Ang mga anyo at tradisyon ng relihiyon at espirituwal na pagpapahayag ay kadalasan ay tumutugma sa mga hangganan ng geographic, pampulitika, at kultura. Ang mga iskolar na may kinikilalang kadalubhasaan sa mga partikular na tradisyunal na tradisyon ay inanyayahan upang ayusin ang Regional Projects na nakalista sa ibaba.


AUSTRALIAN RELIGIOUS AT ESPIRITUWAL NA TRADISYON
(Mga Direktor ng Proyekto: Carole Cusack, Bernard Doherty)

CANADIAN RELIGIOUS AT SPIRITUAL TRADISYON
(Mga Direktor ng Proyekto: Susan Palmer, Hillary Kaell)

JAPANESE BAGONG MGA RELIHIYON
(Mga Direktor ng Proyekto: Ian Reader, Erica Baffelli, Birgit Staemmler)

RELIHIYON AT ESPIRITUALIDAD SA RUSSIA AT EASTERN EUROPE
(Mga Direktor ng Proyekto: Dr. Kaarina Aitamurto, Dr. Maija Penttilä)

Espirituwal at relihiyosong mga tradisyunal sa Italyano
(Mga Direktor ng Proyekto: Stefania Palmisano at Massimo Introvigne)

magbahagi