Jane Via

Nakamit ni Jane Via ang kanyang BA sa wikang Espanyol at panitikan mula sa Purdue University (1969), ang kanyang Ph.D. sa Theology mula sa Marquette University (New Testament Studies, 1976) at ang kanyang JD mula sa University of San Diego (1982) habang nagtuturo sa Religious Studies Department na USD. Sa dakong huli ay iniwan ang pagtuturo at nagsanay ng batas sa loob ng 27 taon. Inatasan siya bilang isang deacon sa kilusang Roman Catholic Womenpriest noong 2004 sa Danube, isang pari noong 2006 sa Swiss shores at isang obispo noong 2017.

magbahagi