Anna-Karina Hermkens

Kinuha ni Anna-Karina Hermkens ang kanyang PhD sa Cultural Anthropology at Gender Studies mula sa Radboud University Nijmegen, Netherlands noong 2005. Ang kanyang pananaliksik sa doktor sa makasaysayang at kontemporaryong interplay sa pagitan ng pagkakakilanlan at materyal na kultura sa West Papua (Indonesia) at Papua New Guinea (PNG), ay nai-publish bilang Mga Pakikipag-ugnay sa Mga Bagay: Dinamika ng Barkcloth at Kasarian sa mga Maisin ng Papua New Guinea (Sidestone Press, 2013). Sa pagitan ng 2005-2008, ang kanyang pananaliksik ay nakatuon sa interplay sa pagitan ng Katolisismo at karahasan sa PNG, na may espesyal na diin sa papel ng Birheng Maria sa konteksto ng karahasan sa tahanan sa Port Moresby at Madang (PNG) at krisis sa Bougainville. Mula noong 2008, nagsagawa siya ng pananaliksik sa mga ideolohiyang salungguhit ng marahas na salungatan sa Solomon Islands, Bougainville (PNG), at North Moluccas (Indonesia) sa mga tuntunin ng relihiyon at kasarian. Nagbigay ito ng pananaw sa likas na katangian ng mga paniniwala at simbolo ng relihiyon, ang talinghaga ng mga kilusang relihiyoso, at ang interplay sa pagitan ng relihiyon, nasyonalismo, karahasan at kasarian. Malathala na inilathala niya ang mga journal ng peer-reviewed, volume na na-edit at mga katalogo ng museo at co-edit ng tatlong volume: "Inilipat ni Mary. Ang Kapangyarihan ng Pilgrimage sa Modernong Daigdig ”(Ashgate 2009); isang espesyal na dami ng journal Oseaniya sa "Kasarian at Pagkatao sa Oceania" (2015); at dami ng Kulturang Halaga at Materyal na may pamagat na “Masasamang Mga Bagay: Pagsusuri sa Yaman ng Kababaihan sa Pasipiko (ANU-Press 2017).

magbahagi