Indibidwal na Mga Seksyon ng Pelikula


Prelude: 911 Calls
(1:18 min.)

 

Ang Paunang salita ng The Waco Branch Davidian Tragedy: Ano ang Natutuhan o Hindi Natutuhan? ay binubuo ng dalawang 911 na tawag na ginawa ng Branch Davidians noong Pebrero 28, 1993, habang at ilang sandali matapos ang tangkang pabuya na pagpasok ng mga ahente ng ATF. Isang tawag si Wayne Martin, at si David Koresh ay naririnig sa kabilang tawag. 

 


Bahagi 1. Ipinakikilala ang Apat na Scholar at ang Paksa (20:57 min.)

 

Bahagi 1 ng Tragada ng Waco Branch na Davidian: Ano ang Natutuhan o Hindi Natutuhan? ipinakilala ang apat na iskolar na tumatalakay sa hidwaan sa pagitan ng mga ahente ng pederal at ng Sangay Davidian noong 1993. 

 

Ang apat na iskolar ay: 

J. Phillip Arnold, PhD, Reunion Institute 

James D. Tabor, PhD, University of North Carolina sa Charlotte 

Catherine Wessinger, PhD, Loyola University New Orleans 

Stuart A. Wright, PhD, Lamar University 

 

Ipinakilala ng apat na iskolar ang kanilang sarili, ang kanilang mga pamamaraan sa pagsasaliksik, at kung paano sila naging kasangkot sa pagsasaliksik ng hidwaan sa pagitan ng Sangay Davidians at mga ahente ng pederal noong 1993. Pinag-usapan din nila ang pagsisimula ng pagkubkob sa Branch Davidans 'Mount Carmel Center noong Pebrero 28, 1993 kasama ang pagsalakay ng ATF. 

 

 

Bahagi 2. Ipinakikilala ang Sangay Davidians at David Koresh (10:59 min.)

 

Bahagi 2 ng Trabaho ng Waco Branch na Davidian: Ano ang Natutuhan o Hindi Natutuhan? ipinakilala ng apat na iskolar ang Sangay ng mga David, na si David Koresh, at tinatalakay ang pagsalakay sa ATF noong Pebrero 28, 1993 na nagresulta sa 4 na mga ahente ng ATF na patay at 6 na Mga Sangay ng Davidian ang namatay, kasama ang iba pa na sugatan.

 

 

Bahagi 3. Ang Unang Araw ng Siege (4:39 min.)


Sa Bahagi 3 ng Tragada ng Waco Sangay Davidian: Ano ang Natutuhan o Hindi Natutuhan? tinalakay ng apat na iskolar kung bakit ang koponan ng ATF ay pumili ng Pebrero 28, 1993 upang isagawa ang isang tangkang pabuya na pagpasok sa Mount Carmel Center, ang papel na ginampanan ng seryeng "The Sinful Mesiyas" ng Waco Tribune-Herald, at ang katangian ng mga paratang sa pag-abuso sa bata laban sa David Koresh at na sila ay inimbestigahan ng Child Protective Services noong 1992 at ang kaso ay isinara dahil sa kawalan ng ebidensya.

 


Bahagi 4. Sino ang mga Davidian ng Sangay? (29:03 min.)

 

Sa Bahagi 4 ng Tragada ng Waco Sangay Davidian: Ano ang Natutuhan o Hindi Natutuhan? tinalakay ng apat na iskolar ang pinagmulan at kasaysayan ng mga Sangay ng Sangay, mga pinuno ng relihiyon at mga paggalaw na nauugnay sa pangkat ni David Koresh, mga aral ni Koresh na nagmula sa Bibliya, ang kahulugan ng kanyang maraming pag-aasawa, ang kahalagahan ng pagbabago ng pangalan ni Vernon Howell kay David Koresh, kung ano ang nagturo patungkol sa Pitong mga Tatak sa aklat ng Apocalipsis at ang kanyang katayuan bilang si Cristo para sa Mga Huling Araw. Binigyang diin ng apat na iskolar na ang mga propesiya ng apokaliptiko ni Koresh na nagmula sa kanyang pagbibigay kahulugan sa Bibliya ay hindi naayos, nangangahulugang ang kinahinatnan ng hidwaan sa mga ahente ng pederal noong 1993 ay hindi awtomatikong natukoy ng pag-unawa ng Sangay na Davidians sa mga hula sa Bibliya.

 

 

Bahagi 5. Paglahok at Pagtaas ng FBI  (22:02 min.)

Sa Bahagi 5 ng The Waco Branch na Davidian Tragedy, tinatalakay ng mga iskolar ang pagkakasangkot at pagdami ng FBI ng mga kaganapan sa kaso. Pinag-uusapan nila kung gaano galit ang mga ahente ng FBI, lalo na ang on-site na kumander at kumander ng Hostage Rescue Team, nang noong Marso 2 ay hindi lumabas si David Koresh, tulad ng ipinangako niya, matapos na i-play ang kanyang pang-tape na sermon sa telebisyon at radyo. Matapos sabihin ni Koresh sa mga ahente ng FBI na sinabi sa kanya ng Diyos na maghintay, ang mga tanke ay hinimok papunta sa pag-aari ng Mount Carmel ng mga ahente ng FBI. Si Gary Noesner, ang ahente ng FBI na tagapag-ugnay ng negosasyon mula Marso 1 hanggang Marso 24, sumunod na sumulat na inaasahan niya na magkakaroon ng mga set-back sa negosasyon, ngunit iyon lamang ang proseso na kasangkot sa paghimok ng maraming tao na lumabas. Tinalakay ng mga iskolar ang pag-unawa sa teolohiko ni Koresh tungkol sa mga kaganapan ng pag-atake ng ATF at pagkubkob sa ilaw ng Pitong mga Selyo ng aklat ng Pahayag, lalo na ang Fifth Seal. Pinag-usapan nila kung paano nakuha ng mga aparato ng pagsubaybay sa gusali ang audio ng mga Sangay ng David na tinatalakay na namamatay sa sunog matapos makipagtalo si David Koresh sa isang negosyador noong Abril 18, 1993. Ang mga talakayang ito tungkol sa sunog ay naririnig sa mga audiotapes ng aparato ng surveillance, kaya't ang desisyon ng FBI dapat magkaroon ng kamalayan ang mga gumagawa ng mga pag-uusap na ito. Samakatuwid, tinanong ng mga iskolar kung bakit ang mga gumagawa ng desisyon ng FBI ay umusad kasama ang tank at gas assault noong Abril 19, 1993 nang alam nila na ang mga Sangay na David ay inaasahan na mamatay sa isang sunog kung sila ay inaatake. 

 

Ikinuwento ni Dr. J. Phillip Arnold kung paano sa pagtatapos ng Marso 1993 ay nakatanggap siya ng isang tip mula sa isang reporter na ang mga ahente ng FBI ay naghahanda na gumawa ng aksyon laban sa mga Branch Davidians. Tinanong niya kung ano ang magagawa nila ni Dr. James D. Tabor upang makatipid ng mga buhay. Sinubukan nilang makipag-usap sa mga ahente ng FBI, ngunit hindi sila nakikinig sa mga iskolar ng Bibliya na naghahangad na ipaliwanag sa kanila ang teolohiya. 

 

 

Bahagi 6. Papel sa Pag-aaral ng Relihiyoso (22:29 min.)

Sa Bahagi 6 ng The Waco Branch na Davidian Tragedy, tinalakay ng apat na iskolar ang mga pagsisikap na ginawa nina Dr. J. Phillip Arnold at Dr. James D. Tabor upang ihatid ang isang kahaliling interpretasyon ng aklat ng mga hula ni Apocalipsis na magpapahintulot kay David Koresh na lumabas at dadalhin sa kustodiya at pangunahan din ang natitirang mga Sangay ng David, at ang mahalaga, ilabas ang mga bata. Matapos matanggap ni Dr. Arnold ang isang tip na ang mga ahente ng FBI ay nagpaplano ng isang pag-atake laban sa paninirahan ng Branch Davidians, sinabi ni Dr. Nag-ayos sina Arnold at Tabor upang talakayin ang aklat ng Pahayag sa Ron Engelman radio talk show mula sa Dallas noong Abril 1, 1993. Iminungkahi nila na si David Koresh ay maaaring magsulat ng kanyang libro tungkol sa mga hula kahit na pagkatapos na ilagay sa bilangguan, at paraan upang mailabas niya ang kanyang mensahe at mai-save ang higit pang mga kaluluwa. Kasunod nito, ang abugado ni Koresh na si Dick DeGuerin ay kumuha ng audiotape ng kanilang talakayan sa radyo sa loob ng tirahan at umupo kasama si David Koresh at iba pang mga Branch Davidian habang nakikinig sila sa tape. Nangako si David Koresh na lalabas sila pagkatapos ng 7 araw na pagdiriwang ng Paskuwa. Natapos ang Paskuwa noong Abril 13. Noong Abril 14, 1993, nagpadala si Koresh ng isang liham sa FBI na nagsasabing sinabi sa kanya ng Diyos na isulat ang kanyang interpretasyon ng Pitong mga Tatak sa aklat ng Pahayag; matapos ibigay ang manuskrito kay Dr. Si Arnold at Tabor para sa pag-iingat, lalabas siya. Gayundin, noong Abril 14, nagpadala si Koresh ng isang naka-sign na kontrata upang mapanatili si DeGuerin bilang kanyang abugado sa pagtatanggol. 

 

Ang mga ahente ng FBI na may Hostage Rescue Team sa mga tank / Combat Engineering Vehicles (CEVs) ay ginigipit ang mga Branch Davidians, halimbawa sa pamamagitan ng pagbato ng flash-bang granada sa sinumang lumabas, kasama ang isang beses nang may pahintulot si Steve Schneider na lumabas at pumili ng isang bagay mula sa isang ahente sa isang CEV. Nadagdagan ang panliligalig habang sinusulat ni Koresh ang kanyang manuskrito. Mas maraming tao ang na-flashbang nang lumabas sila. Isang CEV ang bumagsak sa dingding ng gusali noong unang araw ng Abril 16, na halos nasugatan ang isang lalaking natutulog na nakatungo ang ulo sa pader na iyon. Gayunpaman, iniulat ni Koresh sa isang negosyador alas-2: 35 ng umaga noong Abril 16 na natapos niya ang pagbuo ng kanyang komentaryo sa First Seal. 

 

Dahil ang Branch Davidians ay walang kuryente, nagsimula silang humiling ng mga baterya at laso ng cassette para sa isang word-driven na word processor kaya't ang kabanata ni Koresh sa First Seal ay maaaring mai-type at mai-save sa isang floppy disk. Ang Branch Davidians ay nagpatuloy na humihiling para sa mga suplay para sa word processor noong Abril 17 at 18. Ang mga suplay ay sa wakas ay naihatid sa Branch Davidians noong gabi ng Abril 18, gabi bago ang tangke at CS gas assault ng mga ahente ng FBI noong Abril 19, 1993. 

 

Ang sangay na si Davidian Ruth Riddle ay natulog ng buong gabing nagta-type ng komentaryo ni Koresh sa First Seal. Nang magsimula ang sunog makalipas ang tanghali noong Abril 19, 1993, pagkatapos ng 6 na oras ng gusali na na-gass at binuwag ng mga CEV, tumalon si Ruth Riddle mula sa bintana ng nasusunog na gusali na may floppy disk sa kanyang bulsa. Sinabi ni Dr. Tinupad nina Arnold at Tabor ang kanilang pangako kay Koresh na gawing magagamit ang kanyang komentaryo sa mga iskolar, sa pamamagitan ng pamamahagi ng 500 na kopya sa isang sesyon sa komperensiya ng American Academy of Religion / Society of Biblikal na Panitikan noong Nobyembre 1993. Ang komentaryo ni Koresh sa First Seal ay na-publish sa isang libro na pinamagatang Bakit Waco? Mga kulto at ang Labanan para sa Kalayaan sa Relihiyoso sa Amerika nina James D. Tabor at Eugene V. Gallagher (1995). 

 

Ipinahiwatig ni Catherine Wessinger na sa mga dokumentaryo ang retiradong negosyador ng FBI na si Byron Sage ay nagsabi na kung si Koresh ay nagpadala lamang ng katibayan na nagsusulat siya ng kanyang manuskrito, hindi naisakatuparan ng FBI ang tangke at CS gas assault noong Abril 19, 1993. Itinuro niya pinigilan ng FBI ang mga suplay na kailangan ng mga Sangay na David upang mag-type ng isang kopya ng komentaryo ni Koresh sa First Seal hanggang sa gabi ng Abril 18.

 

 

Bahagi 7. Sa kabila ng Mga Pagsisikap ng mga Scholar, welga ng Trahedya (17:38 min.)

Sa Bahagi 7 ng The Waco Branch na Davidian Tragedy, tinalakay ng mga iskolar ang tangke ng FBI at CS gas assault sa mga Sangay ng David sa kanilang tirahan sa Mount Carmel sa labas ng Waco, Texas noong Abril 19, 1993. Ang Combat Engineering Vehicles (CEVs) ay ginamit upang mag-spray CS gas papunta sa gusali at upang maalis ang gusali. Ang hugis-rocket na plastik na ferret round na naglalaman ng CS ay pinaputok sa gusali; sila ay sumabog at naglabas ng gas sa epekto. Ang ilan sa mga may sapat na gulang ay may mga maskara sa gas. Walang mga maskara na gas na kasing laki ng bata. Ang mga ina at ang kanilang mga anak, edad 13 at mas bata, at dalawang buntis na kababaihan ay sumilong sa isang konkretong silid, isang dating vault na tinanggal ang pinto mula rito; mayroon itong bukas na pintuan na may nakasabit na tela. Nagsimula ang pag-atake 6:00 ng umaga ng Central Time. Ang apoy ay sumiklab dakong 12:07 ng hapon sa Central Time. 

 

Sa loob ng 5 minuto pagkatapos magsimula ang pag-atake, ang linya ng telepono sa mga negosyador, na tumakbo sa lupa, ay naputol. Inaangkin ng mga ahente ng FBI na ang telepono ay itinapon sa pintuan sa ilang sandali lamang matapos tumawag ang negosyante ng FBI na si Byron Sage kaninang 6:00 ng umaga. Ang Survivor Graeme Craddock ay nag-ulat na ang telepono ay matatagpuan pa rin kung saan ito karaniwang nakaupo sa foyer; sinabi niya na kung ang telepono ay itinapon sa labas, maaari siyang magkonekta ng isa pang telepono. Sa panahon ng pag-atake si Steve Schneider ay nasa foyer na nagdidirekta kina Pablo Cohen at Graeme Craddock na lumabas sa labas upang makita kung maaayos nila ang linya ng telepono. Sinabi niya na nais nilang sabihin sa FBI ang tungkol sa pag-unlad na nagawa noong nakaraang gabi sa pag-type ng manuskrito para sa komentaryo ni Koresh sa First Seal. Si Graeme Craddock ay lumabas at hinawakan ang putol na linya ng telepono, at kinilala ni Byron Sage sa isang tagapagsalita ng malakas na nakikita ng mga ahente na sira ito. Sinabi ni Sage na ang isa pang "telepono" ay ipapadala, ngunit hindi kailanman. Kasunod nito ay naisip ni Graeme Craddock na ang linya ng telepono ay pinutol ng isang tangke na tumatakbo dito sa simula ng pag-atake. 

 

Bandang 11:31 ng Central Time isang CEV ang nagtaboy sa harap ng gusali upang magwisik ng gas sa pintuan ng kongkretong silid kung saan matatagpuan ang mga bata at ina. Ang lugar na ito ay gassed hanggang 11:55. Naalala ni Dr. J. Phillip Arnold na sa pagdinig sa kongreso noong 1995, sinabi ng driver ng CEV na nakikita niya ang mga tao sa loob ng kongkretong silid. Ang sunog ay nagsimula alas 12:07 ng hapon sa ikalawang palapag. 

 

Pinatunayan ni Graeme Craddock na nakita niya ang isang tao na nagbubuhos ng gasolina, ngunit tutol si Pablo Cohen na ibuhos ito sa loob ng gusali. Nakasaad din ni Craddock na habang nasa unang palapag ay may narinig siyang sigaw mula sa ikalawang palapag upang masindihan ang apoy. Sinigaw ni Pablo Cohen ang kanyang pagtutol. Ang isa pang sigaw mula sa ikalawang palapag ay nagsabing huwag simulan ang sunog. Pagkatapos ng isang pangatlong sigaw mula sa ikalawang palapag ay nagsabi upang masindihan ang apoy, tulad ng narinig ni Craddock. Sinabi ni Army Col. Rodney Rawlings sa reporter na si Lee Hancock noong 1999 na narinig nila at ng mga ahente ng FBI ang katulad na pagkakasunud-sunod ng mga sigaw sa audio na nakuha ng mga surveillance device. Ang isang audiotape na naglalaman ng naturang audio na kinuha ng isang surveillance device ay hindi pa nagawa ng FBI. 

 

Nagtalo si Dr. J. Phillip Arnold na may mga dahilan sa bibliya para sa pag-iilaw ng apoy upang protektahan ang mga tao ng Diyos. Gayunpaman nagsimula ang sunog at para sa anong layunin, ang pagsabog ng mga bata at ina ay ang pangunahing pagbabago ng pag-atake. Itinuro ni Dr. Stuart Wright na ang CS gas ay mayroong babala na hindi ito gagamitin sa mga nakapaloob na puwang. Iniulat ni Dr. Catherine Wessinger ang mga tauhan ng Kagawaran ng Pulisya ng New York na nagpatotoo sa harap ng isang komite sa kongreso na ang NYPD ay hindi kailanman gagamit ng CS gas sa mga barikadong paksa na kasama ang mga bata. Ang mga bata ay may maliit na kapasidad sa baga kaya't hindi nila makatiis ang mga epekto ng gas. Ang CS gas at ang methylene chloride liquid base kung saan ito ay naipadala ay parehong nasusunog.

 

Itinuro ni Dr. Stuart Wright na ang mga labis na pagmamahal ng mga tumalikod sa mga ahente ng ATF ay maaaring nagresulta sa labis na armadong diskarte ng mga ahente ng ATF sa tangkang pabuong pagpasok noong Pebrero 28, 1993. 

 

 

Bahagi 8. Paano Mas Maunawaan Natin ang Mga Bagong Pangkat ng Relihiyoso? (13:07 min.)

 

Sa Bahagi 8 ng Tragada ng Waco Sangay Davidian: Ano ang Natutuhan o Hindi Natutuhan? tinalakay ng apat na iskolar kung paano ang pag-aaral ng iskolar ng mga bagong kilusang panrelihiyon ay nagbibigay ilaw sa hidwaan sa pagitan ng mga Sangay ng David at mga ahente ng pederal noong 1993 pati na rin sa iba pang mga kontrobersyal na bagong kilusang relihiyoso. Itinuro nila na ang "pagiging mahalaga sa kulto" ay isang pananaw na naglalagay ng lahat ng sisi sa "pinuno ng kulto" at sa mga tagasunod kung may karahasan at ang mga tao ay nasugatan at pinatay. Ang "Cult vitalism" na naihatid ng nakapupukaw na salitang "kulto" ay nakakubli na ang mga naturang insidente ay karaniwang nangyayari sa loob ng mga konteksto ng interactive. Tinalakay ng mga iskolar ang iba pang mga bagong kilusang panrelihiyon na kontrobersyal sa magkatulad na paraan sa kani-kanilang oras at lugar, kasama na ang maagang kilusang Kristiyano. Ang pagsasalarawan ng Sociologist na si Dr. James T. Richardson ng "mitolohiya ng makapangyarihang pinuno" ay inilarawan at itinuro na ang mga ahente ng ATF at FBI ay naniniwala na si David Koresh ay may kabuuang kapangyarihan sa mga tagasunod, kung hindi ganoon ang kaso. Ang "mitolohiya ng namumuno sa lahat ng kapangyarihan" ay tumutugma sa tinawag ni Richardson na "alamat ng passive, brainwashed na tagasunod," na isang pananaw na nagpapababa ng ahensya ng tagasunod sa pagpapasya kung ano ang paniniwala nila at kung manatili o hindi sa isang pangkat. Itinuro na ang American Psychological Association ay nagtapos na ang "thesis ng paghuhugas ng utak" ay walang katotohanan na batayan at pseudos siyentipiko. Tinalakay din ng mga iskolar na ang iskolar ng New Testament na si Dr. Eugene V. Gallagher ay binigyang diin na ang mga mananampalatayang apokaliptiko ay laging binibigyang kahulugan ang kanilang banal na kasulatan sa ilaw ng konteksto, sa ilaw ng mga bagay na nangyayari sa kanilang paligid at sa kanila. Kaya't sa sandaling ang pagkubkob ng mga Sangay ng Sangay ay nagsimula noong Pebrero 28, 1993, hindi ito isang pangwakas na konklusyon tungkol sa kung paano magtatapos ang pagkubkob. Kung binawasan ng FBI ang taktikal na pagsalakay laban sa mga Sangay na David at hindi sinabotahe ang negosasyon sa mga Sangay na David, maiiwasan ang pagkamatay ng 76 katao kasama ang mga bata noong Abril 19, 1993.

 

 

Bahagi 9. Nawalan ng Pagkakataon ang FBI (31:28 min.)

Sa Bahagi 9 ng Tragada ng Waco Sangay Davidian: Ano ang Natutuhan o Hindi Natutuhan? tinalakay ng apat na iskolar kung ano ang alam ng mga FBI profilers / behavioral scientist at ang mga gumagawa ng desisyon ng FBI tungkol sa theology David apocalyptic theology of martyrdom. Paano magagamit ng mga ahente ng FBI ang pangwakas na pag-aalala ng teolohiko ng Sangay Davidians upang malutas ang pagkubkub nang walang pagkawala ng buhay? Naniniwala ang mga iskolar na ang tanging paraan upang malutas ang pagkubkob nang mapayapaan ay upang isaalang-alang ang teolohiya ng Branch Davidians at ang tunay na pag-aalala. Mahalaga na ang mga ahente ng FBI ay hindi mapabilis ang katuparan ng mga propesiya tulad ng pagbigkas ng Koresh sa kanila. 

 

Itinuro ni Dr. J. Phillip Arnold na sa kalagitnaan ng Marso nasa radio siya na tinatalakay ang Pitong mga Tatak ng aklat ng Pahayag. Narinig siya ng ilan sa mga Sangay ng Sangay sa radyo, at si Steve Schneider, ang taong ikawalo ni Koresh, ay nagtanong sa isang negosyador na payagan si Dr. Arnold na talakayin ang mga Tatak kay Koresh. Sinabi ni Schneider na kung maipakita ni Dr. Arnold mula sa mga hula sa Bibliya na ang mga Branch Davidian ay dapat na lumabas, lalabas sila. Hindi pinapayagan ng mga ahente ng FBI si Dr. Arnold na magkaroon ng talakayan kay Koresh o sinuman sa loob ng tirahan. Ito ay isang hindi nasubukan na pagpipilian. 

 

Itinuro ni Dr. Catherine Wessinger na hindi lamang ang mga gumagawa ng desisyon ng FBI na hindi nakikinig kay Dr. Arnold, ngunit hindi sila nakikinig sa kanilang sariling mga profile / behavioral scientist. 

 

Ang ilan sa mga negosyador ay nagkamali ng pagsukat sa teolohiya ni Koresh laban sa kanilang sariling mga paniniwala sa Kristiyano at pagkatapos ay nagpasya na hindi talaga siya nangangaral ng isang bagay na pinaniniwalaan niya. Ang iba pang mga ahente ng FBI ay nakita si Koresh bilang isang taong hindi naniniwala sa teolohiya na kanyang itinuturo. 

 

Matapos ang 76 na pagkamatay sa Mount Carmel ng Branch Davidians noong Abril 19, 1993 na nagreresulta mula sa tanke at CS gas assault ng FBI, ang mga pagbabago ay ginawa sa istraktura ng entity ng FBI na tutugon sa hinaharap na "mga kritikal na insidente." Ang isang Critical Incident Response Group (CIRG) ay nilikha upang bigyan ang mga pananaw ng mga negosyador ng FBI ng pantay na timbang sa kumander ng Hostage Rescue Team; ang parehong mga koponan ay nag-uulat sa kumander ng CIRG sa panahon ng isang kritikal na insidente upang ang mga pagsisikap ng dalawang koponan ay maaaring maiugnay, sa halip na ang Hostage Rescue Team na nagtatrabaho laban sa negosasyon. Ang diskarte na ito ay matagumpay na nasubukan sa pag-standoff kasama ang Montana Freemen noong 1996. 

 

Stuart A. Wright ay nagsasaad na ang isang bilang ng mga dokumentaryo na ipinalabas noong 2018 tungkol sa kaso ng Sangay Davidian ay umaasa sa pinasimple na stereotype ng kulto. Ang ilan ay nagha-highlight ng mga mabait na aspeto ng pamayanan sa halip na ituon ang pansin sa pakikipag-ugnayan ng mga ahente ng pederal sa mga Sangay na David. Apat sa anim na dokumentaryo na sinuri niya sa isang artikulong Nova Religio sa 2019 ay hindi kasama ang mga pananaw ng isang solong scholar. Sinabi ni Dr. James Tabor na siya at si Dr. Arnold ay maraming nainterbyu para sa dalawa sa mga dokumentaryo sa network ng telebisyon, ngunit hindi kasama ang kanilang mga panayam. 

Itinuro ni Dr. Arnold na ang Branch Davidians ay naniniwala na mayroon silang hinaharap na sila ay babalik sa kapangyarihan at kaluwalhatian. Makikita sana nila ang kanilang pagkamartir bilang isang pagsasalin sa langit. Sa panahon ng pagkubkob, ang mga Branch Davidian ay "naghihintay sa Diyos." Naghihintay sila upang makita kung ano ang inilaan ng Diyos para sa kanila. 

 

Tinalakay ng mga iskolar kung paano maaaring nabuo ang pamayanan ng Sangay Davidian kung ang pagsalakay sa ATF ay hindi kailanman naganap noong Pebrero 28, 1993, na pinasimulan ang pagkubkob ng FBI at pangwakas na pag-atake noong Abril 19, 1993. Si David Koresh ay maaaring maging isang matagumpay na tagapalabas sa kanyang banda. Ipinahayag niya ang kanyang mga teolohikal na interpretasyon sa kanyang mga kanta. Inilarawan ni Dr. Arnold na maaaring gumanap si David Koresh at ang kanyang banda sa 1994 Woodstock festival. 

 

Nagtapos ang pelikula sa pagganap ni David Koresh ng kanyang awiting “Aklat ni Daniel.” Kasama sa mga kredito ang isang listahan ng bilang ng mga kalalakihan, kababaihan, at mga bata na namatay sa pag-atake noong Pebrero 28, 1993 at Abril 19, 1993, at ang bilang ng mga nakaligtas sa sunog. Lahat ng mga pangalan ng mga namatay at nakaligtas at ang kanilang edad ay ibinigay. Ipinapakita sa panghuling kuha si David Koresh na nagbibigay ng isang pag-aaral sa Bibliya sa kanyang mga mag-aaral.

 

 

Epilog: Gumaganap si David Koresh ng "Aklat ni Daniel" at Pagtuturo sa Kaniyang Mga Mag-aaral sa Bibliya - Mga Pangalan ng Sangay Davidian noong 1993 (6:13 min.)

 

Ang Waco Branch Davidian Trahedya: Ano ang Natutuhan o Hindi Natutuhan? nagtatapos sa pagganap ni David Koresh ng kanyang awiting “Aklat ni Daniel.” Kasama sa mga kredito ang isang listahan ng bilang ng mga kalalakihan, kababaihan, at bata na namatay sa pag-atake noong Pebrero 28, 1993 at Abril 19, 1993, at ang bilang ng mga nakaligtas sa sunog. Lahat ng mga pangalan ng mga namatay at nakaligtas at ang kanilang edad ay ibinigay. Ipinapakita sa panghuling kuha si David Koresh na nagbibigay ng isang pag-aaral sa Bibliya sa kanyang mga mag-aaral.

 

magbahagi