SAKSI NG DAVIDIANS
"Nakamamatay na Nakakatagpo Sa Mount Carmel: The Branch Davidian - Federal Agency Confrontation,
Pebrero 28 - Abril 19, 1993 ″
Panayam kay Stuart Wright
Petsa ng Pag-post: 9 / 13 / 2013

CESNUR
"CESNUR, ang Center for Studies on New Religions"
Panayam kay Massimo Introvigne
Petsa ng Pag-post: 6 / 7 / 2016

ANG MGA CHIRICAHUA APACHES
"Paggalang sa mga ninuno at kanilang mga ninuno: Chiricahua Apache"
Pakikipanayam sa H. Henrietta Stockel
Petsa ng Pag-post: 9 / 20 / 2014

MGA TEORYA SA CONSPIRACY, GNOSTICISM, AT ANG KRITIKAL NA PAG-AARAL NG RELIHIYON
Panayam kay David G. Robinson
Sama-sama na nai-publish sa Tumatawag si Albion
Petsa ng Pag-post: 3/22/2021

Kultura Kilos sa Pag-iingat
"Ang Kilusang Kakayahan sa Cult sa Hilagang Amerika: Nakaraan, Kasalukuyan, Hinaharap"
 Pakikipanayam kay Michael Langone
Petsa ng Pag-post: 8 / 10 / 2014

"Pag-unawa sa Landscape ng Relihiyoso: Ang Info-Secte / Info-Cult na Pananaw"
Panayam kay Michael Kropveld
Petsa ng Pag-post: 12 / 29 / 2015

ESOTERICISM
“From Thelma to Santa Muerte.”
Interview with Manon Hedenborg White
Sama-sama na nai-publish sa Albion Pagtawag
Petsa ng Pag-post: 3 / 30 / 2021

HEATHENRY
"Heathenry sa Estados Unidos"
Panayam kay Jennifer Snook
Sama-sama na nai-publish sa Albion Pagtawag
Petsa ng Pag-post: 3 / 30 / 2021

PASUKAN NG LANGIT
"Aspiring for the Stars: Heaven's Gate"
Panayam kay Benjamin Zeller
Petsa ng Pag-post: 7 / 14 / 2015

IMPORMASYON
"Paano Maipabatid Tungkol sa Mga Relasyong Minority: Pagdiriwang ng Kaalaman Dito
Dalawampu't Limang Anibersaryo ”

Panayam kay Eileen Barker
Petsa ng Pag-post: 12 / 24 / 2013

INVENTED RELIGION
"Mga Imbentasyong Relihiyon"
Panayam kay Carole Cusack
Petsa ng Pag-post: 10 / 7 / 2017
Nai-post sa pahintulot ng Ang Proyekto sa Pag-aaral ng Relihiyoso

ISLAMIC STATE
"Ang Western Military Intervention ay Ano ang Nais ng ISIS"
Panayam kay Massimo Introvigne
Nai-post na may pahintulot ng Vatican Insider
Petsa ng Pag-post: 9 / 23 / 2014

JAINISM
"Ang Isang Pinuno ng Jain ay Tumutugon sa Mundo"
Panayam kay Gurudev Shri Chitrabhanuji
Nai-post sa pahintulot ng Forbes magazine
Petsa ng Pag-post: 6 / 30 / 2013

MILLENNIAL RELIGION
"Pambansang Sosyalismo bilang Millennial Religion?
Panayam kay David Redles
Petsa ng Pag-post: 8 / 13 / 2014

MORMONISM
"Naghahanap ng Pagkakapantay-pantay sa LDS Church: Aktibismo para sa Pag-orden sa Kababaihan"
Panayam kay Kate Kelly
Petsa ng Pag-post: 10 / 27 / 2014

MGA PEOPLES TEMPLE
"Pagtukoy at Pagpapanatili ng Templo ng Mga Tao sa sama-samang Memorya"
Panayam kay Mr. Fielding M. McGehee III at Dr Rebecca Moore
Petsa ng Pag-post: 8 / 24 / 2013

SANTA MUERTE
"Santa Muete: The New Saint In Town"
Panayam kay Dr. R. Andrew Chesnut
Petsa ng Pag-post: 6 / 30 / 2013

VOUDOU
"Paano ang Lwa Halika sa isang Haitian Vodou ritwal"
Isang pakikipanayam kay Sallie Ann Glassman
Petsa ng Pag-post: 10 / 9 / 2018

WESTBORO BAPTIST CHURCH
"Kapag Namatay ang Nagtatag: Westboro Baptist Church sa Pagkalipas ng Pasting Fred Phelps na Pumasa"
Panayam kay Dr. Rebecca Barrett
Petsa ng Pag-post: 9 / 2 / 2014

MGA BABAE SA MGA BAGONG MGA RELIHIYON
"Babae sa Mga Bagong Relihiyon"
Makipag-ugnay sa Dr. Laura Vance
Petsa ng Pag-post: 4 / 27 / 2015

*********

Mga Direktor ng Proyekto:
Ethan Doyle White
Catherine Wessinger
David G. Bromley

Para sa karagdagang impormasyon, kontakin ang:
Ethan Doyle White
Ethan-Doyle-White@hotmail.co.uk 

magbahagi