Susie C. Stanley

Si Susie C. Stanley ay naging aktibo sa maraming mga samahang pang-akademiko at mga lupon, kasama na ang paglilingkod bilang pambansang pangulo ng Wesleyan Theological Society na iginawad sa kanya ang habang buhay na Achievement Award noong 2012. Nagtatag at nagsilbi siyang Executive Director ng Wesleyan / Holiness Women Clergy, Intl. mula 1992-2006 na nangangasiwa ng anim na mga kumperensya sa internasyonal na nag-average ng halos 470 sa bawat kumperensya. Ang kanyang pangunahing pang-akademikong pagtuon ay ang kilusang Wesleyan / Kabanalan. Siya ay lumahok sa higit sa 100 mga pagawaan, pagtatanghal at serye ng panayam. Nag-publish siya ng dalawang libro, Feminist Pillar of Fire: The Life of Alma White (1993, 2006) at Holy Boldness: Women Preachers 'Autobiographies and the Sanctified Self (2004). Nag-edit din siya ng maraming mga libro at sumulat ng higit sa 30 mga artikulo at mga kabanata ng libro. Nagturo siya ng teolohiya at pag-aaral ng kababaihan sa Western Evangelical Seminary mula 1983-1995 at sa Messiah College mula1995 hanggang 2011.

magbahagi