Anita Stasulane

Si Anita Stasulane ay isang Propesor ng Kasaysayan ng mga Relihiyon, isang direktor ng Institute of Humanities and Social Science sa Daugavpils University (Latvia), nagtapos sa Latvian University (1985) at Pontifical Gregorian University sa Roma, Italya (1998). Ang kanyang pangunahing larangan ng pagsasaliksik ay ang mga pag-aaral sa kultura na nakatuon sa pangunahing mga paradaym ng bagong kilusang relihiyoso at kultura ng kabataan. Malawak ang karanasan niya sa paglalapat ng mga pamamaraang kualitatibong pagsasaliksik (etnograpiya, kwento sa buhay at kasaysayan ng pamilya) at pagpapatupad ng mga proyekto sa pananaliksik sa internasyonal. Siya ang editor-in-chef ng "Kultūras Studijas" (Mga Pag-aaral sa Kultural).

magbahagi