Laura Vance

Laura Vance

magbahagi

Si Laura Vance ay Propesor ng Sociology at Direktor ng Pag-aaral sa Kasarian at Babae sa Warren Wilson College. Ang kanyang pananaliksik ay nakatuon sa kasarian at sekswalidad sa mga bagong relihiyon, lalo na sa Seventh-day Adventist Church at ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw (Mormonismo). Gumawa siya ng maraming mga artikulo, mga kabanata ng libro, at mga aklat, kabilang ang Women in New Religions (NYU Press, 2015), bahagi ng serye ng Women in Religions mula sa New York University Press.

magbahagi

Home | Tungkol sa Amin | partnerships | Profile | Mga mapagkukunan | mag-abuloy | Makipag-ugnay sa

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander