Sanctuary Church

George Chryssides

magbahagi

SANCTUARY SIMULINE TIMELINE

1960 (Abril 11): Sun Myung Moon at Hak Ja Han ay kasal.

1969 (Mayo 25): Si Hyun Jin (Preston), pinakamatandang anak na lalaki ni Moon, ay ipinanganak.

1970 (Hulyo 17): Ipinanganak si Kook Jin (Justin).

1978 (Nobyembre 6): Si Yeon Ah Lee, nobya ni Hyung Jin, ay ipinanganak

1979 (Setyembre 26): Ipinanganak si Hyung Jin, bunsong anak na lalaki ni Moon.

1996: Ang Unification Church ay naging Family Federation ng World Peace and Unification (FFWPU)

1997 (Setyembre 6): Tinanggap ni Hyung Jin at Yeon Ah Lee ang Banal na Pagpapala.

2000: Sun Sun Myung Moon nagpasya na ang Hyun Jin ay may karapatan ng mana.

2004 (Marso 22): Ipinanganak si Shin Joon (anak ni Hyung Jin at Yeon Ah).

2006: Sun Myung Moon inilipat sa Chung Pyung.

2008 (Abril 18): Sun Myung Moon na nagngangalang Huyng Jin bilang kanyang kahalili sa isang "Inauguration" na seremonya.

2009: Ang mga seremonya ng koronasyon ay ginanap para sa Huyng Jin at Yeon Ah Lee bilang Hari at Reyna ng Langit.

2009: Itinatag ni Hyun Jin ang Global Peace Foundation (GPF).

2012 (Setyembre 3): Sun Myung Moon namatay.

2012-2013: Inalis ni Hak Ja Han si Hyung Jin at Kook Jin mula sa opisina.

2013: Tinanong ni Hak Ja Han si Huyng Jin na pumunta sa Korea.

2015: Ang deklarasyon ng Saligang-Batas ng Estados Unidos ng Cheon Il Guk ay naganap.

2015: Ang daluyan na Hyo Nam Kim, na nag-claim sa channel Sun Myung Moon, ay na-dismiss.

2016: Itinatag ni Hyun Jin ang Global Peace Foundation (GPF) upang palitan ang FFWPU.

2017 (Enero 1): Cheong Il Goong ("Palasyo ng Langit") ay nakatuon at binuksan.

FOUNDER / GROUP KASAYSAYAN

Ang Sanctuary Church ay itinatag sa 2015 bilang World Peace and Unification Sanctuary, at ang pinakamaliit sa tatlong pangunahing mga schism na lumitaw pagkatapos ng pagkamatay ni Sun Myung Moon sa 2012. Noong una ay tinatawag na World Peace and Unification Sanctuary, pinangungunahan ng bunsong anak ni Moon na si Hyung Jin (Sean) Moon (ipinanganak 1979) (Larawan sa kanan) at ang kanyang asawa na si Yeon Ah Lee Moon (ipinanganak 1978).

Sa Pagdiriwang ng Awtoridad ng Paglipat ng Tunay na mga Magulang, na ginanap noong Abril 18, 2008, Sun Myung Moon inihayag ang paglipat ng pamumuno sa Hyung Jin (Sean) Moon, sa kagustuhan sa kanyang pinakamatandang anak na lalaki na surviving na si Hyun Jin (Preston) Moon. Tatlong kasunod na seremonya ng "coronation" ang sumunod na taon ("Ang Great Coronation ng Awtoridad ng Liberasyon ng Diyos, ang Hari ng mga Hari"), dalawa sa Korea at isa sa Estados Unidos, nakumpirma ang pagpili ni Moon ng Hyung Jin at ang kanyang asawa na Yeon Ah Lee bilang Hari at Reyna ng Cheol Il Guk (ang Kaharian ng Langit) (Chryssides 2009: 367-68).

Sa kabila ng paglilipat ng pagkakasunud-sunod, patuloy na inihahayag ng Moon (Larawan sa kanan) na ang kanyang asawa na Hak Ja Han Moon ay sama-sama ang mesiyas, dahil ang Fall ng Adan at Eva ay dapat na ibalik sa pamamagitan ng isang mag-asawa, at si Jesus, ang Ikalawang Adan, ay dapat mag-asawa at itinaas ang isang walang-sala na pamilya. Samakatuwid, pinilit ni Hak Ja Han ang kanyang posisyon bilang co-messiah, na ipinapalagay ang pamumuno matapos ang kamatayan ng kanyang asawa. Ang isang pakikibaka ng kapangyarihan ay sumunod sa pagitan ni Hyung Jin at ng kanyang ina, na kasama rin ni Hyun Jin para sa pamumuno at pinansiyal na mga ari-arian. Patuloy na pinananatili ni Hak Ja Han ang kontrol ng Family Federation para sa World Peace and Unification (FFWPU), habang itinatag ni Hyun Jin ang kanyang sariling grupo, ang Family Peace Association (Toffey 2016).

Pinuntahan ni Hak Ja Han si Hyung Jin na pumunta sa Korea sa 2013, ngunit tumanggi si Hyung Jin, na gumagalaw sa Newfoundland, Pennsylvania, na suportado ng kanyang nakatatandang kapatid na si Kook Jin (Justin) Moon, na nag-relocate sa kanyang Kahr Arms na kumpanya sa malapit na Pike Country. Inutusan ni Hyung Jin ang lahat ng mga miyembro ng Unification Church na magbitiw mula sa organisasyon ng FFWPU, at sa isang kasunod na "Deklarasyon mula sa Langit" inihayag niya ang pagtanggal mula sa opisina ng lahat ng kasalukuyang pinuno ng FFWPU. Sa pamamagitan ng pagtugon, sa 2015 inalis ng FFWPU si Hyung Jin mula sa kanyang tungkulin bilang International President.

DOCTRINES / BELIEFS

Tinatanggap ng Simbahang Sanctuary ang tradisyonal na teolohiya ng Movement ng Pag-iisa, na itinuturo sa mga pangunahing teksto tulad ng Exposition of Divine Principle, na pinangungunahan nina Adan at Eva ang Fall, na nangangailangan ng pagpapanumbalik kung saan ang misyon ni Jesus ay hindi ganap na makumpleto, at ang Sun Myung Moon ay pinili bilang Panginoon ng Ikalawang Pagparito, na nagpapagana sa mga nakikilahok sa Blessing (mas kilala bilang ang "Mga pagpapakasal ng masa") upang maisambulat sa diyos sa halip na sa lahi ni Satanas. Sa karaniwan sa FFWPU, ang Iglesia Sanctuary ay nananatiling sumasalungat sa labis na pag-aasawa at homoseksuwalidad, at nagpatibay ng isang makatarungang pampulitikang paninindigan, na tinatanggap ang balita tungkol sa halalan ni Donald Trump sa 2016 (Robertson 2017). Kinikilala ang Pagkahulog bilang isang sekswal na pagkilos, itinuturo ni Hyung Jin ang "Absolute Sex": ito ay mahalagang re-affirmation ng tradisyonal na Unipainistang mga aral, ngunit nagpapakita si Hyung Jin ng malinaw na bokabularyo upang tumukoy sa mga sekswal na bahagi ng katawan. Tinanong siya ni Hak Jan Han Moon na huminto sa pagsasanay na ito, ngunit tumanggi siya (Barker 1984; Chryssides 1991; Toffey 2017).

Ang iba't ibang mga pag-aaway ng mga paksyon tungkol sa pagkakasunud-sunod ay nagbago sa mga pagtatalo sa teolohiya. Ang lumilitaw na Sanctuary Church ay nagpahayag na, sa pamamagitan ng pagtanggi na kilalanin ang awtoridad ni Hyung Jin bilang kahalili sa Tunay na Ama, ang Hak Jan Han Moon ay pinabulaanan ang kanyang sarili mula sa kanyang asawa at co-messiah, at, sa pamamagitan ng pagiging hindi tapat sa mga intensyon ni Moon, nabigo siyang matupad ang huling bahagi ng proseso ng pagpapanumbalik. Sinabi ni Sun Myung Moon na, matapos ang kanilang kasal sa 1960, dapat siyang sumailalim sa pitong taon ng pagsasanay upang maging perpekto (Chryssides 1991: 146), ngunit ang Hak Ja Han, sa kabaligtaran, ay nagpahayag ngayon na siya ay ipinanganak na walang kasalanan. Ang Sanctuary Church ay pinuna ang Hak Ja Han Moon para sa espousing feminism, na pinalitan ang terminong "Tunay na Magulang" para sa "Tunay na Ama," at pinag-alinlanganan ni Hyung Jin kung ang totoong Ina, bilang isang babae, ay maaring magkaroon ng "kapangyarihan" ay isang lalaking prerogative.

Nabuo din ang kontrobersiya tungkol sa unipormeng kanon ng banal na kasulatan. Tinukoy ng Buwan ang "Eight Great Textbooks" (Cheon Seong Gyeong) upang mapangalagaan nang walang hanggan. Kinikilala ng Simbahang Sanctuary ang walong banal na kasulatang ito, gaya ng nilinaw ng Rev Moon: Mga Sermon ng Rev. Sun Myung Moon; Exposition of Divine Principle; Cheon Seong Gyeong; Ang Pamilyang Pangako; Pyeong Hwa Shin Gyeong; Totoong mga Pamilya: Gateway to Heaven; May-ari ng Kapayapaan at May-ari ng lahi; at World Scripture. Ang hindi gaanong pamilyar na mga teksto na nakalista dito ay ang lahat ng mga talumpati ng Sun Myung Moon o mga sipi mula sa kanila, na may kaugnayan sa Fall at pagpapanumbalik, ang kahalagahan ng pag-aasawa at buhay pamilya, kapayapaan sa daigdig, at pag-asa ng isang perpektong kaharian sa langit. Sa kaibahan, kinikilala ng FFWPU lamang ang "Tatlong Dakilang Kasulatan," at ang Sanctuary Church alleges na ang Hak Ja Han Moon ay binago o natanggal na mga bahagi ng teksto sa bersyon na ginamit ng kanyang mga tagasunod (Sanctuary Church 2017).

RITUALS / PRACTICES

Ang regular na Pagsamba sa Linggo ay gaganapin sa isang maliit na kapilya, na may seating seating sa paligid ng 300. Ang mga serbisyo ng Linggo ay medyo impormal, at kadalasang kinabibilangan ng isang medyo mahaba at mabagal na sermon mula sa Hyung Jin. Bilang karagdagan sa Kapilya, Cheong Il Goong (Langit ng Palasyo), ay nakatuon sa Enero 1, 2017. Inalis ng Church Sanctuary ang mga larawan ni Hak Jan Han mula sa lahat ng mga lugar nito, nagpapakita ng mga larawan ng Sun Myung Moon sa kanyang sarili.

Ang Sanctuary Church ay patuloy na naghahandog ng Mga Seremonya ng Pagtutugma, Mga Seremonya ng Pagpapala at Mga Seremonya ng Ancestor Liberation, at upang humawak ng mga seminar sa Prinsipyo. Maaaring tapos na ang pagtutugma sa online, at ang mga mag-asawa na nakikilahok sa Blessing ay hindi kailangang pisikal na naroroon sa kapilya: maaari silang lumahok sa online sa pamamagitan ng isang video link, na binili ang isang "Blessing Kit", na naglalaman ng banal na alak, banal na tubig, at banal na asin , at iba pang mga rekisito na kinakailangan para sa seremonya. Ang mga mag-asawa ay dapat magmasid nang maaga, at isagawa ang kasamang mga seremonya, ang "seremonya ng paratang" (na dating tinatawag na "seremonya ng pagpaparehistro") at ang tatlong-araw na seremonya (Sanctuary Church 2017).

Dahil ang Simbahang Sanctuary ay tumangging tanggapin ang katayuan at awtoridad ni Hak Ja Han, tinatawagan nito ang pagiging totoo ng mga seremonya ng Blessing kung saan pinangasiwaan ni Hak Ja Han (Larawan sa kanan), tungkol sa kanila bilang Satanic, at nangangailangan ng mga miyembro na muling pagpapalain ni Hyung Jin. Ang isyu ay may mahalagang implikasyon dahil ang mga mag-asawa na nagkakaroon ng sekswal na relasyon sa labas ng isang tunay na kasal ay itinuturing na nagkasala ng pakikiapid, at ang anumang mga bata na ipinanganak bilang resulta ay technically ipinanganak sa labas ng kasalan. Ipinahayag ni Hyung Jin na handa siyang "magbayad ng bayad-pinsala" (magsagawa ng kaparusahan) para sa kanila, at isang espesyal na seremonya ("Banal na Pagpapakasal sa Pag-aasawa para sa Pagbabalik sa Awtoridad ng Tunay na Ama") ay ginanap noong Abril 21, 2015. Ang seremonya ay mag-regularize ng kanilang mga pag-aasawa, at anumang mga bata na ipinanganak pagkatapos ng Pebrero 22, ang 2013 ay hinuhusgahan na magkaroon ng katayuan ng ikalawang o ikatlong henerasyon na pinagpalang mga bata. Ang isang karagdagang "Cosmic Blessing ng 4,300 Couples para sa Pagbabalik sa Authority ng Tunay na Ama (Phase One)" ay ginanap noong Agosto 19, 2016.

ORGANISATION / LEADERSHIP

Sa 2001, ipinahayag ng Sun Myung Moon ang pag-uumpisa ng Cheonju Pyeonghwa Tongil Guk (Nation of Peace and Unity - Cheon Il Guk, dinaglat sa CIG). Ang bansang ito ay sinasabing isang makalangit, na sumasaklaw sa buong kalangitan, sa halip na nakakulong sa anumang tinukoy na heograpikal na lugar. Ang Saligang-Batas para sa "bansa" na ito ay na-publish, na ipinahayag ang Tunay na mga Magulang na maging Hari at Reyna ng Kapayapaan ng CIG, at binibigyang-diin ang kahalagahan ng Pagpapala at Pagpapala ng mga Kapatid. Ang Consitution ay naglagay ng mga pamamaraan ng pamahalaan, kabilang ang Pangulo, isang Supreme Council, isang Pambansang Asamblea, at mga pamamaraan para sa paghawak ng mga halalan. Ang Simbahang Sanctuary ay nagsasaad ng kanilang sariling karibal na CIG: ang bansa ay isang monarkiya, na pinamumunuan ni Hyung Jin, kasama ang kanyang asawa na si Queen Yeon Ah Lee. Ang karapatan ng pag-akyat ay dapat na namamana, na may karapatan ang Hari na malaman kung alin sa kanilang mga anak na lalaki ang magtagumpay sa kanya. Sa kasalukuyan, ang kanyang bunsong anak na si Shin Joon (ipinanganak 2004) ay ang nominee (Sanctuary Church 2017).

Ang Sanctuary Church ay may sumusunod sa ilang ibang mga bansa. Ang laki nito ay mahirap matukoy: sa Hulyo 2017 may mga tagasunod sa 3,155 Facebook, ngunit kabilang din sa numerong ito ang kasalukuyang mga miyembro ng FFWPU, mga dating miyembro, at ilang mga tagasubaybay sa akademiko.

ISSUES / CHALLENGES

Ang ipinahayag na layunin ng Iglesia Sanctuary ay "Upang igalang at mapanatili ang pamana ng Rev Sun Sunung Myung" at "upang mapanatili at ibahagi ang mga aral ng Rev Sun Myung Moon." Ang katayuan ng Hak Ja Han ay nag-aaway ng malupit na kontrobersya sa pagitan ng Sanctuary Church at ang FFWPU, ang mga pangunahing isyu kung siya ay sobrang nakataas ang kanyang kalagayan na nag-aangking ipinanganak na walang kasalanan, kung angkop man ay mag-refer sa kanya bilang "Tunay na Ina," at kung may karapatan siyang muling tukuyin ang mga Unificationist na mga banal na kasulatan. Sinasabi din ni Hyung Jin at ng kanyang mga tagasuporta na ang Hak Ja Han ngayon ay binabanggit lamang ang kanyang sariling linya ng Han, sa halip na ang nabagsak na lahi na sinimulang ibalik ni Sun Myung Moon. Ang kanyang pangalan lamang, sa halip na ang mga pangalan ng parehong Tunay na mga Magulang, ngayon ay lumilitaw sa mga singsing sa kasal na ipinagpapalit sa mga seremonya ng Blessing.

Tulad ng naunang nabanggit, ang katumpakan ng mga seremonya ng FFWPU ay tinutukoy. Ang bagong itinatag na punong-tanggapan ng Moon Church ng Unification sa Cheong Pyeong ay inilarawan bilang isang sentro ng "pagsamba sa diyos", at sinisiwalat ng Iglesya ng Sanctuary ang mga rito nito para sa pagpapalaya ng ninuno, na ang tanging Buwan bilang isang tunay na tagapagmana ay maaaring makalaya sa mga ninuno.

Ang isang karagdagang isyu ay may kaugnayan sa nakitang layunin ng trabaho ni Sun Myung Moon. Ang FFWPU ay tumutukoy sa sarili bilang isang kilusan, na nakatuon sa mga pamilya, kapayapaan, at pag-iisa. Sa kabaligtaran, ang Iglesia ng Sanctuary, bilang nagmumungkahi ang pangalan nito, nakikita ang sarili nito bilang isang iglesya na may pagsamba sa mga kongregasyon. Ang mas malawak na layunin ng FFWPU ay pinalalakas ng kanilang higit na mataas na lakas ng lakas at lakas, habang ang Sanctuary Church ay nananatiling maliit. Sanctuary Ang mga miyembro ng Simbahan ay may posibilidad na makuha mula sa organisasyon ng magulang nito, sa halip na mas malawak na paglilingkod sa misyonero, at dahil dito ay mahirap ang pag-akit ng mga bagong miyembro.

Sa panahon ng pagsulat doon ay mukhang maliit na pag-asa ng anumang pagkakasundo sa pagitan ng dalawang partido. Napakalaking kasamaan ay nanaig. Inakusahan ni Hyung Jin ang kanyang ina na hinikayat ng arkanghel (Satanas), na naglalarawan sa kanya bilang isang dokkaebi (demonyo), at ang kalapating mababa ang lipad ng Babilonia (Sanctuary Church 2015: 21: 36). Ang Kook Jin ay nagpunta hanggang sa iminumungkahi na ang angkop na parusa para sa hindi pagsunod ng Hak Ja Han ay pagpapatupad: "Ang tradisyon ng Pagkasaserdoteng ay napakalinaw, sa kasong ito kung saan sinusubukan ng Queen Mother na magwasak ng trono, responsibilidad ng Hari na arestuhin siya at ipatupad siya. Iyan ang pananagutan ng hari "(Sanctuary Church 2016: 55: 23).

Ang pagtaas ng Iglesia ng Sanctuary ay nakatuon sa mga sandata, at noong Pebrero 28, 2018 ang samahan ay nakuha ng pansin ng publiko sa pamamagitan ng isang seremonya ng Blessing kung saan ang mga mag-asawa at mga bisita ay hinihiling na dumalo sa korona at nagdadala ng AR-15 semiautomatic rifle (Dunkel 2018). Itinuturo ni Sean Moon na ang mga allusion ng Bibliya sa isang "pamalo ng bakal" (Mga Awit 2: 9; Apocalipsis 19: 15) ay tumutukoy sa mga sandata, at binibigyang diin ang kahalagahan ng pagsasanay ng mga armas, na sinasabing ang Pangalawang Pagbabago ay hindi lamang isang karapatan sa konstitusyon, ngunit isang unibersal na karapatang pantao, na kinakailangan para sa pangangalaga ng Kaharian ng Diyos. Ang Sanctuary Church ngayon ay gumagamit din ng mga pangalan ng Rod of Iron Ministries at Peace Police Peace Militia.

Mga sanggunian

Barker, Eileen. 1984. Ang Paggawa ng isang Moonie: Choice o Brainwashing? Oxford: Blackwell.

Chryssides, George D. 2009. "Ang Iglesia ng Pagsasama." Sa Jacob Neusner, World Religions in America, Ikaapat na edisyon. Louisville, KY: Westminster John Knox Press.

Chryssides, George D. 1991. Ang Pagdating ng Sun Myung Moon. London: Macmillan.

Dunkel, Tom. 2018. "Naka-lock at naka-load para sa Panginoon." Ang Washington Post, Mayo 21. Na-access mula sa https://www.washingtonpost.com/news/style/wp/2018/05/21/feature/two-sons-of-rev-moon-have-split-from-his-church-and-their-followers-are-armed/?utm_term=.2f514b0119f2 sa 20 Enero 2019.

Robertson, Hamish. 2017. "Donald Trump at Hyung Jin Nim," Enero 10. Na-access mula sa www.tparents.org/Moon-Talks/HyungJinMoon-16/HyungJinMoon-170110.pdf sa 25 Hulyo 2017.

Sanctuary Church. 2017. "Kapayapaan ng Kapayapaan at Pagsasama ng Sanlibutan, na kilala rin bilang Sanctuary Church ng Newfoundland, PA." http://sanctuary-pa.org sa 7 Enero 2017.

Sanctuary Church. 2016. "Tanong at Sagot Session na may Hyung Jin Moon & Kook Jin Moon, Oktubre 31. Nakuha mula sa www.youtube.com/watch?v=V6Or6tHmjf4 Na-access 7 Enero 2017.

Sanctuary Church. 2015. "Ang Pagsunog ng Babilonia - Rev. Hyung Jin Moon - Sanctuary Church Newfoundland PA," Septiyembre 20. Na-access mula sa https://www.youtube.com/watch?v=15jHsHJ78R8 sa 27 Hulyo 2017.

Toffey, Kyle, ed. 2016. "Ang Panzer-Fefferman Debate." Na-access mula sa www.tparents.org/library/unification/talks/feffermn/Fefferman-160130a.pdf sa 7 Enero 2017.

SUPPLEMENTARY RESOURCES

Mickler, Michael L. 2012. "Ang Beginnings ng Cheon Il Guk." Journal of Unification Studies 13: 139-74. Na-access mula sa http://www.journals.uts.edu/volume-xiii-2012/172-the-beginnings-of-i-cheon-il-guk-i sa 5 Enero 2017.

Mickler, Michael L 2015. "Ang Sanctuary Church Schismatics." Applied Unificationism: Isang Blog ng Unification Theological Seminary. Na-access mula sa https://appliedunificationism.com/2015/12/14/the-sanctuary-church-schism sa 6 Enero 2017.

Petsa ng Pag-post:
3 Agosto 2017

magbahagi
Nai-update: - 2:00 pm

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander