Jack Fong

Jack Fong, çalışmalarını güçlendirme ve özgürlük için mücadele eden gruplardan onlardan bir tür aşkınlık isteyenlere kadar modernlikte insan durumuna odaklar. Sosyolojik odağı, grupların veya bireylerin, başta siyaset ve kültür olmak üzere çok sayıda sosyal dikkat dağıtıcı olan karmaşık bir toplumda hakim olma mekanizmalarıdır.

Fong'un jeopolitik alanındaki çalışmaları, insanların kendi terimleriyle güçlendirme arzularını çerçeveleyen hem varoluşsal düşünce yoluyla hem sosyolojik ve felsefi perspektiflerden okunabilir. Yalnızlık konusundaki mevcut odağı, kendilerini, özerkliklerini ve egemenliklerini inkar edecek şekilde kendilerine dayatılan gereksiz sosyal senaryolardan geçici olarak çıkarmaya çalışan toplum hakkındaki gözlemlere dayanmaktadır.

paylaş