mag-abuloy

magbahagi

SUPPORT WRSP

Ang World Religions & Spirituality Project (WRSP) ay pinopondohan sa pamamagitan ng isang endowment ng proyekto. Ang layunin ng pagtatatag ng isang endowment ay upang lumikha ng pagpapatuloy para sa proyekto at tiyakin ang patuloy na pamana nito bilang mapagkukunan para sa mga iskolar at iba pa na interesado sa mga kontemporaryong grupo ng relihiyon sa North America. Ang taunang interes na nalikha ng endowment ay gagamitin upang mapanatili at maisagawa ang website. Dahil sa lumalagong bilang at pagkakaiba-iba ng relihiyon at espirituwal na mga grupo sa Hilagang Amerika pati na rin ang mabilis na pagbabago sa ilang mga grupo, ang mga mapagkukunan para sa pagpapanatili at pagpapalawak ng site ay kritikal sa tagumpay ng misyon nito.

Upang talakayin ang suporta para sa endowment, mangyaring makipag-ugnay sa:

Dr. David G. Bromley, Direktor
World Religions & Spirituality Project
Telepono: (804) -840-9172
email: bromley@wrldrels.org

magbahagi

Copyright © 2016 Proyekto sa Mga Relihiyon at Espirituwalidad ng Daigdig

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander