SUPPORT WRSP

Ang World Religions & Spiritual Project (WRSP) ay pinopondohan sa pamamagitan ng isang endowment ng proyekto. Ang layunin ng pagtatatag ng isang endowment ay upang lumikha ng pagpapatuloy para sa proyekto at tiyakin ang patuloy na pamana nito bilang mapagkukunan para sa mga iskolar at iba pa na interesado sa mga kontemporaryong grupo ng relihiyon sa North America. Ang taunang interes na nalikha ng endowment ay gagamitin upang mapanatili at maisagawa ang website. Dahil sa lumalagong bilang at pagkakaiba-iba ng relihiyon at espirituwal na mga grupo sa Hilagang Amerika pati na rin ang mabilis na pagbabago sa ilang mga grupo, ang mga mapagkukunan para sa pagpapanatili at pagpapalawak ng site ay kritikal sa tagumpay ng misyon nito.

Upang talakayin ang suporta para sa endowment, mangyaring makipag-ugnay sa:

Dr. David G. Bromley, Direktor
Proyekto sa Pandaigdigang Relihiyon at Espirituwalidad
Telepono: (804) -840-9172
email: bromley@wrldrels.org

magbahagi