Ang Bnei Noah (Mga Anak ni Noe)

Rachel Feldman

magbahagi

BNEI NOAH TIMELINE

200-300 CE: Ang "Pitong Batas ni Noe" ay tinalakay sa Talmud ng Babilonia.

4 BCE- 2 CE: Mga Gentil na kilala bilang "God-sympathizers" (sebomenoi) Naobserbahan ang mga kaugalian ng mga Judio ngunit hindi nakumberte sa Hudaismo.

1860s: Ang ideya ng Noahidism bilang isang Judaikong relihiyon para sa mga di-Judio ay binuo ni Rabbi Elijah Benamozegh.

1920-1930s: Si Aime Palliere ay naging Noahide at ipinakalat ang mga turo ni Elijah Benamozegh sa Europa.

1980s: Ang Lubvitcher Rebbe, Menachem Mendel Schneerson, na-promote ang Pitong Mga Batas ng Noahide bilang isang unibersal na moral code para sa lahat ng sangkatauhan.

1990: Ang unang internasyonal na komperensiya sa Noahide ay ginanap sa Fort Worth, Texas.

1991: Kinilala ng Kongreso ng Estados Unidos ang mga Batas ng Noahide bilang isang unibersal na moral na code.

2000: Nagsimulang kumalat ang Noahidism sa Pilipinas.

2010: Ang Netiv Center para sa Pag-aaral ng Torah, isang kongregasyon ng Noahide, ay binuksan sa Texas.

2012: Ang Temple Institute ay nagdaos ng pagdiriwang ng Twenty-Fifth Anniversary kasama si Noahides sa Dallas, Texas.

2015: Ang "Brit Olam: World Noahide Center" ay itinatag sa online.

2016: Binuksan ng "Noahide Academy" ang mga kurso at sertipiko ng online para sa Noahides.

2017: Ikalawang Taunang Pandaigdig na Konbensyon ng Noahide ay naganap sa Jerusalem.

FOUNDER / GROUP KASAYSAYAN

Ang terminong "Noahide" ay tumutukoy sa isang di-Hudyo na nagmamasid sa "Pitong Mga Batas ng Noahide," ay naniniwala sa katotohanan ng Hudaismo, ngunit hindi nakumberte sa Hudaismo. Ang Pitong Mga Batas ng Noahides ay tumutukoy sa pitong utos na ibinigay ng Diyos sa mga anak ni Noe pagkatapos ng baha, na nagmula sa mga talata sa Torah.

Huwag tanggihan ang Diyos.
Huwag mong lapastanganin ang Diyos.
Huwag pumatay.
Huwag makisali sa ipinagbabawal na seksuwal na relasyon.
Huwag magnakaw.
Huwag kumain mula sa isang live na hayop.
Magtatag ng mga korte / legal na sistema upang matiyak ang pagsunod sa mga batas na sinabi.

Ang ilan sa pinakamaagang mga sanggunian sa "Pitong Batas ni Noe" ay matatagpuan sa Babilonyong Talmud (tractate Sanhedrin, folios 56a-60a), kung saan lumilitaw ang mga ito bilang bahagi ng isang teoretikal na pag-uusap ng rabbiniko tungkol sa katayuan ng mga di-Judio sa lupa ng Israel. Ayon sa rabinikong pinagkasunduan sa Talmud, ang pitong mga batas na ito ay bumubuo sa orihinal na pre-Judaic na tipan ng Diyos sa tao at nanatiling nanunungkulan sa lahat ng sangkatauhan. Habang ang isang tiyak na pagkakakilanlan ng tao at pananampalataya sa Noahide ay hindi lumitaw hanggang sa mga modernong panahon, mayroong ilang katibayan ng mga sinaunang komunidad ng proto-Noahide sa Eastern Mediterranean noong ikaapat na siglo BCE. Inilalarawan ng mga pinagmumulan ng mga Hudyo at Kristiyano ang pagkakaroon ng mga komunidad ng mga Judio, na nagpatibay sa mga gawi ng mga Judio ngunit hindi nag-convert sa Hudaismo, na kilala nang magkakasama bilang "mga takot sa Panginoon" (sebomenoi) (Luria 1994: 20; Novak 1983).

Ang Mishneh Torah, isinulat ni Moshe Ben Maimon (Maimonides, 1135-1204) ay nagbibigay ng isa pang makapangyarihan na teolohikal na talakayan tungkol kay Bnei Noah mula sa Middle Ages. Ayon kay Maimonides, tulad ng mga Hudyo ay kinakailangang sundin ang Mosaic Law at sundin ang lahat ng mga utos ng 613 na ibinigay sa Torah, ang mga di-Hudyo ay obligadong obserbahan ang orihinal na Pitong Batas ni Noe. Ang isang di-Hudyo na nagpapanatili ng mga batas na ito ay ituturing na isang "matuwid na hentil" at magkakaroon ng lugar sa "daigdig na darating." Ayon kay Maimonides, ang mga panahon ng mesiyano ay magdadala ng pagkalat ng pandaigdig na monoteismo bilang mga Gentil na kilalanin ang awtoridad ng pitong mga batas at tanggapin ang pagkakaisa ng Diyos.

Ang ideya ng Noahidism bilang isang relihiyon, sa halip na isang pormal na teoretikong talakayan sa batas ng Hudyo tungkol sa legal na kalagayan ng mga di-Judio, ay idinidiin ni Elijah Benamozegh (1822-1900). Si Benamozegh ay isang Italyano na Rabbi at kabbalista na nagtaguyod sa mga batas ni Noahide bilang pandaigdig na relihiyon ng hinaharap, na magkaisa ng sangkatauhan sa ilalim ng isang tanging monoteistikong moral code. Ang mga sinulat ni Benamozegh ay na-edit at inilathala ng kanyang mag-aaral, si Aime Palliere (1875-1949), isang Pranses na teologo at Zionist, na, tulad ng maraming Bnei Noah ngayon, ay sumunod sa isang trajectory mula sa Katolisismo sa Evangelical na Kristiyanismo at sa huli Judaismo. Sa ilalim ng espirituwal na direksyon ng Benamozegh, si Palliere ay nasiraan ng loob mula sa pagkakabalik sa Hudaismo, at sa halip ay kinuha ang kalagayan ng isang Noahide. Itinalaga niya ang kanyang buhay sa pag-aaral ng Torah, pagpapalaganap ng mensaheng Noe, at nagtatrabaho bilang lider sa loob ng kilusang Zionist sa France. Tinitingnan ni Palliere ang Zionismo bilang bahagi ng tadhana ng mga taong Judio, na sa pagbabalik sa banal na lupain at pagkuha sa kanilang tungkulin bilang "piniling mga tao," ay tutulong sa mga Gentil na mapagtanto ang kanilang sariling kapalaran sa pagiging si Noahides.

Sa 1980s, ang Lubavitcher Rebbe ng kilusang Chabad Hasidic, Menchem Mendel Schneerson, ay nagpapaunlad sa ideya na ang mga Gentil ay may lugar sa tipan sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Seven Laws ng Noahide. Para sa Rebbe, ang pagkalat ng kamalayan ng pitong batas ay bahagi ng kanyang paningin para sa isang pandaigdig tikkun (pagwawasto) na magkaisa ng sangkatauhan sa ilalim ng isang pangkaraniwang moral code bilang paghahanda para sa mesiyano na panahon. Ang pagnanais ni Rebbe na ikalat ang Noahidism ay madalas na iniuugnay sa kanyang pangangailangan na tumugon sa mga horrors ng Holocaust. Para sa Rebbe, tanging isang kontribusyon sa panlipunang panlipunan, batay sa pananampalataya sa iisang Diyos, ay maaaring makapipigil sa mga kalupitan ng tao tulad ng pagpatay ng lahi. Sa araw na ito, pinananatili ni Chabad ang isang patuloy na kampanya upang ipakita ang mga lider ng diplomatiko sa Mga Batas ng Noahide, na naghihikayat sa mga lider ng pulitika na ipahayag ang pagiging pandaigdigan ng mga batas bilang isang moral code para sa lahat ng sangkatauhan. Nangyari ito, lalung-lalo na, sa 1991 nang itinakda ng Kongreso ng Estados Unidos ang Marso 26 bilang "Araw ng Edukasyon, USA" at sa karangalan ng dekada ng siyamnapung taon ng Rebbe, gumawa ng isang resolusyon na nagpapahayag ng halaga ng mga batas ni Noahide:

Samantalang sa pagpapahalaga sa dakilang espirituwal na lider, ang rebbe, ito, ang kanyang siyamnapung taon ay makikita bilang isa sa 'edukasyon at pagbibigay', ang taon kung saan binabaling natin ang edukasyon at kawanggawa upang ibalik ang mundo sa moral at etikal mga halaga na nakapaloob sa Pitong Mga Batas ng Noahide; at samantalang ito ay makikita sa isang pang-internasyonal na scroll ng karangalan na pinirmahan ng Pangulo ng Estados Unidos at ng iba pang mga pinuno ng estado: Ngayon, samakatuwid, maging ito (US Congress website 1991)

Ang mga Rabbis mula sa kilusang Chabad Hasidic ay patuloy na kumalat sa pitong batas ng Noahide sa mga di-Judio na komunidad. Ang mga Chabad rabbis ay kadalasang ipinadala bilang mga emisaryo sa buong mundo upang magtayo ng mga pamayanan ng mga Hudyo at magdala ng mas maraming sekular na mga Hudyo sa masayang buhay. Gayunpaman, dahil sa mga unang bahagi ng 2000s, mayroon silang mga mapagmahal na mapagkukunan upang gawing mga komunidad ng Noahide sa ibang bansa, lalo na sa pandaigdigang timog, na nagpapakilala sa mga potensyal na mga pinuno ng Noahide sa lupa at sinasanay sila sa pamamagitan ng mga seminar sa internet.

Ang pagkalat ng Noahidism bilang bagong pamumuhay ng Judaic at sistema ng paniniwala para sa mga di-Hudyo ay direktang nakaugnay sa kapangyarihan ng nag-uugnay sa internet sa ikadalawampu't-isang siglo. Gumagamit si Noahides ng mga teknolohiya ng dalawampu't-unang siglo, tulad ng Facebook at Skype, upang pag-aralan ang Torah sa mga rabbis ng Hudyo at makipag-ugnayan sa lumalaking komunidad ng Noahide sa buong mundo. Ang isa sa pinakamalaking mga komunidad ng Noahide na lumabas dahil sa mga embaharyo ng Chabad at mga pagkakataon sa pag-aaral sa online ay nasa Pilipinas, kung saan kasalukuyang may tinatayang 2,500 na nagsasanay kay Noahides at siyam na mga sinagoga ni Noahide sa iba't ibang mga isla. Ayon kay Rabbi Michael Shulman, na tumatakbo sa asknoah.org, isang website na kaakibat ng Chabad na nagbibigay kay Noahides sa mga materyales sa pag-aaral ng Torah, lumaki si Noahides sa sampu-sampung libo at may mga komunidad sa buong mundo, lalung-lalo na sa Great Britain, Pilipinas, Latin America , Nigeria, Russia, at Estados Unidos.

Sa isang kamakailang alon ng karahasan sa Israel / Palestine (Setyembre 2015-Enero 2016), sinimulan ng mga tensyon sa Temple Mount, nagsimula ang Chabad rabbis ng pagpapakita ng mga billboard [Larawan sa kanan] sa mga baryo ng Arab at nagpapadala ng mga flyer na nagpapahayag ng pagiging pandaigdigan at kahalagahan ng mga batas ni Noahide (Rosenbert 2015).

Sa Estados Unidos, ang pagkalat ng Noahidism ay nagsimula sa 1980s (kasunod ng paglaganap ng mga paggalaw ng milenyo sa 1970) at nagsimula sa pag-convert ng mga indibidwal na evangelical ministro na lumabas ng kilusan ng Hebreong Roots (Kaplan 1997). Nang mas interesado sila sa mga tradisyon ng mga Hudyo, ang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Lumang at Bagong Tipan ay humantong sa mga ministro na maghanap ng pag-aaral ng Torah sa Orthodox Jewish Rabbis, na sa kalaunan ay ginabayan sila sa mga batas ni Noahide, at ang pangitain ng mga Judio sa panahon ng mesiyano. Ang mga dating evangelical ministro ay nagpatuloy upang maitaguyod ang unang mga komunidad at mga sinagoga ng Bnei Noah, na kadalasang nagdadala ng kanilang mga dating kongregasyon kasama nila. Maraming Amerikano na si Noahides ang nagtatrabaho at sinulat ni Vendyl Jones (1930-2010), dating evangelical pastor at arkeologo ng bibliya, na tanyag na naghahanap ng kaban ng tipan, sa pagtatayo ng mga pundasyon ng kilusang Noahide sa American Southwest. Sa ngayon, ang kilusan ni Noahide ay patuloy na lumalaki sa Timog-kanlurang Amerikano at sa ibang mga sentro ng lunsod sa buong bansa. Kasama sa ilang mga aktibong kongregasyon ang Netiv Center For Torah Study (Texas) at Ang South Plains Hebraic Center (Texas), Ang Noahide Torah Study Group (Kansas City), Noahide Study Group ng Jacksonville Beaches (Florida), Ang Lansing Chavurah (Michigan) at ang Komunidad ng Noahide ng Tampa Bay (Florida).

Habang iniwasan ng Chabad Rabbis ang opisyal na kaanib sa dating mga evangelical na komunidad ng Noahide sa Estados Unidos (na nakatuon sa halip sa Europa at sa ikatlong daigdig), ang iba pang mga rabbis mula sa demokratikong Zionistang relihiyon ng Israel ay nakapagtatag ng malakas na koneksyon sa kanila. Karamihan sa mga kapansin-pansin, si Rabbi Meir Kahane (1932-1950), isang Amerikanong ipinanganak na Israeli Rabbi at pulitiko, na nagtaguyod ng isang militanteng porma ng mesyanikong Zionism, na nagtataguyod para sa pagpapatalsik ng mga Arabo mula sa Israel at ng mga teritoryong Palestino. Ang Kahane ay nakipag-alyansa sa mga maagang mga lider ng Noahide tulad ng Vendyl Jones at naghatid ng pangunahing tono sa unang international conference ng Noahide na ginanap sa Fort Worth Texas sa 1990. Sa kanyang pananalita, naitala ni Kahane ang lumilitaw na paggalaw ni Bnei Noah sa paglalahad ng hula ng Hudyo sa Israel (ang pagbabalik ng mga Hudyo sa lupain ng paglikha ng Estado ng mga Judio) at sa huling pagtubos ng lahat ng sangkatauhan.

Kasunod ng kamatayan ni Kahane, ang The Temple Institute, na pinangunahan ni Rabbi Yisrael Ariel (na miyembro rin ng dating partidong pampulitika ng Kahane), ang naging pangunahing organisasyon ng mga Hudyo upang magtrabaho kasama si Noahides sa American Southwest. Ang Temple Institute ay bahagi ng mas malaking Third Movement ng Templo sa Israel, isang teokratikong kilusan na nagnanais na muling itayo ang Third Jewish Temple sa Templo Mount sa Jerusalem, ibalik ang isang pagkasaserdote at sakripisyo, at ibahin ang Israel sa isang teokratikong Torah estado (Inbari 2009; Gorenberg 2002). Sa mga nagdaang taon, ang Movement ng Templo ng Third ay lumipat mula sa mga gilid sa relihiyoso at makabayang dalubhasa, pagkakaroon ng access sa pondo ng estado, pambansang boluntaryong serbisyo, at pag-endorso sa pulitika mula sa mga miyembro ng naghaharing partidong Likud (Feldman 2017; Persico 2017).

Bilang karagdagan sa Templo Institute, mayroong isang lumalagong bilang ng mga rabbis mula sa relihiyosong nasyonalistang demograpiko ng Israel na nagtatrabaho sa mga nakabukas na Noahide sa buong mundo. Ang isang sikat na internet portal na tinatawag na "Brit Olam: Noahide World Center" ay pinapatakbo ng relihiyon-nasyonalista Rabbi Oury Cherki. Si Rabbi Cherki ay ipinanganak sa Algeria sa 1959 at lumaki sa France. Lumipat siya sa Israel sa 1972 at nag-aral sa Rabbi Tzvi Yehuda Kook sa Merkaz Harav Yeshiva, ang foundational institute ng Zionismong relihiyon na nagsanay ng marami sa mga kilalang rabbi ng kilusang relihiyon.

Ang mga relihiyosong nasyonalista na rabbi, na kadalasang kaanib sa Third Movement ng Templo, tagapamahala ni Noahides dahil naniniwala sila na ang mesianic era ay nagsisimula sa pagtatatag ng isang teokratikong estado ng Israel sa Israel, suportado ng mga komunidad ni Noahides, na nangangaral ng pagkapangasiwa ng Judaismo bilang isang tunay na pananampalataya sa buong mundo.

DOCTRINES / BELIEFS

Ang core ng Noahide na paniniwala ay umiiral sa paligid ng pagsunod sa Pitong Mga Batas ng Noahide bilang orihinal na tipan ng Diyos sa lahat ng sangkatauhan (bago ang tipan ni Abraham at ang kasunod na tipan ni Mosaic sa mga taong Judio). Kasunod ng mga batas sa Noahide ay kinabibilangan ng isang ganap na pagtanggi sa dating mga Kristiyanong paniniwala, partikular na paniniwala sa kabanalan ni Jesus, na bumubuo sa idolatriya at ipinagbabawal ayon sa interpretasyon ng Hudyo sa unang batas na "Huwag tanggihan ang Diyos." Si Noahides ay halos tumatanggap ng mentorship mula sa Orthodox Ang mga rabbi at samakatuwid ay naniniwala sa Orthodox Hudaismo bilang ang tanging tunay na pagpapahayag ng Hudaismo (pagbawas ng Reporma, Konserbatibo, at iba pang mga uri). Naniniwala sila nang malakas sa mga taong Hudyo bilang piniling bansa ng Diyos, na sinasadya upang gabayan ang mundo patungo sa isang mas perpektong monoteismo.

Ang mga komunidad ng Noahide sa buong mundo ay kapansin-pansin din sa mesyanik. Naniniwala sila sa isang literal na interpretasyon ng mga Hudyo ng prophetic scripture tungkol sa pagbabalik ng mga Judio exiles sa Land ng Israel, ang gusali ng Third Templo, at ang muling pagtatayo ng isang Hudyo kaharian bilang isang paunang kinakailangan sa messianic ulit. Marami sa mga mesyanikong paniniwala na ito ay hindi ganap na bago para kay Noahides, kundi isang pagpapatuloy ng kanilang mga nakaraang ebanghelyong doktrina.

Kahit na kinuha ni Noahides ang paniniwala at ritwal ng mga Hudyo, karamihan sa mga Noahides ay hindi nagko-convert sa Hudaismo dahil gumawa sila ng pagkakaiba sa pagitan Hudaismo at Jewishness. Nakita ni Noahides madalas Jewishness ang isang racialized ethno-national na kategorya na nakalaan para sa mga taong "mga Judio sa pamamagitan ng dugo." Gayunpaman, naniniwala si Noahides na maaari silang makilahok sa Hudaismo bilang isang unibersal na katotohanan para sa lahat ng sangkatauhan sa pamamagitan ng pagbuo ng isang bagong relihiyong Noahide na nakasentro sa Pitong Batas ni Noe.

Ang maliit na porsyento ni Noahides na nag-convert sa Hudaismo sa pangkalahatan ay mula sa middle-upper class na pinagmulan (humigit-kumulang dalawang-tatlong porsiyento sa karamihan ng mga komunidad). Dahil kinikilala lamang ni Noahides ang Orthodox Judaism bilang tunay na Hudaismo, dapat silang humingi ng mga conversion ng Orthodox na madalas na nangangailangan ng mamahaling pag-aaral sa seminaryo at at buong oras na naninirahan sa isang mapagmasid na komunidad ng mga Hudyo sa loob ng hindi bababa sa isang taon. Dahil ang Orthodox Jewish conversion ay mahaba at mahal, tanging si Noahides na may pinansiyal na paraan ay maaaring magpalipat sa mga komunidad ng mga Hudyo at mag-convert. Mayroon ding mga lider ng Noahide na aktibong naghihikayat ng pagbabalik-loob sa gitna ng mga matipid sa ekonomiya. Ang ilang mga mangangaral ng Noahide ay nag-aangkin na si Noahides ay may sariling banal na sanctioned role sa mundo sa tabi ng mga Hudyo, at ang kanilang layunin ay hindi maging Hudyo ngunit upang bumuo ng kanilang sariling mga natatanging ritwal at pagpapahayag ng monoteismo sa ilalim ng mentorship at patnubay ng Orthodox Jewish rabbis.

RITUALS / PRACTICES

Sa buong mundo, libu-libong Noahides ang nagpapatibay ng mga ritwal ng mga Judio, nag-aaral ng Torah online, at nagtatatag ng mga sinagoga sa ilalim ng pangangasiwa ng Orthodox rabbis. Mayroong patuloy at tunggalian debate sa gitna ng Noahides at Jewish rabbis tungkol sa kung saan ang Noahides dapat magkaroon ng access sa Jewish buhay ritwal. Sa maraming mga komunidad ay karaniwan na makita ang mga lalake ni Noahide na may suot na yarmulkes at mga shawls ng panalangin, nag-asawa ng mga kababaihan ni Noahide na sumasakop sa kanilang buhok, si Noahides na sinusunod ang Sabbath at pangunahing mga piyesta opisyal ng mga Judio, at ang pagbili ng kosher na pagkain. Gayunpaman, ang antas kung saan ang isang partikular na komunidad ng Noahide ay nagpapatibay ng mga tradisyong Hudyo ay higit sa lahat ay nakasalalay sa mga interpretasyong teolohiko ng kanilang partikular na mga guro ng rabbin.

Bagaman hinihimok ng ilang rabbis si Noahides na magpatibay ng buhay ng ritwal ng mga Hudyo, ang iba, lalo na mula sa oryentasyon ng Chabad, pinipigilan ito at pinagtatalunan na dapat mapanatili ni Noahides ang mga pagkakaiba sa pagitan nila at ng mga Hudyo. Sa layuning ito, inilathala ni Chabad ang isang aklat ng panalangin ng Noahide (2016) na may mga bagong natatanging panalangin at mga ritwal na partikular na isinulat para sa mga komunidad ng Noahide. Halimbawa, sa halip na panatilihin ang Sabbath, ang utos ay limitado sa mga Hudyo, ang aklat ng panalangin ng Chabad ay nagsasama ng isang bagong ritwal para sa pagdiriwang ng Noahide "Seventh Day" sa halip. Kabaligtaran sa mga embaharyo ng Chabad, na nagtataguyod ng pagsunod sa mga kaugalian ng mga Hudyo sa isang limitadong paraan, ang ilang mga Israeli rabbis mula sa sektor ng relihiyon-nasyonalista ay hinihimok si Noahides na kumuha ng mas maraming utos ng Hudyo, paraan ng damit, at mga tradisyon ng bakasyon.

ORGANISATION / LEADERSHIP

Sa ngayon, mayroong hindi bababa sa sampung magkakaibang organisasyon, na may pisikal at online na mga lokasyon, na pinatatakbo ng mga Jewish rabbis na nagtatrabaho upang maging tagapagturo kay Noahides. Habang ang bawat organisasyon ay may bahagyang iba't ibang estilo ng pamumuno, ang ilang mga pangkalahatang mga pattern ay maaaring makita, lalo na sa ikatlong mundo kung saan si Noahides ay umaasa halos eksklusibo sa internet para makipag-ugnayan sa Orthodox Jewish establishment. Ang mga website na pinapatakbo ng Orthodox Jewish rabbis ay nag-aalok sa Noahides, na nag-aalok ng mga online na pag-aaral sa Torah at mga programa sa sertipiko, kung saan ang mga nagnanais kay Noahides ay maaaring mag-aral ng pitong batas at tumanggap ng Jewish mentorship (para sa buwanang o taunang bayad). Habang nagbibigay ng mga kursong ito, hinahanap ng mga Jewish rabbis ang mga potensyal na lider, ang mga mag-aaral ni Noahide na maaaring magdala ng mga aral na matututuhan nilang online pabalik sa kanilang mga lokal na komunidad. Kapag nakilala ang mga pinuno, sila ay kadalasang nagiging panggitnang lalaki sa proseso ng pag-proselytisa at pagpapalaganap ng pananampalataya ni Noe. Ang mga gitnang lalaki ay nag-uulat sa mga Jewish rabbis at sinala ang mga aral na natututunan nila online sa kanilang sariling katutubong wika sa mga lokal na miyembro ng komunidad na maaaring walang paraan upang magpatala sa mga kurso sa online. Sa maraming kaso, ang mga lokal na komunidad sa ikatlong mundo ay dating mga kongregasyon ng mga evangelical na Kristiyano na nagko-convert upang maging si Noahides kasunod ng pagtuturo ng isang pastor lider / gitnang lalaki na nag-uulat sa mga Jewish rabbis sa ibang bansa.

ISSUES / CHALLENGES

Bagaman ang ideya ng mga di-Hudyo na nag-aaral ng Torah at pagsunod sa mga batas ni Noah ay hindi likas na kontrobersyal, ang pampulitikang hamon ng Noahidism ay nangyayari kapag sinuri natin ang koneksyon ni Noahides sa Third Movement ng Templo at lumalaki ang mga teokratikong pwersa sa Israel. Habang tumutubo ang Third Movement ng Templo sa Israel at sa ibang bansa at binibigyang inspirasyon ang isang pangitain ng isang teokratikong estado ng mga Hudyo, pinag-aalinlangan nito ang relasyon sa pagitan ng mga Hudyo at mga di-Judio sa panahon ng Mesiyas. Ang kilusan ni Noahide ay tumutugon sa tanong na ito sa pamamagitan ng pag-ukit ng isang lugar para sa mga di-Judio sa proyektong mesiyano na Zionis, na nagbibigay sa kanila ng isang bagong espirituwal na pagkatao at mga bagong anyo ng buhay ng ritwal batay sa mga kaugalian ng mga Judio. Itinataas nito ang tanong: Ang Mesyanismo ba ng Mesiyas ay lumikha ng bagong relihiyon sa mundo? Noong nakaraan, ang mga miyembro ng Protestanteng denominasyon ay mahalaga at makapangyarihang kaalyado para sa mga Hudyong Zionista. Posible na ang nakikita natin ngayon ay ang pagtatatag ng isang mas "alias" alyansa, ang mga di-Hudyo na si Noahides ay nagbigay ng kanilang paniniwala kay Jesus at sumusuporta sa proyektong Zionist sa pamamagitan ng kanilang bagong pananampalataya sa Judaismo.

Ang ikalawang hamon ay isang teolohikal / katangi-tangi. Karamihan sa mga rabbis na nagtatrabaho kay Noahides ay tinanggihan na ang Noahidism ay isang bagong relihiyon, na aral na ang Noahidism ay isang sinaunang at likas na "kategorya." Ang Noahidism ay ang natural na relihiyon ng lahat ng sangkatauhan, sapagkat ang lahat ng sangkatauhan ay bumaba mula sa mga anak ni Noe at samakatuwid kasama sa Noahide tipan sa Diyos. Ang ideya ng "Mga Hudyo" at "Noahides" bilang natural na mga kategorya ng sangkatauhan ay maaaring lumitaw bilang isang anyo ng teolohiko kataas-taasang Judio, na nagpapalakas sa ideya ng mga Hudyo bilang mga piniling tao na nagtataglay ng banal na kalooban sa tulong ng mga tagasuporta ni Noe na nakikilala ang kanilang nakatataas na posisyon. Tulad ng nabanggit mas maaga, isang racialized ideya ng Jewishness ay nananatiling isang malakas na kasalukuyang sa mundo ng Noahide.

Ang mabilis na pag-unlad ng kilusang Noahide sa 2000s, lalo na sa ikatlong mundo, ay tumutukoy din sa pinansyal na kakayahang makamit ang conversion ng Orthodox Jewish sa ika-21 siglo. Sa pamamagitan ng paglaganap ng teknolohiya sa internet, ang mga malalayong komunidad sa buong mundo ay ipinakilala sa pag-aaral at ritwal ng mga Hudyo sa unang pagkakataon sa online. Gayunpaman, marami sa mga komunidad na ito ang kakulangan ng mga mapagkukunan upang ituloy ang Orthodox Jewish conversion at madalas na hinihikayat na manatili bilang Noahides sa pamamagitan ng rabbi mentors online. Dahil sa pag-aayos na ito, ang ilang mga Hudyong organisasyon ay maaaring magkaroon ng pananalapi mula sa mga heograpiyang nakahiwalay na mga komunidad, na sabik na bumuo ng mga relasyon sa mga pastor ng mga Judio at tumanggap ng kaalaman sa Torah online.

Ang huling isyu ay kinabibilangan ng pandaigdigang at walang hugis na likas na katangian ng Noahidism, na kung saan ay hindi pa codified sa isang tiyak na hanay ng mga gawi sa relihiyon. Habang ang lahat ng mga komunidad at rabbinikong tagapagturo ay sumasang-ayon sa Pitong mga Batas ng Noahide bilang doktrina ng pundasyon, ang bawat komunidad ay nagsagawa ng sarili nitong katangian at ritwal na mga kaugalian ayon sa mga teolohikal at pampulitika na mga oryentasyon ng kanilang mga rabbinikong tagapagturo, mga hangarin at mga hangarin ng lokal na mangangaral / lider ng Noahide , at mga naunang relihiyosong komunal na istruktura / estilo ng pagsamba. Higit pa rito, libu-libong Noahides sa buong mundo ang hindi nabibilang sa anumang pisikal na komunidad ngunit lumahok sa Noahidism halos sa pamamagitan ng online na mga seminar at mga pulong. Kaya, nananatili itong makita kung ang magkakaibang mga pangkat na rabiniko at mga lokal na kongregasyon ng Noahide ay magkakasama sa isang pinag-isang pandaigdigang relihiyon na may malinaw na mga pamantayan ng ritwal at doktrina.

Mga sanggunian

Feldman, Rachel. 2017. "Paglalagay ng Mesiyanikong Pagkababae sa Zionistang Pampulitika na Pagkilos: Ang Kaso ng Kababaihan para sa Templo." Ang Journal of Middle Eastern Woman's Studies. Malapit na, Nobyembre13: 3.

Gorenberg, Gershom. 2000. Ang Katapusan ng mga Araw: Pundamentalismo at ang Pakikibaka para sa Mount Tl. Oxford: Oxford University Press.

Inbari, Motti. 2009. Jewish Fundamentalism at ang Temple Mount. Albany: State University of New York Press.

Luria, Maxwell. 1995. Elijah Benamozegh: Israel at Sangkatauhan. New York: Paulist Press.

Novak, David. 2011. Ang Imahe ng Di-Hudyo sa Hudaismo. Oxford: Ang Littman Library of Jewish Civilization.

Persico, Tomer. 2017. "Ang Pangwakas na Punto ng Zionismo: Ethnocentrism at ang Temple Mount." Suriin ang Pag-aaral ng Israel 32: 88-103.

Rosenberg, Shmarya. 2015. "Chabad Ilulunsad Espesyal na Mitzvah Kampanya Para sa Palestinians Pag-promote ng 7 Batas Ng Noah, Dead Rebbe Bilang Mesiyas." FailedMessiah.com, Disyembre 04. Na-access mula sa http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2015/12/chabad-launches-special-mitzvah-campaign-for-palestinians-promoting-7-laws-of-noah-dead-rebbe-as-mes-678.html sa 8 2017 Oktubre.

Website ng Kongreso ng US. 1991. "Upang italaga ang Marso 26, 1991, bilang` Araw ng Edukasyon, USA "Na-access mula sa https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/house-joint-resolution/104/text sa 8 2017 Oktubre.

Petsa ng Pag-post:
8 2017 Oktubre

magbahagi
Nai-update: - 3:53 pm

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander