Espirituwal at Relihiyosong Tradisyon sa Italya

Ang relihiyosong pluralismo sa Italya ay kumakalat kapwa sa pagtaas ng bilang ng mga relihiyosong minorya at ng mas mataas na puwersa na hinihiling nila ng sapat na pagkilala sa kanilang mga karapatan sa pampublikong buhay. Tinatantya ng pinaka-kamakailang (2017) Cesnur data na ang mga relihiyosong minorya sa Italya ay may account para sa 3.5% ng mga mamamayang Italyano (ibig sabihin hindi kabilang ang mga dayuhang imigrante). Higit na partikular, ang mga mamamayang Italyano na nagpapahayag ng pagkakakilanlan sa relihiyon na naiiba mula sa Katoliko (ang umiiral na relihiyon) bilang 1,963,900, na nagpapataas ng istatistika sa 5,861,700 sa pagdaragdag ng mga imigrante na hindi mga mamamayan. Kung isasaalang-alang ang mga relihiyosong minorya sa mga mamamayang Italyano lamang (ibig sabihin, hindi kabilang ang mga imigrante na hindi mga mamamayan), ang Protestantismo - na may 471,300 na mga kaanib - ay naging pangalawang relihiyon, at ang mga Saksi ni Jehova (425,000) ang pangatlo. Ang Islam (367,100) ang ika-apat at ang Orthodox Kristiyano (272,200) ay ikalima. Pagkatapos ay sundin ang mga Buddhists (179,000), Bagong Edad, Susunod na Edad at Human Potensyal na paggalaw at organisasyon (50,000), Hindus at Neo-Hindu (41,700), Hudyo (36,600) at Baha'i (4,300).

Bukod sa lumalaking bilang ng mga miyembro ng relihiyosong minorya at ang pagtaas ng kahalagahan ng mga bagong pananampalataya, ang pang-agham na pluralismo sa Italya ay kapansin-pansin din dahil sa isang makabuluhang prosesong di-Katolisismo sa pagkakaiba-iba. Bagong mga pagkakakilanlan ng Katoliko at pag-aari - sa bahagi ng mga paksa na muling sinusuri ang papel na ginagampanan ng relihiyon sa pambansang pagkakakilanlan o muling tuklasin ang mga tradisyonal na halaga bilang isang nagtatanggol na reaksyon sa mga dayuhang relihiyosong minorya - lakad na magkakasabay sa mga tradisyunal na mga.

Maraming mga empirical na pag-aaral ang nakatuon sa iba't ibang katangian ng relihiyosong pluralismo sa Italya, sa pampublikong papel na ginagampanan ng mga institusyon, sa iba't ibang paraan kung saan ang relihiyon ay ipinahayag at sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang relihiyosong relihiyon; ngunit kakaunti ang nagsusuri ng bagong kilusang relihiyon at mga espirituwal na komunidad na nagmula sa Italya, lalo na mula sa mga 1970 hanggang-hangga nang ang anyo ng Italyano Bagong Edad ay hugis. Ang papel ng mga bagong relihiyosong kilusan sa Italya ay lumago bilang isang epekto ng globalisasyon, mga migratory flow at ang pagkalat ng bagong media. Ang papel na ginagampanan ng relihiyon at espirituwalidad sa kontemporaryong lipunan at mga sistema ng pulitika ay, samakatuwid, sa isang banda ay mas bukas sa paghahalo at, sa kabilang banda, mas malawak, na may mga lokal na bersyon ng mga luma at bagong mga pananampalataya ay patuloy na nakikipag-usap at nagpapalitan sa pambansa at transnational na relihiyon mga network.

Sa Espesyal na Proyekto na ito ay nagbibigay kami ng mga profile ng maraming mga bagong relihiyon, relihiyosong kilusan at espirituwal na komunidad na, dahil sa kanilang sukat, mga kasaysayan, mga dinamika at mga gawain, ay lalong kitang-kita sa konteksto ng Italyano. Una ay nais naming ipakilala ang mga grupong autochthonous, mga komunidad at mga bagong paggalaw ng relihiyon na nabuo sa Italya; at ikalawa, ilarawan natin ang mga gawain ng mga internasyonal na kilusang relihiyoso na, sa Italya, ay nagtataglay ng mga partikular na katangian.

 

MGA PROFILES


PUMUNTA SA MGA PROFILES

"Wicca sa Italya"

Raffaella Di Marzio, "Ang Kilusang Impegno at Testimonianza."


Para sa karagdagang impormasyon, kontakin ang Mga Direktor ng Proyekto:

Dr. Stefania Palmisano (stefania.palmisano@unito.it)
Dr. Massimo Introvigne (maxintrovigne@gmail.com)

 

 

 

magbahagi