Chloe Sugden

Chloe Sugden, sanat tarihi ve ezoterik felsefesi ile geçmişe sahip bağımsız bir Avustralya bilginidir. Uzmanlık alanı, onsekizinci yüzyılın sonlarından günümüze kadar okültizmin estetikleştirilmesidir. Diğer ilgi alanları arasında çağdaş alternatif maneviyat, Warburg'un tarih yazımına yaklaşımları, Orta Çağ'da kehanet ve İtalyan Rönesans sanatı ve büyüsü sayılabilir. Chloe, Queensland Üniversitesi'nden Sanat Tarihi Uzmanı ve Melbourne Üniversitesi'nden Sanat Sınıfında Birinci Sınıf Onur derecesine sahiptir. Ayrıca Cenevre Sanat ve Tasarım Üniversitesi'nden Eleştirel Küratöryel Cybermedia Araştırmaları Güzel Sanatlar Yüksek Lisansı yaptı.

paylaş