Ang Mission of the Women in the World Religions and Spirituality Project (WWRSP) ay upang turuan ang publiko tungkol sa mga makabuluhang ambag na ginawa ng kababaihan at nagawa sa pagbuo ng mga relihiyon sa isang pandaigdigang antas. Ang mga artikulong inilathala sa pamamagitan ng WWRSP sa website ng World Religions and Spirituality Project (WRSP) ay nakatuon sa mga tagapagtatag ng kababaihan at mga pinuno, mga pangkat ng relihiyon at mga paggalaw na itinatag at / o hinubog ng mga kababaihan, ang mga ginagampanan ng mga manggagawa ng kababaihan sa mga tukoy na relihiyosong grupo at tradisyon, at mga kontrobersyal na isyu tungkol sa kababaihan sa mga relihiyon. Akademiko, ngunit naa-access, mga artikulo ng mga iskolar ng tala tungkol sa mga ito at iba pang mga paksa ay naglalayon sa mga mambabasa na naghahanap ng maaasahang impormasyon tungkol sa mga kababaihan sa mga relihiyon.

 

MGA BABAE NG MGA BABAE, MGA LEADERS, AT PIONEERS

MGA RELIHIYOSONG GRUPO AT MGA PAGGAMIT NA NAKATULAD AT / O PATULOY NG MGA BABAE

SAINTS AT GODDESSES

WWRSP Mga Panayam

ARTICLES AND PAPERS

THEMATIC ESSAYS

MGA TUNGKULIN NG KABABAIHAN SA ISTECIFIC RELIGIOUS GROUPS AND TRADITIONS

 

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnay
Rebecca Moore at Catherine Wessinger,
Mga Kababaihan sa Mga Relihiyon at Mga Espirituwal na Proyekto sa Daigdig
remoore@mail.sdsu.edu at wessing@loyno.edu

magbahagi