Pangkalahatang Gamot

Angela Coco

magbahagi

 

UNIVERSAL MEDICINE TIMELINE

1964: Si Serge Benhayon (Benhayon) ay ipinanganak sa Uruguay.

1970:  Benhayon emigrated to Sydney, Australia with his parents where he attended school and developed a sporting career.

1990s (Maaga): Si Benhayon ay lumipat kasama ang kanyang asawang si Deborah at ang kanilang mga anak sa Northern Rivers ng New South Wales, Australia kung saan nagpatuloy siya sa kanyang karera bilang isang Tennis Coach.

1999:  Benhayon had a series of esoteric revelations communicating alternative healing modalities and began practising from his home in the Northern Rivers. Benhayon named his philosophy “Universal Medicine.”

2002: Naghiwalay sina Serge at Deborah Benhayon.

2003: Inalok ni Benhayon ang mga unang kurso at pagawaan ng pagsasanay sa kanyang mga pamamaraan. Sa Hilagang New South Wales, Australia.

2004:  A course called The Arcane School was challenged by lawyers from Lucis Trust; Benhayon ceased using this title.

2005:  Benhayon began offering workshops twice a year in Somerset, United Kingdom.

2006:  The Universal Medicine website established.

2007:  UniMed Publishing, Universal Medicine’s dedicated publishing enterprise, was established.

2008: Inalok ni Benhayon ang unang limang araw na live-in na "Mga Retreat sa Vietnam at Australia."

2010:  Benhayon married Miranda who had been a long-standing friend of the family.

2011: Itinatag ni Benhayon ang The College of Universal Medicine, isang samahang pangkawanggawa.

2012-2013: Lumikha si Esther Rockett ng mga blog na nakatuon sa paghamak sa Universal Medicine.

2013: Si Natalie Benhayon, anak ni Serge Benhayon, ay naglunsad ng kanyang mobile App, Ang aming Mga Pag-ikot at nagtatatag ng isang kumpanya, Esoteric Women's Health.

2014: Ang mga mag-aaral ng Universal Medicine ay naglunsad ng isang web blog na tinawag Ang Katotohanan tungkol sa Universal Medicine upang kontrahin ang mga negatibong pag-angkin na ginagawa sa media.

2016: Si Benhayon ay gumawa ng pormal na akusasyon ng paninirang-puri laban kay Esther Rockett.

2018 (Disyembre): Natagpuan ng Korte Suprema ng New South Wales laban kay Serge Benhayon.

2019: Tinawag ang nilalaman ng Web Blog site Ang Katotohanan tungkol sa Universal Medicine ay tinanggal.

2020 (May):  The Universal Medicine website seemed to have returned to an earlier iteration and appeared in process of redesign.

2020: Sa ilalim ng mga paghihigpit ng COVID19, inalok ni Benhayon ang kanyang mga aral sa online sa halip na harap-harapan na pagpupulong.

FOUNDER / GROUP KASAYSAYAN

Si Serge Benhayon [Larawan sa kanan] ay isinilang sa Uruguay noong 1964. Lumipat siya sa Sydney, Australia noong 1970 kasama ang kanyang mga magulang kung saan siya nag-aral at bumuo ng isang karera sa palakasan. Noong unang bahagi ng 1990s, lumipat si Benhayon kasama ang kanyang asawang si Deborah at ang kanilang mga anak sa Northern Rivers ng New South Wales, Australia kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang karera bilang isang Tennis Coach.

Itinatag ni Benhayon ang Universal Medicine sa Northern Rivers ng New South Wales, Australia noong 1999. Siya ay binigyang inspirasyon ng mga esoteric na paghahayag kung saan ang kaalaman sa mga bagong pamamaraan para sa alternatibong paggaling ay naipaabot sa kanya. Inilalarawan ni Benhayon ang kanyang karanasan sa paraang katulad sa mga paraan ng pag-uulat ng iba ng mga paghahayag (Kita n'yo, Stark 1992). Ang mga pangalang tulad ng "Hierarchy" at "Sanat Kumara" ay ipinakita sa kanya, na kalaunan ay natuklasan niya sa mga akda ng theosophist na si Alice A. Bailey (1880-1949). Bumuo siya at nagsimulang magsanay ng isang repertoire ng esoteric komplimentaryong at alternatibong mga kasanayan sa pagpapagaling. Ang background ni Benhayon ay nagpapakita ng pamilyar sa iba't ibang mga tradisyon at karanasan sa relihiyon na may mga komplimentaryong at alternatibong mga therapies (Coco 2020).

In his youth, Benhayon was exposed to an assortment of religious influences, though neither his parents nor his grandparents practiced religion. He remembers that his father, born of Moroccan Jewish and Catholic lineages, studied different religions (S. Benhayon 2017). Benhayon’s mother’s religious lineage was Russian Jew. During his schooling, Benhayon pursued an active interest in Church of England religious education, reading booklets on the Christian Gospels and attending church on his own terms. At school he excelled in athletics and later developed a career in professional tennis training. The growth of Universal Medicine (UM) is characterised by word of mouth networking, public demand, and later, by initiatives that were created and continue to be maintained by Benhayon family members and other dedicated associates.

Initially, Benhayon worked from his home, testing his healing techniques amongst friends and family. At the end of 2000-2001, he moved his practice to a hired room in a colleague’s practice. He eventually established the first UM Clinic in a refurbished old house in Goonellabah, [Image at right] Northern New South Wales. Serge and first wife Deborah separated in 2002 though Deborah continued to be involved with UM. By 2003-2004, he had ceased tennis coaching and was offering multi-level training workshops in his healing modalities at various public locations in the Northern Rivers. He also began conducting monthly meditation sessions based on the metaphysical worldview underpinning his healing methods (S. Benhayon 2017). A course called The Arcane School was offered briefly in 2004.

Pinangalanan ni Benhayon ang kanyang paningin sa relihiyon na "The Way of The Livingness" (TWL). [Larawan sa kanan] Sa oras na sinimulan niyang ipahayag ang kanyang mga impression sa esoteric sa publiko, inabot sa kanya ng isang kaibigan ang isang pagsasama-sama ng mga isinulat ni Alice Bailey (Bailey 1971). Sa mga sinulat ni Bailey, na ipinapahayag ni Benhayon na hindi pa niya masyadong nababasa, nakatagpo siya ng isang pananaw sa mundo na sumasalamin sa kanyang sariling mga pananaw sa pagpapahayag. Pinapanatili niya na ang kanyang mga pamamaraan ay nagpapalawak ng mga layunin sa esoteriko ng tradisyon na Ageless Wisdom sa pamamagitan ng pagbuo ng mga praktikal na aplikasyon upang gabayan ang mga tao sa kanilang ebolusyon (S. Benhayon 2018). Noong 2008, pinatakbo ng Universal Medicine ang una sa kung ano ang magiging paulit-ulit na limang-araw na retreat taun-taon, sa Vietnam at Australia (Unimed Living 2014c). Ang mga retreat na ito ay kalaunan ay pinalawak sa United Kingdom.

Many UM activities have been prompted by participants seeking avenues for sharing the UM worldview. Participants designed and launched the UM website in 2006. Volunteers also established UniMed Brisbane Pty Ltd, a clinic which began offering complementary and alternative healing therapies to the public in 2010. Benhayon established The College of Universal Medicine (CoUM) in 2011 as an organisational vehicle through which UM practitioners could offer services to the broader community. Benhayon opened the Hall of Ageless Wisdom, the main venue for delivering his teaching and training sessions, in Wollongbar, Northern New South Wales in 2016. This Hall is used for public gatherings where he delivers his esoteric teachings and engages participants in a variety of personal development programs. A significant expansion of TWL first offered in 2017 is The School of Initiation (TSOI), a course offering training in improving one’s grasp of esoteric principles and awareness of the energetic nature of reality. TWL teachings are supported by an ever-growing base of published books which are available through the UM web site. The title pages of Benhayon’s books indicate that they are authored by “Serge Benhayon and The Hierarchy.” The Hierarchy is understood as the tradition of evolved beings, the Masters, who have passed but whose wisdom is available to those like Benhayon himself who are able to receive it.

DOCTRINES / BELIEFS

Western esotericism originated in part from the works of theosophist Helena P. Blavatsky (1831–1891) (Hammer 2004). The “Way of the Livingness” teachings exhibit clear affinities with this tradition particularly in its iteration in the works of Alice A. Bailey (1880–1849). In its broad features, TWL embodies the key themes of western esotericism as identified by Hammer (2004). Tenets include the beliefs that: human souls originate from one original source of light and it is their evolutionary task to work toward returning to the pure original source; all forms of life are interconnected and thus the improvement of the individual’s energetic state contributes to their’s and other’s progress; types of energy permeate all living organisms, and; by means of understanding correspondences between types of energies on different planes of existence, human beings may work towards balancing the play of energetic fields in their minds and bodies, thereby promoting spiritual evolution.

Ang "Esoteric" ay tumutukoy sa hindi nakikitang karunungan ng katawan na nagdadala ng kaalaman ng pagkakaugnay sa lahat ng pagkatao. Ipinahayag ni Benahayon na ang isang "bagong kaluluwang puno" ay ipinakilala sa mundo ni Cristo noong 2000-2001 (S. Benhayon 2009: 18). Ang bagong kamalayan ni Kristo, na tinukoy bilang "Pangalawang Pagdating," ay nag-iimbak ng enerhiya sa pag-ibig sa daigdig na ginawang posible ang isang evolutionary na pagbabago mula sa oposisyon tungo sa maayos na relasyon ng tao. Ang isang katalogo ng mga problemang panlipunan kabilang ang, "pagsugpo sa kasarian, pananakot, panggagahasa, pedopilya, ang pangangailangan para sa giyera, kasakiman at poot" (S. Benhayon 2015: 140) ay madalas na isinalaysay sa mga presentasyon. Pangunahing nilalaman ng mensahe ni Benhayon ay ang paniniwala na ang mga indibidwal ay kailangang linangin ang mga paggalang na may paggalang, kapwa panloob sa loob ng kanilang sariling mga katawan at panlabas sa iba. Habang si Benhayon at ang iba pa ay nakakuha ng Ageless Wisdom at inilapat ito sa kanilang buhay, napansin ni Benhayon na ang mga lay person ay hindi madaling ma-access ito. Ang kanyang mga pamamaraan sa pagpapagaling at mga katuruang metapisiko ay dinisenyo upang matulungan ang mga tao na gisingin ang kaalamang espiritwal na ito. Ang mga nauugnay na tampok ng pananaw sa mundo ni Benahyon ay ang mga paraan na binibigyang kahulugan niya ang mga konsepto ng kasarian, prana at katalinuhan, na susi sa pag-unawa sa mga prinsipyo ng kanyang mga therapies sa paggagamot at mga kurso sa personal na pag-unlad.

Katulad ng mga katangian ng kasarian ng mga bagong kilusang relihiyoso na sinusunod ni McGuire (1994), iginiit ni Benhayon na sa modernong lipunan ang mga tao ay nalalayo sa kanilang mahahalagang kalikasan. Itinuro niya na ang mga kababaihan ay sumasalamin sa sagrado, ngunit din na ang pagka-diyos ay kapwa babae at lalaki, at, sa totoo lang, hindi kasarian. Ang magkakaibang at pantulong na mga enerhiya ay nakahanay sa mga katawan ng babae at lalaki; ang babaeng kakanyahan ay katahimikan at ang lalaki ay paggalaw. Ang pagkababae at pagkalalaki ay hindi naiintindihan bilang nagrereseta ng mga tungkulin sa lipunan ngunit bilang mga katangian ng lakas sa pagkababae at pagkalalaki. Itinuro ni Benhayon na ang mga kababaihan ay dapat bumalik sa kanilang sagradong lakas na pambabae at dapat matuto ang mga kalalakihan na makaugnayan dito. Ang binibigyang diin ay ang pangangailangan ng mga tao na matuklasan ang kanilang totoong mga likas na katangian sa pamamagitan ng pagbabalanse ng parehong mga katangian ng pambabae at panlalaki. Para kay Benhayon, ito ay ang labis ng panlalaki na solar na enerhiya na labis na nakakaapekto sa mga katawan ng tao sa anyo ng nakakapinsalang prana.

In Western culture, prana is commonly used singularly to refer to the life force but in Eastern doctrines, prāṇa is used in a variety of ways which reference a range of movements and inputs of various mental states and senses throughout the body (Blezer 1992). Following theosophical teachings, Bailey, whose writing has informed aspects of Benhayon’s system, incorporates these more extensive understandings of prana. In her view, while prana is necessary to the continuance of life, it may also inhibit an individual’s energetic evolution. Incarnational debris also contributes to a person’s pranic condition. In Benhayon’s canon, “discarnate beings” or “the lords of form” are the sources of evil energy that constitute harmful prana (S. Benhayon 2009:292) which invades the three lower chakras of the body. Thus affected, people are constrained by “false and misleading beliefs and impressions that lie hidden in the Mental and Physical Causal Bodies” (S. Benhayon 2006:16).

According to Bailey, what is known as “intelligence” is the accumulation of all sensory inputs from people’s experience and past lives (Bailey 1934, 1951). In Benhayon’s reasoning, what society calls “intelligence” is the assemblage of thought constructs, emotional sensations, and relational behaviour formed by excessive masculinist energy. This intelligence is an incomplete form of knowledge uninformed by the body’s and soul’s input. Women have been the ones to suffer most from the overemphasis of masculinist solar pranic energy, which manifests in cultural phenomena that objectify and sexualize their embodiment (S. Benhayon 2011:518). Consequently, Western science has been unsuccessful in solving humanity’s relational and health problems (S. Benhayon 2013b). A practitioner aspires to transcend these pranic influences and access their fiery soul energy by learning to recognise and deconstruct unhelpful feeling and thought patterns and heal those parts of the body where harmful prana has taken hold.

ORGANISATION / LEADERSHIP

Pangunahing aktibidad ng Universal Medicine ay ibinabahagi ang mga paniniwala ng Ageless Wisdom, pagtuturo at pagsasanay sa mga diskarte sa pagpapagaling na esoteric, at pagbibigay ng mga pantulong na serbisyo sa pagpapagaling. Habang ang mga pilosopiko at komersyal na aspeto ng kilusan ay pinamamahalaan ng iba't ibang mga entity ng organisasyon, sila ay lubusang magkakaugnay sa pagsasagawa. Ang nakasaad na relihiyon ng UM, The Way of the Livingness, ay hindi rehistradong opisyal bilang isang relihiyon sa Australia. Ang samahan ay lumago at kumalat ang impluwensya nito sa pamamagitan ng network na mga aktibidad na pangnegosyo na pinagsama sa pamamagitan ng pangunahing web site ng UM na magagamit sa limang mga wika (Dutch, French, German, Spanish or English). Naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa Serge Benhayon, ang kilusan at maraming mga produkto at serbisyo na inaalok. Ang mga kaganapan ay na-advertise doon, at isa rin ang nagrerehistro at nagbabayad upang dumalo sa mga programa ng UM sa pamamagitan ng web site. Ang mga indibidwal na nagtutulak ng mga aktibidad ng UM ay ang tagapagtatag at pinuno nito, Serge Benhayon, mga miyembro ng pamilya at mga taong nakatuon sa pananaw sa mundo ng UM, na tinutukoy nang sama bilang The Student Body.

Si Benhayon ay personal na naghahatid ng The Way of the Livingness sermons at training workshops. Ang mga sesyon ng Ekspresyon at Paglalahad na inilarawan ng mga mag-aaral ay unang pinag-usapan ni Benhayon upang matiyak na tumpak na nabibigyan ng kahulugan at mailalapat ang kanyang mga aral at nabatid ng naaangkop na anyo ng enerhiya. Sa isang Unimed katapusan ng linggo, ang mga sesyon ay indibidwal na na-advertise at na-presyo, kahit na ang pangaral ng TWL ay palaging walang bayad. Maaaring pumili ang isang tao na dumalo sa isa o anumang kombinasyon ng mga kaganapan.

Benhayon’s immediate family, partner Miranda, [Image at right] and children Simone, Michael, Curtis and Natalie also contribute to UM’s activities. Miranda manages the organisational aspects of the Goonellabah clinic, training workshops and public events. Simone, who lives in the United Kingdom, teaches and practices esoteric healing methods and is the main contact for Benhayon’s biannual visits to UM’s base in United Kingdom. Michael and Curtis possess mainstream qualifications in acupuncture and remedial massage respectively and have incorporated TWL principles and esoteric healing styles into their practices. They work at the Goonellabah Clinic as well as helping out at Unimed weekends and engaging in a range of other UM related activities.

Natalie is highly active at Unimed weekends and shares the stage with Benhayon during TSOI sessions, but she has also set up and led independent initiatives. She instituted Esoteric Women’s Health (EWH) as an organisational entity for her smartphone App called Our cycles, a technology which enables women to track their menstrual cycles. EWH evolved into a business with its own web site. It coordinates a wide range of “services, events and products that provide the opportunity to return to living in ways that allow women to honour their body and innate stillness whilst keeping up with their many commitments and demands” (N. Benhayon 2013a). The Girl to Woman Festival (in hiatus since 2019) is an initiative under the EWH umbrella (N. Benhayon 2019). Practitioners qualified in complementary healing therapies, as well as people who are experts in their fields, for instance law or education, partner alongside the Benhayons in offering services through EWH and the College of Universal Medicine.

The College of Universal Medicine is governed by a Board of Directors comprised of members of the student body (College of Universal Medicine 2020a). The College offers both free and fee-paying events including  “workshops, lectures, online courses, well-being days and community presentations” (College of Universal Medicine 2020b). Students also established Unimed Living, a large media and communication platform which brings together facets of UM teachings and applies them to all aspects of life. Information ranges from food recipes to workshops on anxiety for men (Unimed Living 2014b).

ISSUES / CHALLENGES

Ang kilusan ni Benhayon ay nahaharap sa maraming mga hamon: hindi pagtanggap ng pagiging tunay ng kanyang mga espiritwal na paghahayag, pagtanggi sa mga pag-angkin ng kilusan na magbigay ng isang lehitimong komplementaryong terapiya upang maitaguyod ang medikal na kasanayan at mga paratang ng kaugaliang tulad ng kulto.

Benhayon understands himself to be the recipient of the messages from the ascended Masters in the line from Helena P. Blavatsky, Alice A Bailey to himself. Lucis Trust, the guardians of the Alice Bailey legacy reject suggestions that Benhayon is the one to come that some claim is predicted in Alice Bailey’s writings (S. Benhayon 2018). Benhayon is essentially accused of charlatanism in regard to his Ageless Wisdom teachings. UM healing practices also have been challenged, particularly in Australia where the New South Wales Supreme Court reports that Benhayon made “false claims” about his healing methods (New South Wales Caselaw 2019). Benhayon’s esoteric breast massage which is the focus of much media attention, has been examined by the Health Care Complaints Commission in Australia and the Australian Medical Registration Board. Neither of these authorities took action as they concluded that Benhayon’s breast massage techniques did not cause harm to patients (Dwyer 2013). The Therapeutic Goods Administration, the regulatory body responsible for the assessment and approval of therapeutic products in Australia, instructed UM to remove therapeutic claims from their promotion of herbal preparations and creams that UM had recommended for breast health.

Ang kombinasyon ng mga charismatic na paghahabol ni Benhayon, ang kanyang hindi kaugalian na mga kasanayan sa pagpapagaling, at mga pag-aabuso mula sa ilang dating kasapi ay lumikha ng isang sitwasyon kung saan ang UM ay naging target ng "mga mala-kulto na samahan" na mga pag-angkin. Halimbawa, ang hurado sa kaso ng Korte Suprema ng New South Wales na nabanggit sa itaas ay inilarawan ang UM bilang isang "mapanganib sa lipunan" at "mapanganib na sosyal na kulto." Bilang resulta ng desisyon ng Korte laban kay Benhayon, ang label ng kulto ay ginamit sa paglilitis sa mga kaso tulad ng pakikipag-ayos ng diborsyo, mga hamon sa pagpapakalat ng mga lupain sa pamamagitan ng mga kalooban, pag-alis ng mga tao mula sa mga lugar ng trabaho at pagkasira ng mga relasyon.

Ang hanay ng mga kontrobersiya na naranasan ng UM ay sumasalamin ng mga paksang karaniwang naranasan ng iba pang mga bagong kilusang panrelihiyon (tingnan ang Melton 2004). Ang mga ito ay pinalakas ng malaking negatibong saklaw ng media sa Australia at sa iba pang mga bansa kung saan nagtatag ang UM ng mga sentro ng organisasyon. Habang ang mga kalahok ng UM ay pinaglaban ang lahat ng mga paratang, kasama ang nagpapatuloy na negatibong pansin ng media, ang samahan ay nahaharap sa mga makabuluhang hamon sa paghahangad nito para sa pagiging lehitimo at pagtanggap.

Mga larawan

Larawan # 1 Serge Benhayon.
Larawan # 2: Pangkalahatang Gamot: Palatandaan ng Paraan ng pamumuhay.
Larawan # 3: Ang unang UM Clinic sa isang naayos na lumang bahay sa Goonellabah.
Larawan # 4: Serge at Miranda Benhayon.

Mga sanggunian

Bailey, Alice A.. 1971. Pag-isipan ito. London: Lucis Publishing Company.

Bailey, Alice A. 1934 [1951]. Isang kasunduan sa puting mahika o Ang paraan ng alagad. New York: Lucis.Benhayon,

Benhayon, Natalie. 2019. "The Girl to Woman Festival." Universal Medicine. Na-access mula sa https://www.esotericwomenshealth.com/girl-to-woman-festival sa 7 2020 Oktubre.

Benhayon, Natalie. 2013. “Esoteric Kalusugan ng Kababaihan. " Pangkalahatang Gamot. Na-access mula sa http://www.esotericwomenshealth.com/ sa 30 2020 Septiyembre.

Benhayon, Serge. 2020. "Maligayang Pagdating sa Serge Banhayon TV." Unimed Publishing. Na-access mula sa https://sergebenhayon.tv/ sa 6 2020 Oktubre.

Benhayon, Serge. 2020 [2000]. "Ang Paraan ng Buhay - Mga Lecture 2020." Unimed Publishing. Na-access mula sa  https://study.universalmedicine.com.au/livingness/general sa 6 2020 Oktubre.

Benhayon, Serge, 2000. “Healing therapies.” Unimed Publishing. Accessed from https://www.universalmedicine.com.au/services/healing-therapies sa 7 2020 Oktubre.

Benhayon, Serge. 2015. Oras: isang kasunduan sa masiglang katotohanan. Dami 1.Time, space and all of us. Goonelabah: UniMed Publishing.

Benhayon, Serge. 2013. Isang bukas na liham sa sangkatauhan. Goonellabah: UniMed Publishing.

Benhayon, Serge. 2011. Mga aral at pahayag ng Esoteriko. Goonellabah: Unimed Publishing.

Benhayon, Serge. 2009. The living sutras of the hierarchy: a treatise on energetic truth. Goonellabah: UniMed Publishing.

Benhayon, Serge. 2006. Ipinapakita ng Universal Medicine ang Sagradong Esoteric Healing: Advanced Level 4 . Goonellabah: UniMed Publishing.

Blezer, H. W. A. 1992. “Prana: aspects of theory and evidence for practice in late-Brahmanical and earlt-Upanisadic thought.” Pp. 20-49 In Ritwal, estado at kasaysayan sa Timog Asya: mga sanaysay bilang parangal kay J. F Heesterman, na-edit ni AW Van den Hoek, MS Kolf at MS Oort. Leiden, New York, Köln: EJ Brill.

Coco, Angela. 2020. "The Way of The Livingness and Universal Medicine." Nova Religio 24: 55-76.

Coco, Angela. 2018. "Panayam 4." Ini-edit ni Angela Coco. Lismore, NSW: Southern Cross University.

Coco, Angela. 2018. "Panayam 4" [Benhayon, Serge]. Ini-edit ni Angela Coco. Lismore, NSW: Southern Cross University.

Coco, Angela. 2017. Panayam sa 3 [Benhayon, Serge]. Ini-edit ni Angela Coco. Lismore, NSW: Southern Cross University.

Coco, Angela. 2017. "Mga Tala sa Patlang" [Natalie Benhayon]. Lismore: Southern Cross University.

Coco, Angela. 2015. "Mga Tala sa Patlang." Lismore: Southern Cross University.

College of Universal Medicine. 2020a "Lupon." College of Universal Medicine. Na-access mula sa https://www.coum.org/about/board/ sa 7 Oktubre.2020.

College of Universal Medicine. 2020b. "College of Universal Medicine - Isang magkakatugma na institusyon." Pangkalahatang Gamot. Na-access mula sa https://www.coum.org/ sa 16 2020 Oktubre.

Dwyer, John. 2012. "Kapag Nagsimula ang Pakuha ng 'Mga Nagagamot na Kamay'." Australasian Science 34: 44.

Hammer, Olav. 2004. Kaalaman sa pag-angkin: mga diskarte ng epistemology mula sa Theosophy hanggang sa Bagong Panahon. Leiden at Boston: Brill.

McGuire, Meredith B. 1994. "Kasarian sa ispiritwalidad at ritwal na quais-relihiyoso." Pp. 273-87 sa Sa pagitan ng sagrado at sekular: pagsasaliksik at teorya sa quasi-religion, na-edit nina Arthur L. Greil at Thomas Robbins. Greenwich, CT at London: JAI Press.

Melton, J. Gordon. 2004. "Pananaw: Patungo sa isang Kahulugan ng" Bagong Relihiyon '. " Nova Religio: Ang Journal of Alternative and Emergent Religions 8: 73-87.

Korte Suprema ng New South Wales. 2019 Benhayon v. Rockett (No. 8) [2019] NSWSC 169. Korte Suprema ng New South Wales. (Pormal na mga order na sumasalamin sa mga natuklasan ng hurado). Na-access mula sa https://www.caselaw.nsw.gov.au/decision/5c772e44e4b0196eea404c09 sa10 Disyembre 2020.

Stark, Rodney. 1992. "Kung gaano kausap ang mga tao sa mga diyos: isang makatuwirang teorya ng mga paghahayag." Pp. 9-34 sa Pagbabago sa tradisyon ng relihiyon: mga sanaysay sa interpretasyon ng pagbabago sa relihiyon, na-edit ni Michael W. Williams, Collett Cox at Martin S. Jaffee. Berlin at New York: Mouton de Gruyter.

Mga mag-aaral ng Universal Medicine. 2014a "Pangkalahatang Gamot." Unimed Living. Na-access mula sa https://www.unimedliving.com/serge-benhayon/uni-med/universal-medicine.html sa 23 2020 Oktubre.

Mga mag-aaral ng Universal Medicine. 2014b. "Ang webcasting ng mga pagtatanghal ng Universal Medicine." Unimed Living. Na-access mula sa https://www.unimedliving.com/serge-benhayon/uni-med/worldwide-webcast/the-webcasting-of-universal-medicine-presentations.html sa Oktubre 23, 2020.

Unimed Living. 2014a "Tungkol kay Serge Benhayon." UniMed Living. Na-access mula sa https://www.unimedliving.com/serge-benhayon/who-is-serge/about-serge-benhayon.html sa 31 Hulyo 2020.

Unimed Living. 2014b. "Unimed Living." Unimed Publishing. Na-access mula sa https://www.unimedliving.com/ sa 16 Ocotber 2020.

Unimed Living. 2014c "UniMed Retreats." Unimed Living. Na-access mula sa https://www.unimedliving.com/serge-benhayon/uni-med/experiencing-universal-medicine/unimed-retreat.html sa 5 2020 Oktubre.

Petsa ng Pag-publish:
11 2020 Disyembre

magbahagi
Nai-update: - 12:20 ng umaga

Mga Pagsasalin

Nag-aalok ang WRSP ng mga awtomatikong pagsasalin ng Google Translate para sa mga materyal sa teksto. Mangyaring tandaan na ang orihinal na mga teksto ay nai-publish sa Ingles, at ang mga pagsasalin sa iba pang mga wika ay maaaring hindi eksaktong pagkakasalita.

Copyright © 2016 Proyekto sa Mga Relihiyon at Espirituwalidad ng Daigdig

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander