Elizabeth Goodine

Erken Hıristiyanlıkta Kadın Şehitler

ERKEN Hristiyanlık Sürecinde KADIN MARİTLERİ

Hristiyan zulüm ve şehitlik dönemi tam olarak tarihlendirmek zordur. Hristiyan geleneği genel olarak ilk Hristiyan şehit unvanını, yaklaşık 36 CE'deki ölümü Yasaların Yeni Ahit kitabında kaydedilmiş olan öğrenciye Stephen'e atfetmektedir. . Bununla birlikte, en eski gerçek şehitbilim, 98 ve 117 CE arasında bir zamanlar Roma'daki St. Ignatius'un ölümünü anlatıyor. Sporadik zulüm döneminin genellikle İmparator Konstantin’in yükselişiyle ve ardından Hristiyanlığın daha sonra geçerli bir din olarak kabul edilmesiyle sona erdiği düşünülüyor. dördüncü yüzyılın ortalarından başlarında. Yine de, bu tarih, dördüncü yüzyılın sonlarında diğer Hıristiyanların ellerinde ölen Kuzey Afrika’daki Donatist şehitlerini dikkate almamaktadır. Dönemin başlangıcı ve bitişi kesin olmasa da, dönem boyunca kadınların ve erkeklerin Mesih'e olan inancından vazgeçmek yerine ölmeyi seçtikleri açıktır. Bazıları yalnız öldü; diğerleri ise erkek arkadaşlarıyla öldü. Aşağıdaki not erken kadın şehitleri.

177 CE, Lyon: Lyon ve Vienne Şehitleri.
Bu şehit grubu üç kadındı: Blandina adlı bir köle, metresi ve Biblis. Blandina, işkence sırasında başkalarına sağladığı ilham ve hesabın, ölümün ortasında Mesih'in yeniden sunumu olduğunu bildirme biçimi için özellikle önemlidir.

180 CE, Kartaca: Scillitan Şehitleri.
İsa'nın itirafını reddetmeyi reddettikten sonra kılıçla idam edilen on iki erkek ve kadın.

Belirsiz tarih (Marcus Aurelius döneminde 165 CE veya Decius döneminde 251 CE hakkında), Pergamum, Küçük Asya: Carpus, Papylus ve Agathonicê.
Birkaç işkence turundan sonra, Carpus ve Papylus nihayet tehlikeye atıldı ve yakıldı. Onlar ölürken, kalabalık Agathonicê'i çocuğuna acımaya teşvik eder, ancak Tanrı'nın kendisine bakacağını söyler. Sonra o da yandı.

202 – 203 CE, Kartaca: Perpetua ve Felicitas.
Çocuklu genç bir Romalı başhemşire olan Perpetua, yeni doğum yapmış köle kadın Felicitas ile birlikte idam edilir. İlk bölüm Perpetua'nın tutsaklık sırasında yazdığı kendi günlüğünü yeniden ürettiği için hesap özellikle önemlidir.

205 – 210 CE, İskenderiye: Poamiaena ve Basilides Şehitliği.
Şiddetli işkenceye maruz kaldıktan ve tekrarlanan cinsel saldırı tehditlerinden sonra, annesi Marcella ile birlikte Poamiaena idam edildi. Poamiaena'nın ölümünden üç gün sonra kendisine göründüğünü iddia ettikten sonra, onu öldüren genç asker olan Basilides, Mesih'in kendisini itiraf etmeye zorlandı. Daha sonra başı kesildi.

Circa 304 CE, Selanik: Agapê, Irenê, Chionê ve Arkadaşları Şehitliği.
İsa'dan vazgeçmeyi ve tanrılara kurban edilen eti yemeyi reddettikten sonra Agapê ve Chionê yakıldı. Genç yaşından dolayı başlangıçta ayrılan Irenê, Hristiyan belgelerini gizlemekle suçlandı. Sonuçta, çıplak olarak sıyrılıp genelevdeki zamana mahkum edildikten sonra, o da idam edildi.

304 CE, Tebessa, Kuzey Afrika: Crispina Şehitliği.
Kılıç tarafından idam edilir. Başını, onu utandırmak için kel olarak tıraş etmesini emrini verdikten sonra bile, Mesih'ten feragat etmeyi reddetti.

304 CE, Mérida, İspanya: Eulalia.
İşkence gördüğü ve yakıldığı sırada bile işkencecilerine alay ettiği söylenen genç bir Romalı kadın (12 – 14).

304 CE, Roma: Agnes.
Kendini Mesih'e adayan genç bir Roman soylu kadın (on iki ila on üç yaş arası). Kendisine karşı bir Hristiyan olmak suçlaması getiren her türlü tacizciyi feshettiği söyleniyor.

Doktrinleri / İNANÇLAR

“Şehit” kelimesi, “tanık olmak” anlamına gelen Yunanca bir kelimeden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, Hıristiyan geleneğinde, şehit, İsa'nın çektiği acı ve ölümüne tanıklık eden kişiyi ifade eder. İsa'nın yaklaşık 33 CE'deki ölümünün ardından, “Hristiyan” toplulukları gelişmeye ve nihayetinde Roma İmparatorluğu'na yayılmaya başladı. Bu Hristiyanlar kendilerini tanrılarının özel ibadetine adadılar. Sporadik olarak, İsa'ya ibadet etmemelerini umursamadıklarında, kamuya açık bir şekilde Roma tanrılarına ibadet ederek ve fedakârlık yaparak fedakârlıkta bulunmalarını bekleyen Romalı otoritelerin öfkelerini çektiler.

Hristiyan münhasırlığının Mesih'e ayrılmasından kaynaklanan çatışmalarda, şehitler, inananları tarafından Roma'nın onlardan yapmayı düşündükleri kurbanlar olarak değil, kötülük ve ölüme karşı galipler olarak görülmeye başlandı; umutlarının habercisi, tanrılarından başkası tarafından yönetilmeyen. Şehitlerin bedenlerinde, güçsüzlük güçlendi, utanç onurlandırıldı ve dünyevi ölüm ebedi hayat oldu. Şehitlerin öyküleri kaydedilirken ve topluluktan topluma yayıldıkça, kilisenin büyümesini tetiklediler. İkinci yüzyılda kilise lideri Tertullian, “Sizin tarafınızdan ne kadar sık ​​biçilirsek o kadar büyüyoruz; Hıristiyanların kanı tohumdur ”(Tertullian, Özür:50).

Tertullian'ın görüşünü yineleyen modern bilim adamları, ikna edici bir şekilde, şehitlerin hikayelerini anlatıp yeniden anlatarak, Hıristiyanların güçlenme olarak acıya ve zafer olarak ölüme dayanan bir grup kimliği inşa ettiklerini iddia ettiler. Enkarne Mesih İsa'nın çarmıha gerilmesi, ölümü ve dirilişi, bu tür muzaffer ıstırabın en iyi örneği olarak hizmet etti elbette. İsa bedende yaşadı, bedende öğretti, acı çekti ve vücutta öldü; ve Hıristiyanlar için, Tanrı ile inananlar arasında bir kanal olarak anlaşılan tam da bu insan vücuduydu. Öyleyse, güçsüzlüğü iktidara dönüştüren gelişen dramda şehitlerin bedenlerinin etkinlik odağı haline gelmesi tesadüf değildi. Mesih'in yerine acı çeken şehit, Tanrı ile dünya arasında arabuluculuk yaptı. Şehidin bedeninde, ebedi hayata açılan kapı olarak ölümün maskesi kaldırıldı. Mesih'in ölümü ve dirilişinin dünyayı kurtaracağı anlaşılırken, Hıristiyan şehidi ölüm yoluyla bu kurtuluş işini Mesih adına sürdürdü.

Böylece vücut, bu zafere ulaşma sürecinin merkezidir; yine de şehidin kadın bedeni aracılığıyla Mesih'i taklit etmesi karmaşıktır: Bir kadın bedeni bir erkek tanrının bedenini nasıl taklit eder? Tahmin edileceği gibi, bir noktada bedenin maddeyi bırakması değildir. Aksine, bu erken şehitolojilerin dünyasında, bedenin kendisi fiziksel kısımlarını çok aşan bir anlam taşıyordu. Burada, insan vücudunun kadim görüşü ve bedenin erdemlerle ilişkisi kritik derecede önemlidir. Antik çağda, insan vücudu hiyerarşik olarak anlaşılıyordu; erkek cinsiyet standardı temsil ediyordu ve dişi bir süreklilik üzerinde alt standardı temsil ediyordu. Dahası, erdemler biyolojik cinsiyetle ilişkilendirildi; yani, en yüksek olanın (adalet, öz denetim, bilgelik ve cesaret) erkek erdemleri olduğu düşünülüyordu; küçük erdemler (nezaket, alçakgönüllülük, iffet, güzellik) kadın olarak anlaşılırken. Öyleyse, şehidin Mesih'in yerine durması için, İsa'nın çarmıhta yaptığı gibi, acı ve ölümün ortasında en yüksek erdemleri sergileyen biri olarak görülmesi gerekiyordu. Hiyerarşik süreklilikte bu, erkeksi erdemlerin alınması ve sergilenmesi yoluyla zirveye, yani erkekliğe doğru yükselmek anlamına geliyordu.

Şehit adamlarının anlatıcıları, kadın şehitleri (erkek meslektaşları gibi) erkeksi erdemler. Mesela [Sağdaki resim] Perpetua o kadar cesurdu ki, uygulayıcısına bakıyordu ve sonra elini alarak, hançeri kendi boğazına yönlendirdi. Bu tür erkeksi erdeme gösterilerinde, erkekler ve kadınlar, hepsinden en erdemli olanı olan Mesih'i taklit ettiler. Yine de, bu sunumlarda kadın şehitlerin bedenleri çift yük getirdi. Roma dünyası bağlamında, bu kadınlar, Hıristiyan kardeşleri gibi, zulümden zulümlerinden daha erkeksi olarak görülmek zorundaydı. Bununla birlikte, bu Hıristiyan kardeşlerle ilgili olarak, aynı zamanda kadınların en erdemli olduğu görülmek zorundaydı. Bu yüzden Perpetua, hançeri kendi başına almak için erkekçe cesaret göstermesine rağmen, aynı zamanda, kenarı boyunca sökülmüş olan tuniği aşağı çekerek, onun uyluklarını kapatacak şekilde alçakgönüllülüğünden daha fazla düşünerek alçakgönüllülüğünü de ortaya koydu. acısı ”(Mursurillo 1972: 129). Bu nedenle, kadın şehitlerin erken Hıristiyanlıktaki yerini anlama girişiminde, şehitlerin yalnızca Mesih'i taklit eden ve onu dünyaya yeniden sunan, kritik olan rolü değildir. Ayrıca, insan vücudunun eski hiyerarşik görüşünü, kadın ve erkeklerin o hiyerarşik çerçevedeki yerini ve erkek erdemine veya kadın cinsiyetine özel erdemlerin bağlandığını kavramak gerekir.

ORGANİZASYON ROLLERİ 

Şehit olarak ölme eyleminde, erkekler gibi kadınlar, Tanrı ile Hıristiyan toplulukları arasında iş birliği yaptılar. Acı çeken, ölen ve tekrar yükseldiğine inanılan Mesih'in yerine ayakta durmak, inanan herkes için yeniden diriliş zaferini gerçek hale getirdiler. Bununla birlikte, şehitlerde gösterildiği gibi, kadın şehit, hiyerarşik sürekliliği daha büyük ve daha büyük bir düzlüğe doğru ve nihayetinde Mesih'e yükseltirken bile, kadın olma ve kalan ek zorluklarla karşı karşıya kaldı. Büyük erkeksi erdem sergisi, onun erkek zulümlerine üstünlüğünü vurguladı; Aynı zamanda, kadınsı erdemi göstermesi, onun Hıristiyan kardeşleriyle ilgili olarak daha uygun bir rol oynadığını gösterdi. Bu yüzden, kadın vücudunda kadın şehit Roma cinsiyet normlarını aştı ve aynı anda onları pekiştirdi.

Şehitlerin dünya üzerindeki etkisinin ölümüyle sona ermediği, bunun yerine orada başladığı da belirtilmelidir. Rolleri Mesih'in yerine geçmek isteyen inançlı inananlar olarak şehitler, kutsal kişiler olarak kabul edildi. Sonuç olarak, onurlandırıldılar. Her zaman mümkün olmamakla birlikte, Hıristiyanlar sık ​​sık ölümlerini kalıntılarını toplamaya çalıştılar; bu da hatıraların geleneklerinin geleneğine ve ayrıca hem kadınlara hem de erkeklere bağlı olarak düzenlenen birçok tapınak ve ibadet yerinin inşasına yol açtı. .

SORUNLAR / ZORLUKLAR 

Görüldüğü gibi, hiyerarşik olarak bedenin (ve onunla ilişkili erdemlerin) kadim paradigması altında, kadın açık bir dezavantajdaydı. Erkekle ilgili olarak, daha az olan her şeydi. İsa için ölümle yüzleşen kadın Hıristiyan için bu açıkça bir meydan okumaydı. Yine de birçok şehit öyküsünün anlatıcılarının ellerinde bu zayıflık çoğu zaman şehidin en büyük gücü haline geldi. Bazı durumlarda, anlatılar bunun özellikle kadın şehidin en düşük olarak başlamasından kaynaklandığını gösteriyor. Hiyerarşide, ölümünde, erkek meslektaşları tarafından elde edilenden eşit, hatta daha yüksek olarak algılanan bir yüksekliğe ulaşıldığı anlaşılmaktadır. Mesela Blandina, [sağdaki resim] genç köle kadın, “Mesih'e kudretli ve yenilmez bir sporcu olduğu için kardeşlerine ilham verecek olduğu gibi küçücük, zayıf ve önemsizdi” ve Düşmanın üstesinden gelmişti… ”(Musurillo 1972: 75). Aynı şekilde, dördüncü yüzyılda Kilise tarihçisi Eusebius'un ilk Hıristiyanların yaşadığı terörleri ile ilgili olarak şöyle yazıyor: “Kadınlar, İlahi Sözün öğretisi adına, erkeklerle çatışmalara katlandıkları için, erkekler daha az erkeksi değildi. ve eşit erdemin erdemlerini ödeyebildi ”(Eusebius 1982: 8.14.14). Verilen duyu, 7. seviyeden başlayıp, 10. seviyeye giren ve birinci seviyeye giren ve on seviyeye çıkan yarışmacı arasındaki farktır.

Antik dünyada dişi her zaman erkekten daha düşük bir seviyede başladı. Yine de şehidin gücü, Mesih'inki gibi, zayıflığıyla ortaya çıktı. Hıristiyan şehitolojilerinde bu nokta, Mesih'i yeniden sunma sürecinde ölen kadının bedeninde en canlı şekilde tasvir edilmiştir. Öyle olsa bile, kadın bedeninin erkek bedeninden aşağı olduğuna dair kadim anlayış ve ardından kadın şehitlerin değerlenmesi zayıf beden, özellikle erkeğin statüsüne ulaştığı için, Hristiyanlar için ciddi sorular doğuruyor. Şehitlerin kadın hesapları bugün direniş metinleri olarak yararlı mı? ve modern dünyamıza iman eden insanları inşa etmekte hala değerli mi? Yoksa onlar, sadece Hristiyan geleneğinde çok baskın olan kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliği pekiştiren ve onu aydınlatan, sadece babaya özgü metinler midir?

Hıristiyan kadınlar bu sorulara çeşitli cevaplar verdiler. Bazı feminist düşünürler, Mesih'in insanlık uğruna acı çekip öldüğü ve ölümünün (ya da herhangi bir ölümünün) kurtarıcı olabileceği şeklindeki temel Hıristiyan inancını sorguladı. Böyle bir teolojinin acıyı yücelttiğini iddia ediyorlar; gerçekten sadece çirkin olanı güzelleştirmeye çalışıyor ve asla başka türlü görülmemesi gerekiyor. Bu düşünürler, Mesih'in çarmıhtaki ölümünün acı çekmenin iyi olduğunu ima ettiğini ve böyle bir fikrin yalnızca toplum içinde en az güçlü olanı mağdur eden ve kötüye kullanan tavırları ve eylemleri teşvik ettiğini iddia ederler. Genellikle kültürel olarak kendi ihtiyaçlarını ve başkaları için esenliklerini feda etmeye şartlanmış kadınlar için bu düşünce biçimi özellikle tehlikeli olabilir. Pamela Dickey Young'un belirttiği gibi, “İsa'nın çektiği acı, geleneğin tarihinde, bu acının sadık kişiler tarafından taklit edilebilecek bir örnek olduğunu öne sürmek için alınmıştır. Ancak hırpalanmış kadına İsa Mesih'in örneğine göre hareket ettiğini ve acıya sabırla katlanması gerektiğini ileri sürmek saflığı zorlar. Acıyı Hıristiyan geleneğinin merkezine yerleştirmek herkesi eşit şekilde etkilemez ”(Young 1995: 344-45). Dahası, bizim kendi dünyamızda eski şehitlerinkinden kesinlikle daha az açık olsa da, kadınların özellikle son derece savunmasız oldukları için alışılmadık derecede iyi fedakarlıklar yapabilecekleri görüşü, bazıları tarafından kınanılabilir olarak görülüyor; yani, en marjinalleştirilmiş olanları besleyen ve hatta onları ezenleri ödüllendiren bir düşünme tarzı olarak (Daly 1973). Joanne Carlson Brown ve Rebecca Parker güçlü bir şekilde şunu ifade ediyorlar: “Terörizm kurbanlarını onlara daha güçlü olanın korumasını garanti eden bir zayıflık atfederek yüceltmek, ihlali gizlemektir. Korumaya çalışanlar suçludur. Adalet, terörizm durduğunda ortaya çıkar, terörize edilenin durumu önleyici bir etki olarak takdir edildiğinde değil ”(Brown ve Parker 1989: 13).

Yine de, İsa Mesih'in acısı, ölümü ve dirilişi aracılığıyla insanlık için kurtuluş inancı, Hıristiyanlığın dokusuna karmaşık bir şekilde dokunmuştur. Mesih'in ölümünün kurtarıcı gücüne inanmaya devam eden Hıristiyan feministler, çarmıhta acı çeken ve ölen Mesih'in, acı çeken insanlıkla dayanışma içinde enkarne olan ve yaşayan ve ölen ilişkisel bir Tanrı, Üçlü bir Tanrı olduğunu vurgular. Anahtar noktanın ne İsa'nın erkekliği ne de günahın bedeli olarak korkunç ölümü olmadığını iddia ediyorlar. Daha ziyade, can alıcı faktör, Tanrı'nın, tüm kırılmalarında bile insanlıkla birliğe girerek insanlığı kurtarmayı seçmesidir. Şehidin tanık olduğu, acı çeken insanlıkla Tanrı arasındaki bu dayanışmadır. Bu tanık, cinsiyete bakılmaksızın etkilidir, çünkü "Mesih'in imgesi, insan İsa ile cinsel benzerlikte yatmaz, ancak şefkatli, dünyadaki yaşamı özgürleştiren kişinin anlatı biçimiyle tutarlıdır. Ruh ”(Johnson 1977: 73). Tanrı olarak, İsa, bedeninde, Tanrı ile insanlık arasındaki sınırı bulanıklaştırdı. Mesih'in taklitçileri olarak, Hristiyan şehitler aynı şeyi yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Jon Sobrino'un El Salvador'da öldürdüğü dört Kuzey Amerikalı kiliseli kadın hakkında açıkça yazdığı gibi:

Maura Clarke, Ita Ford, Dorothy Kazel ve Jean Donovan'ın cesetlerinin başında durdum. . . . Öldürülen Mesih dört kişide burada KADIN. . . . Mesih burada aramızda ölü yatıyor. Maura, Ita, Dorothy ve Jean. Fakat aynı dört kadında da yükseldi ve kurtuluş umudunu canlı tutuyor. . . . Kurtuluş bize gerçeği yalandan daha çok seven, vermekten daha istekli olan ve sevgisini kendi için saklamak yerine yaşam veren yüce sevgi olan tüm kadın ve erkekler aracılığıyla bize gelir. Evet, cesetleri bizi üzüntü ve öfkeyle dolduruyor. Ve yine de, son sözümüz olmalı: Teşekkürler. Maura, Ita, Dorothy ve Jean'de Tanrı El Salvador'u ziyaret etti (Sobrino 1988: 153-56; Johnson 1997: 74; ve Gandolfo 2007: 41).

Mesih'in taklitçileri olarak şehitler, ister kadın ister erkek olsun, kurtuluş dramalarına katılanlar olarak anlaşıldı. Şehit cesedi, ne kadar düşük olursa olsun, o şehitin Mesih'le tek olduğu ve Tanrı'nın enkarne olduğu Mesih'in dünyada görünür hale geleceği ve dünyaya dokunma gücü kazanacağı gemi olarak hizmet etti. Dolayısıyla, Blandina köle kadını kadar geniş bir spektrumda bile olsa, izleyenlerin kadının bir kazık üzerine vahşileşmediğini, daha ziyade “onlar için çarmıha gerilmiş olan kız kardeşi şeklinde” gördükleri söylendi. Eusebius 1982: 5.1.41).

İnananlar için böyle bir dönüşüm güçlüydü. Mesih'te, “Mesih'in ihtişamı için acı çeken herkesin [bir köle ve bir kadının bile] daima yaşayan Tanrı ile ortaklığa sahip olduğunu” (Eusebius 1982: 5.1.41) göstermektedir. Bu olasılıkta, bir eşitsizlik ve adaletsizlikten arınmış, yeni bir yaşam için umut herkese açık hale getirildi. Hıristiyanlık tarihi boyunca, şehitlerin hikayeleri böyle bir umudun amblemleri olarak kullanılmıştır. Mesih'te kurban victor oldu; ve en azından birçoğunun görüşüne göre, gerçek güç zayıflıkta kusursuzlaştırıldı. Şehitler bu inancı somutlaştırdı.

REFERANSLAR

Boyarin, Daniel. 1999. Tanrı İçin Ölmek: Şehitlik, Hristiyanlık ve Yahudiliğin Oluşumu. Stanford: Stanford Üniversitesi basını. 

Brown, Joanne Carlson ve Rebecca Parker. 1989. “Tanrı Dünyayı Öyle Sevdi mi?” Pp. 1-30 girişi Hristiyanlık, Patriklik ve İstismar: Feminist Bir Eleştiri, Joanne Carlson Brown ve Carole R. Bohn tarafından düzenlenmiştir. New York: Hacı Basını.

Burrus, Virginia. 2008. “İşkence ve Travail: Hristiyan Şehitini Üretmek” Pp. 56-71 girişi Patristik Edebiyata Feminist Bir ArkadaşAmy-Jill Levine tarafından düzenlendi. Londra: Bloomsbury.

Burrus, Virginia. 1995. “Agnes'i Okumak: Ambrose ve Prudentius'ta Toplumsal Cinsiyet Beyanı” Erken Hıristiyan Araştırmaları Dergisi 3: 25-46.

Cardman, Francine. 1988. “Şehit Kadınların Davranışları” Anglikan Teolojik İnceleme 70: 144-50.

Castelli, Elizabeth A. 2007. Şehitlik ve Hafıza: Erken Hıristiyan Kültürü Yapımı. New York: Columbia Üniversitesi Yayınları.

Cobb, Stephanie L. 2008. Erkek Olarak Ölmek: Erken Şehit Şehit Metinlerinde Cinsiyet ve Dil. New York: Columbia Üniversitesi Yayınları.

Daly, Mary. 1973. Baba, Tanrı'nın Ötesinde: Kadın Kurtuluş Felsefesine Doğru. New York: Houghton Mifflin.

Eusebios. Kilise tarihi 1982. Hristiyan Kilisesi'nin Nikene ve Nikene Sonrası Babaları, vol. 1. Philip Schaff ve Henry Wace tarafından düzenlenen Arthur Cushman McGiffert tarafından çevrilmiştir. Grand Rapids, MI: William. B. Eerdmans, 1982.

Frend, WHC 1965. İlk Kilisede Şehitlik ve Zulüm: Makarnalardan Donatus'a Bir Çatışma İncelemesi. Ann Arbor, MI: Basil Blackwell.

Gandolfo, Elizabeth O'Donnell. 2007. "Kadın ve Şehitlik: Latin Amerika Paradigması ile Diyalogda Feminist Kurtuluş Teolojisi." Ufuklar 34: 26-53.

Goodine, Elizabeth A. ve Matthew W. Mitchell. 2005. "Bir Kadının İkna Ediciliği: Eusebius'un Yanlış Tercümesi ve Yanlış Yorumlanması" Historia Ecclesiastica 5.1.41. başlıklı bir kılavuz yayınladı Erken Hıristiyan Araştırmaları Dergisi 13: 1-19.

Hampson, Daphne. 1990. İlahiyat ve Feminizm. Oxford: Blackwell.

Johnson, Elizabeth A. 1997. Kimdir: Feminist Teolojik Söylemde Tanrı'nın Gizemi. New York: Kavşak.

Laqueur, Thomas. 1990. Seks Yapmak: Yunanlılardan Freud'a Beden ve Cinsiyet. Cambridge, MA: Harvard Üniversitesi Yayınları.

Lefkowitz, Mary R. 1976. "Aziz Perpetua'nın Şehit Olmasının Motivasyonları." Amerikan Din Akademisi Dergisi 44: 417-21.

Moss, Candida R. 2010. Öteki Mesihler: İsa'yı Şehitlik Antik Hıristiyan İdeolojileri'nde Taklit Etmek. New York: Oxford Üniversitesi Yayınları.

Mursurillo, Herbert, comp. 1972. Hristiyan Şehitlerinin İşleri. Oxford: Oxford Üniversitesi Yayınları.

Rankka, Kristine M. 1998. Kadınlar ve Acıların Değeri: Allah'a Doğru Kürek Çekmek (e). Collegeville, MN: Liturgical Press.

Shaw, Brent D. 1996. “Beden / Güç / Kimlik: Şehitlerin Tutkusu” Erken Hıristiyan Araştırmaları Dergisi 4: 269-312.

Sobrino, Jon. 1988. Kurtuluş Maneviyatı: Siyasi Kutsallığa Doğru. Çeviren: Robert R. Barr. Maryknoll, NY: Orbis.

Storkey, Elaine. 1994. “Kefaret ve Feminizm.” Örs 11: 227-35.

Sullivan, Lisa M. 1997. "Ben Yanıt Verdim, 'Yapmayacağım ...': Hristiyanlık, Direniş İçin Katalizör Olarak Passio Perpetuae ve Felicitates. ”Semeia 79: 63-74.

Tertullian. Özür. 1986. Ante-Nicene Babalar. Vol. 3. Alexander Roberts ve James Donaldson tarafından düzenlenen A. Cleveland Coxe, Notes ve Prefaces ile düzenlenmiştir. Grand Rapids, MI: William. B. Eerdmans.

Genç, Pamela Dickey. 1995. “Şaşırtıcı Bir Hayata Ahlaki Etkilerin Ötesinde” Teoloji Bugün 52: 344-55.

Genç, Pamela Dickey. 1986. "Hıristiyanlığın Erkek Kurtarıcısı - Kadınlar İçin Bir Sorun mu?" Mihenk taşı 4: 13 – 21.

Genç, Robin Darling. 2001. Dünya Öncesi Alayı: Erken Hristiyanlıkta Kamu Ayine Olarak Şehitlik. Milwaukee: Marquette Üniversitesi Yayınları.

GÖRÜNTÜLER
Image #1: Saint Perpetua'nın mozaik tasviri.
Resim #2: Blandine çizimi.
Image #3: El Salvador'da öldürülen dört Amerikan kiliseli kadının fotoğrafını çeken bir anma törenine katılanların fotoğrafı.

Mesaj Tarih:
30 Nisan 2016

 

paylaş