Jane Via

magbahagi

Si Jane Via ay nakakuha ng kanyang BA sa wikang Espanyol at panitikan mula sa Purdue University (1969), ang kanyang Ph.D. sa Teolohiya mula sa Marquette University (New Testament Studies, 1976) at kanyang JD mula sa University of San Diego (1982) habang nagtuturo sa Religious Studies Department sa USD. Kasunod ni Via ay umalis sa pagtuturo at nagsagawa ng batas sa loob ng 27 taon. Siya ay naorden bilang isang diakono sa kilusang Roman Catholic Womenpriest sa 2004 sa Danube, isang pari noong 2006 sa Swiss shores at isang obispo noong 2017.

magbahagi
Nai-update: - 8:15 pm

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander