Jennifer Koshatka Seman

Si Dr. Jennifer Koshatka Seman ay kasalukuyang nagtuturo ng mga kurso sa kasaysayan ng Multikultural na Amerikano at kasaysayan ng Latin American sa Metropolitan State University ng Denver kung saan siya ay isang Lecturer sa History. Ang kanyang mga interes sa pagsasaliksik ay nakasalalay sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga kasanayan sa subaltern at mga porma ng kapangyarihan ng institusyonal sa mga borderlands ng US-Mexico at US West at ang mga paraan kung saan ipinaalam ng lahi, kasarian, at kabanalan ang pakikipag-ugnayan na ito. Si Jennifer ang may-akda ng Borderlands Curanderos: Ang Mga Daigdig nina Santa Teresa Urrea at Don Pedrito Jaramillo (Austin: University of Texas Press, 2021), ang kanyang unang libro. Borderlands Curanderos tungkol sa "maliliit na mundo" ng dalawang taga-Mexico na nagpapagaling ng pananampalataya, o curanderos, Santa Teresa Urrea at Don Pedrito Jaramillo, at kung paano nila ipinagbigay-alam sa "mas malalaking mundo" ang turn-of-the-siglo nang tumawid sila sa hangganan mula sa Mexico patungo sa Estados Unidos at pinagaling ang mga indibidwal na katawan pati na rin ang mas malaking katawang panlipunan, lalo na mga taong nagmula sa Mexico at mga katutubo, na nahaharap sa lalong mapang-api, pagbubukod, at marahas na kapangyarihan ng estado sa mga hangganan ng US-Mexico. Natanggap ni Jennifer ang kanyang titulo ng doktor sa kasaysayan mula sa Southern Methodist University at nai-publish ang kanyang pagsasaliksik sa mga journal Pag-aaral sa Relihiyon / Mga Agham na Relihiyon at Journal ng Kanluran bilang karagdagan sa pagpapakita nito sa mga kumperensya para sa Western Historical Association, Texas Historical Association, American Historical Association, at History of Science Society.

 

magbahagi