Sean Remz

Sean Remz, Concordia Üniversitesi Dinler ve Kültürler Bölümü'nde yüksek lisans adayıdır ve daha önce yine Concordia'da Tarih Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır. Sean, özellikle Debrecen'in Yedinci Gün Adventistleri ve Székely Diyarı Sebtleri'ne hayranlık duyarak, Macaristan'daki Holokost'a ve onun eski sınır bölgelerine tanık olan kişiler üzerinde din, etnik köken ve sınıfın kesişen etkileriyle ilgileniyor.

paylaş