Adil Hüseyin Han

Adil Hussain Khan, New Orleans Loyola Üniversitesi'nde İslami Çalışmalar Yardımcı Doçentidir. Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'ndan (SOAS) doktora derecesine sahiptir. O yazarı Tasavvuftan Ahmadiyya'ya: Güney Asya'da Bir Müslüman Azınlık Hareketi Indiana University Press ile. Araştırma ilgi alanları mezhepçilik, ortodoksluk ve Müslüman kimliğidir. Aynı zamanda otorite ve İslam'ın entelektüel geleneğinin yönleri ile ilgileniyor.

 

paylaş