Relihiyon at Espirituwalidad sa Russia at Silangang Europa

Ang Relihiyon at Espirituwalidad sa Rusya at Silangang Europa Proyekto ay nagtatala ng pagkakaiba-iba ng mga tradisyon ng relihiyon sa Russia at Silangang Europa sa pamamagitan ng isang hanay ng mga profile ng relihiyon at espirituwal na mga grupo na nagmula sa lugar na ito. Ang mga profile ay pupunan ng akademikong mga artikulo sa relihiyon sa Russia at Silangang Europa.


MGA PROFILES

PUMUNTA SA MGA PROFILES

  • Anastasians (Rasa Pranskeviciute, Vinius University)
  • Tolstoyan Movement (Charlotte Alston, Northumbria University)
  •  Church of Aphrodite (Dmitry Galtsin, Library of Russian Academy of Science)
  • Templo ng Lahat ng Relihiyon (David Bromley at Izaak Spiers, Virginia Commonwealth University)


Para sa karagdagang impormasyon, kontakin ang Mga Direktor ng Proyekto:

Dr. Kaarina Aitamurto (kaarina.aitamurto@helsinki.fi)
Dr. Maija Penttilä (Maija.T.Penttila@helsinki.fi)

** Ang larawan sa pahinang ito ay isang larawan ng isang maliit na simbahan sa tradisyon ng Lumang mananampalataya.
Ang kuha ay ginagamit sa pahintulot ng Maija Penttila.

 

 

 

magbahagi