Elisha McIntyre

Elisha McIntyre, Sydney Üniversitesi'nden Din Araştırmaları alanında doktora derecesine sahiptir. Araştırma alanları, çağdaş Batı dünyasında dine özellikle vurgu yapan geniş din ve popüler kültür şemsiyesi altına girmektedir. Hillsong Kilisesi, dini kitsch ve Hristiyan ve Mormon filmleriyle ilgili makaleler yayınladı. Son araştırmaları, popüler dini eğlence ve maddi kültürde ifade edildiği gibi din ve mizah üzerine odaklanıyor. Halen araştırmasını, Son Gün Azizleri İsa Mesih Kilisesi (Mormonlar) üzerine yoğunlaştırmakta ve dini mizah hakkında bir kitap üzerinde çalışmaktadır.

paylaş