Amara Miller

Daha önce California Eyalet Üniversitesi (CSU) Sacramento'da öğretim görevlisi olan Amara, doktorasını 2018 yılında California Davis Üniversitesi'nden almıştır ve şu anda CSU East Bay'de Sosyoloji Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Başlıca odak alanları, post / kolonyalizm, feminist teori, eleştirel ırk teorisi, sosyal psikoloji ve tarihsel / saha yöntemlerine daha geniş ilgi duyan kültürel sosyoloji, sosyal hareketler ve karmaşık organizasyonlardır. Son elli yıl boyunca Kuzey Amerika'da popülerleşen pratiğin yoganın sekülerleşmesine katkıda bulunduğu kültürel tahsis, profesyonelleşme ve metalaştırmanın yollarını ortaya koyduğu tez çalışması.

paylaş