Peter Jan Margry

Si Dr. Peter Jan Margry ay nagtataglay ng MA sa History (University of Amsterdam 1983) at isang PhD mula sa University of Tilburg (2000). Siya ay Propesor ng European Ethnology sa Unibersidad ng Amsterdam at nagtatrabaho din bilang Senior Fellow sa Kagawaran ng Ethnology ng Meertens Institute sa Amsterdam, isa sa mga sentro ng pananaliksik ng Royal Netherlands Academy of Arts and Science. Ang kanyang pagsasaliksik ay nakatuon sa nakikitang kultura, peregrinasyon at ritwal, implicit na relihiyon, memorya ng kultura at pamana ng kultura.

magbahagi