Karma Lekshe Tsomo

Si Karma Lekshe Tsomo ay isang madre na Budista, iskolar at aktibista sa lipunan. Siya ay Propesor ng Teolohiya at Mga Relasyong Pang-Relihiyoso sa Unibersidad ng San Diego, kung saan nagtuturo siya ng Buddhism at Mga Relasyong Pandaigdig. Siya ay isang co-founder ng Sakyadhita International Association of Buddhist Women at ang founding director ng Jamyang Foundation, na sumusuporta sa edukasyon ng mga kababaihan at mga batang babae sa mga umuunlad na bansa. Kinuha niya ang mga tuntunin ng novice bilang isang madre ng Buddhist sa France sa 1977, at buong ordinasyon sa South Korea sa 1982.

magbahagi