Larry Eskridge

magbahagi

Si Larry Eskridge ay kasama ang Institute for the Study of American Evangelicals (ISAE) sa Wheaton College para sa 26 na taon. Nagturo siya ng part-time sa Kasaysayan at mga kagawaran ng Bibliya-Teolohiya. Siya ang may-akda ng Pamilya ng Habang Panahon ng Diyos: Ang Kilusang Tao ng Tao sa Amerika (Oxford University Press, 2013).

magbahagi
Nai-update: - 3:39 pm

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander