Kevin Kahve

Kevin Coffee bir müze araştırmacısı, arkeolog ve eğitimcidir ve Birleşik Krallık'taki Leicester Üniversitesi'nden müze çalışmaları ve arkeoloji alanında yüksek lisans derecelerine (MA) sahiptir. Geçtiğimiz otuz yılda hayırsever kişilere, müzelere ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlara Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa'da maddi kültürün, binaların ve manzaraların korunması ve yorumlanması konusunda tavsiyelerde bulundu. Onun araştırma, sanayileşme, kentleşme ve sınıf, cinsiyet ve etnisite fikirleri dahil olmak üzere 18., 19. ve 20. yüzyıl trans-Atlantik toplumlarının sosyal uygulamalarını ve yerleşik kültürünü araştırıyor. Mevcut çalışmasında, modern çağda sanayileşme ve kentleşmeyi örten ve alt eden ideo-kültürel faktörlere odaklanıyor.

 

 

paylaş