Ang lugar ng Pilgrimage at Mga Kasanayan sa Buong Mundo ng proyekto ay nagbibigay ng saklaw ng mga makabuluhang aktibidad sa paglalakbay at mga lugar sa loob ng mga relihiyon sa mundo at iba pa. Nagha-highlight din ito ng mga pangunahing isyu na inilabas ng kasanayan at pag-aaral ng peregrinasyon, kapwa ayon sa kasaysayan at sa kasalukuyan.

Ang Mga Lugar sa Pilgrimage at Kasanayan sa Buong mundo na espesyal na proyekto ay ang produkto ng isang pakikipagsosyo sa pagitan ng WRSP at The Religion, Culture, Politics: Works-in-progress Seminar sa Jackman Humanities Institute sa University of Toronto.

PILGRIMAGE PROFILES

PROYEKTO NG PROYEKTO SA PAGGAMIT

 

Mga Direktor ng Proyekto:
James S. Bielo (Miami University)
John Eade (University of Roehampton)
Ian Reader (University of Manchester)

Para sa karagdagang impormasyon, kontakin ang:
James S. Bielo
bielojs@MiamiOH.edu

magbahagi