Mga Proyekto sa Mga Tematika

magbahagi

Maraming mga anyo at pagpapahayag ng relihiyon at espirituwal na organisasyon at aktibidad. Ang mga iskolar na may kinikilalang kadalubhasaan sa mga piling lugar ay inanyayahan upang ayusin ang Mga Proyekikong Tematika na nakalista sa ibaba.


MARIAN APPARITIONAL AT DEVOTIONAL GROUPS
(Direktor ng Proyekto: Joseph Laycock)

MGA RELIGIOUS AT SPIRITUAL MOVEMENTS AT THE VISUAL ARTS
(Direktor ng Proyekto: Massimo Introvigne)

MGA KOMUNIDAD NG ESPIRITUWAL AT MGA VISIONARY
(Direktor ng Proyekto: Timothy Miller)

MGA KABABAIHAN SA MGA RELIHYON AT ESPIRITUISIDAD NG PROYEKTO NG WORLD
(Mga Direktor ng Proyekto: Rebecca Moore, Catherine Wessinger)

YOGA SA MGA RELIHIYON AT MGA ESPIRITUWALYON SA MUNDO
(Mga Direktor ng Proyekto: Suzanne Newcombe at Karen O'Brien-Kop)

PILGRIMAGE SITES & PRACTICES ACROSS THE WORLD
(Mga Direktor ng Proyekto: James S. Bielo, John Eade, Ian Reader)
Malapit na Proyekto

magbahagi

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander