Mga Site at Kasanayan sa Paglalakbay sa buong Mundo

magbahagi

The Pilgrimage Sites & Practices Across the World project provides coverage of significant pilgrimage activities and places within the world religions and beyond. It also highlights key issues raised by the practice and study of pilgrimage, both historically and in the present.

The Pilgrimage Sites & Practices Across the World special project is the product of a partnership between WRSP and The Religion, Culture, Politics: Works-in-progress Seminar in the Jackman Humanities Institute at the University of Toronto.

PILGRIMAGE PROFILES

PROYEKTO NG PROYEKTO SA PAGGAMIT

 

Mga Direktor ng Proyekto:
James S. Bielo (Miami University)
John Eade (University of Roehampton)
Ian Reader (University of Manchester)

Para sa karagdagang impormasyon, kontakin ang:
James S. Bielo
bielojs@MiamiOH.edu

magbahagi

Copyright © 2016 Proyekto sa Mga Relihiyon at Espirituwalidad ng Daigdig

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander