dönemi" olarak adlandırılacak olan etik değerlere bağlı kalmaları bekleniyordu. Özellikle cinselliğin sınırlarını aşmasını istemiyordu ama çocukların ve gençlerin cinselliğini kontrol etmesi imkansızdı. Çocuklar, özellikle de ergenlik çağına yaklaşanlar geceleri mastürbasyon yapıyor, "uygunsuz" bir şekilde birbirlerine dokunuyor ve Point Loma yetişkinlerinin tehlikeli ve kınanmaya değer bulduğu hem eşcinsel hem de heteroseksüel arkadaşlıklar kuruyorlardı.

Point Loma'nın konumunun doğası şüphesiz yasak cinsel aktiviteye katkıda bulundu. Topluluk, Pasifik sahillerine bakan kayalıklarda bulunuyordu. Lomalandlılar yüzmek ve dalgaların tadını çıkarmak için sık sık deniz kıyısına giderdi. Sahilde denetim gevşekse, gençler çapkın ve cinsel davranışlarda bulunabilirler. Ayrıca, gençler ve genç yetişkinler herhangi bir günün büyük bölümünde denetimsizdi. Banyo yapmaktan ve giyinmekten, derslerine katılmaktan ve toplum işlerinde çalışmaktan sorumluydular. Genellikle yetişkinler, gençlerin nerede ve ne zaman olması gerektiğini bilirdi, ancak yetişkinlerin bakışlarından kaçmak o kadar da zor değildi, özellikle de yüksek motivasyona sahip ve yetişkin akıl hocalarından kaçınma konusunda yetenekli bir genç için.

Raja Yoga Okulu'nda trajik, hatta travmatik deneyimler yaşayan çeşitli çocukların hikayeleri, genellikle Tingley'nin mahkemede Point Loma'yı, eğitimcilerini ve bakıcılarını savunmasıyla sona erdi. Çocuklar, her Pazar öğleden sonra sadece birkaç saatliğine anne babalarını veya diğer akrabalarını ziyaret edebilirdi. Bu, çocukların ebeveynlerle bağ kurması için çok az zaman sağladı. Çoğu zaman ebeveynler, kendi çocukları tarafından anlatıldığı gibi, cinsellik ve disiplin içeren bazı olayları duyarlar; bu çocuklar, ebeveynleri rahatsız edecek şekilde (kilitli bir odada saatlerce veya günlerce tecrit edilmek gibi) bir şekilde cezalandırılabilir.

Tingley ayrıca çocukların velayeti konusunda da mahkemedeydi. Birçok yetim Point Loma'ya geldi. Örneğin, New York, Buffalo'daki Teosofistler bir yetimhane kurmuşlardı ve Point Loma'ya taşındıkları sırada Lomalandlılar arasında Buffalo Bebekleri olarak bilinen yaklaşık yirmi bebekleri vardı. Bu çocuklar, evlenip taşınacak yaşa gelene kadar Point Loma'da kaldılar. Ancak Point Loma'daki diğer yetimler her zaman bu kadar olumlu bir deneyim yaşamadılar. Ebeveynler veya diğer bakıcılar iletişim için müsait değilse veya çocukları onları ziyaret ettiğinde kötü muamelede bulunduysa, Tingley bir yargıcı Lomaland'ın bu çocuklara bakması için ikna etmeye çalışabilir. Tingley'den gelen bu tür çatışmaların diğer tarafında olanlar, Tingley'nin çok eskimiş bir eleştirisini sunabilir, yani savunmasız çocuklara saçma, hatta kötü bir dünya görüşü dayatabilir.

Tingley ayrıca, bir evlilikteki eşlerden biri Point Loma'yı diğer eşten daha çok beğendiğinde mahkemeye çıktı. Çoğu zaman karısı Point Loma'yı severdi ve kocası sevmezdi. Sevgisiz evliliklere hapsolmuş ve geleneksel kiliselerin sağlayabileceğinden daha derin bir maneviyata özlem duyan birçok kadın için Lomaland, dünyevi herhangi bir yerin olabileceği kadar ideal bir yuvaya yakındı. Belli ki kocalar, Lomaland'ın harikalarını takdir edemediler ve hatta arazide yaşadıkları sürece kendilerine verilen sorumluluklara içerlediler.

Tingley'i ilgilendiren üçüncü bir dava kategorisi, miraslar etrafında dönüyordu. Point Loma'yı yaşarken seven insanlar, öldüklerinde mülklerini Point Loma'ya bıraktılar. Ölen kişinin akrabaları, Tingley'nin ölen akrabalarının mirası üzerindeki hakkına itiraz etti. Bazen bu mülklerin parasal değeri önemliydi. Tingley, zengin, kültürlü insanlar yetiştirmekte başarılı oldu ve onları kendisinin onlardan biri olduğuna ikna etti. Bir düzeyde muhtemelen buna inandı, ancak diğerlerine ölü bir akrabanın mülkünü almaya niyetli bir hırsız gibi göründü.

GÖRÜNTÜLER

Resim #1: Helena Petrovna Blavatsky.
Resim #2: Katherine Tinsley.
Resim #3: Gottfried de Purucker,
Resim #4: Annie Besant.
Resim #5: Ön kapağı İsis Açıklandı.
Resim #6: WQ Hakimi.

REFERANSLAR**
**
Aksi belirtilmedikçe, bu profildeki malzeme Michael W. Ashcraft'tan alınmıştır. 2002. Yeni Döngünün Şafağı: Point Loma Teosofistleri ve Amerikan Kültürü. Knoxville, TN: Tennessee Üniversitesi Yayınları.

Blavatsky, Helena Petrovna. 1889 [1987]. Teosofinin Anahtarı, Teosofi Cemiyetinin Kurulduğu Çalışma İçin Etik, Bilim ve Felsefenin Soru-Cevap Şeklinde Açık Bir Açıklaması Olarak. yeniden yazdır Pasadena, CA: Theosophical University Press.

Blavatsky, Helena Petrovna, Sessizliğin Sesi. 1889 [1976]. yeniden yazdır Pasadena, CA: Theosophical University Press.

Blavatsky, Helena Petrovna. 1888 [1988]. Gizli Doktrin: Bilim, Din ve Felsefenin Sentezi. İki Cilt. yeniden yazdır Pasadena, CA: Theosophical University Press.

Blavatsky, Helena Petrovna. 1877 [1988] Isis Açıklandı: Eski ve Modern Bilim ve Teolojinin Gizemlerine Yönelik Bir Ana Anahtar. İki Cilt. yeniden yazdır Pasadena: Teosofi Üniversite Yayınları.

de Purucker, Gottfried. 1932 [1979]. Ezoterik Felsefenin Temelleri. Pasadena, CA: Teosofi Üniversitesi Basını.

EK KAYNAKLAR

Baker, Ray Stannard. 1907. "Kardeşlikte Olağanüstü Bir Deney." Amerikan Dergisi 63: 227-40.

Barton, H.Arnold. 1988. "İsveçli Teosofistler ve Point Loma." İskandinav Çalışmaları 60.4: 453-63.

Greenwalt, Emmett A. 1978 [1955]. Kaliforniya Ütopyası: Point Loma: 1897-1942. Gözden Geçirilmiş Baskı. San Diego, CA: Point Loma Yayınları.

Kamerling, Bruce. 1980. "Teosofi ve Sembolist Sanat: Point Loma Okulu." San Diego Tarih Dergisi 26.4: 231-55.

Kirkley, Evelyn A. "Cinsiyetlerin Eşitliği, Ama…: Point Loma Theosophy'de Kadınlar, 1899-1942." Nova Religio: Alternatif ve Acil Dinler Dergisi 1.2 (Nisan 1998): 272-88.

Küçük, Kenneth R.2022. Teosofi Tarihi Ara sıra Makaleler Cilt XV Vizyoner Ütopyayı Yeniden Ziyaret Etmek: Katherine Tingley's Lomaland, 1897-1942. Fullerton, CA: Teosofi Tarihi.

Spierenburg, HJ 1987. “Dr. Gottfried de Purucker: Gizli Bir Biyografi. Çeviren: JH Molijn. Teosofi Tarihi 2.2: 53-63.

Yayın tarihi:
9 Ağustos 2023

paylaş