Michele Olzi

Michele Olzi doktora derecesini 2019 yılında Insubria Üniversitesi'nden (Varese) Tıbbi Beşeri Bilimler alanında aldı. Araştırma projesi İtalyan psikanalist Emilio Servadio'nun (1904-1995) yaşamı ve çalışmaları üzerine odaklandı. 2018 yılında Insubria Üniversitesi'nde Siyaset Teorisi ve Siyasi Süreçler Sosyolojisi Yardımcı Doçenti olarak atandı. İlgi alanları arasında yeni dini hareketler, dinler ve medya arasındaki bağlantı, siyasi mitlerin analizi, neo-gnostisizm ve tekno-gnostisizm yer alıyor. kutsal, iktidar ve eros kavramlarının tarihsel-ideolojik ve politik etkileşimleri. Çevrimiçi dergiyi düzenler La Rosa di Paracelso.

paylaş