Australian Relihiyoso at Espirituwal Tradisyon

magbahagi

Ang Proyekto ng Relihiyosong at Espirituwal na Tradisyon ng Australia ay nagtatala ng pagkakaiba-iba ng mga tradisyon ng relihiyon sa Australia sa pamamagitan ng isang hanay ng mga profile ng relihiyon at espirituwal na mga grupo na nagmula sa Australya. Ang mga profile ay pupunan ng akademikong mga artikulo sa relihiyon sa Australya at mga ulat ng pamahalaan tungkol sa relihiyon

Mga Direktor ng Proyekto:
Carole Cusack
Bernard Doherty

TANDAAN PARA SA MGA KONTRIBUSYON

AUSTRALIAN RELIGIOUS AT SPIRITUAL GROUP PROFILES

ARTICLES AND PAPERS

MGA REPORTA NG PAMAHALAAN

 

 

magbahagi

Mga Pagsasalin

Nag-aalok ang WRSP ng mga awtomatikong pagsasalin ng Google Translate para sa mga materyal sa teksto. Mangyaring tandaan na ang orihinal na mga teksto ay nai-publish sa Ingles, at ang mga pagsasalin sa iba pang mga wika ay maaaring hindi eksaktong pagkakasalita.

Copyright © 2016 Proyekto sa Mga Relihiyon at Espirituwalidad ng Daigdig

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander