Nagkaroon ng maraming libu-libo ng mga grupo ng madla at debosyonal ni Marian sa kasaysayan. Ang espesyal na proyektong ito ng WRSP ay nagtatanghal ng mga profile ng mga grupong ito, lalo na sa mga modernong panahon. Ang mga bagong profile ay binuo, at sumusuportang mga materyales Ipapaskil kasama ang mga profile.

 

MGA PROFILES

Joseph Laycock or Jill Krebs, Mga Direktor ng Proyekto
joe.laycock@gmail.com | jkrebs@mcdaniel.edu

 

magbahagi