Mga Site at Kasanayan sa Paglalayag sa Buong Mundo

magbahagi

Ang mga Proyekto at Mga Pagsasanay sa Mga Proyekto sa Mga Paglalakbay sa Buong Mundo ay nagbibigay ng pagsakop sa mga makabuluhang mga aktibidad sa paglalakbay at lugar sa loob ng mga relihiyon sa mundo at higit pa. Itinatampok din nito ang mga pangunahing isyu na itinataas sa pamamagitan ng pagsasanay at pag-aaral ng pagdiriwang, kapwa sa kasaysayan at sa kasalukuyan.

Ang Mga Site at Praktika ng Paglalayag sa buong World espesyal na proyekto ay ang produkto ng isang pakikipagtulungan sa pagitan ng WRSP at Ang Relihiyon, Kultura, Pulitika: Gawa-sa-progreso Seminar sa Jackman Humanities Institute sa University of Toronto.

PILGRIMAGE PROFILES

PROYEKTO NG PROYEKTO SA PAGGAMIT

Mga Direktor ng Proyekto:
James S. Bielo (Miami University)
John Eade (University of Roehampton)
Ian Reader (University of Manchester)

Para sa karagdagang impormasyon, kontakin ang:
James S. Bielo
bielojs@MiamiOH.edu

magbahagi

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander