Espirituwal at Pananaw Komunidad

magbahagi

Ang bahaging ito ng Proyekto ng Mga Relihiyon at Espirituwal ng Daigdig ay nagtatampok ng mga paggalaw sa relihiyon, espirituwal, at pangitain na nagsasagawa ng pamumuhay sa komunidad. Kabilang dito ang mga komunidad ng nakaraan at kasalukuyan mula sa lahat ng bahagi ng mundo. Ang mga profile dito, tulad ng sa mga natitirang bahagi ng WSRP, ay naglalayong magbigay ng malinaw, walang pinapanigan na impormasyon tungkol sa mga paggalaw na ang lahat ay kadalasan ay napapansin o nilalapastangan nang walang dahilan.

MGA PROFILES

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnay
Timothy Miller, Direktor ng Proyektong Espirituwal at Pangitain
tkansas@ku.edu

magbahagi

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander