Karma Lekshe Tsomo

magbahagi

Si Karma Lekshe Tsomo ay isang madre ng Buddhist, iskolar at panlipunang aktibista. Siya ay Propesor ng Teolohiya at Relihiyosong Pag-aaral sa Unibersidad ng San Diego, kung saan nagtuturo siya ng Budismo at Mga Relihiyon sa Mundo. Siya ay isang co-founder ng Sakyadhita International Association of Buddhist Women at ang founding director ng Jamyang Foundation, na sumusuporta sa edukasyon ng mga kababaihan at mga batang babae sa mga umuunlad na bansa. Kinuha niya ang mga tuntunin ng novice bilang isang madre ng Buddhist sa France sa 1977, at buong ordinasyon sa South Korea sa 1982.

magbahagi
Nai-update: - 4:38 pm

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander